Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


frequently_asked_questions

Frequently Asked Questions (FAQ)

Wie zijn we, wat doen we?

Zijn jullie een one-issue partij?

Wij zijn een themapartij. Wij handelen vanuit onze visie op een vrije informatiesamenleving, die toepasbaar is op bijna ieder domein van de maatschappij. De hervormingen die wij nastreven zullen een grote invloed hebben op onder andere cultuur, zorg, onderwijs, innovatie en de economie. Ook zullen de rechten van de burger beter gewaarborgd worden. Zie ook onze standpunten.

Wat doen jullie met onderwerpen die niets te maken hebben met de kernthema's van de Piratenpartij?

In principe verhandelen we deze voor onze kernthema's, waar we geen concessies in doen. Mocht dit niet toepasbaar zijn, dan raadplegen wij onze leden of onthouden wij ons van stemmen.

Wat wil de Piratenpartij bereiken?

De wetgeving moderniseren naar de huidige en toekomstige informatiesamenleving. Het is nu de hoogste tijd dat er in het moderne internettijdperk waar vooral lobbyisten de scepter zwaaien en waar de overheid er als laatste achteraan loopt een partij opstaat voor burgerrechten. Zie voor gedetailleerde doelstellingen het Partijprogramma en de Uppsala verklaring.

Waarom heten jullie Piratenpartij Nederland?

Het is geen gekozen naam, maar een gegeven naam. De contentindustrie heeft gekozen de gewone internetgebruiker te criminaliseren door het delen van cultuur en informatie gelijk te stellen aan piraterij. De geuzennaam beviel, dus heeft in 2006 de eerste piratenpartij in Zweden deze naam gekaapt. Het concept van deze partij is inmiddels in meer dan 40 landen wereldwijd overgenomen welke verenigd zijn in de Pirate Parties International (PPI).

Zijn jullie plannen niet nadelig voor artiesten en auteurs?

Artiesten en auteurs worden in de huidige situatie benadeeld door grote contentindustrie die hun rechten exploiteren. Nu deze middenman overbodig is geworden moet er voor zowel de consument als de creatieveling ruimte komen voor een nieuwe creatieve sector, waar ieders recht gerespecteerd wordt.

Waarom zou ik als auteur stemmen op een partij die mijn rechten wil indammen?

Omdat je vrij komt van de eisen van centrale distributie. Bovendien houden wij het commerciële auteursrecht in stand, wat betekent dat er jou geen inkomsten zullen worden afgenomen.

Mogen wij gratis alles downloaden, als jullie wetsvoorstellen worden aangenomen?

Jij als particulier wel. Wij vinden echter dat bedrijven, instellingen en organisaties die geld verdienen met creatieve werken, best de artiest of auteur mee mogen laten delen in de verdiensten van deze bedrijven. Bedrijven, instellingen en organisaties zullen dus rechten moeten afdragen aan de desbetreffende artiest, maar jij als persoon mag het meeste gewoon gratis downloaden en verspreiden, zolang je er geen geld voor vraagt. Werken die ouder zijn dan vijf jaar, vallen in het publieke domein en mogen dus ook door bedrijven gratis worden gebruikt.

Vanaf wanneer gaan deze vijf jaar in?

De periode van vijf jaar voordat een werk in het publieke domein valt, gaat in op het moment dat de auteur of de uitgever het werk publiceert. Dit betekent dat het de auteur vrij staat om het werk een tijd niet uit te brengen, en nog steeds gebruik kan maken van zijn rechten op het werk gedurende de periode van vijf jaar.

Waarom kiezen jullie voor 5 jaar? Wat voor een magisch getal is dat?

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat 3 tot 7 jaar de 'sweetspot' is voor auteursrechtelijke werken, terwijl de huidige term tot 70 jaar (!) na de dood van de artiest is. Wij kiezen hier het gemiddelde van de onderzoeksresultaten, deze termijn geeft auteurs de kans hun geld terug te verdienen waarna het werk vrij komt voor iedereen. En men wordt gestimuleerd op basis van gelijke kansen nieuwe werken te creëren.

Hoe kan ik de partij steunen?

Hoe kan ik lid worden?

De Piratenpartij schrijft je graag in als lid van de partij. De kosten daarvan bedragen € 17,50 per jaar. Als lid heb je een stem op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. En ben je welkom op alle informele en formele bijeenkomsten van de Piratenpartij. Ook telt het aantal leden van een politieke partij mee bij het bepalen van de subsidies voor onder andere wetenschappelijk onderzoek.

Het enige dat je hoeft te doen om lid te worden is een email sturen met je voorletters, achternaam, adres en woonplaats naar secretaris@piratenpartij.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Hoe kan ik jullie helpen?

