Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:persberichten:juni_2012

Persberichten Piratenpartij juni 2012

Piratenpartij gaat in hoger beroep tegen censuur - (02-06-2012)

De Piratenpartij heeft de Stichting Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland (BREIN) gedagvaard. De Piratenpartij gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 10 mei 2012, waarin de stichting BREIN het recht kreeg om ons de mond te snoeren over het omzeilen van censuur.

Het hoger beroep is noodzakelijk, al is het alleen maar om de zaak voor te kunnen leggen aan rechters die meer expertise hebben dan auteursrecht alleen. De manier waarop de rechtbank over alle argumenten met betrekking tot het functioneren van een democratische rechtsstaat is heen gestapt is onverteerbaar en schept een gevaarlijk precedent. Zo is het kortgeding Piratenpartij vs BREIN meteen gebruikt als jurisprudentie in het ex parte vonnis tegen de ISP's KPN, UPC, Tele2 en T-Mobile.

Het beperkte referentiekader waarin de zaak is behandeld, werd door de rechter al vroeg in het vonnis duidelijk gemaakt. Met name 'feit' 2.2 laat zien dat er een politiek vonnis is gewezen en dat de rechtbank de Nederlandse rechtsorde slechts definieert in het licht van de Auteurswet:

2.2. Piratenpartij is een politieke partij die een drastische verandering van de Nederlandse rechtsorde nastreeft. Daarbij richt zij zich met name op intellectuele eigendomsrechten en “digitale burgerrechten”. Zo maakt zij zich onder andere hard voor het afschaffen van de Nederlandse intellectuele eigendomsrechten (in de huidige vorm), “vrij gebruik van, en toegang tot, informatie en technologie; en transparantie van het politieke bestel, overheden en andere machtsconcentraties”.

De rechtbank maakt hier duidelijk dat wat haar betreft een update van het auteursrecht en het octrooirecht een drastische verandering van de Nederlandse rechtsorde betekent. Dat de rechtbank ook het streven naar een transparante overheid als een drastische verandering kenmerkt, is beangstigend en veelzeggend.

Veelzeggend is ook dat de rechtbank wel de vier Europese landen benoemt waar TPB gecensureerd is, namelijk België, Denemarken, Italië en Finland, maar verzuimt te verwijzen naar de landen waar The Pirate Bay al veel langer geblokkeerd is, namelijk China, Noord-Korea, Iran en Syrië. De vraag is, of de rechtbank de Nederlandse rechtsorde echt een dienst bewijst door het voorbeeld van deze landen te volgen, zonder hier naar te durven verwijzen.

Ook maakt de rechtbank duidelijk dat wat haar betreft de vonnissen die gewezen zijn tegen de Nederlandse providers nadrukkelijk bedoeld zijn om de gebruikers van de providers iets te verbieden, in plaats van de providers zelf. Deze conclusies gaan rechtstreeks in tegen de bewering van BREIN dat zij slechts bedrijven aan zou pakken.

In feiten 2.3 en 2.17 bevestigt de rechtbank dat het nadrukkelijk haar doel is om de burgers zelf te treffen met het verbod:

  • 2.3 “Hierdoor kunnen (o.a.) abonnees van Ziggo en XS4ALL The Pirate Bay bezoeken, zonder dat ze worden tegengehouden”
  • 2.17 “ … De Piratenpartij slaagt erin mensen die geen toegang meer hebben tot The Pirate Bay de gelegenheid te bieden de website alsnog te bezoeken.”

Op dit moment is het ons verboden om op tpb.piratenpartij.nl zelfs maar een tekst te plaatsen met behulp waarvan een Nederlander eventueel zijn weg naar The Pirate Bay zou kunnen vinden. Daarbij is het linken naar TPB-proxies in alle uitingen van de Piratenpartij verboden.

