Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016:context

De inhoud van deze pagina's is vanaf 20 februari 2016 verplaatst naar https://voorstem.nl/nl/ die wordt gehost door de Piratenpartij. As of februari 20th 2016 the English translation of these pages can be found on https://dutchvote.eu/en hosted by the Pirate Party in the Netherlands

Context: wat ging er vooraf aan het raadgevend referendum over het associatie akkoord op 6 april 2016?

  • Chronologisch van onder naar boven te lezen;
  • Cursief gedrukte teksten zijn citaten;
  • Overige teksten zijn interpretaties van gerefereerde bronnen.

2016 februari

De campagne subsidieprocedure verloopt rommelig.

De Amerikaanse ambassade in Nederland nodigt journalisten uit voor een persreis aan Oekraïne.

De minister van economische zaken in Oekraïne stapt op vanwege de corruptie in Oekraïne, waar ook het Internationaal Monetair Fonds Oekraïne in "harde bewoordingen" op aanspreekt.

2016 januari

Het associatieverdrag tussen Oekraïne en de Eu treedt in werking. Dit heeft impact op de in 2011 ingestelde vrijhandelszone van Oekraïne met onder andere Rusland: “Member states of the Eurasian Economic Union held consultations on 22 December 2015 to discuss the implications of the agreement concerning the possible duty-free transit of EU goods via Ukriane, into EEU.”.. “Russia signed a decree in mid-December 2015 suspending its CIS Free Trade Agreement with respect to Ukraine from 1 January 2016”. “the Ukrainian Government responded by passing trade restrictions on Russia, with effect from 2 January 2016”. “Agreements between Ukraine and other EEU states within the free trade area remain in effect”.

De CIA doet onderzoek naar veronderstelde financiering door Rusland van het referendum en Miljardair George Soros steunt de JA campagne van http://stemvoornederland.nl voor het referendum. Soros stelde in 2015 dat hij voornemens was een miljard dollar te investeren in Oekraïne. George Soros is ook bekend als de man 'who broke the bank of England' toen hij een miljard dollar verdiende door te speculeren tegen het Britse pond in 1992. China waarschuwt Soros in januari om niet ook tegen de Chinese munt te speculeren, zoals destijds tegen het Britse pond.

2015 december

Oekraïne gaat selectief failliet op een schuld aan Rusland van 3 miljard. Rusland accepteert een gedeeltelijk failliet niet onder internationaal recht. In 2014 had Oekraïne een inflatie van 12,1%, werkloosheid van 9,3%, begrotingstekort van -4,5% en een staatsschuld in % van het BNP (bruto nationaal product; alles wat een land in een jaar verdient) van 71,2%. Een staatsschuld hoger dan 60% wordt volgens het verdrag van Maastricht (verdrag van de EU) over het algemeen beschouwd als onhoudbaar op de langere termijn. Ter vergelijking, Nederland had in 2014 68,8%, Griekenland had toen 177,1%, Rusland had in 2014 17,9% (geen tikfout; er staat 17 komma 9 procent). De Verenigde Staten hebben in 2014 meer dan 100% schuld tov. BBP.

2015 november

Poroshenko, de in 2014 verkozen president van Oekraïne, meldt in een persconferentie in aanwezigheid van premier Rutte, dat het associatieverdrag ongeacht de uitkomst van het referendum door zal gaan. In januari 2016 wordt deze uitspraak bevestigd, wat leidt tot Kamervragen.

2015 oktober

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) past haar regels aan, een selectief failliet van Oekraïne op haar schuld aan Rusland lijkt hierdoor mogelijk te worden. De aangepaste regels staan het aan het IMF toe om Oekraïne selectief te helpen met herfinancieren van haar staatsschuld; “Prevents Fund lending to countries if they owe unresolved arrears to official bilateral creditors, unless the arrears are covered by a Paris Club agreement or the creditor consents to the Fund providing financing”. De 'Club van Parijs' is het mechanisme van schuldeisers dat in werking treedt wanneer een land niet meer aan haar betalingsverplichtingen voldoet.

