Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.13vluchtelingen

Niet meer editten, wijzigingen worden niet opgeslagen!

Vluchtelingen

Onze inspanningen zouden primair gericht moeten zijn op het bestrijden van de aanleiding waarvoor mensen vluchten. Wanneer zij toch moeten vluchten, dienen wij hun mensenrechten te beschermen. Vluchtelingen zijn mensen in nood en verdienen onze steun. Wij willen het verdienmodel van mensenhandelaars tegengaan. Daarbij niet inzetten op een ontmoedigingsbeleid. Vluchtelingen die asiel aanvragen in de EU dienen naar rato op te worden gevangen.

Voorkomen is beter dan genezen

Hoe meer vluchtelingen om hulp vragen, hoe groter onze inspanning erop gericht moet zijn om de reden waarom mensen op de vlucht zijn, te helpen weg nemen. Zolang wij of onze bondgenoten niet ophouden met bombarderen in landen waarvandaan mensen vluchten ontbreekt iedere legitimiteit voor een debat over een quotum op het aantal vluchtelingen dat we daarvandaan opvangen. De inspanningen van Nederland moeten gericht zijn op bewerkstelligen van veiligheid van mensen in conflictgebieden in dialoog met alle betrokken partijen (bondgenoten én niet bondgenoten) in belang van de mensen die daar wonen.

Duidelijkheid voor vluchtelingen

Het proces bij aankomst dient transparant en duidelijk te verlopen; zowel voor de vluchtelingen als lokale bewoners. Mensen die uit een crisissituatie gevlucht zijn worden nu vaak ruim een jaar in onzekerheid gehouden. Aanvraagprocedures dienen te worden versimpeld en verkort, door onnodige regels te schrappen.

Duidelijkheid voor Nederlanders

De komst van migranten leidt begrijpelijk tot spanningen in onze samenleving. Mensen voelen zich boos en onveilig. Het voorkomen van spanningen is beter dan genezen. Hiervoor is het nodig dat we van tevoren geïnformeerd worden over vluchtelingenopvang. Buurtbewoners worden nu achteraf geïnformeerd over plannen voor grootschalige opvang. Hierdoor is er geen echte inspraak mogelijk. De buurt dient altijd van tevoren te worden geïnformeerd over vluchtelingenopvang. Er ligt veel potentie in kleinschalige opvang. Hierbij profiteert de middenstand van de economische activiteit die het resultaat zijn van vluchtelingenopvang.

Onderdeel van het vluchtelingendebat is het transparant inzichtelijk maken van onder andere financiële belangen in de afwegingen rondom de organisatie van opvang. Het zou niet nodig moeten zijn dat burgers en journalisten WOB-procedures nodig hebben om hier duidelijkheid over te krijgen.

Participatie

Inspanningen rondom vluchtelingen moeten er vooral op zijn gericht dat mensen zo snel mogelijk zelfvoorzienend kunnen worden en zo weinig mogelijk een beroep hoeven te doen op ons sociale stelsel. Dat betekent bijvoorbeeld laagdrempelige snelle toegang tot scholing en de arbeidsmarkt.

Vluchtelingen zijn ontheemde mensen die wellicht weer naar huis willen als het er weer veilig genoeg is. Onze inspanningen zijn er daarom op gericht om de keuze om terug te gaan makkelijker te maken, maar niet door de keuze om hier te blijven moeilijker te maken. De keuzevrijheid van de persoon die het betreft is zwaarwegend in die afweging.

Economische migranten

Wanneer mensen zelfvoorzienend zijn, is er niet op voorhand een reden om ze ervan te weerhouden zich hier te vestigen, ongeacht herkomst. Mensen die komen bijdragen aan onze samenleving en in het arbeidsproces, leveren een bijdrage aan onze economie en werkgelegenheid. We zouden mogelijkheden van een variant van het ‘green card’ systeem kunnen onderzoeken, waarin de ruimte op onze interne arbeidsmarkt mede bepalend wordt voor het aantal immigranten dat je toelaat. Door economische migranten een legale route te bieden worden mensensmokkelaars buiten spel gezet. In plaats van bijvoorbeeld €10.000,- te besteden aan een mensensmokkelaar kan een ticket voor €500,- gekocht worden en het restant wordt geïnvesteerd in het opbouwen van een nieuw bestaan.

archief/concepten/tkprogramma/4.13vluchtelingen.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:22 door KapiteinG