Houd de discussie mailinglist en de chat in de gaten. Als we om hulp verlegen zitten zal dit hier het eerste gemeld worden.

Kan ik ook helpen zonder lid te zijn?

Ja! Iedereen die beschikt over tijd kan meehelpen. Daarvoor hoef je niet per se lid te worden.

Waarom zou ik lid worden?

Als lid krijg je inspraak op de besluitvorming van de partij en de inhoud van het partijprogramma. Bij punten die buiten ons programma vallen, zal ledenraadpleging plaats vinden. De exacte vorm van raadpleging wordt in de loop der tijd ontwikkeld. Daarnaast help je ons enorm in aanmerking te komen voor subsidie.

Ik heb een propaganda idee. Dit moeten jullie echt weten! Bij wie kan ik terecht?

Meld je idee op onze discussie mailinglist of op het forum. Gooi het in de groep! Als het wat is, dan zullen we zeker het verder ontwikkelen.

Op de website staat dat jullie voor 1 oktober nog een X aantal leden nodig hebben. Waarom is dat?

We hebben voor 1 oktober 1000 leden nodig zodat we in aanmerking komen voor subsidie als we een zetel in de Tweede Kamer behalen. Zie Artikel 2, lid 3 “Geen subsidie wordt verstrekt aan een politieke partij die op de peildatum niet beschikt over ten minste 1.000 leden.”

Achtergrond van de Piratenpartij

Wat is het "wig-effect"?

Het “wig-effect” beschrijft de manier waarop wij bij de coalitievorming een grote rol willen spelen. Bij het bewerken van hout sloeg men een wig in een opening tussen twee delen van een werkstuk en op deze manier kon men een grote kracht uitoefenen. Wij willen op vergelijkbare wijze met een beknopte lijst van standpunten een grote invloed uitoefenen binnen de coalitie. Zeker in een versplinterd politiek landschap zoals Nederland kan een kleine partij al het verschil maken tussen een meer- of minderheid. Wij zijn bereid om met iedere coalitie in zee te gaan mits ze ons eisenpakket accepteren.

Wat vinden jullie van de weinige andere partijen die aandacht besteden aan het internet, privacy en auteursrechten in hun partijprogramma?

Bij de Piratenpartij weet je waar je op stemt. Bij andere partijen zul je nooit zeker weten op welke punten zij concessies gaan doen, bovendien missen andere partijen de expertise waardoor ze losse standpunten innemen in plaats van te handelen vanuit een complete visie.

Wat is de "Uppsalaverklaring"?

De Uppsala verklaring omvat een aantal kernvisies die door alle Piratenpartijen die aangesloten zijn bij Pirate Parties International (PPI) gedeeld worden. Deze verklaring is hier na te lezen.

Wat is jullie relatie met The Pirate Bay?

De Piratenpartij Nederland heeft geen officiële banden met The Pirate Bay. Wel bestaan er informele banden vanwege het delen van een visie op het recht om cultuur te delen en burgerrechten te behouden.

Wat bedoelen jullie precies met een transparante overheid?

Wij willen overal waar mogelijk en haalbaar dat informatie over, door en voor de overheid in een duidelijke en transparante manier wordt gepubliceerd. Denk dan bijvoorbeeld aan het openbaar maken van besluitprocessen en onderzoeksinformatie waarop beslissingen zijn gebaseerd.

Beleidsvragen

Wat is het standpunt van de Piratenpartij aangaande het Nederlandse softdrugsbeleid?

De Piratenpartij staat voor de bescherming van burgerrechten, waaronder het recht op integriteit van het eigen lichaam en het recht op zelfbeschikking. Hier vloeit logischerwijs ook het recht uit voort dat de wilsbekwame burger zelf kan bepalen welke stoffen hij of zij tot zich wenst te nemen, tenzij daar onaanvaardbare risico's, bijvoorbeeld voor de volksgezondheid, mee gemoeid zijn.

Technische vragen

Neem voor alle overige vragen contact op met de werkgroep ICT.

Hoe kan ik een nieuwe gebruiker registeren?

Gebruik de PassWordManager self-service pagina: https://pwm.piratenpartij.nl

De account die je hiermee aanmaakt kun je gebruiken op:

  • Website
  • phpldapadmin (alleen voor beheerders)
  • FTP (alleen voor beheerders)

Hoe kan ik mijn wachtwoord resetten?

Met de PassWordManager self-service pagina kun je het wachtwoord van de meeste van onze diensten resetten. E-mail en Liquid Feedback hebben een eigen wachtwoordsysteem.

Hoe kan ik mijn e-mail-wachtwoord veranderen?

Hoe kan ik een e-mail adres, alias of mailinglist aanvragen?

