Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:werkgroep:organisatie:handleiding:kandidaatstelling

Kandidaatstelling Verkiezingen

Praktische zaken

Wanneer moet je het doen?Wat moet je doen?Waar moet je op letten?
120 dagen vooraf 1. Wijs een verantwoordelijke aan voor de kandidaatstellingsprocedure aan.
2. Download en lees het programma OSV van de Kiesraad.
- Kies een verantwoordelijke die goed bereikbaar is per post, telefoon en e-mail.
90 dagen vooraf 3. Stel je kandidatenlijst samen. - Zorg dat je de officiële voorletters en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en postadres weet.
70 dagen vooraf 4. Maak de waarborgsom van € 225,- / € 1125,- / € 11.250,- over op de door de daarvoor bestemde bankrekening. - Doe dit o.v.v. Waarborgsom kandidaatstelling Piratenpartij
- Zoek ruim van te voren de rekening en voorwaarden op.
- Het Bestuur stuurt uiteindelijk het betalingsbewijs naar je door.
60 dagen vooraf 5. Vul in OSV de kandidaten in en maak de formulieren H1, H3, H4, H9 en verklaring van voorgenomen vestiging elektronisch aan.
6. Stuur naar elke kandidaat H9 (instemmingsverklaring) en laat ze het ondertekend per post terugsturen, in combinatie met een kopie van een identiteitsbewijs.
7. Stuur H3 (machtiging aanduiding) naar het Bestuur en ze sturen het ondertekend terug.
8. Maak een afspraak met de gemeente/provincie/kiesraad voor een voorcontrole van alle documenten, en neem alles uitgeprint/ondertekend mee.
- Als de kandidaat buiten de gemeente/provincie woont, moet deze ook de verklaring van voorgenomen vestiging ondertekenen en meesturen.
45 dagen vooraf 9. Ga met geprinte H4 (ondersteuningsverklaringen) in of voor gemeentehuizen staan en verzamel ondersteuningen.
10. Iemand die kiesgerechtigd is in deze verkiezing levert persoonlijk op het centraal stembureau de hieronder opgesomde documenten in. Daarnaast ontvangen stembureaus graag ook een elektronische versie zoals geleverd door OSV.
- 1x H1 (kandidatenlijst)
- 1x H3 (machtiging aanduiding)
- 1x betalingsbewijs
- Ten minste 10/20/30x H4 (ondersteuningsverklaring)
Voor elke kandidaat:
- H9 (instemmingsverklaring)
- Kopie identiteitsbewijs
- (Als deze niet in de gemeente/provincie woont, ook een verklaring van voorgenomen vestiging.)
- (Voor Europese verkiezingen ook een verklaring van exclusieve kandidaatstelling.)
- Handtekeningen moeten in het bijzijn van een ambtenaar na controle van identiteit gezet worden.
- Mobiliseer ook je vrienden/familie om te tekenen, dan ben je snel klaar!
- Het aantal benodigde ondersteuningsverklaringen is 10/20/30 per kieskring voor een orgaan met 1-18/19-38/39+ zetels.
- Zorg in ieder geval dat je een paar verklaringen extra hebt, voor het geval er één of twee worden afgekeurd.


archief/werkgroep/organisatie/handleiding/kandidaatstelling.txt · Laatst gewijzigd: 2018/01/02 18:25 door Azonata