Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


frequently_asked_questions

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
frequently_asked_questions [2016/10/18 02:40]
62.210.215.113 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
frequently_asked_questions [2018/01/21 21:30] (huidige)
104.47.164.226 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 2: Regel 2:
 ===== Wie zijn we, wat doen we? ===== ===== Wie zijn we, wat doen we? =====
 === Zijn jullie een one-issue partij? === === Zijn jullie een one-issue partij? ===
-Wij zijn een themapartij. Wij handelen vanuit onze visie op een vrije [[partijprogramma2010:​burgerrechten_verdedigen_in_een_informatiesamenleving|informatiesamenleving]],​ die toepasbaar is op bijna ieder domein van de maatschappij. De hervormingen die wij nastreven zullen een grote invloed hebben op onder andere cultuur, [[partijprogramma2010:​volksgezondheid|zorg]],​ [[partijprogramma2010:​educatie|onderwijs]],​ innovatie en de economie. Ook zullen de [[partijprogramma2010:​burgerrechten_verdedigen_in_een_informatiesamenleving|rechten van de burger]] beter gewaarborgd worden. Zie ook onze [[standpunten_en_achtergronden|standpunten]].+Wij zijn een themapartij. Wij handelen vanuit onze visie op een vrije [[archief:​tk2010:​partijprogramma:​burgerrechten_verdedigen_in_een_informatiesamenleving|informatiesamenleving]],​ die toepasbaar is op bijna ieder domein van de maatschappij. De hervormingen die wij nastreven zullen een grote invloed hebben op onder andere cultuur, [[archief:​tk2010:​partijprogramma:​volksgezondheid|zorg]],​ [[archief:​tk2010:​partijprogramma:​educatie|onderwijs]],​ innovatie en de economie. Ook zullen de [[archief:​tk2010:​partijprogramma:​burgerrechten_verdedigen_in_een_informatiesamenleving|rechten van de burger]] beter gewaarborgd worden. Zie ook onze [[archief:​standpunten|standpunten]].
  
 === Wat doen jullie met onderwerpen die niets te maken hebben met de kernthema'​s van de Piratenpartij?​ ===  === Wat doen jullie met onderwerpen die niets te maken hebben met de kernthema'​s van de Piratenpartij?​ === 
Regel 11: Regel 11:
  
 === Waarom heten jullie Piratenpartij Nederland? ===  === Waarom heten jullie Piratenpartij Nederland? === 
-Het is geen gekozen naam, maar een gegeven naam. De contentindustrie heeft gekozen de gewone internetgebruiker te criminaliseren door het [[partijprogramma2010:​het_delen_van_cultuur_en_informatie_bevorderen_mede_door_het_auteursrecht_te_hervormen|delen van cultuur en informatie]] gelijk te stellen aan piraterij. De geuzennaam beviel, dus heeft in 2006 de eerste [[http://​www.piratpartiet.se/​international/​english/​|piratenpartij in Zweden]] deze naam gekaapt. Het concept van deze partij is inmiddels in meer dan 40 landen wereldwijd overgenomen welke verenigd zijn in de [[Pirate Parties International]] (PPI).+Het is geen gekozen naam, maar een gegeven naam. De contentindustrie heeft gekozen de gewone internetgebruiker te criminaliseren door het [[archief:​tk2010:​partijprogramma:​het_delen_van_cultuur_en_informatie_bevorderen_mede_door_het_auteursrecht_te_hervormen|delen van cultuur en informatie]] gelijk te stellen aan piraterij. De geuzennaam beviel, dus heeft in 2006 de eerste [[http://​www.piratpartiet.se/​international/​english/​|piratenpartij in Zweden]] deze naam gekaapt. Het concept van deze partij is inmiddels in meer dan 40 landen wereldwijd overgenomen welke verenigd zijn in de [[Pirate Parties International]] (PPI).
  
 === Zijn jullie plannen niet nadelig voor artiesten en auteurs? ===  === Zijn jullie plannen niet nadelig voor artiesten en auteurs? === 
Regel 64: Regel 64:
  
 === Wat bedoelen jullie precies met een transparante overheid? ===  === Wat bedoelen jullie precies met een transparante overheid? === 
-Wij willen overal waar mogelijk en haalbaar dat informatie over, door en voor de [[partijprogramma2010:​overheid_open_en_inzichtelijk_maken|overheid]] in een duidelijke en transparante manier wordt gepubliceerd. Denk dan bijvoorbeeld aan het openbaar maken van besluitprocessen en onderzoeksinformatie waarop beslissingen zijn gebaseerd.+Wij willen overal waar mogelijk en haalbaar dat informatie over, door en voor de [[archief:​tk2010:​partijprogramma:​overheid_open_en_inzichtelijk_maken|overheid]] in een duidelijke en transparante manier wordt gepubliceerd. Denk dan bijvoorbeeld aan het openbaar maken van besluitprocessen en onderzoeksinformatie waarop beslissingen zijn gebaseerd.
  
 ===== Beleidsvragen ===== ===== Beleidsvragen =====
 === Wat is het standpunt van de Piratenpartij aangaande het Nederlandse softdrugsbeleid?​ ===  === Wat is het standpunt van de Piratenpartij aangaande het Nederlandse softdrugsbeleid?​ === 
-De Piratenpartij staat voor de bescherming van burgerrechten,​ waaronder het recht op integriteit van het eigen lichaam en het recht op zelfbeschikking. Hier vloeit logischerwijs ook het recht uit voort dat de wilsbekwame burger zelf kan bepalen welke stoffen hij of zij tot zich wenst te nemen, tenzij daar onaanvaardbare risico'​s,​ bijvoorbeeld voor de [[partijprogramma2010:​volksgezondheid|volksgezondheid]],​ mee gemoeid zijn.+De Piratenpartij staat voor de bescherming van burgerrechten,​ waaronder het recht op integriteit van het eigen lichaam en het recht op zelfbeschikking. Hier vloeit logischerwijs ook het recht uit voort dat de wilsbekwame burger zelf kan bepalen welke stoffen hij of zij tot zich wenst te nemen, tenzij daar onaanvaardbare risico'​s,​ bijvoorbeeld voor de [[archief:​tk2010:​partijprogramma:​volksgezondheid|volksgezondheid]],​ mee gemoeid zijn.
  
 ===== Technische vragen ​ ===== ===== Technische vragen ​ =====
Regel 94: Regel 94:
  
 === Hoe moet ik mijn e-mail programma instellen om een @piratenpartij.nl adres te gebruiken? === === Hoe moet ik mijn e-mail programma instellen om een @piratenpartij.nl adres te gebruiken? ===
-zie: [[communicatie#​Email|Email instellingen]]+zie: [[archief:communicatie#​Email|Email instellingen]]
  
 === Hoe kan ik mezelf in- of uitschrijven op een mailinglijst?​ ===  === Hoe kan ik mezelf in- of uitschrijven op een mailinglijst?​ === 
frequently_asked_questions.1476751242.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/10/18 02:40 door 62.210.215.113