BREIN lijkt daarmee het recht gekregen te hebben om op elk moment te eisen dat zelfs commentaren van bezoekers gecensureerd moeten worden. Tevens is het al voorgekomen dat een generieke proxy plots een TPB-specifieke proxy werd. De acties van derden kunnen ons dus in overtreding brengen, zonder dat wij daar invloed op hebben.

  • ii) gebiedt Piratenpartij zich te onthouden van het aanbieden van directe links naar de bedoelde TPB dedicated proxies;
  • v) gebiedt Piratenpartij zich te onthouden van het plaatsen van lijsten met internetadressen waarmee blokkades van The Pirate Bay kunnen worden omzeild, op haar subdomein tpb.piratenpartij.nl;

In punt ii) wordt het aanbieden van links illegaal verklaard en in punt v) gaat de rechter zo ver om zelfs geschreven teksten te verbieden, wanneer die betrekking hebben op het omzeilen van censuur.

We beseffen dat het een lang en zwaar gevecht zal worden, en blijven van mening dat het een trieste zaak is dat deze strijd niet in de Tweede Kamer gevoerd wordt. Nu wordt censuur via kort gedingen en ex parte procedures in het Nederlands rechtsbestel ingebed. Zolang de Tweede Kamer tegen de kiezer blijft juichen over pyrrusoverwinningen zoals het tandenloze Netneutraliteitswetje en holle anti-ACTA moties, zal de democratie de grote verliezer blijven.

Het feit dat de Hoge Raad op eigen houtje zelfs probeert de Tweede Kamer uit te schakelen om de belangen van één industrie veilig te stellen ten koste van de grondrechten van 16 miljoen gecensureerde burgers, doet vrezen dat we uiteindelijk afhankelijk zullen worden van het Europese Hof van Justitie om de balans tussen Auteursrecht en Burgerrechten te herstellen.

De Piratenpartij kan deze strijd alleen niet aan, we hebben jouw hulp nog steeds dringend nodig. Als je wilt dat er echt wat verandert in Nederland, doneer nu en stem op 12 september Piratenpartij! Help ons jou te helpen!

Piratenpartij maakt aanstaande donderdag lijsttrekker bekend - (12-06-2012)

Donderdag 14 juni zal de Piratenpartij in een persconferentie de lijsttrekker voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen bekend maken. De persconferentie zal worden gehouden in café Leopold, Plein 17, 2511CS te 's-Gravenhage en start om 11:15 uur.

Op de Algemene Ledenvergadering van 10 juni j.l. hebben de leden van de Piratenpartij gestemd over de drie kandidaat-lijsttrekkers.

Procedure

Bij de sollicitatieprocedure konden de kandidaten aangeven of zij kandidaat waren voor de positie van lijsttrekker of voor de kieslijst. Daarnaast werd van de kandidaten een publieke sollicitatie en C.V. op de website van de Piratenpartij geplaatst.

Vervolgens heeft de Algemene Ledenvergadering haar oordeel over de kandidaten geveld. Voor de keuze van de lijsttrekker is een verkiezing gehouden. De kiescommissie heeft besloten om de voorkeur van de leden doorslaggevend te laten zijn in de keuze voor de lijsttrekker. De ledenraad heeft dit advies ongewijzigd overgenomen.

Kieslijst

De Algemene Ledenvergadering heeft voor de overige kandidaten tot een zwaarwegend advies aan de kiescommissie geleid. De rest van de kieslijst zal later deze maand bekend gemaakt worden.

Informatie

De persconferentie zal worden gehouden op donderdag 14 juni in café Leopold, Plein 17, 2511CS te 's-Gravenhage. Aanvang 11:15 uur, zaal open om 11:00.

Piraten presenteren lijsttrekker - (14-06-2012)

De Piratenpartij heeft Dirk Poot gekozen tot haar nieuwe lijsttrekker, zo heeft zij vanochtend in een persconferentie bekendgemaakt. De keuze is gemaakt door een stemming tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 10 juni in Utrecht.

