Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


orgaan:ledenraad

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
orgaan:ledenraad [2019/01/01 19:23]
eu-Robert [Historische bezetting] zittingstermijn Rico gecorrigeerd
orgaan:ledenraad [2019/01/25 00:05] (huidige)
eu-Robert [Besluitenlijst]
Regel 79: Regel 79:
   * Besluit genomen per mail op 6 mei 2017 om Alex Straver, Leo van Oudheusden, Michiel Dulfer, Frodo Dooijewaard,​ Vincent van der Velde, Abram Kleijweg, Nils Vogels en Stefan Meun per 6 mei 2017 tot bestuurslid van de Piratenpartij te benoemen. Met deze benoeming wordt de stemming van de ALV op 30 april 2016 gehonoreerd.   * Besluit genomen per mail op 6 mei 2017 om Alex Straver, Leo van Oudheusden, Michiel Dulfer, Frodo Dooijewaard,​ Vincent van der Velde, Abram Kleijweg, Nils Vogels en Stefan Meun per 6 mei 2017 tot bestuurslid van de Piratenpartij te benoemen. Met deze benoeming wordt de stemming van de ALV op 30 april 2016 gehonoreerd.
   * 7 februari 2018: De ledenraad heeft Frodo Dooijewaard,​ Gertjan Kleinpaste en Vincent van der Velde benoemd tot bestuurslid van de Piratenpartij. Met deze benoeming wordt de stemming van de ALV op 21 januari 2018 gehonoreerd. Leo van Oudheusden heeft zijn kandidatuur voor het bestuur ingetrokken.   * 7 februari 2018: De ledenraad heeft Frodo Dooijewaard,​ Gertjan Kleinpaste en Vincent van der Velde benoemd tot bestuurslid van de Piratenpartij. Met deze benoeming wordt de stemming van de ALV op 21 januari 2018 gehonoreerd. Leo van Oudheusden heeft zijn kandidatuur voor het bestuur ingetrokken.
 +  * 24 januari 2019: Social media en permanente campagne. Naar aanleiding van binnengekomen klachten adviseert de ledenraad aan het bestuur om de '​Social Media'​-groep als losstaande cirkel te behouden en deze niet samen te voegen met de werkgroep Permanente Campagne. Dit gezien de gevoeligheid tussen bepaalde leden in de desbetreffende cirkels. De Ledenraad hecht waarde aan inclusiviteit binnen de partij en wil iedereen de kans geven om "hun ding" te doen.
 +  * 24 januari 2019: De Ledenraad wil Vincent van der Velde bedanken voor al het werk dat hij voor de partij heeft gedaan, en ontheft hem op zijn eigen verzoek uit zijn functie als bestuurslid - inclusief zijn verantwoordelijkheden als bestuurder. De Ledenraad verleent hem derhalve een eervolle ontheffing, per 24-01-2019 om 22:00 uur.
 +  * 24 januari 2019: Bestuursbenoemingen. De Ledenraad benoemt Sjoerd de Boer tot bestuurslid,​ met de voorwaarde dat "een situatie zoals zich heeft voorgedaan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zich niet herhaalt"​ (citaat). In een dergelijk geval zal de LR een ontslag indienen; tevens geeft de LR het verzoek aan de (toekomstige) Raad van Toezicht om deze notitie mee te nemen. De Ledenraad wenst Sjoerd heel veel succes als bestuurslid. De Ledenraad benoemt verder Gertjan Kleinpaste tot bestuurslid,​ op basis van zijn expertise en bijdragen. Tot slot benoemt zij Ji Yong Dijkhuis en Leontien Werner eveneens tot bestuurslid. Met deze vier benoemingen wordt de stemming van de ALV op 20 januari 2019 gehonoreerd. De Ledenraad wenst het nieuwe bestuur veel succes en wijsheid toe.
 +
  
 ===== Historische bezetting ===== ===== Historische bezetting =====
orgaan/ledenraad.1546367039.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2019/01/01 19:23 door eu-Robert