Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


reglementen:stemreglement

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
reglementen:stemreglement [2014/09/02 23:23]
Azonata Links adapted because of a move operation
reglementen:stemreglement [2014/09/04 17:18]
2a01:4f8:200:6128::2 Links adapted because of a move operation
Regel 7: Regel 7:
  
 ===== Pre-ambule ===== ===== Pre-ambule =====
-Dit reglement is ondergeschikt aan de Statuten en aan het **Huishoudelijk Reglement** (HR) en het [[reglementen:​vergaderreglement|Vergaderreglement]]. Indien iets in dit reglement tegenstrijdig is met de **[[statuten_piratenpartij|statuten]]** of het HR dan hebben die documenten voorrang en gelden de bepalingen zoals daar gesteld. Dit document beschrijft (bindend) de werking van de **Algemene Ledenvergadering** (ALV) en andere vergaderingen waar namens de leden dingen besloten worden, maar kan ook (niet bindend) gebruikt worden bij andere vergaderingen of besprekingen binnen de partij.+Dit reglement is ondergeschikt aan de Statuten en aan het **Huishoudelijk Reglement** (HR) en het [[reglementen:​vergaderreglement|Vergaderreglement]]. Indien iets in dit reglement tegenstrijdig is met de **[[statuten|statuten]]** of het HR dan hebben die documenten voorrang en gelden de bepalingen zoals daar gesteld. Dit document beschrijft (bindend) de werking van de **Algemene Ledenvergadering** (ALV) en andere vergaderingen waar namens de leden dingen besloten worden, maar kan ook (niet bindend) gebruikt worden bij andere vergaderingen of besprekingen binnen de partij.
  
 ===== Artikel 1 ===== ===== Artikel 1 =====
reglementen/stemreglement.txt ยท Laatst gewijzigd: 2014/09/04 17:18 door 2a01:4f8:200:6128::2