Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:bits_of_freedom:nieuwsbrief:bof_30_08

Bits of Freedom Nieuwsbrief - 30 augustus 2010

1. Zoals voorspeld: implementatie bewaarplicht rommelig

Bits of Freedom voorspelde vorig jaar al dat de technische implementatie van de bewaarplicht rommelig zou verlopen. Een jaar later komt onze voorspelling uit. Dit is niet zozeer aan Internet Service Providers (ISPs) te wijten, maar aan de overheid.

Dit schrijft toezichthouder Agentschap Telecom in haar ÒEindrapport Nulmeting Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevensÓ (PDF) over de technische implementatie van deze controversi‘le wet door ISPs. De internetbedrijven, die onder de bewaarplicht vallen, voldoen niet aan de wettelijke bepalingen over vernietiging en beveiliging van de opgeslagen persoonlijke informatie. Daarmee lopen alle Nederlanders het risico dat hun privŽ-gegevens langer worden bewaard dan de wet toestaat, langer opgevraagd kunnen worden door opsporingsdiensten en dat al die gegevens Ð naar wie stuur je e-mails, wat is het onderwerp daarvan en waar was je op dat moment dat je de mail stuurde Ð op straat komen te liggen. Zaken als datalekken, identiteitsfraude en onrechtmatig snuffelen door de politie komen weer een stap dichterbij.

De rommelige implementatie valt niet zozeer de ISPs, als wel de overheid aan te rekenen. Al jarenlang wachten de bedrijven op technische specificaties om de gegevens op te slaan. Deze hadden natuurlijk v——r de inwerkingtreding van de bewaarplicht opgesteld moeten worden, in plaats van daarna. Bovendien snijden de ISPs nog een ander belangrijk punt aan: Ôhet hoge beveiligingsniveau waar aan voldaan moet worden, [is] niet in lijn met de wijze waarop sommige vertegenwoordigers van opsporingsdiensten met vorderingen en verzoeken om inlichtingen omgaanÕ. Geheel terecht, gezien onze onthulling over het stelselmatig negeren van privacyregels door opsporingsdiensten.

Helaas spelen dergelijke problemen in heel Europa. De artikel 29 werkgroep, het overlegorgaan van alle nationale privacytoezichthouders in Europa, uitte in een rapport (PDF) al stevige kritiek op de implementatie van de bewaarplicht. Het zoveelste bewijs: stop met de bewaarplicht voordat het bedrijfsleven nog meer geld moet investeren en onze privacy nog heviger wordt aangetast.

2. Antipiraterijverdrag in de versnelling maar blijft geheim

Eerder schreven wij al over het controversiële anti-piraterijverdrag ACTA. Dit verdrag kan vergaande gevolgen hebben voor fundamentele vrijheden, maar wordt in het geheim onderhandeld. Dat is onacceptabel, en talloze maatschappelijke organisaties waaronder Bits of Freedom drongen dan ook aan op transparantie. Zonder succes: ook de teksten van de laatste onderhandelingsronde blijven geheim.

De meest recente onderhandelingsronde is afgerond op 20 augustus 2010. Uit het gezamenlijke persbericht blijkt dat de onderhandelingspartners hopen in september 2010 in Japan overeenstemming te bereiken over de uiteindelijke tekst van het verdrag. Dat betekent dat de volgende onderhandelingsronde dus meteen ook de laatste zou zijn.

In het persbericht staat ook dat de partijen de tekst openbaar zullen maken, voordat zij besluiten deze te ondertekenen. Dat is een bijzonder ongeloofwaardig doekje voor het bloeden: de onderhandelingspartners hebben zich de afgelopen maanden niets aangetrokken van de roep om meer transparantie en er is geen enkele reden waarom dat anders zou zijn als ze onderling al overeenstemming hebben bereikt.

3. Gedragscode internetvrijheid hard nodig in Nederland

Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken gaf onlangs antwoord op kamervragen over de conferentie over internetvrijheid die hij met zijn Franse ambtsgenoot Kouchner organiseerde. Hij is voorstander van een gedragscode die de export van censuurtechnologie naar dictatoriale landen verbiedt. Maar waarom blijft die gedragscode daartoe beperkt?

