Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


orgaan:ledenraad:besluitvorming

Interne Besluitvorming Ledenraad

Taken van de Ledenraad

 • Statutair gezien
 • Kandidatenlijsten
 • Inhoudelijke vragen
 • Vertegenwoordigen van de leden
 • Controle op andere partijorganen

Alle taken van de Ledenraad komen neer op het nemen van besluiten. In een paar gevallen kan de Ledenraad er voor kiezen om voor hun besluiten een commissie te organiseren om voorbereidend werk te doen, maar uiteindelijk worden ook die besluiten door de Ledenraad gedaan.

Vraag1) → Overleg Ledenraad → Antwoord

Hoe gaat het nu?

 • Veel vragen blijven onbeantwoord
 • Besluiten die er komen duren lang
 • Soms wordt een tijdslimiet gebruikt om te proberen besluiten te forceren, maar lijkt weinig te helpen.
 • Ledenraadsleden voelen zich niet persoonlijk verantwoordelijk als vragen onbeantwoord blijven.
 • Zelfs het organiseren van vergaderingen blijkt moeilijk, maar gelukkig niet onmogelijk.

Bijna 90% van de vragen crasht in de fase van “Overleg Ledenraad”. Zelfs voor Ledenraadsleden is het moeilijk om een besluit van de Ledenraad te krijgen!

Voorstel voor verbeteringen

 1. Standaard antwoorden
 2. Verantwoordelijkheid
 3. LQFB inspiratie
 4. Ja-Nee-vragen zijn gemakkelijker, eerst de volledige vragen.
 5. Noodrem voor als het fout gaat

1. Standaard Antwoorden

Er zijn een paar redenen om op vragen een standaard antwoord te willen geven:

 • Het valt buiten de scope van de Ledenraad (scheiding der machten).
 • Het valt wel onder de Ledenraad maar de Ledenraad heeft meer tijd nodig voor een antwoord.
 • Het valt wel onder de Ledenraad maar de Ledenraad heeft meer onderzoek nodig voor een antwoord.
 • De Ledenraad kan het niet eens worden.

Voor elk van de redenen bestaat een ander standaard antwoord:

 • Vraag → Overleg Ledenraad - Valt dit binnen de scope van de Ledenraad? → Nee → Standaard Antwoord dat het buiten de scope valt.
 • Vraag → Overleg Ledenraad - Valt dit binnen de scope van de Ledenraad? → Ja → Overleg Ledenraad → Antwoord.

2. Verantwoordelijkheid

Een van de problemen die aan het begin genoemd werden is dat Ledenraadsleden zich niet persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het uitblijven van antwoord op vragen. Die verantwoordelijkheid kunnen we ze gewoon geven. Bij iedere vraag die binnenkomt wordt een piraat aangesteld die de voortgang van het proces in de gaten houdt. Deze verantwoordelijke piraat is er verantwoordelijk voor dat het punt behandeld word en om aan de vraagsteller de voortgang door te geven.

Uiteindelijk zou het het beste zijn als we binnen de Ledenraad een soort verdeling op onderwerpbasis hebben om te bepalen wie bij een bepaalde vraag de verantwoordelijke is. Om te beginnen is het beter om een soort roulatiesysteem te hebben, waar een voor een Ledenraadraadsleden als verantwoordelijke aangewezen worden. Het aanspreekpunt van de Ledenraad houdt bij wie er aan de beurt is en stelt bij binnengekomen vraag de verantwoordelijke aan. Periodiek (een keer per maand) geven alle Ledenraadsleden een overzicht van de voortgang bij vragen waar zij voor verantwoordelijk zijn.

3. LQFB inspiratie

 • Vragen staan een week lang open.
 • Iedereen mag een besluit formuleren en zijn formulering opsturen (zo veel hij wil, verbeteringen bij een nieuwe versie).
 • Daarnaast mag natuurlijk levendig gediscussieerd worden over de formuleringen.
 • Na een week wordt de beste formulering als antwoord gestuurd en gepubliceerd.

Vraag → Overleg Ledenraad → Verantwoordelijke aanstellen → Formuleringen opstellen / Discussie over onderwerp → Beste formulering kiezen → Afhandeling

Beste formulering?

 • Iedereen geeft aan de binnengekomen formuleringen een rangschikking. Je kan ook tegen formuleringen stemmen. Op afgesproken tijd sluit de “stemming”.
 • Formulering met teveel tegenstemmen vallen af <1/2.
 • Een-voor-een2) valt telkens de formulering af die de minste voorkeur hebben, tot er een overblijft.
 • De formulering is gekozen, het besluit is genomen.

Overzicht

 • Vragen staan een week lang open.
 • Iedereen mag een besluit formuleren en zijn formulering opsturen (zo veel hij wil, verbeteringen bij een nieuwe versie).
 • Iedereen geeft aan de binnengekomen formuleringen een rangschikking
 • Als dat gedaan is dan worden van de niet afgekeurde formuleringen een-voor-een telkens die de minste voorkeur geniet afgekeurd tot er eentje overblijft.

4. Ja-Nee vragen

 • Bij Ja-Nee vragen zijn vaak ook nog motivaties te geven meer dan alleen “ja” of “nee”.
 • In het geval dat er geen tijdsdruk is kunnen ze het normale proces doorlopen.
 • Voor ja-nee vragen met haast (bijv. het Bestuur vraagt toestemming voor iets wat haast heeft) moet er een ander mechanisme bedacht worden.

5. Noodrem

 • Als een van de Ledenraadsleden ongelukkig is met alle antwoorden maar geen tijd heeft om zelf een betere formulering te schrijven kan hij om uitstel vragen.
 • De eerste keer wordt verlenging van een week automatisch toegekend, daarna per stemming.
 • Op gegeven moment moet er een standaard antwoord verstuurd worden.
 • Bepaalde zaken zoals een Ledenraadsverslag aan de Algemene Ledenraadsvergadering (ALV) kunnen niet in een week goed geschreven worden. Hiervoor is een langere procedure nodig.

Nadelen of problemen

 • De Condorcet Methode is ingewikkeld
 • Wat als de verantwoordelijke de taak verkeerd, slecht of niet uitvoert?
 • Gevaar dat de eindeloze discussie verplaatst naar de plek waar we kiezen welk standaard antwoord gekozen moet worden.

Conclusie

 • De problemen die dit voorstel heeft zijn minder erg dan de problemen die besluitvorming nu heeft.
 • Voegt geen nieuwe vragen toe, de vragen worden alleen benoemd en gestructureerd.
 • Het is in bijna alle gevallen een vooruitgang.
 • De manier van besluitvorming die we (ongetwijfeld na discussie) kiezen, moet in een reglement worden vastgelegd (dat zijn autoriteit uit huishoudelijk reglement krijgt).
1)
Eventueel impliciet uit statuten
2)
Er wordt niet opnieuw gestemd, uit de rangschikking blijken de voorkeuren al.
orgaan/ledenraad/besluitvorming.txt · Laatst gewijzigd: 2016/10/23 08:00 door 207.46.13.154