Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


tk2017:posters:gemeente_regels

Regelgeving omtrent posterplakken

Algemene regelgeving

Hoewel niet elke gemeente hier specifiek op wijst zijn er een aantal algemene richtlijnen waarmee je de meeste gemeentes een groot plezier doet, en jezelf een hoop hoofdbrekens bespaart. Voor verdere vragen, anders dan het corrigeren van de onderstaande gemeente-tabellen, kun je contact opnemen met de Taskforce Gemeentes.Kijk hier ook voor hun contactgegevens, en de beschikbare voorraden per locatie. Stem onderling even af hoe je de posters kunt bemachtigen.

Algemene aanwijzingen

 • Afhankelijk van de situatie kan het slim zijn om een aantal flyers mee te nemen en te zorgen dat je bent ingelezen op de partijstandpunten. Mochten mensen je tijdens het plakken benaderen met vragen of interesse tonen dan kun je hier adequaat en professioneel op reageren. Een Piratenpartij T-shirt kan hierbij je herkenbaarheid vergroten. Let wel even op wat de regelgeving omtrent flyeren is, en zorg dat er geen zwerfafval achterblijft.
 • Het onderstaande schema is slechts een samenvatting, en is daarom onvolledig en kan fouten bevatten. Lees daarom altijd <del>correspondentie met jouw gemeente door. Mocht je verder nog aanvullingen of correcties hebben, laat het dan even weten. Hetzelfde geldt als je bij het posterplakken relevante ervaringen hebt opgedaan waar anderen van zouden kunnen profiteren.
 • Onthoud dat je te allen tijde een vertegenwoordiger van de partij bent, zowel in positieve als negatieve zin. Natuurlijk zijn we je oneindig dankbaar voor je inzet, en je bijdrage helpt de partij ook zeer zeker richting een zetel in de Tweede Kamer. Maar daarnaast geldt ook dat alle klachten (en eventuele boetes) direct herleid kunnen worden tot de partij. Dit willen we natuurlijk zoveel mogelijk zien te voorkomen, we kunnen het geld wel beter gebruiken en daarnaast zal een slechte reputatie ons ook blijven achtervolgen bij volgende verkiezingen.
 • Kortom, houd je zoveel mogelijk aan de richtlijnen en maak er een mooie postercampagne van! Veel succes!

Tips voor het bevestigen van posters

Planning

 • Gemeentes kunnen naast de lijst met plaklokaties ook een plattegrond hebben. Een plattegrond is er handig bij het plannen.
 • Als je weinig tijd en / of posters hebt plak dan op plaatsen waar de posters door veel mensen gezien worden. Denk hierbij aann borden op hoofd- en uitvalswegen of bij Winkelcentra.
 • Als het aantal posters per formaat beperkt is maak dan een inschatting van de lokatie om te bepalen welke maat poster er geplakt gaat worden. Denk daarbij hoe goed het bord zichtbaar is voor degenen die het kunnen gaan zien.
 • Als er een coordinator is houdt dan bij waar je geplakt hebt en wat het formaat van de poster was en geef die informatie door. Zo kan voorkomen worden dat mensen naar een bord gaan wat al beplakt is.
 • 6 borden per uur in een stad is gemakkelijk haalbaar indien je met een auto gaat. Liggen de borden wat verder uit elkaar dan is 4 borden per uur goed te doen.
 • Als je alleen de borden met veel exposure hebt gedaan en je hebt nog posters plak die dan op nog onbeplakte borden met minder exposure of geef ze terug aan degene van wie je ze gekregen hebt als dat logistiek haalbaar is.
Maak een kaartje om een efficiënte route uit te stippelen.