Zoals Verhagen zelf zegt in zijn antwoord op de kamervragen: “Internetcensuur is een wereldwijd probleem”. Inderdaad, want ook in Nederland werkt Verhagen's partijgenoot Hirsch Ballin samen met internetproviders aan een zwarte lijst met websites. Ook in Nederland weten we niet wat precies wordt afgesproken, hoe een website op de zwarte lijst komt en hoe die website er weer afkomt. En als de recente antwoorden van de Minister van Justitie over deze internetfilters een aanwijzing vormen, dan zijn die filters bovendien een vorm van gevaarlijke symboolpolitiek, want ze verergeren het probleem - door afbeeldingen van seksueel misbruik achter een filter te verbergen, in plaats van deze te verwijderen.

Verhagen zou er goed aan doen om die gedragscode niet te beperken tot de export van censuurtechnologie, maar ook tot de toepassing van censuurtechnologie. Zodat Nederland niet alleen Iran en China de les leest, maar ook zichzelf kritisch tegen de meetlat legt.

4. Politierapport over High Tech Crime ongenuanceerd

“Cybercrime in Nederland groeit exponentieel”, koppen NU.nl en Webwereld. Dat staat namelijk in een recent rapport van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Wij hebben na lezing onze digitale sloten voor de zekerheid nog even goed gecheckt. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Over 0.0007% van alle criminaliteit in Nederland.

In het rapport en de berichtgeving wordt een doemscenario van Ongrijpbare Criminelen op het Gevaarlijke Internet geschetst. Maar de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn vrij ontnuchterend:

Met 901 geregistreerde misdrijven, maakt “computercriminaliteit” 0.0007% van alle criminaliteit in Nederland uit. Niet bepaald veel. In 2008 werden tien keer zoveel gevallen van “valsheid in geschriften” [sic] geregistreerd. En in datzelfde jaar is het aantal breedband internetverbindingen in Nederland blijven stijgen.

Cybercrime moet niet gebagatelliseerd worden, maar het moet ook zeker niet overdreven worden. “High Tech Crime”, zoals het KLPD het noemt, zal natuurlijk niet altijd geregistreerd worden, maar deze cijfers worden dan ook achterwege gelaten in het rapport. Ook ontbreekt in het rapport het besef, dat aan een sterke toename van internetgebruik âzowel in aantal verbindingen als in verkeer over die verbindingen een toename aan daaraan gerelateerde criminaliteit helaas inherent is.

Ons advies: breid eerst de expertise van de opsporingsdiensten uit en kijk dan pas naar uitbreiding van de bevoegdheden. Het is daarom goed dat een officier van justitie zich sinds begin 2009 is gaan specialiseren in cybercrimezaken. Maar we zijn minder enthousiast over het recent gelanceerde wetsvoorstel versterking bestrijding cybercriminaliteit, dat een gevaar is voor de vrijheid van meningsuiting en privacy op internet, en waarvan nut en noodzaak niet is bewezen.

Wil je jezelf na het lezen van dit bericht beschermen tegen cybercriminelen? Ga dan aan de slag met Webwijs, onze zelfverdedigingsgids voor internetgebruikers.

5. Wordt jouw bedrijf supporter van Bits of Freedom?

Vind jij dat jouw vrijheid en privacy op internet beschermd moeten worden? Bits of Freedom heeft al een aantal successen op haar naam staan. Vind je dat Bits of Freedom dit werk moet kunnen blijven voortzetten? Vraag dan eens of jouw bedrijf supporter wil worden van Bits of Freedom.

De komende jaren zijn bepalend voor de toekomst van vrijheid en privacy op internet. Nu moeten we waarborgen dat iedere internetgebruiker zelf kan bepalen wat met zijn privŽ-gegevens gebeurt. Nu moet worden ingegrepen om te zorgen dat iedereen in Nederland kan blijven genieten van vrijheid op internet. Bits of Freedom biedt bedrijven nu de mogelijkheid om daar een steentje aan bij te dragen.

Vraag daarom eens na of jouw bedrijf kilobit-, megabit- of gigabit supporter kan worden. Als jouw bedrijf supporter wordt, krijgt het een vermelding op onze website, in ons jaarverslag en een uitnodiging voor ons jaarlijks netwerkevent. Zie voor meer informatie ons Donateursbeleid, onze vijf successen, onze supporterspagina of neem dan contact op met directeur Ot van Daalen, +31 (0)6 5438 6680, ot.vandaalen@bof.nl

6. Ook op de website verschenen

archief/bits_of_freedom/nieuwsbrief/bof_30_08.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:09 door KapiteinG