Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


ep2019:kandidatenlijst

Kandidatenlijst lijst 15 vandeRegio & Piratenpartij 2019

1. Sent Wierda (vandeRegio)

Als huisvader zorgt hij voor zijn dochter (3½) en zoon (bijna 2). Hij schaatst in de winter, skeelert in de zomer. Als scheidsrechter (i.o.) begeleid hij langebaan-wedstrijden. Hij heeft de Nijmeegse vierdaagse negenmaal gestart en zevenmaal uitgelopen. Bij het genieten van de natuur heeft hij de racefiets ingeruild voor de bakfiets en soms gaat de camera mee. Van tijd tot tijd werkt hij aan een kort verhaal in de fantastiek.

Als geboren en getogen Fries is hij op zijn 15de verhuist naar Overijssel. In Zwolle heeft hij de HAVO afgerond. Hierna Bedrijfskundige Informatica in Deventer, gevolgd door Informatiekunde en Wijsbegeerte in Nijmegen. In zijn studententijd heeft hij geroeid, waaronder een jaar als lichte skiff. Na zijn sabbatical heeft hij zijn studies (nog altijd) niet hervat. Zijn politieke betrokkenheid en activisme is hij gaan ondersteunen door aan de Open Universiteit te beginnen aan Rechten. Hij ondersteunt een raadslid in Apeldoorn als fractie-assistent en -vertegenwoordiger.

2. Ahmed Aarad (Piratenpartij)

Ahmed Aarad is op jonge leeftijd vanuit Marokko naar Nederland gekomen, in eerste instantie om behandeld te worden voor neurologische problemen, vervolgens vestigde hij zich permanent in Nederland. Vanaf zijn 18e is hij al werkzaam in de ICT. Hij begon als helpdeskmedewerker bij de Belastingdienst en groeide in minder dan vijf jaar tijd uit tot project manager van nationale en internationale projecten van grote bedrijven en financiële instellingen. In 2010 maakte hij de overstap naar de publieke sector waar hij zijn kennis en ervaring op het gebied van ICT beschikbaar stelt aan de maatschappij. Ahmed is medeoprichter van een stichting die de overheid op transparante en objectieve wijze adviseert op het gebied van ICT. Hierbij ligt de focus op het creëren van een duurzame ICT sector binnen Nederland om minder afhankelijk te zijn van buitenlandse organisaties. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende maatschappelijke projecten en werkt hij met jongeren bij de Cyber Werkplaats.

3. André Linnenbank (Piratenpartij)

nickname: Andrel
Website: Andrel.nl & bytehouwer.nl
Ik ben 56 jaar. In 1989 mijn studie Natuurkunde afgerond en gepromoveerd. Daarmee ben ik doctor in de Geneeskunde, maar geen arts. Internationaal was ik bestuurlijk zeer actief binnen de Biomedical Engineering (BME) en was een aantal jaar Secretary General van de EAMBES, de koepel van landelijke BME verenigingen in Europa. In het AMC heb ik 25 jaar lang aaneengesloten tijdelijke contracten gehad, waarvan de laatste in 2014 afliep. Daar heb ik ook een prijs voor gekregen (andrel.nl/#HNU).

In mijn werk heb ik gemerkt dat data helemaal niet toegankelijk waren omdat fabrikanten vonden dat patiëntendata onder hun intellectueel eigendom vielen.

Dat en andere dingen die ik merkte aan het electronisch patienten dossier waren redenen om me aan te sluiten bij de Piratenpartij, omdat die als enige partij zich serieus bezighoudt met data, internet en privacy.

Ik heb congressen bezocht en ben daar erg geschrokken van het kennisniveau van de ‘experts’. Niet alleen zit er niemand meer in de kamer met kennis van ICT en hoe dat in de praktijk werkt, maar ook in bijna alle adviescommissies ontbreekt die kennis.

Toen de vraag kwam of ik kandidaat wilde zijn voor de Europese verkiezingen heb ik wel geaarzeld. Het is slecht combineerbaar met mijn huidige baan als docent op de middelbare school, maar toch toegezegd. Je kan wel blijven klagen dat er geen beta’s, geen ICTers , noch mensen met relevante werkervaring buiten de politiek in de parlementen zitten, maar eens op een dag moet je daar voor jezelf conclusies aan verbinden.

4 John Sweenen (vandeRegio)

Mijn hele werkzame leven heb ik het interessant gevonden om financiële producten en diensten te kunnen bedenken en ontwikkelen die goed zijn voor de consument.