Benodigdheden

 • Posters in A1 en / of A2 formaat. Soms is het nodig om ook de achterkant van het bord te beplakken omdat die zijde ook veel exposure heeft. Neem daarom 20% extra posters mee. In geval van nood kunnen ook A3 raamposters gebruikt worden.
 • Lijst met plaatsen waar je gaat plakken met aanteken mogelijkheid om bij te houden waar geplakt is.
 • Een handdoek om eventueel je handen af te kunnen vegen.
 • De overige benodigdheden zijn te verkrijgen bij bouwmarkten:
  • Een stevige trap. Als je lang bent en een bezem meeneemt is 3 treden voldoende, om posters boven aan het bord te kunnen plakken. Een kleinere trap vervoert ook gemakkelijker. Er zijn gemeenten waar de borden laag genoeg om een poster te kunnen plakken zonder trap of bezem. Bij andere borden is een bezem al voldoende.
  • Een zachte bezem. Hiermee kun je hoger reiken dan je lang bent en kun je posters ook boven aan het bord plakken.
  • Een kwast met een breedte van 5 centimeter is voldoende. Een grotere kwast kan leiden tot meer druppen.
  • Kwalitatief behangplaksel Maak de behanglijm van te voren aan, volg de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Een garde of mixer kan helpen om klonters te voorkomen. Met een liter plaksel kun je al heel veel posters plakken. Gebruik een emmer of petfles voor het vervoer.
   • Een ervaring: Gebruik Perfax. extra sterk (hoofdzakelijk geel met blauw pakje. Barcode 8 710405 261709 (is al een oud pakje, dus kan niet meer kloppen). Aanmaken voor normaal behang. Als je een heel pakje doet heb je 3 liter. Dat is ontzettend veel. Aan een liter heb je vermoedelijk meer dan genoeg.

Waarschuwingen

 • Veel borden staan in het plantsoen, gras. Pas op voor hondepoep!
 • Als het warmer wordt (boven 5°C (?) worden de teken actief. Tekenbeten kunnen bij mensen ziekten veroorzaken. Ook in stadsplantsoenen en planten op parkeerplaatsen (bijvoorbeeld grassprieten) kunnen teken voorkomen. Hoge schoenen of laarzen aanhebben kan al veel helpen. Zeker als je na het plakken op het trottoir of andere bestrating een paar keer met de neus van je schoeisel op die bestrating tikt. Het verdient aanbeveling om na het plakken een dag of drie in de gaten of je geen teken hebt opgelopen. Als je jeuk voelt dan eerst kijken of het een teek is voor je gaat krabben.

Sociaal en efficiency

 • Het is zeer aan te raden met meerdere mensen op pad te gaan, om de trap vast te houden, materiaal aan te geven en het werk gezellig te houden.
 • Een team van twee personen werkt het efficientst en kan heel gezellig zijn.

Gemeentelijke regels

 • Gebruik behanglijm die gemakkelijk met water te verwijderen is. Geen vaste lijm, spijkers, nietjes of punaises. Schade aan de borden of extra schoonmaakkosten worden op de partij verhaald. Echter het kan ook voorkomen dat de gemeente verzoekt om de posters op hardboard te plakken en dat geheel tegen het bord te schroeven (Gemert in 2017 bijvoorbeeld)
 • Gebruik behanglijm van een goede kwaliteit, om te voorkomen dat posters los kunnen laten. Dit bespaart je dubbel werk en voorkomt eventuele problemen (en boetes) i.v.m. zwerfafval.
 • Zelfs als overplakken niet expliciet verboden is wensen de meeste gemeentes dat je conservatief en met enig fatsoen plakt, dat wil zeggen op zo'n manier dat er maximale ruimte overblijft voor andere partijen. Verkeerd geplakte posters worden verwijderd op kosten van de partij. Wel mag er worden overgeplakt wanneer andere partijen meer dan één poster hebben geplakt of als het posters betreft die niets met de verkiezingen te maken hebben.

Voorwaarden voor plakken op verkiezingsborden

 • Veel gemeentes maken gebruik van rasters of afgebakende vakken waarbinnen je moet plakken, soms op volgorde van lijstnummers. Voor de Piratenpartij geldt dat je dan in vak 11 moet plakken.
 • Wanneer de gemeente de posters van alle partijen centraal laat opplakken is het niet toegestaan om zelf te gaan plakken, tenzij anders aangegeven in het gemeente-overzicht.
 • Veel gemeentes hebben geen maximale afmeting voor de posters. Zij verwachten echter wel dat het niet te gek wordt, met andere woorden, dat er genoeg ruimte overblijft voor andere partijen. Selecteer je posterformaat daarom afhankelijk van het formaat van de borden. Houd er ook rekening mee dat andere partijen veel sneller over (de randen van) (te) grote posters heen zullen plakken, wat alleen maar in ons nadeel werkt.
 • Over het algemeen streven de meeste gemeentes naar één poster per plaklocatie. Bij dubbele posters mag er meestal worden overgeplakt. Dit hangt ook sterk af van de beschikbare ruimte per locatie.
 • Het is in veel (maar niet alle) gevallen verboden om op de achterzijde van borden te plakken. (Deze voorwaarde staat ter discussie)
 • De borden zijn alleen gereserveerd voor partijposters. Als er andere organisaties of commerciële partijen gebruik van maken is het verstandig hier melding van te maken bij de gemeente. Eventueel mag je over plakken.
 • Sommige gemeentes plakken op zogenaamde “centrale plakdagen”. Dit zijn één of meerdere dagen waarop alle partijen op één locatie posters plakken, en de borden daarna worden opgebouwd met posters er al aan. Het verschilt per gemeente of je ook na afloop van deze centrale plakdag(en) nog zelfstandig posters mag bevestigen. Probeer daarom altijd gebruik te maken van de plakdag(en) zelf.
 • Het verschilt per gemeente of de posters na de verkiezingscampagne worden verwijderd of dat de partijen dit zelf moeten doen. Als je het op safe wilt spelen doe je er verstandig aan om de posters na de verkiezingen zo snel mogelijk zelf te verwijderen. Als de gemeente het doet zijn er soms kosten aan verbonden. (Deze voorwaarde staat ter discussie)

