Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


orgaan:ledenraad

Orgaan: Ledenraad

Beschrijving

De Ledenraad is verantwoordelijk voor de bescherming van de Piratenpartij, en voor de aanstelling, controle, evaluatie en het ontslag van het Bestuur en de Beroepscommissie. Tevens stelt de ledenraad de kandidatenlijsten vast voor verkiezingen, al dan niet via een gedelegeerde kiescommissie welke de ledenraad adviseert. De Ledenraad is tevens het hoogste gezag binnen de Piratenpartij, en handelt zonder last of ruggespraak.

De Ledenraad is een besloten orgaan en wordt aangesteld door de Algemene Ledenvergadering. De grootte van de Ledenraad is statutair afhankelijk van het aantal leden, momenteel zijn er 17 zetels in de Ledenraad en 8 actieve leden. De aanstelling geldt voor drie jaar. De Ledenraad heeft formeel geen voorzitter of coördinator, leden in dit orgaan worden aangesteld voor een periode van drie jaar. De Ledenraad kan bij een vergadering besluiten voor die vergadering een voorzitter en notulist aan te wijzen.

Uitgangspunten

Communicatie

Huidige bezetting

Functie Naam Alias E-mailadres GPG Key Periode Startdatum Einddatum Vervanger van
Lid Sjors Krebbeks SjorsK sjors.krebbeks@piratenpartij.nl 2017-2020 01-05-2017 30-04-2020
Lid Maarten Lensink Mielipuoli maarten.lensink@piraattipuolue.fi 2017-2020 01-05-2017 30-04-2020
Lid Robert van der Peijl eu-Robert m31@dse.nl 2016-2018 01-01-2016 31-12-2018
Lid Anita van Wijk anita.van.wijk@piratenpartij.nl 2017-2020 01-05-2017 30-04-2020
Lid Rico Brouwer - rico@piratenpartij.nl 0x11A04953 2018-2021 21-01-2018 22-01-2021
Lid Peter Braun - Peter@hopel.nl 2018-2021 21-01-2018 22-01-2021
Arnoud Siegers arnoud.siegers@live.nl 2018-2021 09-07-2018 22-01-2021 Jonathan
\\ NB  Ewoud Hofman trok zich per 18/10/18 terug uit LR.

Projecten

Documentatie

Vergaderingen

De Ledenraad vergadert, wanneer dit nodig is, op donderdagagavond om 20:30 uur op Mumble, in het ledenraadskanaal. De vergaderingen van de Ledenraad zijn openbaar, tenzij de Ledenraad met een twee derde meerderheid over een bepaald agendapunt anders besluit. De Ledenraad bepaalt de datum en de plaats van de Ledenraadsvergaderingen, of laat dit door het Presidium bepalen. Agenda en concept notulen worden in het PAD systeem gemaakt.

Notulen (zie wiki.piratenpartij.nl/notulen)

2010 2011
JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Geen notulen beschikbaar. Maart 2010 April 2010 Mei 2010 Geen notulen beschikbaar.
2012 2013
JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Geen notulen beschikbaar. Februari 2013 Geen notulen beschikbaar. Mei 2013 Juni 2013 Juli 2013 Augustus 2013 September 2013 Oktober 2013 November 2013 December 2013
2014 2015
JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Januari 2014 Februari 2014 Maart 2014 April 2014 Mei 2014 Juni 2014 Juli 2014 Augustus 2014 Geen notulen beschikbaar.
2015 2016
JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Geen notulen beschikbaar. Januari 2016 Geen notulen beschikbaar.

