Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


irc:aanmakenkanalen

IRC: Beleid aanmaken van kanalen

In PirateIRC is in principe iedereen vrij om een kanaal aan te maken, en om deze te registreren met services. Binnen de Nederlandse Piratenpartij zijn hier echter een aantal aanvullende voorwaarden voor.

Deze voorwaarden gelden voor alle kanalen waarvan de naam redelijkerwijs verbonden is met de Nederlandse Piratenpartij en hebben als doel de lijst met kanalen kort te houden, en geen kanalen van derden te hebben die de schijn hebben officiele Piratenpartij-kanalen te zijn.

Voorbeelden van op dergelijke wijze verwarrende namen:

  1. #piratenpartij-* (geldt uiteraard niet voor de Belgische Piratenpartij, alhoewel gezien de meertaligheid en onderlinge verwarring, aangeraden wordt een andere naam te gebruiken zoals PPBE).
  2. #ppnl-*
  3. #ppnl*
  4. #piratennl

Het beleid hiervoor is:

  1. Registreer bij voorkeur geen nieuwe kanalen met de naam #ppnl-*, etc. maar gebruik een partijneutrale naam.
  2. Tijdelijke kanalen (< 14 dagen) voor kortdurende projectgroepen zijn hiervan uitgesloten, mits zij tijdelijk zijn. Registratie met services is toegestaan. Het kanaal valt nog steeds onder de regelmatige opruimronde (zie onder)
  3. Permanente kanalen (> 14 dagen) met PPNL-naamgeving zijn toegestaan enkel als deze niet getoond worden in LIST of ALIS (cmode +s) en niet geadverteerd worden als officieel Piratenpartij-kanaal. Oftewel, je mag best mensen uitnodigen in #ppnl-bdsmkeldervanargure, maar niet deze op de wiki of website plaatsen - en het kanaal moet verborgen wezen.

Er vindt regelmatig een opruimronde plaats van kanalen met Piratenpartij-naamgeving. Als zo'n kanaal niet verborgen is en ouder is dan 14 dagen wordt deze gesloten (cmode +iPsf #piratenpartij) en de registratie met services verwijderd.

Om hiervoor een ontheffing te verzoeken of vragen omtrent dit beleid, PM Argure of e-mail argure@pirateirc.net

irc/aanmakenkanalen.txt · Laatst gewijzigd: 2014/05/30 16:47 door 127.0.0.1