Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


geschiedenis_piratenpartij

Geschiedenis van de Piratenpartij

Zweedse oorsprong

Op 1 januari 2006 werd in Zweden een nieuwe politieke partij aangekondigd: de Piratenpartij. Binnen één maand werden al meer dan 1000 handtekeningen verzameld en 900 leden geworven. De partij kreeg meteen veel media-aandacht en gevestigde partijen veranderden hun standpunten in overeenstemming met het programma van de Piratenpartij, om geen kiezers te verliezen. Bij de eerste verkiezingen waaraan de Piratenpartij meedeed haalde de partij zelf 0,63% van de stemmen, een record voor een net opgerichte partij.

Internationalisering

Al snel werden in andere landen zusterpartijen opgericht, want de politieke omstandigheden in Zweden zijn niet heel anders dan in omringende landen. Tijdens de Europese verkiezingen haalde de Zweedse Piratenpartij 7.13% van de stemmen, genoeg voor twee zetels in het Europees Parlement. En tijdens de Duitse Bondsdagverkiezingen van afgelopen herfst haalde de Piratenpartij Duitsland 2.0% van de stemmen. Dit is in Duitsland niet genoeg om de kiesdrempel te halen, maar zou in Nederland gelijkstaan aan 3 zetels.

In Nederland

Ook in Nederland kwamen mensen bijeen om een Nederlandse variant van de Piratenpartij op te richten. Na jaren klein te zijn gebleven vinden wij dat we de landelijke verkiezingen van 2010 niet aan ons voorbij mogen laten gaan, en wat een hoop nieuwe leden en wat hulp van zusterpartijen gaat het ons lukken om dit keer ook in Nederland mee te doen. Op 10 maart is de partij officieel opgericht en diezelfde dag nog geregistreerd bij de Kiesraad.

Bestuurswissel

Op 25 juli 2010 heeft de ledenraad van de Piratenpartij besloten het bestuur te verzoeken haar functies neer te leggen. Het bestuur is daarop ontbonden en de ledenraad heeft een interim-bestuur benoemd. Het bestuur had tijdens de vorige vergadering zelf al aangegeven van plan te zijn haar functies ter beschikking te stellen, maar daarmee te willen wachten tot zij een voorstel voor nieuwe statuten kon presenteren op 18 juli 2010. De datum voor die presentatie werd vervolgens verschoven naar 25 juli 2010.

Op 25 juli werd deze presentatie eerst verplaatst naar een later tijdstip en vervolgens afgelast. Omdat er daarnaast nog geen concreet voorstel tot wijziging van de statuten was, zag de ledenraad zich genoodzaakt om het bestuur te verzoeken niet langer te wachten met aftreden. De partij kon zich niet veroorloven om weer enkele weken zonder functionerend bestuur te blijven. Na overleg hebben de voorzitter, Thijs Markus, en de vice-voorzitter, Samir Allioui, daarop besloten op te stappen. De overige bestuursleden zijn bij afwezigheid door de ledenraad uit hun functie ontheven. De oud-bestuursleden blijven nog wel lid van de Piratenpartij.

De ledenraad heeft vervolgens een interimbestuur benoemd bestaande uit Wesley Schwengle (voorzitter), Arjen Halma (penningmeester) en Dirk Poot (secretaris). Het interimbestuur zal zich richten op het opzetten van de organisatie en het uitschrijven van een Algemene Ledenvergadering waar een nieuw bestuur gekozen zal worden.

geschiedenis_piratenpartij.txt · Laatst gewijzigd: 2016/09/11 09:45 door Azonata