2015 oktober

Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt de helft van het gebruikelijke budget beschikbaar voor het houden van verkiezingen, sommige gemeentes zullen minder stemlokalen open stellen voor het referendum. Kieskompas onderzocht dat dit een negatief effect op de opkomst en daarmee validiteit van referendum kan hebben. Het is een afweging die per gemeente gemaakt wordt hoeveel stemlokalen ze open stellen.

2015 augustus

Een groep van schuldeisers komt tot overeenstemming over afschrijving/kwijtschelden van een deel van de staatsschuld van Oekraïne. Rusland wordt gevraagd daaraan mee te doen, maar weigert schulden kwijt te schelden.

2015 juli

Nederland neemt bij wet het associatieverdrag en het bijhorende handelsakkoord met Oekraïne, Moldavië en Georgië aan. “De wet tot goedkeuring van het verdrag werd in Nederland aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks en de PvdA stemden voor en SP, PVV, Partij voor de Dieren stemden tegen.” Omdat juist een week eerder de raadgevend referendumwet van kracht was geworden, kon het initiatief worden genomen om de 'associatie wet met Oekraïne' aan het volk van Nederland voor te leggen. Hiervoor waren 300.000 handtekeningen vereist, er waren er uiteindelijk 427.393

2015 februari

“Om een bankroet af te wenden krijgt Oekraïne de komende vier jaar een steunpakket aan leningen van 40 miljard dollar - ruim 35 miljard euro. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) staat garant voor een deel van 17,5 miljard dollar. De rest van de steun komt van andere bronnen - waaronder de Europese Unie, die 1,8 miljard dollar beschikbaar stelt - maakte directeur van het IMF, Christine Lagarde, donderdag tijdens een persconferentie bekend”.

2014 november

De Nederlandsche Bank maakt bekend 122 ton van de fysieke Nederlandse goudvoorraad in het geheim te hebben teruggehaald uit de Verenigde staten naar Nederland. In de overzichten van de goudhoeveelheden van de Federal Reserve bank in de VS 'mist', zo blijkt later, dan echter ongeveer 30 ton goud. Anders gezegd in 2014 werd er 30 ton meer aan goud uit de VS gehaald dan later uit de boekhouding zou blijken. In 2015 wordt dit weer rechtgetrokken. Ergens kwam 30 ton goud vandaan in de periode 2014.
Speculatie over het repatriëren van fysiek goud door Nederland en Duitsland in 2014 in relatie met MH17 onderzoek; http://joostniemoller.nl/2014/12/wel-heel-toevallig-nl-goud-terug-mh17-wrakstukken-hierheen/
Speculatie over waar die 30 ton in 2014 vandaan zou kunnen zijn gekomen; https://twitter.com/ronanmanly/status/693197228035432448 RE https://twitter.com/ronanmanly/status/693144830940180489

2014 augustus

De EU investeert miljarden in Oekraïne. “a financing agreement on EU budget support to Ukraine’s regional policy worth EUR 55 million.” Deze financiële support loopt daarna door en loopt in de miljarden onder het 'EU financial and technical assistance for Ukraine' programma

2014 juli

MH17 - rondom MH17 spelen zaken die invloed hebben op de beeldvorming van alle betrokkenen mbt het raadgevend referendum. Een opsomming van beschikbare informatie (of het gebrek daaraan) zou een opsomming van speculatie zijn en wordt buiten dit overzicht gelaten.

2014 oktober

Parlementsverkiezingen Oekraïne

2014 mei

Presidentsverkiezingen Oekraïne; gewonnen door Porosjenko. Hij ontbindt het parlement en schrijft nieuwe parlementsverkiezingen uit. Vanwege de afscheiding van de Krim (na referendum/confiscatie door Rusland) en het daarop volgend conflict in oost Oekraïne dat zich wellicht ook wilde afscheiden, deden die regio's niet mee in de verkiezingen. 'It was estimated by the democratic watchdog OPORA that 4.6 million Ukrainians will be unable to vote – 1.8 million in Crimea and the city of Sevastopol, 1.6 million in Donetsk Oblast and 1.2 million in Luhansk Oblast'. Oekraïne heeft ongeveer 45 miljoen inwoners; ruim 10% kon geen stem uitbrengen.

