Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2012:partijprogramma:media

21. Media

Media en journalistiek zijn essentieel voor een goed werkende samenleving. De informatiesamenleving maakt het eenvoudiger voor mensen om zich te organiseren. Tegelijkertijd levert dit het risico op van groepen mensen die langs elkaar heen leven. Wie in een aparte groep wil leven, kan dat. Wie dat niet wil, moet ook bij de informatie van andere groepen kunnen. Wanneer er voldoende mensen zijn die de brug vormen tussen verschillende groepen, wordt de samenleving daar sterker van.

Verschillende media (radio, televisie, kranten, tijdschriften) kunnen elkaar versterken en aanvullen op het internet. Die ontwikkeling moet gestimuleerd worden.

21.1 Materialen van bibliotheken en openbare collecties in Nederland worden gedigitaliseerd en gratis open toegankelijk gemaakt.

Het internet is de nieuwe bibliotheek. Waar vroeger de openbare bibliotheek als primaire informatiebron gebruikt werd, geldt dat nu voor het internet. Alle informatie in openbare bibliotheken moet gratis, vrij en toegankelijk beschikbaar worden gemaakt op het internet.

21.2 De publieke omroep wordt verplicht uit te zenden onder een vrije licentie, zodat ook commercieel hergebruik en remixen toegestaan is.

Wat met publieke middelen is betaald, moet ook vrij toegankelijk zijn. Het enorme archief van de publieke omroep kan een snelle stimulans tot hergebruik en remixen mogelijk maken.

21.3 Alle in Nederland toegankelijke radio en televisie moet via internet live en in archief beschikbaar zijn.

Internet wordt steeds meer de spil van onze informatie- en communicatievoorziening. Steeds meer mensen hebben geen abonnement op televisie, omdat internet praktischer en veel omvattender van aard is. Televisie die uitgezonden wordt in Nederland moet dan ook beschikbaar worden op het internet, zowel live als in downloadbaar formaat vanuit het archief.

21.4 De publieke omroep krijgt het recht op vrije, rechtstreekse verslaggeving, inclusief die van sport en andere evenementen zoals voetbalwedstrijden, concerten etcetera.

Iedereen betaalt voor de publieke omroep die onder andere de doelstelling heeft verslag te doen van wat er in Nederland gebeurt. De publieke omroep is geen commerciële activiteit en kan dus vrij opnamen maken van sport en andere evenementen en deze uitzenden. Naburige rechten gelden hier niet.

21.5 Het radiospectrum moet meer mogelijkheden tot vrije innovatie bieden.

In ieder stukje spectrum moet er een vrij deel bestaan voor openbaar gebruik. Zo zou bijvoorbeeld een van de UMTS frequenties gebruikt kunnen worden voor het experimenteren met MESH-netwerken, vergelijkbaar met hoe eerder het ooit innovatieve wifi is ontstaan. (Slager 2001)

Deze pagina maakt deel uit van het partijprogramma. Klik hier om terug te keren naar het complete overzicht.

archief/tk2012/partijprogramma/media.txt · Laatst gewijzigd: 2016/12/02 18:20 door Azonata