Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2012:partijprogramma:volksgezondheid

23. Volksgezondheid

Gezondheid wordt bereikt door gezond leven en goede medische zorg. De Piratenpartij staat voor keuzevrijheid in hoe je wilt leven. De overheid kan gezond gedrag wel stimuleren. In de voedingsindustrie gebeurt dit maar matig. Ook wordt er beperkt onderzoek naar gezond eten en leven gedaan omdat hier door de farmaceutische industrie weinig mee te verdienen is. Deze industrie zit ingeklemd tussen publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek en verplichte verzekeringen die ook door de burger gefinancierd worden. Doordat de kosten van de gezondheidszorg sterker stijgen dan de economische groei wordt het nu direct noodzakelijk in de kosten van de gezondheidszorg in te grijpen. Dit doet de Piratenpartij door medische patenten af te schaffen.

23.1 Geen patenten op farmaceutische producten en medische behandelingsmethoden.

Patenten op farmaceutische producten en medische behandelingsmethoden veroorzaken monopolies, die op hun beurt leiden tot inefficiënte marktwerking. (Gunther en Breuvart 2005) De kosten per pil of behandeling zijn enorm groot en de maatschappij kan het onderzoek naar medische technieken en medicijnen niet sturen. Door patenten op farmaceutische producten en medische behandelingsmethoden met voorrang af te schaffen, wordt het mogelijk bespaarde publieke middelen in te zetten op door het publiek gewenst onderzoek.

23.2 Centrale opslag van medische informatie mag alleen gebeuren als deze opslag door de persoon zelf is aangevraagd (bijvoorbeeld voor allergieën).

Het Elektronisch Patiënten Dossier (centraal toegankelijke opslag voor medische gegevens van burgers) heeft het terecht niet gehaald. (Meijman 2009) Om dergelijke constructies ook in de toekomst te voorkomen, moeten er duidelijkheid zijn rondom te beschermen gegevens. Medische informatie is alleen bedoeld voor de patiënt en de behandelend arts. Elke vorm van opslag van dergelijke informatie moet direct aan banden gelegd worden. Verzekeraars kunnen per verzoek zelf navraag doen over rechtmatigheid. Informatie die hierbij verkregen wordt moet na gebruik verwijderd worden. Commerciele intiatieven tot het vormen van EPD's moeten streng onder de loep genomen worden.

23.3 Negatieve stimulansen die leiden tot het opgeven van fundamentele rechten worden verboden.

Medische gegevens kunnen voor een verzekeraar een goudmijn zijn. Als een verzekeraar deze gegevens op mag vragen voor het aanbieden van bijvoorbeeld een lagere premie, dan is het goed mogelijk dat de prijs van privacy binnenkort onbetaalbaar zal worden.

Deze pagina maakt deel uit van het partijprogramma. Klik hier om terug te keren naar het complete overzicht.

archief/tk2012/partijprogramma/volksgezondheid.txt · Laatst gewijzigd: 2016/12/02 18:21 door Azonata