2014 april

Hunter Biden (de zoon van de Amerikaanse vice president Joe Biden) treedt toe tot en wordt voorzitter van de raad van bestuur van het grootste oliebedrijf van Oekraïne

2014 maart

33 ton fysiek goud van Oekraïne wordt volgens onbevestigde berichten in het geheim uit Oekraïne weggehaald. Dat het goud inderdaad weg is wordt in november alsnog bevestigd.

2014 maart

De Krimcrisis en oost Oekraïne; in reactie op de machtswisseling in Oekraïne scheidt de Krim (een schiereiland dat Russisch georiënteerd is) zich van Oekraïne af via een referendum/neemt Rusland de Krim zonder bloedvergieten in om het daarna te annexeren. De Krim was in de geschiedenis vaker inzet van conflicten, waarna het tot 1954 bij Rusland hoorde (in 1954 droeg Rusland het over aan Oekraïne). In het oosten van Oekraïne ontstaat een gewapend conflict tussen Oekraïne en partijen die zich ook willen afscheiden, dat met het verdrag van Minsk een jaar later tot een soort nageleefde wapenstilstand komt. Juist in die regio waar wordt gevochten stort een paar maanden later MH17 neer.

2014 maart/juni

Het Associatieverdrag met de EU wordt alsnog getekend door de interim regering Jatsenjoek. “The EU-Ukraine Association Agreement (AA) replaced the EU-Ukraine Partnership and Cooperation Agreement as the legal basis and framework for EU-Ukraine relations. The AA includes provisions for a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)”

Europese commissaris voor uitbreiding van de unie, Stefan Füle zegt over toekomstige toetreding tot de EU; 'Als we het desbetreffende deel van Oost-Europa serieus willen veranderen, moeten we ook gebruik maken van het sterkste instrument dat de EU heeft. En dat is uitbreiding', aldus de Tsjech. Volgens de eurocommissaris heeft een dergelijke uitbreiding een enorme 'veranderende en stabiliserende kracht'

2014 februari

De oude grondwet van vóór de revolutie van 2004 wordt weer aangenomen, nadat president Janoekovytsj het land is ontvlucht. “Na rellen en wat lijkt op een staatsgreep werd de macht overgenomen door regering-Jatsenjoek. Het is een interim-regering die steunt op de zetelverdeling voortgekomen uit de parlementsverkiezingen van 2012. Opmerkelijk is onder meer dat ze geleid wordt door een niet-verkozen premier, de bankier Arseni Jatsenjoek, en dat prominente ministerposten bezet worden door het neonazistische Svoboda”

Over de plek van Oekraïne in de EU doet voorzitter van de Europese raad Herman van Rompuy op een congres in Munchen de volgende uitspraak: “the future of Ukraïne belongs with the European Union”.

Minister van buitenlandse zaken van Rusland Sergej Lavrov zegt op datzelfde congres: “wat heeft het aanmoedigen van gewelddadige straatprotesten te maken met het promoten van de democratie? Waarom horen we geen veroordeling van de bezetting van regeringsgebouwen, het geweld tegen de politie en het antisemitische of neonazistische taalgebruik?”

2013 december

'Assistant Secretary of State' (een soort staatssecretaris) van de Verenigde Staten Victoria Nuland vertelt op een door Amerikaans oliebedrijf Chevron gesponsord event, dat ze 5 miljard dollar heeft geïnvesteerd ten behoeve van Oekraïne's EU integratie en een EU gericht regime. Victoria Nuland maakte daarna op 27 januari haar 'Fuck the EU' uitspraak in gesprek met de ambassadeur van de Verenigde Staten, over de installatie van een interim regering. Het ging er over hoe; 'de Amerikaanse regering secretaris-generaal Ban Ki-moon van de VN ertoe kan overhalen de Nederlandse diplomaat Robert Serry als zijn speciale gezant naar Oekraïne te sturen.' Ze wilde samenwerking tussen Janoekovytsj en de oppositie bewerkstelligen door inzet van deze Nederlandse diplomaat.