Door mijn oerdegelijke opleiding en brede werkervaring op alle niveaus van jongste bediende tot voorzitter van de raad van bestuur, zie ik dwarsverbanden tussen alle onderdelen van het bankvak, het verzekeringsbedrijf, het pensioen en beleggingsvak, waar de consument voordeel bij heeft.

Achtereenvolgens was ik:

  • trouble shooter op de afdeling Buitenland van de Algemene Bank Nederland
    en heb ik:
  • kantoren geopend en geleid voor de Banque de Paris et des Pays-Bas zowel als voor de Standard Chartered Bank;
  • een nieuw en volledig klantvriendelijk bankconcept bedacht en uitgevoerd in Nederland en daarbuiten;
  • vervolgens een ‘private banking voor de massa’ concept bedacht en uitgevoerd dat resulteerde in de oprichting van de financiële vergelijkingssite Independer.nl die marktleider is in Nederland.

Op dit moment werk ik aan een oplossing voor het pensioenvraagstuk en aan een alternatief voor de spaarrekening die niet of nauwelijks rente oplevert voor de consument.

Ernstige fouten in de wetgeving rond de financiële sector kosten de consument heel, heel veel geld. Denk alleen maar aan het onnodig korten van pensioenuitkeringen en dit jarenlang. Alleen via de politiek valt hier iets aan te doen en vandaar mijn politieke ambitie waarmee ik de belangen van de consument probeer veilig te stellen.

Omdat de gezeten politieke partijen actief deel uit maken van de fouten in de financiële systemen en daarom geen wijzigingen laat staan verbeteringen willen, heb ik gekozen voor de “VandeRegio” partij die onbesmet is en een potentiele achterban heeft van meer dan 30% van de Nederlandse bevolking.

5 Astrid Abendroth (Piratenpartij)

Astrid Abendroth heeft 25 jaar gewerkt als controller en financieel analyst. Zij is ook opgeleid in de Osteopathie.

In het verleden heeft zij tijdens 10 jaar duo- en raadslid ervaren hoe ingrijpend beslissingen van de overheid voor de gewone burger zijn. Zij wil niet meer van de overheid horen dat iets “gewaarborgd” is zonder dat duidelijk is hoe.

Verder is het overdreven controledenken met al die lijsten die moeten worden ingevuld haar een doorn in het oog. Dit wordt bedacht door controllers die niet weten hoe het op de werkvloer gaat.

6 Karim Maassen (Piratenpartij)

Karim Maassen (1979) is een Nederlandse ondernemer, gevestigd in Maastricht. Als internetpionier heeft hij een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkeling van baanbrekende (web)technieken en start-ups. De wereld staat aan de vooravond van een nieuwe digitale revolutie met kunstmatige intelligentie, blockchain en “the internet of things”. Maassen wil richting geven aan hoe wij als maatschappij op een positieve wijze gebruik gaan maken van deze nieuwe technieken. Maassen gelooft in burgerparticipatie. Het doel is daarom hiermee onze bestaande democratie van onderop te versterken.

De decentrale uitwisseling van informatie bestaat bij de gratie van dit gemeenschappelijk doel; burgers de informatie verschaffen die zij nodig hebben om vrij en zelf bestuurbaar te zijn, en om de best mogelijke beslissingen te nemen over hun levens, hun gemeenschappen, hun samenlevingen en hun regeringen. We bereiken dit door een rijke dialoog tussen burgers onderling en burgers met de politiek. Participatie en collaboratie zijn hierin leidraad. De (digitale) wereld is in een transitie van “web 2.0” (the social web, waar Facebook en Google domineren) naar “web 3.0” (het decentrale web, waar blockchain en burgerbelangen domineren). Het beschermen van onze digitale vrijheden in deze transitie is daarom van – in sommige gevallen letterlijk – levensbelang. Een stem op Maassen is daarom een stem op de bescherming van onze vrijheden.

7 Leo van Oudheusden (vandeRegio)

8 Maarten Wienbelt (vandeRegio)

Gelukkig getrouwd met Maaike en vader van Ise (10) en Cas (8), Woonachtig in Oosterbeek. Werkzaam als ondernemer in diverse vastgoedprojecten, als onderzoeker werkzaam voor enkele kleine advocatenkantoren en bezig met arbeidsmarkt gerelateerde uitdagingen.

Maarten heeft enige moeite met de constructie van de EU. Aangezien de farmaceuten die destijds WOI en WOII begonnen (door deze te financieren) klaarblijkelijk ook binnen de EU aan de feitelijke touwtjes trekken.