E-mail adressen worden beheerd door Geert-Johan Riemer, Casper Gielen en David van Deijk.

Hoe moet ik mijn e-mail programma instellen om een @piratenpartij.nl adres te gebruiken?

Hoe kan ik mezelf in- of uitschrijven op een mailinglijst?

Ga naar https://lists.piratenpartij.nl. Hier kan je jezelf aan- en afmelden voor onze mailinglijsten.

Hoe kan ik deze Wiki aanpassen?

Alle geregistreerde gebruikers mogen de Wiki aanpassen.

Hoe kan ik posten op het forum?

Alle geregistreerde gebruikers mogen op het forum posten.

Hoe kan ik meedoen met Liquid Feedback?

Liquid Feedback zit nog in de test-fase. Sander coördineert dit en kan invites uitdelen.

Ik wil wat informatie online zetten? Waar?

De Piratenpartij gebruikt drie soorten webpagina's voor informatie.

Etherpad

Allereerst gebruiken we Etherpad, ook wel Piratepad genaamd. Dit is een soort website waar je met meerdere mensen aan kan werken. Etherpad is zeer laagdrempelig. Iedereen kan meedoen zonder eerst een account te registreren. Het bijzondere is dat verschillende mensen tegelijkertijd aan hetzelfde bestand kunnen werken. Etherpads zijn zeer geschikt om samen teksten op te stellen zoals blog-posts. Het nadeel van Etherpads is dat ze nogal vluchtig zijn. Piratepad servers komen en gaan, en iedereen die dat wil kan ze veranderen. Voor de lange termijn zijn ze dus niet geschikt. Momenteel maken we veel gebruik van piratepad.ca . Een overzicht van de belangrijkste pads kan je vinden in de MasterPad. Gebruik Etherpad als je met meerdere mensen tegelijk aan een tekst wil werken en je die tekst niet voor langere tijd hoeft te bewaren.

Dokuwiki

Dokuwiki is een eenvoudig wiki-systeem en de basis van de pagina waar je naar zit te kijken. Dokuwiki is toegankelijk voor iedereen met een Piratenpartij-account (zie Hoe kan ik een nieuwe gebruiker registeren?). Dokuwiki maakt het ook mogelijk om met meerdere mensen aan 1 document te werken, maar dit gaat niet zo flexibel als met Piratepads. Dokuwiki biedt wel meer opmaak-mogelijkheden. Verder is er versiebeheer waardoor je makkelijk kan zien wie een bestand heeft aangepast en wat er is veranderd. In het geval van misbruik kunnen oudere versies makkelijk worden teruggezet. De wiki is erg geschikt voor informatie die regelmatig veranderd maar die wel bewaard moet blijven. Als je een Etherpad hebt gevuld die je wat langer wil bewaren zou je de inhoud naar deze wiki kunnen kopiëren.

Drupal

Drupal is het hart van onze website. Drupal biedt uitgebreide mogelijkheden om het uiterlijke van je pagina aan te passen en technisch is er ook veel meer mogelijk dan de twee andere sites. Drupal is bedoeld voor officiële informatie over de partij. Als je een wiki of etherpad pagina hebt die af is en belangrijke informatie bevat die voor langere tijd bewaard moet blijven kun je er het beste een Drupal-pagina van te maken. Zo is ook makkelijk te zien dat het om officiele informatie van de partij gaat. Zie Hoe post ik op de website? voor details.

Hoe post ik op de website?

  • Maak een account aan (als je die nog niet hebt), zie Hoe kan ik een nieuwe gebruiker registeren?
  • Vraag 'blog' of 'redactie' rechten aan. De beste manier hiervoor is het IRC-kanaal (#ppnl-techteam) of de mailinglijst van de werkgroep ICT techteam@lists.piratenpartij.nl).
  • Log in op de website
  • In de zwarte menu-balk bovenaan het scherm, kies voor “Inhoud” → “Inhoud toevoegen” → “Blog” (of “Pagina” voor redacteuren)
  • Schrijf je blog of pagina.

Blog-artikelen komen niet automatisch op de voorpagina. Ze moeten eerst worden goedgekeurd door een Redacteur. De redacteur moet hiervoor het vinkje 'Aangeraden op de voorpagina' aanzetten. Dit kun je onderaan het artikel vinden bij “Publicatie-opties” of via de overzichtspagina voor blogs.

Hoe meldt ik mij af van een mailinglijst?

Als je geen e-mails meer wilt ontvangen van de mailinglist is het heel gemakkelijk om je af te melden. Volg daarvoor deze drie stappen. Mocht je er desondanks toch niet uitkomen dan kun je altijd contact opnemen met de werkgroep ICT.

