Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


tk2021:partijprogramma

Verkiezingsprogramma Piratenpartij Nederland 2021

De Piratenpartij staat voor een vrije democratie waarin alle kennis, kunst en cultuur die de mensheid heeft voortgebracht direct voor iedereen beschikbaar is. De coronacrisis laat zien hoe belangrijk het is om in vrijheid kennis te delen. Wij investeren liever in goede publieke voorzieningen,​ zoals testcapaciteit,​ bron- en contactonderzoek en voldoende zorgpersoneel,​ dan dat we burgerrechten en vrijheden inperken. Wij gaan uit van vertrouwen in de mens, en hebben een gezond wantrouwen tegenover machtsconcentraties bij overheden en bedrijven. In een vrije informatiesamenleving maken we samen de verstandigste keuzes.

Introductie

Website: Piratenpartij

Voorwoord van de lijsttrekker Matthijs Pontier

matthijs_pontier.jpgDe Piratenpartij is na haar oprichting pijlsnel uitgegroeid tot een wereldwijde burgerbeweging. In Tsjechië en IJsland zijn we de belangrijkste oppositiepartij en ook in Luxemburg zitten we in het parlement. In landen als Duitsland en Zweden zitten onze collega’s in gemeenteraden en provinciebesturen. Als eerste pan-Europese partij hebben we in het Europees Parlement vier parlementariërs. En in Nederland zijn we vertegenwoordigd in het waterschap en zijn ze samenwerkingen in gemeenteraden aangegaan. We zijn inmiddels in meer dan zestig landen actief.

Politiek is voor Piraten maar één manier om de wereld te veranderen. Je vindt ons ook in denktanks, bij goede doelen, in actiegroepen en in sociale ondernemingen. De wereld verandert te snel om eens in de vier jaar je standpunten in beton te gieten. Daarom is dit programma een levend document. Je kunt altijd meepraten over onze koers. Echte democratie is een constante dialoog.

De Piratenpartij staat voor een vrije democratie waarin alle kennis, kunst en cultuur die de mensheid heeft voortgebracht direct voor iedereen beschikbaar is. De coronacrisis laat zien hoe belangrijk het is om in vrijheid kennis te delen. Wanneer ontwikkelaars worden beloond met geld in plaats van een monopolie, kan de hele wereld daarvan profiteren, en komen nieuwe behandelmethoden en medicijnen direct terecht bij alle mensen die dat nodig hebben.

De coronacrisis heeft een aantal problemen in de samenleving pijnlijk blootgelegd. Bestaande verschillen worden verder uitvergroot. Voor sommige kinderen blijkt dat er thuis geen ruimte is om rustig thuisonderwijs te kunnen volgen. Een passende woning blijkt onbetaalbaar geworden. Voedselbanken en kledingbanken worden overvraagd. Doordat winkels dicht moeten, grijpen internetreuzen als Ali en Amazon hun kans om hun monopoliepositie te verstevigen. Testbeleid en bron- en contactonderzoek lopen vast en het vaccinatieprogramma komt traag van de grond door gebrek aan capaciteit en falende ICT-systemen. De zorg blijkt zover uitgekleed dat er geen enkele buffer over is om de extra patiënten op te vangen.

De Piratenpartij wil investeren in goede publieke voorzieningen als zorg, wonen en onderwijs, zodat ieder kind gelijke kansen krijgt. Wij kiezen voor robuuste sociale zekerheid, die ervoor zorgt dat ook in crisistijd niemand in armoede hoeft te leven. Wij pakken marktmacht aan, zodat ook kleine ondernemers eerlijke kansen krijgen. Wij brengen broodnodige ICT-kennis de Tweede Kamer in, zodat ICT-fails zo snel mogelijk tot het verleden behoren. Wij investeren liever in testcapaciteit,​ bron- en contactonderzoek en voldoende zorgpersoneel,​ dan dat we burgerrechten en vrijheden inperken.

De overheid is zich steeds wantrouwender tegenover burgers op gaan stellen. Het kabinet lijkt opkomende grootmacht China steeds meer als voorbeeld te gebruiken. Met SyRI en de toeslagenaffaire bleek hoe onschuldige mensen in een uit de hand gelopen fraudejacht met de rug tegen de muur werden gezet en in jarenlange ellende werden gestort. In een autoritaire samenleving wordt uitgegaan van controle en repressie. In een vrije democratie ga je uit van vrijheid en verantwoordelijkheid; van vertrouwen in mensen.

