Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


reglementen:stemreglement

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
reglementen:stemreglement [2014/09/02 23:23]
Azonata Page moved from stemreglement to reglementen:stemreglement
reglementen:stemreglement [2014/09/04 17:18]
2a01:4f8:200:6128::2 Links adapted because of a move operation
Regel 7: Regel 7:
  
 ===== Pre-ambule ===== ===== Pre-ambule =====
-Dit reglement is ondergeschikt aan de Statuten en aan het **Huishoudelijk Reglement** (HR) en het [[reglementen:​vergaderreglement|Vergaderreglement]]. Indien iets in dit reglement tegenstrijdig is met de **[[statuten_piratenpartij|statuten]]** of het HR dan hebben die documenten voorrang en gelden de bepalingen zoals daar gesteld. Dit document beschrijft (bindend) de werking van de **Algemene Ledenvergadering** (ALV) en andere vergaderingen waar namens de leden dingen besloten worden, maar kan ook (niet bindend) gebruikt worden bij andere vergaderingen of besprekingen binnen de partij.+Dit reglement is ondergeschikt aan de Statuten en aan het **Huishoudelijk Reglement** (HR) en het [[reglementen:​vergaderreglement|Vergaderreglement]]. Indien iets in dit reglement tegenstrijdig is met de **[[statuten|statuten]]** of het HR dan hebben die documenten voorrang en gelden de bepalingen zoals daar gesteld. Dit document beschrijft (bindend) de werking van de **Algemene Ledenvergadering** (ALV) en andere vergaderingen waar namens de leden dingen besloten worden, maar kan ook (niet bindend) gebruikt worden bij andere vergaderingen of besprekingen binnen de partij.
  
 ===== Artikel 1 ===== ===== Artikel 1 =====
reglementen/stemreglement.txt ยท Laatst gewijzigd: 2014/09/04 17:18 door 2a01:4f8:200:6128::2