Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


begroting:jaarcijfers

Jaarcijfers Piratenpartij

De Piratenpartij heeft transparantie zeer hoog in het vaandel staan, en de jaarcijfers zijn daarom een van de meest elementaire zaken die wij tot publiek goed verklaren. De begroting staat op een andere pagina.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Balans 01-01-2018

Activa Passiva
Banksaldo RC € 10.603,71 Eigen Vermogen € 28.857,53
Campagne rekening € 5,48
Spaarrekening € 11.359,14
Banksaldo Webshop € 1.940,69
Saldo Bitcoin € 4.000,-
Saldo Paypal € 0,-
Saldo MultiSafePay € 948,51
Totaal € 28.857,53 Totaal € 28.857,53

Balans 31-12-2018

Activa Passiva
Banksaldo RC € 9.207,30 Eigen Vermogen € 19.263,44
Campagne rekening € 2.120,36
Spaarrekening € 6.362,-
Banksaldo Webshop € 1.207,60
Saldo Bitcoin 0,-
Saldo Paypal € 127,30
Saldo Multisafepay € 238,88
Totaal € 19.263,44 Totaal € 19.263,44

Winst- en verlies 2018

Inkomsten Uitgaven
Contributies en webshop € 19.041,53 Algemeen € 1.897,41
Giften € 4.802,- Lokaal € 20.401,90
Webshop € 1.246,85 Webshop € 3.494,69
Piratenweekend € 1.036,30 Piratenweekend € 2.074,04
Hosting en telefonie € 3.916,49
Campagne € 1.520,46
Overig € 431,55 Overig € 1.908,17
Subtotaal regulier € 26.558,23Subtotaal regulier € 35.213,16
WIV Sleepwetcampagne € 41.498,26WIV Sleepwetcampagne € 42.437,42
Totaal inkomsten € 68.056,49 Totaal kosten € 77.650,58
Verlies € 9.594,09
Totaal € 77.650,58 Totaal € 77.650,58

2017

2016

Balans 01-01-2016

Activa Passiva
Banksaldo RC € 5828,63 Eigen Vermogen € 13.287,29
Campagne rekening - € 6,97
Spaarrekening € 7296,75
Banksaldo Lokaal - € 15,47
Saldo Bitcoin € 0,-
Saldo Paypal € 110,04
Kas € 74,31
Totaal € 13.287,29 Totaal € 13.287,29

Balans 31-12-2016

Activa Passiva
Banksaldo RC € 4006,07 Eigen Vermogen € 26.323,68
Campagne rekening € 29,32
Spaarrekening € 18.831,53
Banksaldo Lokaal € 30,03
Saldo Paypal € 384,19
Multisafepay € 3042,54
Kas € 0
Totaal € 26.323,68 Totaal € 26.323,68

Winst- en verlies 2016

Inkomsten Uitgaven
Contributies en webshop € 17.080,11 Kantoorkosten € 3539,60
Giften € 16.136,97 Bestuurskosten € 3.056,43
Rente € 34,78 ALV € 3.540,05
Overigen € 4.617,51
Balansmutatie begin 2016 € - 161,91 Webshop (Inkoop) € 353,05
Balansmutatie eind 2016 € 3.486,08 Congres € 8.433,00
Totaal kosten € 23.539,64
Winst € 13.036,39
Totaal € 36.576,03 Totaal € 36.576,03
\\  ===== 2015 =====

Balans 01-01-2015

Activa Passiva
Banksaldo RC € 9971,63 Eigen Vermogen € 3384,97
Campagne rekening € 28,96
Spaarrekening € 48,12
Banksaldo Lokaal - € 53,88
Saldo Paypal € 110,04
Kas € 280,10
Lening - € 7000,-
Totaal € 3384,97 Totaal € 3384,97

