Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


afdeling:arnhem

Piratenpartij Arnhem

In december 2020 is de lokale afdeling Arnhem van start gegaan. Het doel van de afdeling is als volgt: “Het piratengedachtegoed bevorderen en in de praktijk brengen in Arnhem en omstreken.”

Onze website is online! Bezoek https://arnhem.piratenpartij.nl

Piratenpartij Arnhem is een holarchische organisatie. Dat betekent dat wij niet werken met een grote leider die vanaf zijn troon vertelt wat de partij moet doen. In plaats daarvan vinden wij ons in gemeenschappelijke doelen. Iedereen in Piratenpartij Arnhem neemt verantwoordelijkheden op zich om die doelen te bereiken. Vrijwillig, maar dus niet vrijblijvend. Want wij willen actie!

Piratenpartij Arnhem laat zich niet makkelijk indelen op het links-rechts spectrum. Wanneer je het toch een naam wil geven kan je het beste spreken van een pragmatische, activistische middenpartij.

Beginselen & Partijprogramma Piratenpartij Arnhem

De Piratenpartij Arnhem laat zich niet makkelijk indelen op het ouderwetse politieke links-rechts spectrum. Als wij dan een plek moeten kiezen lijken wij het meeste op een pragmatische, activistische middenpartij. Landelijk hebben we de volgende standpunten. Maar lokaal beleid is iets anders dan landelijk beleid. Wat goed is in Den Haag is niet perse goed in Arnhem. Daarom gaan wij uit van het subsidiariteitsbeginsel: wij kiezen lokaal onze eigen standpunten. Dit baseert zich echter op de basisbeginselen van de Piratenpartij Arnhem.

Wij willen de Arnhemse politiek weer in handen geven van de inwoners, het gaat om jou: Arnhem door Arnhemmers. We zijn voor meer direct contact tussen de inwoners van Arnhem en de overheid. Inwoners dienen meer kansen en mogelijkheden te hebben om invloed op hun omgeving te krijgen. Raadsleden, college en ambtenaren zitten er voor de inwoners van de stad en om de stem van alle inwoners te horen en met hen in acties om te zetten. De kloof tussen burgers en bestuur kan dicht.

Onze activiteiten beperken zich niet tot de periode rond de gemeenteraadsverkiezingen. Wij doen mee met de verkiezingen, want een zetel is een beter middel om je stem te laten horen. Maar ook zonder zetels vechten wij voor de rechten van iedereen in Arnhem. Onze piraten en vrijwillige activisten kom je tegen op straat, en wij gebruiken alle mogelijke kanalen om te zorgen dat je met ons kunt communiceren. Wanneer dat kan voeren wij actief actie, ook als het gaat om landelijke zaken die ons als bewoner van Arnhem raken. Denk en praat mee over de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Onze achterban beperkt zich niet tot leden van de Piratenpartij. Want ook zonder lidmaatschap kan je piraat zijn, ongeacht je politieke voorkeur. Een piraat ben je als je knokt voor je familie en vrienden, en voor de mensen om je heen. Wij zorgen voor elkaar. Voor ons betekent samenleving echt samenleving. Als inwoner van je buurt, wijk en de stad. Als je wilt kun je meepraten, bepalen wat er gebeurt, en betrokken zijn.

Wij willen weten wat de politiek doet. Daarom zijn we voor transparantie, voor inspraak en voor saamhorigheid. Arnhem is een mooie stad waar iedere Arnhemmer trots op kan zijn. Arnhem is de sociale stad die we met zijn allen kunnen maken: als je mening gehoord wordt doe je mee, leer je elkaar kennen en wordt Arnhem mooier.

De pijlers van het Piratenwiel zijn voor ons de basis van al onze acties en beleid. Deze pijlers zijn:

  1. Privacy: Het recht voor ieder individu om vrij te leven.
  2. Humanisme: Iedereen heeft gelijke rechten en zal gelijk behandeld worden.
  3. Transparantie: Ieder individu heeft het recht te onderzoeken hoe de autoriteiten de aan hen gegeven macht gebruiken.
  4. Weerbaarheid: Er mogen geen belemmeringen of zwakke schakels zijn die de vrijheden van de samenleving kunnen ontwrichten.
  5. Diversiteit: Multiculturalisme is van groot belang in de totale samenleving. Zowel voor mensen als voor systemen, levend of technologisch.
  6. TICKS: Tools, Ideeën, Cultuur, Kennis en Sentiment: Iedereen heeft het recht TICKS te creëren, bewerken en/of uit te wisselen, zonder daarvoor toestemming te hoeven vragen. Niemand heeft het recht om anderen hierin te beperken.
  7. Kwaliteit van wetgeving: Wetten moeten noodzakelijk, effectief en proportioneel zijn, gebaseerd op aantoonbaar bewijs.
  8. Zwermeconomie: Inwoners geven de economie vorm. Een baan voor het leven is eerder uitzondering dan regel, en vrijwilligerswerk is van grote waarde voor de economie.