De Piratenpartij gaat uit van vertrouwen in de mens, en van een gezond wantrouwen tegenover machtsconcentraties bij overheden en bedrijven. Wij richten de samenleving daarnaar in, met systemen die gericht zijn op vertrouwen in professionals en goede bedoelingen, in plaats van wantrouwen en controle.

In een vrije informatiesamenleving maken we samen de verstandigste keuzes. Laat daarom 17 maart ook jouw stem horen, zodat deze niet te negeren valt!

Matthijs Pontier, lijsttrekker Piratenpartij Nederland

De naam

De Piratenpartij is een geuzennaam waar we trots op zijn. Deze prikkelende naam onderscheidt ons van de gevestigde orde. Het label ‘piraat’ wordt al eeuwenlang geplakt op groepen die ingaan tegen monopolisering in nieuwe gebieden.

  • In de 17e eeuw kregen Europese staatsbedrijven zoals de Nederlandse VOC het monopolie op handelsroutes over zee naar grondstofrijke gebieden. Het woord ‘piraat’ had een brede betekenis en werd gebruikt voor alle niet-erkende zeevaarders.1)
  • Eerder kreeg in Engeland het koninkrijk het monopolie op de boekdrukpers en werden ondernemers die het in hun hoofd haalden zelf een drukpers in elkaar te zetten ‘woordpiraten’ genoemd.
  • 50 jaar geleden was de radio-ether de nieuwe horizon en kreeg de BBC als enige partij het recht om uit te zenden. Dankzij zogenoemde ‘radiopiraten’ maakten we kennis met popmuziek.

Het onontgonnen gebied van onze tijd is het internet. Ook hier zijn nog geen sluitende juridische modellen en bedreigt monopolisering net als in de eerder genoemde voorbeelden onze vrijheid. De informatierevolutie heeft ons ongelofelijk veel opgeleverd, maar heeft overheden en bedrijven ook in staat gesteld iedere stap van burgers en consumenten nauwkeurig in kaart te brengen. Dit zorgt voor een onevenwichtige machtsbalans waarvan de gewone man de dupe wordt. De Piratenpartij wil het evenwicht terugbrengen en een open informatiesamenleving creëren.

Vrij verkeer van informatie biedt ongekende mogelijkheden maar zet ook alles wat we vanzelfsprekend vinden op zijn kop. Niets blijft hetzelfde. Digitalisering, automatisering en globalisering hebben een grote invloed op de arbeidsmarkt en de samenleving. De film- en muziekindustrie zijn bezig zichzelf opnieuw uit te vinden, met dank aan piraterij. Het wordt tijd dat de politiek het internet serieus gaat nemen.

Het ontstaan van de Piratenpartij

De Piratenpartij komt voort uit privacy, innovatie en het delen van kennis en cultuur.2)

Zweden liep eind jaren '90 voorop met breedband-internet voor consumenten. Na een intensieve lobby van de copyrightindustrie werd in 2001 het Zweedse Anti-Piraterijbureau opgericht. Zij werden direct onderwerp van spot, vanwege hun zwakke pogingen om het volk 'op te voeden.'

In reactie daarop, richtte een groep kunstenaars, muzikanten en anderen met een affiniteit voor cultuur in 2003 de denktank 'Het Piraterijbureau' op. Door juist deze naam te kiezen, benadrukten we dat we als Piraten progressief zijn, terwijl de anti's juist terug willen naar een wereld uit het verleden.

Drie belangrijke gebeurtenissen in 2005 hebben ons gemotiveerd de eerste Piratenpartij op te richten in Zweden.

De eerste aanleiding was de strijd tegen softwarepatenten in het Europees Parlement. Grote bedrijven probeerden innovatieve startups die de status quo bedreigden te gronde te richten, om hun monopoliepositie te behouden. De softwarepatenten monopolie lobby verloor, maar met een zeer, zeer krappe marge. We voorzagen dat het veel moeite en tijd zou gaan kosten om keer op keer slechte wetgeving op deze manier tegen te houden. Er moet toch een betere manier zijn?

De tweede ontwikkeling was de aanval van de copyright industrie op nieuwe, innovatieve distributiemethoden voor onafhankelijke artiesten. Dit downloadverbod zou indie- en alternatieve artiesten terug drijven in handen van de oude distributie-monopolies. Dus het was niet slechts een aanval op de bijbehorende levensstijl, maar ook op de volgende generatie artiesten.

