Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


begroting:2016

Begroting 2016

Inkomsten Uitgaven
Contributies 700 € 17,50 € 10.500,- Kantoorkosten € 3000,-
Lwl 75 € 17,50 € 1.312,50 ICT € 1900,-
Vjr 150 € 17,50 € 2.625,00 Reiskosten € 200,-
Giften € 8000,- Vergaderingen € 1500,-
Rente € 50,- ALV € 3000,-
Webshop (omzet) € 2000,- Webshop (inkoop) € 1500,-
Diversen € 100,- Giveaways € 1000,-
Informatie pakketten € 1000,-
Bankkosten € 1200,-
Verzekeringen € 700,-
Juridisch € 350,-
Diversen € 500,-
Voor lokaal € 2500,-
Oprichting afdelingen € 800,-
Totaal expl. € 19.150,-
Verk. fonds & reserve € 7.187,50
Totaal € 26.337,50 Totaal € 26.337,50

Vermogen vereniging

Saldo per 31 december 2015
RC € 5800,-
Spaarrekening € 7331,-
Reserve 2016 € 7.187,50
Totaal beschikbaar € 20.318,50

Toedeling reservering

Formele kosten Verkiezingen € 12.500,-
Campagne verkiezingen 2017 € 3.500,-
Algemene reserve € 4.318,50

Toelichting begroting 2016

In de begroting 2016 zijn de nieuwe initiatieven die het bestuur wil realiseren voor PPNL verwerkt.De webshop krijgt een uitbreiding van het assortiment en er komen “gratis” informatie pakketten en giveaways beschikbaar.

Lokale afdelingen (mits erkend) krijgen 30% van de ontvangen contributie toegedeeld. De verantwoordelijkheid voor de besteding van dit geld ligt lokaal. Ook is er geld beschikbaar voor lokale activiteiten met een bovenlokale uitstraling.

Het bestuur wil de oprichting van lokale afdelingen stimuleren. Hiervoor is € 800,- gereserveerd voor kosten.

De verkiezingen 2017 komen er aan. Door storting in een reservefonds zijn de administratieve kosten inmiddels gedekt en is de bodem voor de campagnekosten gelegd. Meer budget voor de campagne wordt verkregen door een crowdfunding onder de leden in 2016 en een deel van de inkomsten 2017.

Ter dekking van onvoorziene uitgaven acht het bestuur het noodzakelijk een algemene reserve aan te houden van ca. 20% van de exploitatiekosten van de vereniging.

Amsterdam 26 februari 2016 Penningmeester


begroting/2016.txt · Laatst gewijzigd: 2016/10/02 23:02 door Azonata