Gelderland Paars
Verder hebben wij een 5-jaren plan getiteld: Gelderland Paars
Als volksbeweging gaan de zeilen uit en zullen we de provincie Gelderland paars kleuren, met Arnhem als startpunt. Niet alleen starten we een piratenbeweging in Arnhem, maar we gaan ook piratenpartijen ondersteunen door heel Gelderland. Van de straten, naar de gemeenteraden, naar de waterschappen en de provincie Gelderland, tot aan de Eerste Kamer. Lees je dit? Dan ben je waarschijnlijk Piraat. Hou dat vast!

Organisatie Piratenpartij Arnhem

Wijkraadvertegenwoordiging

Iedere wijk heeft een wijkraad. Dat is een orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies uit mag brengen aan de gemeente. In de wijkraad zitten mensen uit de wijk zelf. Vanzelfsprekend willen wij op de hoogte blijven van de werkzaamheden en gesprekspunten in de wijkraden, daarom proberen we zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Meer informatie is te vinden op de website.

Wetenschappelijk Bureau

Het Wetenschappelijk Bureau zorgt dat we onze standpunten goed kunnen onderbouwen, dat de reacties vanuit de gemeente vertaald worden naar begrijpelijke bewoordingen, dat we altijd in beeld hebben wat onze mogelijkheden zijn om invloed uit te oefenen en dat we een sterk beleid kunnen voeren voor ons allemaal. Daarmee is het Wetenschappelijk Bureau een onmisbare ondersteunende werkgroep. Het Wetenschappelijk Bureau zorgt ook dat we altijd in kaart houden welke kanalen we kunnen benutten voor onze acties, en publiceert daarnaast beschouwelijke stukken over thema’s waar we ons mee bezig houden. Meer informatie is te vinden op de website

Vrijwilligerscoördinator

Zonder mensen geen actie. Daarom zorgt de vrijwilligerscoördinator dat de juiste mensen op de juiste plek terecht komen. Als er een wijkteam ondersteuning nodig heeft weet de vrijwilligerscoördinator wie er kan helpen. En komen we vrijwilligers tekort dan voeren we actie om die te werven.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de wijkteams, maar ook voor andere zaken. Want om te zorgen dat wij gehoord worden moet er een hoop gebeuren. Daarnaast ondersteunen we waar wij kunnen – dus het is ook mogelijk dat als de gemeente iets niet op wil lossen wij daar zelf ondersteuning voor bieden.

Campagneteam

Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen (2017) stemden meer dan 800 mensen in Arnhem voor de Piratenpartij. Dat terwijl er nog niet eens een lokale afdeling van de Piratenpartij in Arnhem was. Met een zetel (of meer) in de Arnhemse gemeenteraad moet de gemeente wel luisteren. Ook zonder winst is deelname waardevol: Het maakt onze impact meetbaar.

Het campagneteam GR2022 gaat actief aan de slag om het aantal piraten in Arnhem te vergroten. Na de verkiezingen zetten we dit team om in een permanent campagneteam, dat samen met de andere werkgroepen blijft zorgen voor een zichtbare Piratenpartij Arnhem.

Bestuur Piratenpartij Arnhem

Het bestuur faciliteert, motiveert en draagt bij. In het bestuur bepalen we de strategie van de partij en zorgen we dat overal voldoende ondersteuning voor is.

Bezetting bestuur

NaamFunctieE-mailTelefoon
Melchior PhilipsBestuurslidmelchiorphilips@gmail.com
Carel van LithBestuurslid
Joey van HummelBestuurslid
[Positie vacant]Bestuurslid

Doe mee!

Woon jij in Arnhem of omgeving, of heb je een andere band met de stad of de provincie Gelderland? Wil je bijdragen aan een sterke lokale afdeling die niet wars is van een stukje activisme? Iedereen is welkom, dus meld je aan! Mail ons op vrijwilligers@piratenpartij.nl. Kijk ook hier voor informatie en vacatures.

Vergaderingen

We vergaderen via Discord, maar als je niet aanwezig kan zijn mag je altijd meeluisteren en praten via . Er wordt genotuleerd via https://etherpad.pp-international.net/p/pp026-YYYY-MM-DD. Er zijn (nog) geen vaste vergaderdagen, dus neem contact met ons op als je aanwezig wil zijn bij een vergadering. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Trello voor het inzichtelijk maken van de voortgang, van Loomio voor het maken van besluiten en oordelen, en van Telegram voor instant messaging. Concepten en samenwerking in documenten doen we via pads (lees hier meer over het pad-etiquette).

Notulen

2021
Februari 2021
27-02-2021Agenda & Notulen
Maart 2021
10-03-2021Agenda & Notulen
April 2021
17-04-2021Agenda & Notulen


afdeling/arnhem.txt · Laatst gewijzigd: 2021/06/04 19:41 door MelchiorPHilips