Besluitenlijst

  • Besluit genomen per mail op 16 juni 2015
    • De ledenraad stelt JH Borgman aan als interim-penningmeester, tot de eerstvolgende ALV.
  • Besluit genomen per Ledenraadsvergadering 21 juli 2015
  • Besluit genomen op de ALV van 29 november (hier was een meerderheid van de ledenraad aanwezig)
    • De uitslag van de bestuursverkiezing is door de ledenraad overgenomen. Aangesteld voor verenigingsjaar 2016 zijn: Luc Boon, Henry Borgman, Floor Drost, Roland Louter, Wiel Maessen.
  • Besluit genomen per mail op 6 mei 2017 om Alex Straver, Leo van Oudheusden, Michiel Dulfer, Frodo Dooijewaard, Vincent van der Velde, Abram Kleijweg, Nils Vogels en Stefan Meun per 6 mei 2017 tot bestuurslid van de Piratenpartij te benoemen. Met deze benoeming wordt de stemming van de ALV op 30 april 2016 gehonoreerd.
  • 7 februari 2018: De ledenraad heeft Frodo Dooijewaard, Gertjan Kleinpaste en Vincent van der Velde benoemd tot bestuurslid van de Piratenpartij. Met deze benoeming wordt de stemming van de ALV op 21 januari 2018 gehonoreerd. Leo van Oudheusden heeft zijn kandidatuur voor het bestuur ingetrokken.

Historische bezetting

2010 2011
JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Reinier Bakels 10 23
Roger van Doorn 10 23
Bas Grasmeijer 10 23
Denis Hagens 10 23
Lennaerd Hulbos 10 23
Robert IJdema 10 23
Eva Jobse 10 23
Marvin Kauw 10 23
Bas Koopmans 10 23
Joeri Oudshoorn 10 23
Lennaerd Renkema 10 23
Samir Allioui 23
Gerbrand van Eeckhout 23
Jan Hopmans 23
Thijs Markus 23
Arnoud Mulder 23
Huib Ruben van Oortmessen 23
Danny Palic 23
Jorrit Tulp 23
Mira de Vries 23
2012 2013
JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Mira de Vries ?
Thijs Markus 30
Huib Ruben van Oortmessen 18
Gerbrand van Eeckhout 04
Samir Allioui
Jan Hopmans
Arnoud Mulder
Danny Palic
Jorrit Tulp
Peter Felis 10 19
Bas Kleijweg 10 22
Rudolf Maduro 10
Raymond van Vugt 10
Jaime van Kessel 10
David van Deijk 01
Michiel Dulfer 01
Roland Louter 01
Alex Haan 01
Tamara van Haarlem 01
Steven Russchenberg 01 31
Hannah Puntjes 19
Roberto Moretti 22
2014 2015
JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Hannah Puntjes 15
Rudolf Maduro 15
Jan Hopmans 25
Khannea Suntzu 25
Raymond van Vugt 25
Samir Allioui 25
Arnoud Mulder 22 11 31 01
Danny Palic 22
Jorrit Tulp 22
Roland Louter 23
Roberto Moretti 10
Jaime van Kessel 09
David van Deijk 31
Michiel Dulfer 31
Alex Haan 31
Tamara van Haarlem 31
Gijs Peskens 01
Peter Braun 15
Herma Ouwehand 15 26
Rogier Huurman 01
2016 2017
JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Gijs Peskens 30
Peter Braun 30
Arnoud Mulder 31
Rogier Huurman 30
Robert van der Peijl 01
Ewoud Hofman 01
Sjors Krebbeks 01
Maarten Lensink 01
Anita van Wijk 01
Edwin IJsman 01
2018 2019
JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Robert van der Peijl 31
Ewoud Hofman 19
Sjors Krebbeks
Maarten Lensink
Anita van Wijk
Edwin IJsman 29
Peter Braun 21
Rico Brouwer 21
Jonathan van Dijken 21 17
Arnoud Siegers 09

Statistieken

Peiling tot en met juli 2014

Totaal aantal vergaderingen 55
Totaal aantal gedane voorstellen 46
Totaal aantal geslaagde voorstellen 32
Totaal aantal ledenraadsleden 35
Meest aanwezig ledenraadslid David van Deijk (88%)
Minst aanwezig ledenraadslid Huib Ruben van Oortmessen (0%)


orgaan/ledenraad.txt · Laatst gewijzigd: 2018/10/19 08:30 door Rico