In dat kader stelt hij zich verkiesbaar om een totaal ander geluid te brengen naar de EU voor een beter Europa. Een Europa wat Nederland ook tot de orde moet gaan roepen. Zoals recent bijvoorbeeld weer in het nieuws kwam dat 50% van de kinderporno in NL gehost wordt, dan wordt het tijd naar Maarten zijn mening om ook eens hard te gaan in grijpen in Den Haag. .

Naast zijn werkzaamheden is hij onbezoldigd bestuurder van stichting Commtop een stichting die de ethiek en zuivere waarheidsvinding in de communicatiesector terug wenst te brengen naar het hoogst mogelijk niveau.

Ook is Maarten onbezoldigd actief voor een Stichting die opkomt voor de belangen van kleine ondernemers die in de problemen kwamen of dreigen te komen door falende wetgeving, onbehoorlijk bankieren en andere criminele activiteiten.

Als u Maarten naar Brussel stemt dan gaat hij er met een gestrekt been in. Alle door de “Big Pharma and Multinationals” benoemde Europese Commissie leden moeten ontslagen worden evenals de door hun aangestelde 54000 medewerkers. Hoe moeten 736 parlementsleden in hemelsnaam anders omgaan met al die voorgekookte onzin en weerstand bieden namens het volk?

Qua data is Maarten van mening dat mensen eigenaar zouden moeten zijn van haar eigen data, en zouden moeten verdienen aan het gebruik van deze data. Het is nagenoeg de enige inkomstenbron die Maarten kan bedenken bij de belachelijke vooruitzichten van verdere Robotisering.

9 Daniel van Tulder (Piratenpartij)

Gesteund door mijn juridische achtergrond sta ik te trappelen om verder onderzoek te doen binnen de systemen die onze rechtsstaat rijk is. Met het partijprogramma van de Piratenpartij in de hand hoop ik de rechtsstaat op een grotere schaal in zowel in haar vorm die we nu kennen, als vernieuwend te verankeren in lijn met de waarden van de Unie. Zoeken naar tools om onze digitale wereld beter af te bakenen en slim in te zetten voor onze democratie. Ik herken mij zeker in eerdergenoemde eigenschappen. Onconventiële ideeën schuw ik daarbij niet, ook ons huidig maatschappelijk bestel is voortgekomen uit principiële pamfletten en volledig originele staatsconcepten geformuleerd door grote denkers. Wie zou ik zijn om daar niet vanuit te willen starten bij het zoeken naar oplossingen en een verbeterd bestel.

Ik zie uitdaging in het werken in een dynamische en grillige omgeving als het Europees parlement. Daar waar ik zelfstandig kan functioneren maar ook graag als echte teamplayer elk vraagstuk tot de bodem uitzoek en het collectief belang het individu kan dienen. De digitalisering heeft onze grenzen van ons sociaal vermogen om autonoom te kunnen bepalen dat fysieke landsgrenzen en culturen niet als bepalende factor in onze waardering van relaties en de kring waartoe we die rekenen. Gemeenschappen vormen zich meer onafhankelijk van de plek waar de verschillende leden wonen, werken, etc. Zij zijn niet langer bepalend voor onze gemeenschappen. Naast grensverwatering voor wat betreft fysiek bepaalde domeinen, maakt de verscheidenheid aan onderwerpen waaromheen gemeenschapsvorming plaatsvindt op ons wereldwijde netwerk, met onze digitale mogelijkheden het makkelijker om te schakelen tussen gespecialiseerde groepen en verschillende contacten. Onze identiteit op het web kan op andere plekken aldaar weer een compleet ander alter ego betekenen, of ook maar een nickname, iédereen kan overal op zijn of haar merites gewaardeerd worden. Verschillende vraag om structurele bescherming van de gebruiker vereist vanwege het mondiale karakter een gericht collectief multilateraal (in de meest neutrale betekenis van het woord zelfs) optreden. De aanspraak op het internet kan niet naar natie gedaan worden als autonome verschijning. De komende decennia zal uitwijzen of het de community is die regelingen zal moeten initieren.

10 Antoon Huigens (vandeRegio)

11 Rianne Orsel (Piratenpartij)

Moeder van 3. Altijd woonachtig geweest in de gemeente Pekela, een echte Pekelder Roegbainder dus. Politiek is er van grootoudershuis uit met de paplepel ingegoten; oma was een zus van Fré Meis (voormalig stakingsleider). Kan heel slecht over onrecht, en communiceert direct en transparant.