De derde ontwikkeling en het laatste zetje dat nodig was om de Piratenpartij op te richten was de aantasting van onze privacy. De nieuwe EU Data Retentie richtlijn over het bewaren van al onze communicatie ging veel verder dan wat de voormalige Oost-Duitse Stasi ooit deed.

Dit alles leidde tot een groot maatschappelijk debat, waar iedereen aan meedeed, behalve de politici. Daarom hebben we toen zelf een partij opgericht om dit debat de politiek in te brengen.

De naam was er al: Piratenpartij.3)

De eerste Piratenpartij werd formeel gelanceerd in Zweden op 1 januari 2006. Nu, 15 jaar later, is de Piratenpartij actief in tientallen landen. We hebben zetels behaald van lokaal tot nationaal tot Europees niveau. Elk inhoudelijk onderwerp benaderen we met deze zelfde Piraten mentaliteit.

Niemand weet wat voor uitdagingen en mogelijkheden ons in de toekomst te wachten staan. Wij hebben een visie waarin we vernieuwingen toejuichen. Kortzichtigheid mag niet in de weg staan van de mogelijkheden van de nieuwe tijd. In onze visie moet de macht altijd bij het volk komen te liggen. Een overheid die haar burgers wantrouwt, verdient het vertrouwen van haar burgers niet. De informatierevolutie is tegelijkertijd een bedreiging voor de democratie als een kans om zich verder te ontwikkelen. Wij strijden voor het laatste.

Dit programma staat vol praktische voorstellen om Nederland een stukje beter te maken. Toch is dit programma geen draaiboek voor de toekomst. Wij vragen namelijk niet om jouw stem omdat we weten hoe de toekomst eruitziet. Wij vragen om je stem omdat we toegeven dat we dat niet kunnen weten, maar wel beloven jouw rechten hoe dan ook te zullen waarborgen.

Ons doel

De Piratenpartij staat voor een vrije samenleving met ontplooiingskansen voor iedereen.

Ons programma is een beeld om vanuit de huidige stand van zaken richting te geven naar de toekomst. Het hoofdstuk Ruimtevaart gaat over meer dan alleen puinruimen, het is ook een metafoor voor ons programma:

Visie met Lef

Een toekomst waar alle kennis, kunst en cultuur die de mensheid heeft voortgebracht voor iedereen beschikbaar is om op voort te bouwen en aan bij te dragen.

Samen stellen wij jou in staat om je eigen leven vorm te geven in een vrije informatiesamenleving.

Ons programma

Samenvatting partijprogramma

Er is een samenvatting van ons verkiezingsprogramma beschikbaar:​ Piratenpartij programma 2021 in het kort

English Summary

Dutch Pirate Party program 2021 in brief

Papiamento

Resúmen di e Programa di Gobernashon pa Partido di Pirata 2021

Piratenpartij programma 2021

Dit programma bestaat uit twee delen. Allereerst de kernpunten van de Piratenpartij. Die maken ons wat we zijn. Vanuit deze kernpunten verklaren en motiveren we al ons doen en laten. Het thema-deel bestaat uit onze plannen en ideeën over beleidsterreinen die binnen de partij op grond van deze kernpunten ontwikkeld zijn.

Het programma is ook als PDF beschikbaar.

Kernpunten

De Kernpunten van de Piratenpartij zijn noodzakelijk om onze visie te verwezenlijken en het zijn randvoorwaarden voor een democratie die op een realistische manier is ingebed in de voorwaarden en mogelijkheden van de informatiemaatschappij. De Piratenpartij doet op kernpunten geen concessies.

Thema's

Vanuit onze kernpunten verklaren en motiveren we al ons doen en laten. Het thema-deel bestaat uit onze plannen en ideeën over beleidsterreinen die binnen de partij op grond van deze kernpunten ontwikkeld zijn.

Colofon

De tekst van dit verkiezingsprogramma is opgesteld door een programmacommissie bestaande uit André Linnenbank, Danny Werner, David van Deijk, Henk Heslinga, Matthijs Pontier, René de Torbal, Steven Russchenberg en Wietze Brandsma.

Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen op basis van een open schrijfproces met medewerking van velen.

Als basis van dit programma zijn onder meer de verkiezingsprogramma's van de Piratenpartij Nederland uit het verleden gebruikt.

Deze tekst is vrij te kopiëren. De Piratenpartij nodigt iedereen, maar in het bijzonder overige politieke partijen, uit om de standpunten van de Piratenpartij te kopiëren, over te nemen, of anderszins te verspreiden.

tk2021/partijprogramma.txt · Laatst gewijzigd: 2021/05/09 20:04 door waBrandsma