Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


case_studies:wietpas

Piratenpartij: Invoering wietpas gevaarlijke inbreuk op privacy

Als het aan de Piratenpartij ligt, is de wietpas na de verkiezingen weer exit.

Op 1 mei is de wietpas ingevoerd in de zuidelijke provincies. Alleen clubleden mogen hun blowtje nu nog halen bij de coffeeshops. Om 'clublid' te worden moet je aan enkele eisen voldoen. Je moet de Nederlandse nationaliteit bezitten, in Nederland wonen en natuurlijk meerderjarig zijn. Om dit te bewijzen moet je een uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie (waar je nog voor moet betalen ook) inleveren bij een coffeeshop naar keuze. De Piratenpartij maakt zich ernstig zorgen over onze afnemende privacy en vrijheden. Een actueel voorbeeld is de invoering van de wietpas, waarbij cannabisgebruikers zich moeten laten registreren bij coffeeshops en buitenlanders worden geweerd. De veiligheid van deze registratie is bovendien op geen enkele manier gegarandeerd en misbruik is inmiddels al gesignaleerd.

Het huidige drugsbeleid...

…is hypocriet en onhoudbaar. Net als de harddrug alcohol, zouden ook andere drugs (gereguleerd) moeten worden toegestaan. Mensen moeten kunnen uitgaan van het door onze grondwet en de Verenigde Naties erkende zelfbeschikkingsrecht en op verantwoorde wijze in staat worden gesteld van genotsmiddelen gebruik te maken.

Privacy

Los van het feit dat het weigeren van Europese burgers gewoonweg discriminatie is, is de wietpas een inbreuk op de privacy. Mensen worden verplicht om zich te registreren als 'drugsgebruiker'. Het eventueel uitlekken van de informatie kan grote gevolgen hebben voor de kansen op de arbeidsmarkt van de wietgebruikers. De wietpas wordt ingevoerd, zonder dat duidelijk is hoe de privacy van de gebruiker gewaarborgd wordt. De regering verplicht haar burgers om alle noodzakelijke gegevens voor identiteitsdiefstal op een presenteerblaadje aan te bieden aan een branche die ze zelf niet vertrouwt. Op ideologische gronden verzaakt het demissionaire kabinet hiermee bewust de zorgplicht naar haar burgers.

Straatdealers

Er zijn echter ook mensen die dolblij zijn met de komst van de wietpas: de straatdealers en drugsrunners. Ze hebben nu een hele nieuwe markt erbij gekregen. De buitenlanders blijven naar Nederland komen, ook om een blowtje te halen. Als ze dit niet meer zelf in een shop kunnen halen, dan kopen ze het wel op straat. Ze hebben een heel eind gereden en zullen niet zomaar met lege handen weer willen vertrekken.

Meer overlast

Het doel van de wietpas is 'de drugsoverlast, met name in de grensstreken', te verminderen. De nieuwe regeling zal echter resulteren in meer overlast. Het gedoogbeleid in Nederland werd ingevoerd om de criminaliteit die met illegale drugshandel gepaard gaat terug te dringen. Door de wietpasregeling belanden we uiteindelijk in de situatie zoals deze was voor het gedoogbeleid.

Scholieren

Daarbij zullen straatdealers er ook geen probleem mee hebben om de markt van de Nederlandse schoolgaande jeugd aan te boren. Niet alleen zullen ze zich weinig gelegen laten liggen aan de strenge leeftijdsgrenzen van coffeeshops of de 500-meter grens rond middelbare scholen. Daarnaast mag je ervan uitgaan dat ze nog een compleet assortiment zwaar verslavende straat-drugs in de aanbieding hebben voor de scholieren van Zuid-Nederland. PVV, CDA en VVD worden bedankt.

Successen in Portugal

Uit verschillende bronnen blijkt dat sinds drugsgebruik wordt gedoogd het aantal verslaafden dramatisch is gedaald, wat er bespaard wordt op justitie wordt geïnvesteerd in een goed verslavingszorgstelsel. Verder levert legalisering voordelen op voor de staatskas, bijv. d.m.v. extra belasting inkomsten en een extra stroom toeristen.

UPDATE: Ledenlijsten

De wietpas is pas enkele dagen oud en het systeem lijkt nu al misbruikt te worden. Zo wilde de politie bij een controle op de coffeeshop 'Club 88' in Geleen de ledenlijst en de klantgegevens meenemen. Dit is een grove schending van de privacy van de leden van de coffeeshops en druist in tegen de beloftes die gedaan zijn bij de invoering van de wietpas. De advocaat van de coffeeshop reageerde:

“De praktijk leert dat de politie de gegevens van de klanten natrekt. In Breda en Maastricht zijn burgerservice nummers van klanten opgevraagd en genoteerd. Zo komen de klanten dus wel degelijk op allerlei illegale lijstjes terecht die door de politieagenten met iedereen naar eigen inzicht gedeeld kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de convenantpartners zoals het verbond van verzekeraars”.