12 Anne de Bruijn (Piratenpartij)

Een betere wereld begint bij jezelf probeer ik al sinds mijn tienerjaren in de praktijk te brengen. Eerst vooral met betrekking tot het milieu. Later zijn daar ook mensenrechten in het algemeen, vrouwenrechten en gelijkheid in het bijzonder maar ook dierenwelzijn bij gekomen. Door mijn koop- en stemgedrag probeer ik daar een steentje aan bij te dragen.

Daarnaast leven we ondertussen in een informatiesamenleving, dat geeft vele mogelijkheden, ook voor iemand in een ontwikkelingsland om gemakkelijk en snel bij informatie te komen bijvoorbeeld. Of om het gat tussen politiek en de vrouw op straat te verkleinen. Bijvoorbeeld door transparanter te zijn hoe beleid tot stand komt en in een vroegtijdig stadium mogelijkheden voor input te creëren. Uiteraard zijn er ook nieuwe uitdagingen zoals cybercrime en de noodzaak om online privacy de aandacht te geven die het verdient en de impact die het heeft en gaat hebben op de arbeidsmarkt.

Als je hier echt om geeft is de Piratenpartij in mijn ogen de enige politieke partij die op al deze punten echt het verschil maakt. Liberaal, sociaal, groen en van deze tijd. Bovendien pro Europa maar wel kritisch over hoe het nu georganiseerd is. Meer transparantie over bijvoorbeeld de invloed van lobbyisten. Zaken die regionaal georganiseerd kunnen worden ook regionaal organiseren en vice versa. En een echt internationale partij die al jarenlang in diverse (Europese) landen actief is.

13 Rakesh Mijling (Piratenpartij)

Al op jonge leeftijd is Rakesh Mijling op zoek gegaan naar wat werkelijke van waarde is in het leven. De piratenpartij is de beste de plek om de waarde van privacy en de burger-rechten te waarborgen, maar vooral een nieuw geluid te brengen.

Door deze Nederlandse Piraat op de lijst te brengen zal vrijheid voor iedereen de juiste stem krijgen.

Bij voldoende landen (tenminste 4) met een piraten vertegenwoordiging in het EP, is het misschien deze ronde al mogelijk om een EP Piratenfractie te creëren. Mijn oproep: help die droom te verwezenlijken door op een piraat te stemmen en een Nederlandse piraat het Europarlement in te stemmen.

14 Danny Werner (Piratenpartij)

In het bestuur van de Piratenpartij Amsterdam is hij penningmeester. Hij werd in januari 2017 lid van de Piratenpartij nadat bleek dat elke keer dat het ‘digibete gekwezel’ in de politieke arena werd onderbroken dit door een Piraat kwam.

Danny Werner: “Het is de hoogste tijd dat de mensenrechtelijke effecten van de digitalisering serieus worden genomen. Op ieder niveau, van globaal tot familie, moet deze discussie eindelijk gestalte krijgen. Nu is het Europese niveau aan de beurt.”

Julia Reda heeft tot nu de boodschap van de Piraten in het Europarlement uitstekend laten horen. Zij deed dat onder een gemeenschappelijke vlag met andere kleine partijen.

Bij voldoende landen (tenminste 4) met een piraten vertegenwoordiging in het EP, is het misschien deze ronde al mogelijk om een EP Piratenfractie te creëren.

Mijn oproep: help die droom te verwezenlijken door op een piraat te stemmen en een Nederlandse piraat het Europarlement in te stemmen.
nr 14 op #Lijst15: #stemPiraat #EP2019 #votePirate

15 Teunis van Nes (Piratenpartij)

Teunis van Nes, nr. 15 op lijst 15.
Al vroeg een Piraat, zijn gevoel voor rechtvaardigheid is tie nooit verloren. En hij vroeg al snel: Die muur, die muur in Berlijn, die muur is gevallen, maar naar welke kant?
De steeds machtiger wordende controlefreak en roverheid van eigen burgers dient te worden omgevormd naar een open overheid die de burger dient.

Teunis zal het voorbeeld geven door zijn EU “salaris” en andere belastingvrije vergoedingen grotendeels te besteden aan een jong sterk uitgebreid secretariaat waar ook U misstanden kunt melden en dan DOEN we er iets aan!
Tegen de roverheid. Voor een open overheid. We gaan ervoor!