2013 november

Toenmalig president van Oekraïne Janoekovytsj brak de procedures in Vilnius af die moesten leiden tot het tekenen van een associatieverdrag incl. handelsverdrag waaraan sinds 2007 werd onderhandeld en dat voortkwam uit de ' European Neighbourhood Policy'. In Vilnius werden wél associatieverdragen (incl. het overkoepelende handelsverdrag DCFTA) gesloten met Moldavië en Georgië: '.. recently concluded negotiations for a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) with Moldova, Armenia [in juli 2013] and Georgia. The DCFTAs are part of the Association Agreements with these three countries. The official initialing of the Association Agreements with Moldova and Georgia took place during the Eastern Partnership Summit on 29 November 2013 in Vilnius.“ “One week before the 3rd Eastern Partnership Summit in Vilnius on 28th and 29th November 2013 Ukraine suspended the preparation of an Association Agreement under negotiation since 2007. The argument put forward was that Ukraine wanted to prepare an “equal” exchange with the Union and “revive economic negotiations” with Russia. In fact Russia, which had showed its concern about this agreement since the summer of 2013, had achieved its aim: of impeding a rapprochement process with the European Union deemed incompatible with Ukraine's membership of the Customs Union.”

2011 oktober

Een sooort vrij handelsverdrag wordt getekend tussen Rusland, Oekraïne en nog zes landen, de Commonwealth of Independent States Free Trade Area (CISFTA).

2009 juli

Het Oostelijk Partnerschap - “is een samenwerkingsverband tussen de Europese Unie en zes voormalige Sovjetrepublieken in Oost-Europa en de Kaukasus, te weten Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland. Het Oostelijk Partnerschap werd op 7 mei 2009 te Praag opgericht en doelt voornamelijk op de verbetering van politieke en economische relaties met die landen. Voor Europa zou deze samenwerking ook zorgen voor meer stabiliteit en veiligheid aan de oostkant. Het Oostelijk Partnerschap is onderdeel van het Europees Nabuurschapsbeleid.” Rusland maakt van dit partnerschap geen deel uit: “Russia is a large self-sufficient country with its own views on European and Euro-Atlantic integration. In contrast to some smaller Eastern European or South Caucasus countries striving for EU-membership Russia is neither a subject nor an object of the European Neighbourhood Policy.”

2007 - november 2013

2005 juni

“Een referendum over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa zou gehouden worden in minstens tien landen in de Europese Unie. Nadat in Frankrijk en Nederland de meerderheid tegen stemde werden de meeste nog te houden referenda uitgesteld. In Tsjechië werd het zelfs geannuleerd”. “Het Verdrag dient echter wel door alle 25 landen goedgekeurd te worden”…“en is daarom vervangen door het Verdrag van Lissabon.”
“Een meerderheid van de Nederlandse kiezers stemde op 1 juni 2005 tegen de Europese Grondwet bij het eerste nationale referendum ooit in ons land”. “Het kabinet trok daarop het wetsvoorstel waarmee de officiële goedkeuring geregeld moest worden, in. De vraag die aan de kiezers werd voorgelegd, luidde: Bent u voor of tegen instemming door Nederland met het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa?”

De Europese grondwet die in 2005 in referenda werd verworpen, werd vervangen door het 'Verdrag van Lissabon'. Daarmee (we stemmen NEE, maar ze doen het toch) heeft het 'raadgevend referendum' van 2016 op voorhand een extra lading gekregen. Ook omdat de Europese Unie in januari 2016, al voor het referendum in Nederland, tot uitvoering van het associatieakkoord lijkt te zijn overgegaan.

2005

“The European Neighbourhood Action Plan on Ukraine was launched in 2005. It is intended to set out political and economic priorities for action by the country. It provides for a benchmarked roadmap in bringing about needed reforms and fulfillment of these priorities is meant to bring Ukraine closer to the European Union”