De wietpas wordt nu al misbruikt om een database aan te leggen van 'drugsgebruikers'. Precies waar iedereen bang voor was. Ondertussen heeft de lokale politiek al vragen gesteld over het opvragen en meenemen van de ledenlijsten bij coffeeshops. Binnen een paar dagen blijken de garanties die Opstelten gegeven heeft voor de bescherming van de privacy van de leden net zo boterzacht als de dogmatische fantasie-onderbouwing van de noodzaak tot de wietpas zelf.

Opmerkelijk is dat het Kunduz-akkoord een hoop schadelijke ideologische nonsens wetten van het mislukte experiment Rutte I onmiddellijk heeft teruggedraaid. De dierenpolitie werd binnen het uur afgeschaft en ook de BTW-verhoging op cultuur was direct van de baan. Des te opmerkelijker dat deze partijen zonder morren of bezwaren de wietpas als cadeautje hebben weggeven aan VVD, CDA en CU. Het laat weer eens zien dat D66 en GroenLinks inmiddels zo volledig geïntegreerd zijn in het Haagse systeem, dat beide partijen zonder problemen de privacy van een grote groep Nederlanders op de tocht zetten. Internetvrijheid was al een schaamlap die alleen voor verre buitenlandse dissidenten van stal werd gehaald; ook privacy en een evenwichtig drugsbeleid is overboord gezet door de aankomende regenten. De straatdealers zijn in elk geval blij met het cadeautje.

Discriminatie

De omslachtige constructie met het verplichte GBA-uittreksel heeft slechts ten doel om de door Nederland ingestelde blokkades op het vrije Europese verkeer van goederen en diensten aan het oog van het Europese Hof van Justitie te onttrekken. Immers, er is geen sprake van de in Europa verboden discriminatie op nationaliteit, maar alleen een 'indeling op woonplaats'. De gemeente Eindhoven is gelukkig open over de echte gevolgen van de wietpas, en heeft voor Nederlanders de GBA-verplichting afgeschaft. Daarmee is het anti-Europese en discriminerende effect van de wietpas tenminste wél gelijk duidelijk. Behalve Opstelten en de kleine christelijke partijen als CDA, CU en SGP, zijn er nauwelijks verslavingsdeskundigen of juristen te vinden die de wietpas kunnen of willen verdedigen.

De Piratenpartij hoopt en verwacht daarom dat de rechter die zich binnenkort buigt over de rechtszaak tussen de Tilburgse coffeeshop en de overheid gevoerd zal worden, gewoon door de juridische camouflage heen zal prikken. De wietpas in de huidige vorm discrimineert, brengt een tsunami van straatdealers met zich mee en stelt de politie in staat om zonder enige democratische waarborgen lukraak lijsten van 'verdachte figuren' op te stellen.

Zelf versterkend politiek effect

Het lijkt bewuste opzet om de criminaliteit te vergroten om zo politieke medestanders te vinden voor het repressieve beleid dat de partijen die het nu invoeren. Zij proberen op subversieve manier het gedoogbeleid onderuit te halen. Niet op argumenten, maar door het te ondermijnen. Over de hele wereld ziet men een “War on Drugs”, resulterend in meer criminaliteit. Laat dit nu net electoraal gunstig zijn voor de partijen die de “War on Drugs” aanjagen. Zo ontstaat er een cirkeltje, de politicus wint, het volk verliest. Dit is een politieke strategie die mondiaal met succes is toegepast, en waarvan de moraliteit en ethiek allerminst welbesproken is. Het invoeren van de wietpas is slechts het begin van de cyclus, maar in Venlo zien we de eerste slachtoffers al op TV. De VN heeft vorig jaar een rapport uitgebracht waarin geconcludeerd wordt dat de 'War on Drugs' is mislukt. Er wordt in het rapport zelfs over gehele legalisatie gesproken. In Nederland heeft voormalig minister van volksgezondheid Els Borst hetzelfde geopperd. Echter lijkt het erop dat dit onderwerp niet aangesneden kan worden wanneer men op het pluche zit.

Acties van de Piratenpartij

In een aantal steden zal de Piratenpartij wietzaden gaan uitdelen met instructies voor teelt en natuurlijk info over de Piratenpartij.

Benodigdheden Handout

  1. Patentvrije wietzaadjes.
  2. Flyer met instructies voor buitenteelt en informatie over de Piratenpartij en diens standpunt omtrent de wietpas.
  3. Wietzakjes om zaadjes en flyer in te doen.
  4. Ballonnen met logo van de Piratenpartij om zakjes aan te hangen.
  5. Piraten die op straat campagne willen voeren.

PR & Voorlichting

  1. Woordvoerder met gedegen dossierkennis.
  2. Regionale omroepen, kranten en GeenStijl inlichten.
  3. Persberichten.
case_studies/wietpas.txt · Laatst gewijzigd: 2014/06/07 22:59 door shaun