Winst- en verlies 2015

Inkomsten Uitgaven
Contributies 2015 € 13667,- Kantoorkosten € 2904,-
2014 € 132,50 ICT € 1270,14
2016 € 710,- Reiskosten € 200,-
Giften € 637,40 Vergaderingen € 0,-
Rente € 15,94 ALV € 0,-
Webshop (Omzet) € 599,- Webshop (Inkoop) € 51,43
Diversen € 0,- Giveaway € 57,48
Kwijtschelding lening € 7000,- Notaris € 417,-
Verzekeringen € 676,44
Juridisch € 350,-
Fractie € 419,64
Diversen € 190,94
Campagne Provincie € 2477,85
Campagne algemeen € 2565,10
Budget Groningen € 120,-
Budget Amsterdam € 302,50
Sub-totaal € 12.859,52
Winst € 9902,32
Totaal € 22.761,84

Balans 31-12-2015

Activa Passiva
Banksaldo RC € 5828,63 Eigen Vermogen € 13.287,29
Campagne rekening - € 6,97
Spaarrekening € 7296,75
Banksaldo Lokaal - € 15,47
Saldo Bitcoin € 0,-
Saldo Paypal € 110,04
Kas € 74,31
Totaal € 13.287,29 Totaal € 13.287,29

2014

Balans 01-01-2014

Activa Passiva
Banksaldo RC € 1.342,35Lening TK2012 € 7.000,00
Banksaldo Brein € 86,24Eigen Vermogen € 3.428,59
Banksaldo Bedrijfsspaarrekening € 9.000
Totaal € 10428,59Totaal € 1.0428,59

Winst- en verlies 2014

Inkomsten Uitgaven
Contributies € 14.683,73Borg kiesraad € 12.250,00
Donaties € 4.215,59Campagne € 12.308,94
Webshop omzet € 1.094,10Kantoorkosten € 2.871,91
Bijdrage weekend € 733,20ICT € 1,715,34
Rente bedrijfsspaarrekening € 48,12Reiskosten € 200,00
Juridisch € 20.000,00Vergaderingen € 1.821,19
Webshop/merchandise € 4.064,67
Bankkosten € 814,27
Verzekering € 634,77
Piratenweekend € 3.540,24
Juridisch € 328,00
Diversen € 269,03
Winst/verlies -/- € 43,62
Totaal € 40.774,74Totaal € 40.774,74

Balans 31-12-2014

Activa Passiva
Banksaldo RC € 9.971,63Lening TK2012 € 7.000,00
Banksaldo Brein € 28,96Eigen Vermogen € 3.384,97
Banksaldo Bedrijfsspaarrekening € 48,12
Banksaldo Lokaal - € 53,88
Saldo Paypal € 110,04
Kas € 280,10
Totaal € 10.384,97Totaal € 10.384,97

2013

Balans 01-01-2013

Activa Passiva
Banksaldo RC € 2011,71 Lening TK2012 € 7000,00
Eigen vermogen € 4988,29-
Totaal € 2011,71 Totaal € 2011,71

Winst- en verlies 2013

Inkomsten Uitgaven
Contributies1) ) € 12145,06 Promotiemateriaal2) ) € 4540,94
Donaties3) € 4962,00 Webshop/merchandise4) ) € 995,09
Webshop omzet5) € 1002,50 ICT6) ) € 1257,69
Rente bedrijfsspaarrekening € 5,08 Reiskosten 7) € 30,00
Vergaderingen 8) ) € 986,50
Kantoorkosten 9) € 540,75
Bankkosten10) € 823,21
Piratenweekend11) € 523,46
Debetrente € 0,12
Winst € 8416,88
Totaal €18114,64 Totaal € 18114,64

Balans 31-12-2013

Activa Passiva
Banksaldo RC € 1342,35 Lening TK2012 € 7000,00
Banksaldo Brein € 86,24 Eigen Vermogen € 3428,59
Banksaldo Bedrijfsspaarrekening € 9000
Totaal € 10428,59 Totaal € 10428,59

2012

Balans 01-01-2012

Activa Passiva
Banksaldo RC € 574,08 Lening kiesraadborg 2010 € 5500,00
Banksaldo Brein donaties € 1,95 Eigen Vermogen € 4923,97-
Totaal € 576,03 Totaal € 576,03

