Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2012:verkiezingsposters:gemeenteregels

Regelgeving omtrent posterplakken

Algemene regelgeving

Hoewel niet elke gemeente hier specifiek op wijst zijn er een aantal algemene richtlijnen waarmee je de meeste gemeentes een groot plezier doet, en jezelf een hoop hoofdbrekens bespaard. Voor verdere vragen, anders dan het corrigeren van de onderstaande gemeente-tabellen, kun je contact opnemen met de Taskforce Gemeentes.Kijk hier ook voor hun contactgegevens, en de beschikbare voorraden per locatie. Stem onderling even af hoe je de posters kunt bemachtigen.

Algemene aanwijzingen

 • Afhankelijk van de situatie kan het slim zijn om een aantal flyers mee te nemen en te zorgen dat je bent ingelezen op de partijstandpunten. Mochten mensen je tijdens het plakken benaderen met vragen of interesse tonen dan kun je hier adequaat en professioneel op reageren. Een Piratenpartij T-shirt kan hierbij je herkenbaarheid vergroten. Let wel even op wat de regelgeving omtrent flyeren is, en zorg dat er geen zwerfafval achterblijft.
 • Het onderstaande schema is slechts een samenvatting, en is daarom onvolledig en kan fouten bevatten. Lees daarom altijd de originele correspondentie met jouw gemeente door. Mocht je verder nog aanvullingen of correcties hebben, laat het dan even weten. Hetzelfde geldt als je bij het posterplakken relevante ervaringen hebt opgedaan waar anderen van zouden kunnen profiteren.
 • Onthoud dat je ten alle tijden een vertegenwoordiger van de partij bent, zowel in positieve als negatieve zin. Natuurlijk zijn we je oneindig dankbaar voor je inzet, en je bijdrage helpt de partij ook zeer zeker richting een zetel in de Tweede Kamer. Maar daarnaast geldt ook dat alle klachten (en eventuele boetes) direct herleidt kunnen worden tot de partij. Dit willen we natuurlijk zoveel mogelijk zien te voorkomen, we kunnen het geld wel beter gebruiken en daarnaast zal een slechte reputatie ons ook blijven achtervolgen bij volgende verkiezingen.
 • Kortom, houdt je zoveel mogelijk aan de richtlijnen en maak er een mooie postercampagne van! Veel succes!

Tips voor het bevestigen van posters

Maak een kaartje om een efficiënte route uit te stippelen.
 • Benodigdheden: een stevige trap, kwalitatief behangplaksel en een brede kwastveger. Dit alles is te verkrijgen bij bouwmarkten.
 • Maak de behanglijm van te voren aan, eerst het plakselpoeder en dan pas water. Gebruik een emmer of petflets voor het vervoer.
 • Het is zeer aan te raden met meerdere mensen op pad te gaan, om de trap vast te houden, materiaal aan te geven en het werk gezellig te houden.
 • Gebruik behanglijm die gemakkelijk met water te verwijderen is. Geen vaste lijm, spijkers, nietjes of punaises. Schade aan de borden of extra schoonmaakkosten worden op de partij verrekend.
 • Gebruik behanglijm van een goede kwaliteit, om te voorkomen dat posters los kunnen laten. Dit bespaart je dubbel werk en voorkomt eventuele problemen (en boetes) i.v.m. zwerfafval.
 • Zelfs als overplakken niet expliciet verboden is wensen de meeste gemeentes dat je conservatief en met enig fatsoen plakt, dat wil zeggen op zo'n manier dat er maximale ruimte overblijft voor andere partijen. Verkeerd geplakte posters worden verwijderd op kosten van de partij. Wel mag er worden overgeplakt wanneer andere partijen meer dan één poster hebben geplakt of als het posters betreft die niets met de verkiezingen te maken hebben.

