Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2010:partijprogramma:energie

Energie

  • Energiemeters versturen alléén ruwe informatie naar leveranciers, waardoor privacy niet geschonden kan worden.

Energiemeters meten gebruik per seconde, maar geven deze geaggregeerde data zelfstandig per maand of kwartaal door aan de energiemaatschappij. Energiemaatschappijen en distributiebedrijven mogen niet zelf kastjes kunnen aansturen. Verplichte publicatie van de broncode van software in meetkastjes.

  • Subsidies om het energie opwekken met nieuwe energiebronnen te stimuleren, worden gegeven door patenten af te kopen, niet door de eindproducten te subsidiëren.

Wanneer de overheid met publiek geld het energie opwekken met nieuwe energiebronnen wil stimuleren, kan ze er beter voor zorgen dat iedereen goedkoper de producten kan maken en innoveren. Op elk eindproduct subsidie geven komt alleen de patenthouder ten goede. Door het patent af te kopen worden publieke middelen veel beter gebruikt en hebben ze een blijvend en ook internationaal effect.

  • Flexibele energieprijs zodat energiepieken en -dalen bij eindgebruikers kunnen worden opgevangen.

Door de energieprijs op het energienetwerk per seconde te bepalen, kan de energiemarkt op een lager niveau en exacter worden georganiseerd dan met een dagen nachttarief. De informatie over energieschaarste bevordert innovatie doordat dan ook nieuwe energiebronnen - die niet onder alle omstandigheden dezelfde energie opwekken - efficiënt gebruikt kunnen worden. Huishoudens en bedrijven kunnen dan ook aanbieders van energie worden (centrale verwarming met elektriciteitsopwekking) of hun vraag naar energie (opladen electrische auto) op prijs sturen. Bijvoorbeeld in de kasbouw kan de CO2-productie waarbij restenergie vrijkomt afgestemd worden op de pieken in de energievraag.

  • Afhankelijkheid van energie van niet-democratische staten afbouwen en stoppen hun overheden met energiegelden te subsidiëren.

Nederland moet de energiecontracten met niet-democratische staten afbouwen. Daarnaast moeten we ons richten op energieproductie in eigen land en bevriende democratische staten door innovatie en gebruik van lokaal aanwezige hernieuwbare energiebronnen. Dit maakt ons meer zelfvoorzienend en voorkomt dat we via onze energiebetalingen regimes in ondemocratische landen steunen en daarmee de burgerrechten en informatievrijheid beperken.

Deze pagina maakt deel uit van het partijprogramma. Klik hier om terug te keren naar het complete overzicht.

archief/tk2010/partijprogramma/energie.txt · Laatst gewijzigd: 2016/12/06 12:47 door 66.249.64.58