Samen met Dirk Poot hadden zich nog twee andere kandidaten beschikbaar gesteld voor het lijsttrekkerschap, te weten Samir Allioui (de lijsttrekker bij de verkiezingen van 2010) en Henk Lind. In zijn presentatie heeft Samir laten weten Dirk te steunen voor het lijsttrekkerschap, en vooral uit democratische overwegingen deel te nemen. De leden hebben Dirk Poot met een 75% meerderheid gekozen.

Dirk Poot was in 2010 vierde op de kieslijst en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot woordvoerder van de Piratenpartij. Ook zette hij zich in als bestuurslid. Dirk Poot is 44 jaar, programmeur van medische applicaties en woont in Hoeven bij Breda.

In zijn speech benadrukte Dirk het belang van de Piratenpartij in de huidige samenleving. Door het internet en technologische ontwikkeling ontstaan enorme kansen voor burgers om meer invloed te krijgen op het politieke proces. Aan de andere kant gebruiken overheden en bedrijven het internet om meer controle te krijgen op burgers en om vrijheden in te perken. De Piratenpartij wil dat de burger de overheid weer gaat controleren en niet andersom.

Komende week zal ook de rest van de kieslijst bekendgemaakt worden, tegelijk met het concept verkiezingsprogramma 2012.

De tijd is rijp voor de Piratenpartij - (14-06-2012)

2012 is een waterscheidingsjaar op het gebied van burgerrechten; voor het eerst verenigt de netwerkgeneratie zich en vindt haar stem. Wereldwijd dringt het besef door dat te lang lobbyisten en politici zonder noemenswaardige controle de vrijheid van de burgers stukje bij beetje hebben ingeperkt en verkwanseld. In januari kwam de online community in de VS succesvol in opstand tegen SOPA en PIPA, in maart volgde een ongekend Europees protest tegen het voorgenomen ACTA verdrag.

Het vrije internet verbindt mensen, informeert mensen en geeft hen een stem. Het vrije internet beangstigt machthebbers en bedreigt monopolies en staat dus onder druk.

Een vrij internet betekent meer dan alleen maar gratis muziek downloaden van de Pirate Bay. Het is een voorwaarde voor een open en democratische samenleving, een bron van inspiratie en kennis voor dissidenten en in veel dicaturen de enige manier om aan objectieve informatie van buiten te komen, en om de buitenwereld te informeren over wat er achter de Chinese, Koreaanse en Syrische firewalls gebeurt.

Iedere technologische vooruitgang maakt oude bedrijfsmodellen overbodig, maar creëert weer ontelbare nieuwe mogelijkheden. Kodak heeft digitale camera's en fotoapps niet laten verbieden om de filmrolletjes te redden, PostNL heeft email niet illegaal laten maken om de brievenbus te redden en de auteursrechtenindustrie zal vroeg of laat doorkrijgen dat ook zij de vernieuwing niet kan tegenhouden.

De Piratenpartij staat echter voor veel meer dan een vrij internet, zij staat ook voor een open en transparante overheid die alle burgerrechten respecteert, een overheid die zich weer laat controleren door haar burgers in plaats van dat zij slechts haar burgers in de gaten houdt. De Piratenpartij is nodig in de Rotterdamse trams, in de Nijmeegse binnenstad, op de door camera's gecontroleerde snelwegen en in alle gemeenten waar vingerafdrukken worden afgenomen en opgeslagen.

De Piratenpartij is vooral nodig in Den Haag waar jaarlijks miljarden worden verspild door mislukte ICT-projecten, waar ACTA pas tegengas kreeg toen het te laat was en waar een gemankeerde netneutraliteitswet de hele Nederlandse innovatieve industrie bedreigt.

