Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


werkgroep:socialmedia

Werkgroep: Social Media

Onderdeel van 'permanente campagne' is 'social media'. Hier worden de social media kanalen van de Piratenpartij Nederland (PPNL) bemenst en wordt gezorgd dat over al onze kanalen heen op een consistente manier wordt gecommuniceerd. Social Media startte in deze organisatievorm op 10 april 2018.

Richtlijnen

Uitingen zijn qua vorm in lijn met de communicatiestrategie en qua inhoud te herleiden naar de kernpunten en het landelijke verkiezingsprogramma.
Heb je een idee voor Piratencontent (bijvoorbeeld voor berichtjes, of afbeeldingen) neem dan contact op met een van de leden van het team, zoals vermeld onder 'bezetting'.

Kanalen

We onderscheiden primaire kanalen (waarop ook nieuwe uitingen worden gedaan) en secundaire kanalen (waarop uitingen van primaire kanalen verder worden verspreid.
Overige kanalen, nog uit te werken en hier eventueel toe te voegen (Vimeo, Linkedin, Instagram, Diaspora, Gab, Vero, etc.)

Het Social Media team is verantwoordelijk voor de uitingen op de in bold aangegeven Primaire en Secundaire kanalen.

Primaire kanalenverantwoordelijkPlatformURL
PPNL websitePPNL website team, redactiewordpresshttps://piratenpartij.nl/
PPNL agendaPPNL website team, redactiewordpresshttps://piratenpartij.nl/kalender/
PPNL NieuwsbriefPPNL nieuwsbrief teammailmanhttps://pad.piratenpartij.nl/p/nieuwsbrief2018-03
PPNL Twitter PPNL social media team tweetdeck https://twitter.com/piratenpartij
PPNL Youtube PPNL social media team website https://www.youtube.com/user/depiratenpartij
PPNL Mastodon PPNL social media team website https://mastodon.social/@Piratenpartij
lokale afdeling websitelokaal website teamwordpressafdeling.piratenpartij.nl
lokale afdeling Twitterlokaal social media teamonbepaaldonbepaald
Secundaire kanalenverantwoordelijkPlatformURL
PPNL Facebook PPNL social media team website https://www.facebook.com/Piratenpartij/
PPNL Instagram PPNL social media team website https://www.instagram.com/piratenpartijnederland/
lokale afdeling Facebooklokaal social media teamonbepaaldonbepaald

NB Voorbeeld, via een primair kanaal als Twitter wordt er dus niet verwezen naar een agendaitem op een secundair kanaal zoals Facebook.
Wel kan in Facebook een secundair event worden gemaakt, gebaseerd op een primair calender item op de website.
Via primaire kanalen zoals Twitter en onze website promoten we zo alleen het primaire item.

Twitter Polls

Wanneer daar in de actualiteit aanleiding voor is, maken we Twitter polls. Voorgaande Polls vind je hier. Polls houden we zo simpel en eenduidig mogelijk.

Betaalde promotie (reclame)

De werkgroep Permanente Campagne faciliteert eventuele inzet promotiebudget (geld voor reclame op social media) en maakt dit in voorkomende gevallen beschikbaar aan de social media groep ter uitvoering. Promotie kan op primaire en secundaire kanalen worden ingesteld, onder voorwaarde dat er geen gebruik gemaakt wordt van profiling. NB de enige uitzondering op deze regel geldt voor promotie die gericht is op een bepaald geografisch gebied tbv een lokale Piratenpartij.

Bezetting

NaamE-mail06<font 10px/inherit;;#000000;;inherit>twitter</font><font 10px/inherit;;#000000;;inherit>facebook</font><font 10px/inherit;;#000000;;inherit>youtube</font><font 10px/inherit;;#000000;;inherit>tiktok</font><font 10px/inherit;;#000000;;inherit>vimeo</font><font 10px/inherit;;#000000;;inherit>mastodon</font><font 10px/inherit;;inherit;;inherit>diaspora</font><font 10px/inherit;;inherit;;inherit>instagram</font><font 10px/inherit;;inherit;;inherit>linkedin</font>
ICTict@piratenpartij.nl <font 10px/inherit;;inherit;;inherit>admin</font> <font 10px/inherit;;inherit;;inherit>Owner</font>
Cath <font 10px/inherit;;inherit;;inherit>contributor</font>
Matthijs Pontier <font 10px/inherit;;inherit;;inherit>contributor</font><font 10px/inherit;;inherit;;inherit>admin</font>
Renko Koppe (vacant?) <font 10px/inherit;;inherit;;inherit>contributor</font> <font 10px/inherit;;inherit;;inherit>admin</font><font 10px/inherit;;inherit;;inherit>admin</font> <font 10px/inherit;;inherit;;inherit>admin</font>
Steven Russchenbergprutzenberg@piratenpartij.nl <font 10px/inherit;;inherit;;inherit>contributor</font><font 10px/inherit;;inherit;;inherit>admin</font><font 10px/inherit;;inherit;;inherit>Manager</font>
Mirjam van Rijn <font 10px/inherit;;inherit;;inherit>admin</font>
Joeri Eversjoeri@fastmail.com <font 10px/inherit;;inherit;;inherit>admin</font>
Wietze Brandsma <font 10px/inherit;;inherit;;inherit>contributor</font><font 10px/inherit;;inherit;;inherit>admin</font>
Ji Yong Dijkhuis <font 10px/inherit;;inherit;;inherit>Manager</font>
David van Deijk <font 10px/inherit;;inherit;;inherit>contributor</font>
<font inherit/inherit;;#ecf0f1;;inherit>Dick Zwiers</font> <font 10px/inherit;;inherit;;inherit>contributor</font>
<font inherit/inherit;;#ecf0f1;;inherit>Abram Kleijweg</font> <font 10px/inherit;;inherit;;inherit>contributor</font>


Werkwijze en structuur

'Social Media' verzorgt de kanalen van PPNL en stelt haar richtlijnen ter beschikking aan lokale afdelingen.
De werkgroep Social Media bestaat uit de mensen die de landelijke kanalen bedienen, Piraten uit lokale afdelingen zijn welkom mee te doen in overleggen

Interne communicatie via social Media Maillijst | Piratenpartij socialmedia@lists.piratenpartij.nl

Agenda en Notulen vergaderingen

nvt

.

werkgroep/socialmedia.txt · Laatst gewijzigd: 2021/03/13 21:59 door shured