Winst- en verlies 2012

Inkomsten Uitgaven
Contributies12) € 21071,54 Kiesraadborg 201213) € 11250
Donaties14) € 38480,55 Promotiemateriaal15) € 15522,85
Verkoop16) € 1895,50 Merchandise17) € 892,50
Rente bedrijfsspaarrekening € 0,03 Advocaten18) € 27547,50
ICT/Hosting 19) € 672,15
PPI Deelname + onkosten € 1056,63
Reiskosten € 247,40
Vergaderingen 20) € 1517,23
Kantoorkosten € 1125,78
Bankkosten21) € 1679,90
Verlies € 64,32 -
Totaal € 61447,62 Totaal € 61447,62

Balans 31-12-2012

Activa Passiva
Banksaldo RC € 2011,71 Lening TK2012 € 7000,00
Banksaldo Brein donaties € 0 Eigen Vermogen € 4988,29-
Totaal € 2011,71 Totaal € 2011,71

2011

Balans 01-01-2011

ActivaPassiva
Banksaldo€ 351,06Lening kiesraadborg 2010€ 7500,00
Negatief vermogen€ 7148,94
Totaal€ 7500,00Totaal€ 7500,00

Winst- en verlies 2011

InkomstenUitgaven
Contributies22) € 351,06Bankkosten23) € 119,52
Donaties24) € 2070,98Postbus25) € 154,70
Verkoop26) € 50,00Aflossingen27) € 2000,00
Saldo toename28) € 223,02
Totaal€ 2497,24Totaal€ 2497,24


1)
De contributies dit jaar vallen lager uit, door weinig landelijke activiteit (vorig jaar was er TK2012
2)
2
3)
Donaties lager dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we de Geenstijl actie.
4)
4
5)
De verkopen van merchandise zijn lager dan vorig jaar omdat er dit jaar geen verkiezingen zijn.
6)
6
7)
Conferenties e.d.
8)
8
9)
briefpapier, etc
11)
Dit zijn de kosten, na aftrek van inkomsten voor het organiseren van twee weekenden in 2013.
12)
De contributies dit vallen hoger uit, omdat er aan de leden zowel om contributie 2011 als om contributie 2012 is gevraagd. Daarbij is ook het ledental aanzienlijk toegenomen..
13)
Voor deelname aan de verkiezingen van 2012.
14)
Donaties zijn hoog, door de financiële steun voor de rechtzaak tegen Stichting BREIN.
15)
Dit betreft voornamelijk flyers en verkiezingsposter, en de distributie daarvan.
16)
Door het in gebruik nemen van een webshop, zijn de verkopen van merchandise sterk gestegen.
17)
De aanschaf van t-shirts, vlaggen en andere promotiematerialen die ook in de webshop verkocht worden.
18)
Dit zijn betalingen aan onze advocaten ten behoeve van de rechtszaak tegen Stichting BREIN.
19)
Domeinnamen, serverhuur, etc.
20)
ALV, bijeenkomsten
21)
_FCKG_BLANK_TD_
22)
De contributies dit jaar lijken laag, maar dit komt doordat er geen contributiebrief verstuurd is naar de leden in 2011, zodat alleen spontane contributies betaald zijn.
23)
Dit zijn de kosten die door de bank in rekening gebracht worden voor o.a. de transacties.
24)
Donaties zijn hoog, vanwege een vraag voor donaties om de lening voor de kiesraadborg van de verkiezingen van 2010 af te lossen.
25)
De postbus betreft de bus in Utrecht, waarvan de sleutel al geruime tijd zoek is.
26)
Enkele T-shirts zijn verkocht.
27)
Dankzij de donaties is er dit jaar 2000 euro afgelost van de lening voor de kiesraadborg 2010.
28)
Geen uitgave natuurlijk, maar hoort boekhoudkundig in deze kolom te staan. Het saldo op de bankrekening, na alle plussen en minnen, is toegenomen met 223,02 euro.
begroting/jaarcijfers.txt · Laatst gewijzigd: 2024/03/18 18:22 door waBrandsma