Voorwaarden voor het plakken elders

Het is in de meeste gemeentes verboden om op andere locaties dan op de aangewezen borden te plakken (zonder vergunningsaanvraag). Dus niet op stroomkastjes, borden, bomen, etc. Wel zijn er soms algemene plakzuilen die het hele jaar door vrij gebruikt worden door allerlei organisaties. Een aantal gemeentes verleent ook vrijstelling voor politieke partijen om zelf een aantal posters te plaatsen verspreid over hun gemeentes, meestal in de vorm van sandwich- of driehoeksborden, of borden bevestigd aan lantaarnpalen. Hier zijn echter wel veel voorwaarden aan verbonden qua locaties, afmetingen en verwijdering. Mocht je van dit aanbod gebruik willen maken zorg dan dat je van deze voorwaarden op de hoogte bent. Ook hier speelt immers het risico van boetes of verwijdering van de posters. Waar mogelijk zijn deze voorwaarden in het gemeente-overzicht terug te vinden als voetnoten.

Regelgeving per gemeente

Let op: Deze tabellen worden van 2012 informatie naar 2017 informatie bijgewerkt. Bij verouderde info wordt de tekst grijs weergegeven. Heb je uitgezocht hoe de 2017 regels van een gemeente zijn, pas dat dan aan en haal daarna de tekst '@grey:' zodat anderen weten dat de informatie up-to-date is! Een handige werkwijze staat hier.

Digitaal aanleveren

WieDeadlineStatus
imagebuilding.com[(Aanleverspecificaties )]05-01-2017Done
bordbusters.nl[(Aanleverspecificaties )]14-01-2017Done
Katwijk20-01-2017Done
Dronten01-02-2017Done
Zeewolde ? Jonathan van Dijken krijgt nog e-mail.
Hoogezand-Sappemeer10-02-2017Versturen naar sk.velema@hoogezand-sappemeer.nl
Menterwolde10-02-2017Versturen naar sk.velema@hoogezand-sappemeer.nl
Slochteren10-02-2017Versturen naar sk.velema@hoogezand-sappemeer.nl

Centraal aanleveren

Wie?DeadlineHoeveel?Waar aanleveren?
Deventer01-02-201720+Frank Wijnberg
Dordrecht15-02-201720Ingenieursbureau Drechtsteden t.a.v. Frank Hofman
Noordendijk 252 (rechts van het Regiokantoor)
3311 RR Dordrecht
Hendrik-Ido-Ambacht15-02-201720Gemeentehuis Hendrik-Ido-Ambacht
Team verkiezingen, t.a.v. De heer A. Verheij
Weteringsingel 1
3342 AE Hendrik-Ido-Ambacht
Enschede16-02-2017Max. 40[(A1.)]Stadskantoor (servicedesk) t.a.v. W. Vergeer
Hengelosestraat 51, Enschede
053-4818132
Losser16-02-2017Max. 40[(A1.)]Stadskantoor (servicedesk) t.a.v. W. Vergeer
Hengelosestraat 51, Enschede
053-4818132
Almelo20-02-201723+Sector Stadsbeheer gemeente Almelo t.a.v. Josta Liedenbaum[(Contact: 0546-541421 of j.liedenbaum@almelo.nl)]
Turfkade 17
7602 PA Almelo

