Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:50_privacy

50+ over privacy

Het verkiezingsprogramma van 50Plus is zeer compact. Privacy komt niet voor in het programma. Slechts de volgende punten worden genoemd.

50+ wil “geen extra huurverhogingen”. Hiermee lijken ze tegen het verstrekken van inkomensgegevens van huurders aan verhuurders te zijn.

De partij wil de “overbodige Eerste Kamer” afschaffen. De Eerste Kamer heeft de afgelopen jaren wetsvoorstellen zeer kritisch op de privacy-impact beoordeeld en heeft zelfs verschillende wetsvoorstellen geblokkeerd omdat de privacy niet voldoende gewaarborgd was.

“50+ vindt privacy heel belangrijk, maar privacy mag niet belemmerend werken op de veiligheid.” De partij vindt het noodzakelijk “dat de nationale veiligheidsdiensten Europees gecoördineerd gaan samenwerken” en dat ook “de samenwerking bij criminaliteit wordt geïntensiveerd”. Verwacht mag worden dat dit tot meer informatie-uitwisseling leidt.

50+ streeft naar “eigen Europese satelliet netwerken zoals Galileo om onafhankelijk te zijn van de Amerikaanse netwerken en de privacy van de Europese burgers te kunnen garanderen

archief/politiek/50_privacy.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/12 23:46 door 66.249.76.112