Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


orgaan:ledenraad

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
orgaan:ledenraad [2019/01/01 19:23]
eu-Robert [Historische bezetting] zittingstermijn Rico gecorrigeerd
orgaan:ledenraad [2019/07/16 11:37] (huidige)
akleijweg [Besluitenlijst]
Regel 16: Regel 16:
   * [[:​foundation:​piraten_wiel|Het Piratenwiel]]   * [[:​foundation:​piraten_wiel|Het Piratenwiel]]
   * [[:​foundation:​uppsala|Uppsalaverklaring]]   * [[:​foundation:​uppsala|Uppsalaverklaring]]
 +  * [[https://​wiki.piratenpartij.nl/​_media/​pdf:​piratenpartij:​principe_programma_der_piratenpartij_nederland.pdf|Principe programma]]
  
 ===== Communicatie ===== ===== Communicatie =====
Regel 22: Regel 23:
 |Maillijst|[[ledenraad@lists.piratenpartij.nl|]] (Besloten)| |Maillijst|[[ledenraad@lists.piratenpartij.nl|]] (Besloten)|
 |Wiki|[[https://​wiki.piratenpartij.nl/​orgaan:​ledenraad|https://​wiki.piratenpartij.nl/​orgaan:​ledenraad]]| |Wiki|[[https://​wiki.piratenpartij.nl/​orgaan:​ledenraad|https://​wiki.piratenpartij.nl/​orgaan:​ledenraad]]|
-|IRC|[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-ledenraad|#​ppnl-ledenraad]]| 
-|IRC (Besloten)|n.v.t.| 
  
 ===== Huidige bezetting ===== ===== Huidige bezetting =====
  
-^Functie ​ ^Naam  ​^Alias ​ ​^E-mailadres ​ ^GPG Key  ​^Periode ​ ^Startdatum ​ ^Einddatum ​ ^  Vervanger van  | +^Functie ​ ^Naam  ^E-mailadres ​ ^Periode ​ ^Startdatum ​ ^Einddatum ​ ^  Vervanger van  | 
-|  Lid  |Sjors Krebbeks ​ |SjorsK ​ |<​sjors.krebbeks@piratenpartij.nl |   |  ​2017-2020  |01-05-2017 ​ |30-04-2020  ​| ​  ​+|  Lid  |Peter Braun  |Peter@hopel.nl  |  ​2018-2021  |21-01-2018  |22-01-2021  | | 
- Lid  |Maarten Lensink ​ |Mielipuoli ​ |<​maarten.lensink@piraattipuolue.fi> ​ |   |  ​2017-2020  |01-05-2017  |30-04-2020  ​| ​  ​+|Vervangend ​Lid  |Arnoud Siegers ​ |arnoud.siegers@live.nl  ​|  ​2018-2021  |09-07-2018  |22-01-2021  |Jonathan
-|  Lid  |Anita van Wijk  ​| ​  |<​anita.van.wijk@piratenpartij.nl |   |  ​2017-2020  |01-05-2017  |30-04-2020  ​| ​  ​+|  Lid  |Wietze Brandsma ​ |wietze.brandsma@piratenpartij.nl ​ |  ​2019-2022  |15-06-2019  |16-06-2022  | | 
-|  Lid  |Peter Braun  ​|- ​ |Peter@hopel.nl  |   |  ​2018-2021  |21-01-2018  |22-01-2021  | | +|  Lid  |André Linnenbank ​ |andrel@piratenpartij.nl| ​ 2019-2022  |15-06-2019 ​ |16-06-2022 ​ | | 
-  ​|Arnoud Siegers ​ ​| ​  |arnoud.siegers@live.nl  |   ​|  ​2018-2021  |09-07-2018  |22-01-2021  |Jonathan|+|  Lid  |Matthijs Pontier ​ |matthijspon@gmail.com  ​|  ​2019-2022  |15-06-2019  |16-06-2022  | | 
 + ​Lid  ​|Astrid Abendroth ​ |astrid.abendroth@piratenpartij.nl  |  ​2019-2022  ​|15-06-2019 ​ |16-06-2022 ​ ​| ​
 +|  Lid  |Abram Kleijweg ​ |abramkleijweg@hotmail.com ​ |  2019-2022  |15-06-2019 ​ |16-06-2022  | |
  
 <​code>​ <​code>​
-\\ NB:  Ewoud Hofman trok zich per 18/10/18 terug uit LR. 
-\\      Rico Brouwer trok zich per 20/12/18 terug uit LR. 
-</​code>​ 
- 
 \\ \\
 +NB:  Ewoud Hofman trok zich per 18/10/18 terug uit LR. 
 +\\ 
 +Rico Brouwer trok zich per 20/12/18 terug uit LR. 
 +\\ 
 +Maarten Lensink trok zich per 05/04/2019 terug uit de LR. 
 +\\ 
 +Sjors Krebbeks trok zich per 01/06/2019 terug uit de LR. 
 +\\ 
 +Anita van Wijk trok zich per 23/06/2019 terug uit de LR. 
 +</​code>​
  