16 Tim Weening (Piratenpartij)

17 Khalid Chaudry (Piratenpartij)

Strong believer in Global Solidarity, Peace & Justice, Universal Charter of Human Rights, Civic & Civic Rights, Gender Equality,Freedom of Expression, Freedom of Religion,Humanity, Compassion, Tolerance, Human Dignity & Harmony.

That’s why I adore, support & endorse the election manifesto of ‘vandeRegio and Piratenpartij Netherlands.
I’m against all kinds of Military Interventions, Wars, Civil Wars, Looting and Plundering of Natural & National Resources (may it be by ruling elites or external factors) and all kind of corruption.
I’m equally against extremism, fanaticism, terrorism, fascism, racism, discrimination, hatred, violance.

European Union have been a source of inspiration, hope for me. Believing in positive role of the ‘ Mother of the Parliaments ‘ (The European Parliament), that this democratic institution, helps European Stability, Security and Solidarity & Harmony, at the same time contributing towards the global peace, justice and prosperity at planet earth.

Having sufficient life long experience in politics (back in country of my origin Pakistan, as well as in the Netherlands , where I could participate 3x in Dutch Parliamentary Elections, 3x in the Local Government of the City of the The Hague and 1x for the Provincial Assembly).

I, very honestly & sincerely believe, if elected in upcoming European Elections 2019, I might be playing a strong role in the fields of my expertises and passion.

CHAIRMAN, INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
https://www.linkedin.com/in/khalid-ahmed-chaudry-1121ab14
https://www.facebook.com/Khalid.Ahmed.Chaudry
https://twitter.com/KhalidAhmedCh

18 Jan Best (Piratenpartij)

Jan Best is een pre- en protohistoricus, vergelijkende taalwetenschapper en auteur.
Hij is gespecialiseerd in oude geschriften en het is hem gelukt het Byblosschrift te ontcijferen.
“Wij van de Piratenpartij nemen terug wat van ons is, ons sociaal gevoel. Ons vertrouwen, dat we ons niet hoefden te verloochenen en dat wat velen van ons ooit hun ‘privacy’ noemden”.

19 Gertjan Kleinpaste (Piratenpartij)

Geboren in 1960
Opgeleid als basisschoolleerkracht en personeelsmanager.

Gewerkt als leerkracht, personeelsmanager, interim-manager, managementtrainer en ondernemer. Nu werkzaam in de verkoop van antiek, curiosa en kunst en als Evenementen-organisator en lokaal radio-/televisiemaker.

Politieke ervaring: gemeenteraadslid/fractievoorzitter 2006-2010, lid landelijk bestuur GroenLinks 2013-2016, voorzitter landelijk bestuur Piratenpartij 2018-2019, burgerraadslid ‘Gewoon Dordt’ (2018-heden).

20 Matthijs Pontier (Piratenpartij)

Matthijs Pontier (34) heeft een achtergrond als wetenschapper en activist. Als wetenschapper werkte hij aan emotionele intelligentie en ‘ethisch besef’ voor computers en robots en vertaalde hij ingewikkelde onderwerpen naar een breed publiek. Hij is al jaren actief voor de Piratenpartij en was eerder onder andere lijsttrekker bij de Europese verkiezingen van 2014. Matthijs woont in Amsterdam en heeft momenteel een zetel in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Matthijs: “Persoonlijke vrijheid en het recht op zelfbeschikking, zowel in de fysieke als de digitale wereld, zijn mijn belangrijkste drijfveer. De invloed van de informatierevolutie op alle aspecten van ons leven vormt een rode draad door mijn werk.” In al zijn bezigheden is Matthijs maatschappelijk betrokken. Bij de Vrije Universiteit hield hij zich als wetenschapper bezig met ethische vraagstukken in de zorgtechnologie en in de ondernemingsraad zette hij zich in voor democratisering van het hoger onderwijs. Maar ook buiten het hoger onderwijs zet Matthijs zich in voor democratisering, zoals bij stichting Meer Democratie. Als oprichter van Drugs in Debat en bestuurslid van Stichting Drugsbeleid zet hij zich in voor een open debat over drugs.

Matthijs maakt zich al jaren sterk voor inwoners om een grotere stem in het democratische proces te krijgen. Hij is medeoprichter van Idea Synergy, een bedrijf dat co-creatie faciliteert met behulp van digitale mediaplatformen, gebaseerd op 10 jaar innovatie in ‘e-democracy’ en het opbouwen van vertrouwen tussen burgers en overheden.

ep2019/kandidatenlijst.txt · Laatst gewijzigd: 2019/05/04 12:48 door Prutzenberg