Voorwaarden voor plakken op verkiezingsborden

 • Veel gemeentes maken gebruik van rasters of afgebakende vakken waarbinnen je moet plakken, soms op volgorde van lijstnummers. Voor de Piratenpartij geldt dat je dan in vak 11 moet plakken.
 • Wanneer de gemeente de posters van alle partijen centraal laat opplakken is het niet toegestaan om zelf te gaan plakken, tenzij anders aangegeven in het gemeente-overzicht.
 • Veel gemeentes hebben geen maximale afmeting voor de posters. Zij verwachten echter wel dat het niet te gek wordt, in andere woorden dat er genoeg ruimte overblijft voor andere partijen. Selecteer je posterformaat daarom afhankelijk van het formaat van de borden. Houdt er ook rekening mee dat andere partijen veel sneller over (de randen van) (te) grote posters heen zullen plakken, wat alleen maar in ons nadeel werkt.
 • Over het algemeen streven de meeste gemeentes naar één poster per plaklocatie. Bij dubbele posters mag er meestal worden overgeplakt. Dit hangt ook sterk af van de beschikbare ruimte per locatie.
 • Het is in veel (maar niet alle) gevallen verboden om op de achterzijde van borden te plakken. (Deze voorwaarde staat ter discussie)
 • De borden zijn alleen gereserveerd voor partijposters. Als er andere organisaties of commerciële partijen gebruik van maken is het verstandig hier melding van te maken bij de gemeente. Eventueel mag je over plakken.
 • Sommige gemeentes plakken op zogenaamde “centrale plakdagen”. Dit zijn één of meerdere dagen waarop alle partijen op één locatie posters plakken, en de borden daarna worden opgebouwd met posters er al aan. Het verschilt per gemeente of je ook na afloop van deze centrale plakdag(en) nog zelfstandig posters mag bevestigen. Probeer daarom altijd gebruik te maken van de plakdag(en) zelf.
 • Het verschilt per gemeente of de posters na de verkiezingscampagne worden verwijderd of dat de partijen dit zelf moeten doen. Als je het op safe wilt spelen doe je er verstandig aan om de posters na de verkiezingen zo snel mogelijk zelf te verwijderen. Als de gemeente het doet zijn er soms kosten aan verbonden. (Deze voorwaarde staat ter discussie)

Voorwaarden voor het plakken elders

Het is in de meeste gemeentes verboden om op andere locaties dan op de aangewezen borden te plakken (zonder vergunningsaanvraag). Dus niet op stroomkastjes, borden, bomen, etc. Wel zijn er soms algemene plakzuilen die het hele jaar door vrij gebruikt worden door allerlei organisaties. Een aantal gemeentes verleent ook vrijstelling voor politieke partijen om zelf een aantal posters te plaatsen verspreid over hun gemeentes, meestal in de vorm van sandwich- of driehoeksborden, of borden bevestigd aan lantaarnpalen. Hier zijn echter wel veel voorwaarden aan verbonden qua locaties, afmetingen en verwijdering. Mocht je van dit aanbod gebruik willen maken zorg dan dat je van deze voorwaarden op de hoogte bent. Ook hier speelt immers het risico van boetes of verwijdering van de posters. Waar mogelijk zijn deze voorwaarden in het gemeente-overzicht terug te vinden als voetnoten.

Regelgeving per gemeente

Leermomenten van 2012

 • Gebruikt:
  • Posters: circa 3500 A1 en 3500 A2 (in theorie betekent dit ongeveer 1/3 dekking)
  • Flyers: circa 40.000
  • Stickers: onbekend
 • Flyers zoveel mogelijk in A5/A6 formaat (kleiner, goedkoper distribueren, veel varianten (voor scholen e.d.).
 • Op tijd alles in huis, het liefst in één bestelling, zodat we ook in één keer kunnen verspreiden over het land.
 • Inkoop van behanglijm, elastiekjes, enveloppen etc. coördineren (A5/A4, meer dan 500)
 • Via distributienetwerk ook scholen, universiteiten, buurthuizen etc. voorzien van informatiepakketten.
 • Programma boekjes vooraf printen
 • Voor gemeente informatie kaarten gebruiken. Eventueel gehele distributie verzorgen met andere kleine partijen.
archief/tk2012/verkiezingsposters/gemeenteregels.txt · Laatst gewijzigd: 2016/12/23 12:37 door Azonata