 ===== Projecten ===== ===== Projecten =====
Regel 79: Regel 85:
   * Besluit genomen per mail op 6 mei 2017 om Alex Straver, Leo van Oudheusden, Michiel Dulfer, Frodo Dooijewaard,​ Vincent van der Velde, Abram Kleijweg, Nils Vogels en Stefan Meun per 6 mei 2017 tot bestuurslid van de Piratenpartij te benoemen. Met deze benoeming wordt de stemming van de ALV op 30 april 2016 gehonoreerd.   * Besluit genomen per mail op 6 mei 2017 om Alex Straver, Leo van Oudheusden, Michiel Dulfer, Frodo Dooijewaard,​ Vincent van der Velde, Abram Kleijweg, Nils Vogels en Stefan Meun per 6 mei 2017 tot bestuurslid van de Piratenpartij te benoemen. Met deze benoeming wordt de stemming van de ALV op 30 april 2016 gehonoreerd.
   * 7 februari 2018: De ledenraad heeft Frodo Dooijewaard,​ Gertjan Kleinpaste en Vincent van der Velde benoemd tot bestuurslid van de Piratenpartij. Met deze benoeming wordt de stemming van de ALV op 21 januari 2018 gehonoreerd. Leo van Oudheusden heeft zijn kandidatuur voor het bestuur ingetrokken.   * 7 februari 2018: De ledenraad heeft Frodo Dooijewaard,​ Gertjan Kleinpaste en Vincent van der Velde benoemd tot bestuurslid van de Piratenpartij. Met deze benoeming wordt de stemming van de ALV op 21 januari 2018 gehonoreerd. Leo van Oudheusden heeft zijn kandidatuur voor het bestuur ingetrokken.
 +  * 20 december 2018: aannemen van het Principe programma van de Piratenpartij
 +  * 24 januari 2019: Social media en permanente campagne. Naar aanleiding van binnengekomen klachten adviseert de ledenraad aan het bestuur om de '​Social Media'​-groep als losstaande cirkel te behouden en deze niet samen te voegen met de werkgroep Permanente Campagne. Dit gezien de gevoeligheid tussen bepaalde leden in de desbetreffende cirkels. De Ledenraad hecht waarde aan inclusiviteit binnen de partij en wil iedereen de kans geven om "hun ding" te doen.
 +  * 24 januari 2019: De Ledenraad wil Vincent van der Velde bedanken voor al het werk dat hij voor de partij heeft gedaan, en ontheft hem op zijn eigen verzoek uit zijn functie als bestuurslid - inclusief zijn verantwoordelijkheden als bestuurder. De Ledenraad verleent hem derhalve een eervolle ontheffing, per 24-01-2019 om 22:00 uur.
 +  * 24 januari 2019: Bestuursbenoemingen. De Ledenraad benoemt Sjoerd de Boer tot bestuurslid,​ met de voorwaarde dat "een situatie zoals zich heeft voorgedaan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zich niet herhaalt"​ (citaat). In een dergelijk geval zal de LR een ontslag indienen; tevens geeft de LR het verzoek aan de (toekomstige) Raad van Toezicht om deze notitie mee te nemen. De Ledenraad wenst Sjoerd heel veel succes als bestuurslid. De Ledenraad benoemt verder Gertjan Kleinpaste tot bestuurslid,​ op basis van zijn expertise en bijdragen. Tot slot benoemt zij Ji Yong Dijkhuis en Leontien Werner eveneens tot bestuurslid. Met deze vier benoemingen wordt de stemming van de ALV op 20 januari 2019 gehonoreerd. De Ledenraad wenst het nieuwe bestuur veel succes en wijsheid toe.
 +  * 02 april 2019: Op vrijdag 29 maart heeft het bestuur zonder een gedegen raadpleging van de leden besloten om deel te nemen aan de Europese verkiezingen (EP2019). Wij hebben om deze reden mensen uit alle hoeken van de organisatie om ons verzameld om ons te laten adviseren welke stap wijsheid is. Aan de hand van de adviezen van de kiescommissie heeft de Ledenraad besloten dat de Piratenpartij niet mee zal doen aan de EP2019. Dit besluit valt ons zwaar, en de Ledenraad is bereid om de situatie te herzien na een gedegen democratisch proces.
 +  * 03 april 2019: <font 11pt/​inherit;;​black;;​inherit>​Lieve mensen,</​font>​
 +
 +<font 11pt/​inherit;;​black;;​inherit>​Met pijn in ons hart moeten wij meedelen dat de Ledenraad besloten heeft het bestuur te zullen moeten ontslaan. De reden is dat het LR-besluit om deelname aan de Europese verkiezingen terug te nemen niet gevolgd wordt en er ook geen intentie is uitgesproken dit na aandringen alsnog te doen.</​font>​
 +
 +<font 11pt/​inherit;;​black;;​inherit>​Wij vinden het jammer dat het allemaal zo gelopen is. Maar nu moeten wij vanuit onze functie erop toezien dat de huidige geldende statuten en regels gevolgd worden. Het besluit was immers met vier tegen één aangenomen.</​font>​