De Piratenpartij streeft naar een interactieve democratie waarbij leden en stemmers veel meer invloed krijgen dan eens in de vier jaar een hokje rood maken. Leden en experts kunnen Kamerleden onafhankelijk maken van de lobbyisten en zorgen zo gezamenlijk voor een veel betere besluitvorming. Het Liquid Feedback systeem voorkomt zo ook dat beleid wordt vastgelegd in ideologische dogma's. Besluiten worden op het moment dat ze actueel zijn genomen op basis van de beste informatie en niet meer op basis van verkiezingsbeloftes die al achterhaald zijn op het moment dat ze worden gedaan. Democratie 3.0

De Piratenpartij zet zich ook in voor een update van de auteurswet van 1912 voor de 21e eeuw en voor een update van het octrooirecht. Farmapatenten alleen onttrokken in 2011 meer dan 1,1 miljard aan het geneesmiddelenbudget, terwijl van dat bedrag hooguit 16% ten goede komt aan onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Zowel het auteursrecht als het octrooirecht staan een vrije deling van kennis en cultuur in de weg, hinderen nieuwe artiesten en houden wetenschappelijke kennis die door de maatschappij betaald wordt achter een onbetaalbaar slot.

Dit wordt de 2e keer dat de Piratenpartij meedoet aan de verkiezingen. In 2010 wisten we de steun van 30 enthousiastelingen in 3 maanden tijd te verdriehonderdvoudigen naar meer dan 10.000 stemmen. Op dit moment staan we tegen de kiesdeler aan. We gaan daarom vol vertrouwen de campagne in en verwachten de netwerkgeneratie en iedereen die zich zorgen maakt over burgerrechten en een overheid die Veiligheid boven Justitie stelt eindelijk een stem te geven in het politieke en publieke debat.

Ik ben blij met de overweldigende steun van de leden voor mijn lijsttrekkerschap en zal er de komende maanden en jaren alles aan doen om dat vertrouwen waar te maken.

Ontmoet de Piratenpartij op Cannabis Bevrijdingsdag - (17-06-2012)

Cannabis Bevrijdingsdag

Op zondag 17 juni wordt in het Amsterdamse Westerpark de jaarlijks Cannabis Bevrijdingsdag gevierd.

Op de markt vind je ook de stand van de Piratenpartij.

De Piratenpartij wil zich daar graag laten zien omdat dit past bij een paar van onze belangrijkste uitgangspunten.

Persoonlijke integriteit

Het invoeren van de wietpas vinden wij een schandalige maatregel. Het is een grove schending van de privacy, het is stigmatiserend, discriminerend en het is riskant. Coffeeshops moeten ledenlijsten gaan bijhouden, maar nergens is vastgelegd hoe het zit met de beveiliging van de persoonsgegevens van de leden.

De belastingdienst heeft inmiddels al geëist dat deze lijsten 7 jaar bewaard moeten blijven!

Zelfbeschikkingsrecht

De Piratenpartij vindt dat ieder mens recht heeft op zelfbeschikking en is dan ook voor legalisatie van drugs. Bovendien kan het niet zo zijn dat de meeste schadelijke drugs, zoals alcohol en tabak legaal zijn en hele lijsten van drugs waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze niet of nauwelijks schadelijk zijn, verboden zijn.

De piratenpartij wil een rationeel cannabisbeleid en is het dus niet eens met het huidige op emoties en vooroordelen gebaseeerde cannabisbeleid.

Daarom is de Piratenpartij graag aanwezig op het Cannabis Bevrijdingsfestival. Je vindt onze stand op de markt, waar de lijsttrekker van de Piratenpartij Dirk Poot ook aanwezig zal zijn.

Het evenement duurt van 14.00 tot 22.00 uur en de markt sluit om 21.00 uur.

