Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2010:partijprogramma:ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

De Piratenpartij wil alle mensen op de wereld gelijke kansen tot ontplooiing bieden. Daarom moeten informatie, kennis en expertise voor zover mogelijk met mensen in ontwikkelingslanden gedeeld worden. Niet de overheden in ontwikkelingslanden moeten centraal staan, maar de mensen. Juist wanneer mensen de kans krijgen zich te ontwikkelen, zal een land zich ontwikkelen. Door de wereld van de ontwrichtende werking van patenten en auteursrechten te ontdoen, kan iedereen zich ontwikkelen. Mensen uit ontwikkelingslanden kunnen dan op gelijke voet met mensen uit ontwikkelde landen nieuwe ideeën delen en uitvoeren.

  • Onderdeel van beleid wordt het wereldwijd bevorderen van overdracht van technologie.

Verspreiding van techniek door middel van open source geeft individuen de mogelijkheid om zélf met techniek bezig te zijn. Landen en mensen kunnen zich hierdoor ontwikkelen, door techniek te gebruiken uit landen die hier al veel verder mee zijn.

  • Onderdeel van beleid wordt het open en vrij delen van gegevens, informatie en kennis met ontwikkelingslanden.

Ontwikkelingssamenwerking kan worden gestimuleerd door kennisdeling. De inzichten die door de tijd zijn opgedaan, worden gedeeld met landen die hier belangstelling voor hebben.

  • Soepele regels voor gebruik gepatenteerde technologie.

In ontwikkelingslanden moeten gepatenteerde technologieën voor de ontwikkeling van het land en de bevolking zonder restricties gebruikt kunnen worden.

  • Bio- en farmaceutische patenten mogen - totdat ze zijn afgeschaft - geen onredelijke restricties opleggen aan ontwikkelingslanden.

Patenten drijven de prijs van medische middelen, zoals medicijnen, onnodig hoog op. Burgers in ontwikkelingslanden kunnen hierdoor geen adequate toegang krijgen tot medische zorg.

  • Nederland biedt hulp voor vrije internettoegang aan burgers in landen waar vrije internettoegang niet gewaarborgd is.

Internettoegang is een wereldwijd burgerrecht. Daarom wordt het onderdeel van ontwikkelingsamenwerking om iedere burger wereldwijd vrije toegang tot het internet te bieden. Nederland biedt hulp aan burgers in alle landen waar vrije internettoegang niet gewaarborgd is.

Deze pagina maakt deel uit van het partijprogramma. Klik hier om terug te keren naar het complete overzicht.

archief/tk2010/partijprogramma/ontwikkelingssamenwerking.txt · Laatst gewijzigd: 2016/12/02 18:17 door Azonata