2004

'Oranje revolutie' in Oekraïne en de invoering van een nieuwe grondwet na verkiezingen die door Janoekovitsj werden gewonnen. “De economische situatie van het land was in de periode vanaf de jaren 90 zwaar verslechterd. De bevolking daalde van 52 naar 48 miljoen en het BNP van het land was in 1998 gedaald tot 40% van wat het was in 1990”. “De Oekraïense bevolking gaf massaal gehoor aan de oproep van Joesjtsjenko [verliezend kandidaat] zich niet bij de uitslag neer te leggen. Dit leidde tot een ernstige politieke crisis, die steeds meer het karakter kreeg van een volksopstand, waarbij ook steeds vaker werd gesproken over de mogelijkheid van een burgeroorlog of ook een splitsing van het land in twee helften, waarbij sommigen zelfs dreigden Oost-Oekraïne bij Rusland te willen voegen. Joesjtsjenko is niet erg geliefd in het oosten van het land, daar hij als een van de belangrijkste personen wordt gezien achter de IMF-hervormingen van 1994, waarbij de prijzen van openbare goederen sterk stegen (elektriciteit met 600%, openbaar vervoer met 900%), de koopkracht daalde met 75%, de import van westerse goederen sterk steeg (waartegen veel nationale particuliere en overheidsbedrijven niet konden produceren en daardoor failliet gingen) en grote delen van de niet rendabele industrie werden gesloten. Oost-Oekraïne is sterk gericht op de industrie en werd daardoor zwaar getroffen.”

1998 maart - 2008

“Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Oekraine: Sinds het einde van de jaren negentig heeft de Europese Unie (EU) tien vergelijkbare partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten (PSO / PCA) gesloten met: Rusland en de Nieuwe Onafhankelijke Staten van Oost-Europa, de Zuidelijke Kaukasus en Centraal-Azië: Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan en Tadzjikistan.”

1991

“EU-Ukraine relations were launched in 1991, just two weeks after Ukraine gained independence. Due to its contractual form of relations with the EU, Ukraine was defined as a part of the so called “third basket” of the European countries that have relations with the EU. The “third basket” is composed by the countries of the former Soviet Union which only have trade agreements that the EU has established with all third trade partners without any right to become a member of the EU. “First basket” are the countries that have associated membership in the EU and have “European Agreements” with the right to join the EU, while “second basket” are the countries of “Stabilization and Association Agreement” from western Balkans, whose right to join the EU is also acknowledged.”

1991 december

Door Rusland, Oekraïne en Belarus werd na 'de Sovjetunie' een soort Russisch gemenebest (de CIS, of SNG) opgericht. Een paar weken later waren er 12 deelnemende landen, behalve Estland, Letland en Litouwen; deze werden lid van de NAVO en EU.

“The Commonwealth of Independent States (CIS, of SNG); also called the Russian Commonwealth) is a regional organisation formed during the breakup of the Soviet Union, whose participating countries are some former Soviet Republics.” “The CIS is a loose association of states”… “in the realm of trade, finance, lawmaking, and security. It has also promoted cooperation on cross-border crime prevention”.

1991 augustus

“Oekraïne riep op 24 augustus 1991 zijn onafhankelijkheid uit, toen in de Sovjet-Unie een staatsgreep van conservatieve krachten was mislukt. De bevolking sprak zich op 1 december per referendum uit voor onafhankelijkheid. Enkele weken later hield de Sovjet-Unie op te bestaan.”

1990

Met de val van de Berlijnse muur, vielen de 'Oostbloklanden' (waaronder ook Oekraïne) uiteen. Tot die tijd waren ze onderdeel van het 'Warschaupact' waar ook het huidige Rusland deel van uitmaakte. Volgens een onderzoek uit 2013 over het dan nog onverdeelde Oekraïne; '56% betreurde de val van Sovjet-Unie en maar 23% vond het een goede zaak'. Wikipedia haalt deze quote uit RT (Russia Today), die weer refereert aan een onderzoek van Gallup (Amerikaans onderzoeksbureau).

1993

Het Verdrag van Maastricht vormde in 1993 de huidige Europese Unie. De laatste aanpassing aan de constitutionele basis was in 2009 met het (in 2007 ondertekende) Verdrag van Lissabon.“

1958

“Oprichting voorloper van de Europese Unie door België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland”

1955

Oprichting van het Warschaupact, nadat west Duitsland was lid geworden van de in 1949 opgerichte NAVO.

archief/raadgevend_referendum_oekraine_2016/context.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:31 door KapiteinG