Q-koorts: Geslotenheid Nederlandse overheid kost mensenlevens - (20-06-2012)

De Nationale ombudsman heeft deze week een vernietigend rapport gepubliceerd over de manier waarop de Nederlandse overheid is omgegaan met de uitbraak van Q-Koorts. Ook het eindrapport van de evaluatiecommisie Q-koorts liet zien dat er onnodig lang gewacht is met actie. Duizenden onnodige besmettingen en zelfs doden waren hiervan gevolg.

In 2007 werd in Europa al bezorgd geschreven over de ongekend grote uitbraak van Q-koorts in Nederland. In 2008 voerde het RIVM al overleg met experts uit Canada, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Zweden. De Q-koorts epidemie trok op dat moment al internationaal de aandacht door het bijzonder hoge aantal besmettingen. Nederland had te kampen met wat de grootste Q-koorts uitbraak ter wereld zou worden. In de periode van 2007 tot 2009 zijn uiteindelijk meer dan 3000 besmettingen gemeld. Door de stilte rondom Q-koorts zijn duizenden besmettingen waarschijnlijk nooit ontdekt en gemeld.

De PCR-test die al sinds 2005 in Frankrijk succesvol gebruikt werd, maakte in 2008 al duidelijk dat 100 van de 300 bedrijven besmet zijn. Deze informatie was eind 2008 al bekend bij de Nederlandse overheid. Onder druk van het Ministerie van Landbouw werden de resultaten verzwegen en geheim gehouden. De gesloten overheid koos ondubbelzinnig voor de belangen van de veeteelt-industrie en besloot haar burgers willens en wetens in het ongewisse te laten over de epidemie die door Zuid-Nederland raasde. Alleen burgers die toevallig op Engelstalige nieuwssites kwamen hadden kunnen vermoeden welke ongekend grote uitbraak op dat moment in Nederland werd verzwegen.

Pas na NOVA uitzending actie ondernomen

Pas na de uitzending van NOVA op 30 oktober 2009 kwam de overheid, nog steeds tergend traag, in beweging. Maar nog altijd werden de belangen van een paar veeteeltbedrijven boven die van de volksgezondheid geplaatst. Tekenend voor de keiharde strijd van onze overheid tegen het openbaar worden van meer informatie was het feit dat de zogenaamde 'vlekken-kaart' met besmettingshaarden in december 2009 alleen via een lek naar buiten kwam. Ook deze essentiële informatie probeerde het Ministerie van LVM tot op het laatst geheim te houden.

Het meest cynische is misschien wel dat de overheid, die geen middel ongebruikt laat om de privacy van haar burgers steeds verder te ondermijnen, zich in dit schandaal verdedigt met een beroep op 'bedrijfs-privacy'. De belangen van de veehouderij werden door het CDA zo sterk verdedigd, dat deze partij zich zelfs na het bekend worden van de gezondheidsrisico's van de intensieve veeteelt bleef verzetten tegen elk onderzoek. Henk-Jan Ormel, Tweede Kamerlid voor het CDA, ging in december 2009 nog te keer tegen “tofu-eters, die een sector die in de modder ligt er dieper in willen trappen”. Cliëntelisme verpakt in populisme…

Open overheid is van levensbelang

Een open overheid had alle informatie direct openbaar gemaakt, zodat burgers, artsen en veeteeltbedrijven maatregelen hadden kunnen nemen vóór Nederland wereldrecordhouder Q-koorts besmettingen werd. Daarbij had een minister van Volksgezondheid met verstand van zaken de ernst van de problemen al veel eerder onderkend en had zich niets van de door het Ministerie van Landbouw opgelegde zwijgplicht aangetrokken. Het lijkt erop dat socioloog Klink echt geen flauw idee had van de risico's die een ziekte als Q-koorts met zich meebrengt.

De Piratenpartij streeft dus niet voor niets naar een transparante en open overheid. De extreme geslotenheid heeft in dit geval letterlijk mensenlevens gekost, en nog veel meer levens in gevaar gebracht.

archief/persberichten/juni_2012.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/15 15:25 door 35.184.189.105