Handmatig plakken

 1. Klik hier om te zien hoe je aan posters kan komen.
 2. Kijk in het overzicht hieronder wat de locaties in de desbetreffende gemeentes zijn, en of er specifieke voorwaarden aan het plakken verbonden zijn. Houdt je hier aan!
 3. Heb je een stad (deels) beplakt, geef dit dan door aan wiki@lists.piratenpartij.nl, of pas dit zelf aan in de wiki. Dit doe je als volgt:
  1. Selecteer de provincie
  2. Kies het potloodicoon helemaal rechts in beeld.
  3. Selecteer jouw gemeente
  4. Streep deze door (het S icoontje met een streep er door)
  5. Als het goed is ziet jouw gemeente er nu net zo uit als Almere, met een streep er door.
  6. NB Utrecht hanteert zijn eigen coördinatie via deze wikipagina.
 4. Heel erg bedankt voor je bijdrage om TK2017 een succes te maken!

Gemeentes per provincie

ProvincieAantal gemeentesPercentage gecontroleerd
N-Brabant 67 19%
Zuid-Holland 61 87%
N-Holland 59 24%
Gelderland 56 9%
Limburg 33 12%
Friesland 27 7%
Utrecht 25 84%
Overijssel 24 38%
Groningen 23 83%
Zeeland 14 0%
Drenthe 12 50%
Flevoland 6 100%

Afhaallocaties posters

Wil je ergens posters gaan plakken? Dan kun je contact opnemen met de onderstaande distributiepunten om een afspraak te maken om posters op te halen.

Onderstaande locaties staan ook op de volgende Google Map:
NB: iedereen is vrij om de map aan te passen. Afhaallocaties posters Piraten Partij NL

Locatie Persoon E-mail
AlemWiel Maessendrnukey@piratenpartij.nl
AkerslootKoenkoen@dprojects.nl
AlkmaarArmon van Lierarmon.van.lier@piratenpartij.nl
AlmereRico Brouwerrico@piratenpartij.nl
AlmereVincent van der Veldevincent.van.der.velde@piratenpartij.nl
AmstelveenMatthieu Pontiermatthieu@ldap.piratenpartij.nl
AmsterdamHenk Meijer (Heeft geen A1)henkhenk@piratenpartij.nl
DelftGeert Jan (maandag)geertjan@piratenpartij.nl
DordrechtGertjangjk1960@hotmail.com
EmmenRico Brouwerrico@piratenpartij.nl
EnkhuizenBob Sikkemabob.sikkema@piratenpartij.nl
EnschedeDave Borghuisdave@daveborghuis.nl
FrieslandAbram Kleijwegabramkleijweg@hotmail.com
GoesAbkoobscura66@gmail.com
GroningenAlex Straveralex.straver@piratenpartij.nl
EindhovenWimsleepnet2018@3wb.nl
Hoeksche WaardWimwim.dool@piratenpartij.nl
KerkradePeterpeter@hopel.nl
LeusdenNilsnils@familievogels.nl
OlstHenkrico@piratenpartij.nl
UithoornJoran Tibor de Jongjoran.tibor@piratenpartij.nl
UrkJelle Dirk Pasterkampjd.pasterkamp@gmail.com
WinschotenMelvin Stubbem.stubbe@gmail.com
ZwolleMarcel Kamphuismarcel.kamphuis@piratenpartij.nl


Leermomenten van 2012

 • Gebruikt:
  • Posters: circa 3500 A1 en 3500 A2 (in theorie betekent dit ongeveer 1/3 dekking)
  • Flyers: circa 40.000
  • Stickers: onbekend
 • Flyers zoveel mogelijk in A5/A6 formaat (kleiner, goedkoper distribueren, veel varianten (voor scholen e.d.).
 • Op tijd alles in huis, het liefst in één bestelling, zodat we ook in één keer kunnen verspreiden over het land.
 • Inkoop van behanglijm, elastiekjes, enveloppen etc. coördineren (A5/A4, meer dan 500)
 • Via distributienetwerk ook scholen, universiteiten, buurthuizen etc. voorzien van informatiepakketten.
 • Programmaboekjes vooraf printen
 • Voor gemeenteinformatie kaarten gebruiken. Eventueel gehele distributie verzorgen met andere kleine partijen.
tk2017/posters/gemeente_regels.txt · Laatst gewijzigd: 2018/03/11 09:17 door Wim