1. Ga naar de website

Onderaan iedere e-mail van een mailinglijst staat een link naar de desbetreffende lijst:

2. Voer je emailadres in

Onderaan deze pagina kun je vervolgens het email-adres invoeren waarmee je op de lijst geregistreerd staat:

Klik vervolgens op “afmelden of opties wijzigen”

3. Bevestig dat je wilt afmelden

Op de volgende pagina zie je dan je email-adres staan, en een optie om geen mail meer te krijgen. Druk op 'Ja, ik wil mezelf echt afmelden', en daarna op 'Afmelden'.

4. Check je e-mail

Als alles goed is gegaan krijg je kort daarna een laatste e-mail om te vertellen dat je geen lid meer bent van de mailinglijst. Het kan gebeuren dat er nog een paar mailtjes alsnog komen als die al onderweg waren, maar de e-mails moeten snel ophouden.

Webshop

Op welke manieren kan ik betalen?

Betalen kan met iDEAL, of door middel van een directe bankoverschrijving.

Hoe zit het met de verzendkosten?

Omdat verzenden voor ons ook niet gratis is moeten we helaas verzend- en handelingskosten rekenen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de grootte van je bestelling. Past je bestelling door de brievenbus, dan versturen we middels PostNL, en dit kost € 2,-. Bij grotere bestellingen die per DHL pakketpost verzonden worden, zijn de verzendkosten € 6,75.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn bestelling binnen heb?

Over het algemeen binnen 5 werkdagen. Het kan zijn dat een bestelling onverhoopt langer duurt, bijvoorbeeld wanneer iets niet op voorraad is. Wanneer dat het geval is, laten we je dit uiteraard weten.

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens zijn nodig bij een bestelling om alles in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld zodat we, natuurlijk, weten waar de bestelling naar toe moet. Maar ook als je met iDEAL betaalt om deze later op te halen, moeten we kunnen zien welke betaling nu bij wie hoort. Je persoonsgegevens verkopen we niet, delen we niet, tracken we niet, en we maken ook geen marketingprofiel aan. Zie ook onze privacyverklaring. Liever geheel anoniem kopen? Dat kan in onze Pirateshop in Breda.

Ik heb besteld en betaald, wat nu?

Bij elke bestelling krijg je van ons een orderbevestiging per e-mail: een duidelijk overzicht van je bestelling. Wanneer wij de betaling hebben ontvangen van de bank, en deze door de penningmeester verwerkt is, zetten we je bestelling op “Betaald”. Daar krijg je ook bericht van. En wanneer je bestelling de deur uit gaat, krijg je een laatste e-mail om je hierover te informeren.

Ik wil mijn bestelling annuleren, kan dat?

Dat kan! Wanneer je bestelling nog niet verzonden is, kun je mailen naar webshop@piratenpartij.nl. Wij annuleren dan de bestelling voor je. Indien je al betaald hebt, storten wij het gehele bedrag naar je terug. Houd er wel rekening mee dat het een aantal dagen kan duren voordat dit weer op je rekening staat.

Ik heb mijn bestelling binnen, maar ik wil hem graag terugsturen. Wat nu?

Als je bestelling toch onverhoopt niet bevalt, dan kun je deze binnen 7 dagen na ontvangst terugsturen naar onze winkel in Breda. Wel vragen we dat je het product ongeopend laat, immers. Gedragen kleding kunnen we in de regel nooit terugnemen, in verband met hygiëne. Wanneer je je ongeopende product(en) terugstuurt, storten wij het volledige aankoopsbedrag (ex. verzendkosten) naar je terug op het moment dat wij het weer ontvangen hebben. Houd er wel rekening mee dat je zelf de verzendkosten zal moeten betalen om je bestelling terug te sturen naar ons.

Kan ik ook met Bitcoin betalen?

Helaas niet. Bitcoins vallen volgens de Nederlandse wetgeving onder goederen, en niet onder valuta en is dus ook geen geldig betaalmiddel. Dit betekend dat we helaas geen Bitcoin kunnen aannemen als betaling, sorry!

En PayPal? Creditcard?

Op het moment (nog) niet. Wellicht dat we in de toekomst nog creditcardbetalingen kunnen verwerkelijken, maar momenteel is dit helaas niet mogelijk. Hetzelfde geld voor PayPal. Daarbij komt dat de Piratenpartij grote moeite heeft met het beleid van PayPal.

Ik wil graag lid worden of doneren, kan dat ook via de webshop?

Via de webshop niet, maar lid worden kan hier, en doneren kan hier!

Mijn vraag staat er niet bij, wat nu?

Mail even naar webshop@piratenpartij.nl, we helpen je graag. Of kom langs in ons IRC-kanaal!

frequently_asked_questions.txt · Laatst gewijzigd: 2020/10/10 12:58 door shured