 +
 +<font 11pt/​inherit;;​black;;​inherit>​Wij willen het bestuur danken voor hun inzet gedurende de bestuursperiode. Op korte termijn stellen wij een interimbestuur aan. Wij hopen dat het oude bestuur de lopende zaken wil overdragen naar het interim bestuur zodat de Piratenpartij t.z.t. weer met beide benen op de grond en met vereende krachten aan de volgende verkiezingen wél en slagvaardig mee zal kunnen doen.</​font>​
 +
 +<font 11pt/​inherit;;​black;;​inherit>​Het nieuwe interimbestuur zal van ons de volgende opdracht krijgen:</​font>​
 +
 +  * <font 11pt/​inherit;;​black;;​inherit>​Samen met LR nieuwe statuten in werking stellen</​font>​
 +  * <font 11pt/​inherit;;​black;;​inherit>​Samen met Presidium nieuwe ALV regelen om nieuw bestuur te formeren</​font>​
 +  * <font 11pt/​inherit;;​black;;​inherit>​Mandaat om iemand voor het secretariaat in te huren (niet verplicht)</​font>​
 +  * <font 11pt/​inherit;;​black;;​inherit>'​Op de winkel passen'​ (financiën in de gaten houden e.d.)</​font>​
 +
 +  * 17 april 2019: De ledenraad benoemt de volgende interim-bestuursleden:​ Peter Rozemaal, Ji Yong Dijkhuis, Sjoerd de Boer
 +  * 17 april 2019: De ledenraad verzoekt het interim-bestuur om gelden die binnenkomen ten behoeve van de EP-campagne allereerst in te zetten ter dekking van de extra kosten van reguliere activiteiten die door de campagne worden veroorzaakt;​ denk hierbij aan extra uitgaven die de webshop maakt. \\  \\ <font 11pt/​inherit;;​inherit;;​inherit>​De ledenraad wenst expliciet niet dat er kasreserves beschikbaar worden gemaakt ten gunste van de EP-campagne,​ tenzij de ALV of de LR anders bepaalt.</​font>​*
 +  * 08 juli 2019: Bestuursbenoeming. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 5 juni zijn maar liefst 8 kandidaat-bestuursleden voorgedragen. Op maandag 8 juli is de Ledenraad bijeengekomen voor de definitieve benoeming van het nieuwe bestuur van de Piratenpartij. De Ledenraad heeft Ji Yong Dijkhuis, Renko Koppe, René de Torbal, Sjoerd de Boer en David van Deijk benoemd tot bestuurslid van de Piratenpartij Nederland. De Ledenraad heeft de overige drie kandidaat-bestuursleden,​ te weten Stach Vermeulen, Rico Brouwer en Michiel Dulfer, niet benoemd. Een meerderheid van de ledenraadsleden was van mening dat het ondertekenen van een royementsverzoek niet verenigbaar is met het vervullen van de rol van bestuurslid. Alle betrokkenen zijn persoonlijk op de hoogte gebracht van de uitslag van de benoemingsprocedure. De Ledenraad wenst het nieuwe bestuur heel veel succes en frisse moed voor de komende bestuursperiode.
 +
  
 ===== Historische bezetting ===== ===== Historische bezetting =====
Regel 171: Regel 201:
 ^  Edwin IJsman ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey:​29 ​ |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ^  Edwin IJsman ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey:​29 ​ |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 ^  Peter Braun  |  @lightgrey:​21 ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ | ^  Peter Braun  |  @lightgrey:​21 ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |
-^  Rico Brouwer ​ |  @darkgrey:​21 ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey:​21 ​ |     ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​|+^  Rico Brouwer ​ |  @darkgrey:​21 ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey:​21 ​ |   ​  ​  ​  ​  ​  ​  ​  ​  ​  ​  ​  ​  ​|
 ^  Jonathan van Dijken ​ |  @lightgrey:​21 ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey:​17 ​ |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ^  Jonathan van Dijken ​ |  @lightgrey:​21 ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey: ​ |  @lightgrey:​17 ​ |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 ^  Arnoud Siegers ​ |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ @darkgrey:​09 ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ | ^  Arnoud Siegers ​ |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ @darkgrey:​09 ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |  @darkgrey: ​ |
- 
-\\ 
- 
  
 ===== Statistieken ===== ===== Statistieken =====
orgaan/ledenraad.1546367039.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2019/01/01 19:23 door eu-Robert