Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


piratenpartij:europese_verklaring

Verklaring van Praag

De verzamelde Europese Piratenpartijen komen het volgende overeen:

I.

Wij zijn voornemens om deel te nemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement in het jaar 2014.

II.

Wij maken de bedoeling bekend:

  • a) een gemeenschappelijk verkiezingsprogramma op te nemen in de individuele programma's van de verschillende partijen,
  • b) onze verkiezingscampagnes te coördineren,
  • c) nauw samen te werken in het Europees Parlement voor de realisatie van ons gemeenschappelijk programma.

III.

Het gemeenschappelijke programma zal bestaan uit componenten inzake Europees beleid die zijn goedgekeurd door de deelnemende partijen. Elke deelnemende partij zal de mogelijkheid hebben haar mening uiteen te zetten en de status van haar procedure betreffende elk voorstel te rapporteren.

IV.

Wij komen overeen een politieke partij op Europees niveau op te richten1).

V.

Wij leggen deze declaratie ter bekrachtiging voor aan de bevoegde organen van de Europese Piratenpartijen.

1)
Verordening (EG) Nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en van de Raad van 4 november 2003, zoals later gewijzigd.
piratenpartij/europese_verklaring.txt · Laatst gewijzigd: 2021/10/27 21:56 door waBrandsma