Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


reglementen:erelidmaatschap

Protocol Erelidmaatschap Piratenpartij Nederland

Erelid en lid van verdienste zijn leden die zich wegens bijzondere verdiensten voor de Piratenpartij Nederland hebben ingezet en als waardering hiervan door het bestuur zijn benoemd.

Doel

Benoeming tot erelid van lid van verdienste van de Piratenpartij heeft tot doel:

 • Het tonen van waardering voor de bewezen diensten van de leden.

Criteria Erelid

 • Kandidaat heeft de Piratenpartij niet in discredit gebracht door zijn/haar gedrag.
 • In die tijd of meer moet hij/zij meerdere bijzondere prestaties hebben verricht ten behoeve van de Piratenpartij. 
 • Deze prestaties zijn verricht op een zelfstandige en structurele manier gedurende de eerder genoemde periode.

Rechten van het Erelid

 • Voorrang bij de activiteiten van de Piratenpartij

Procedure

 • Een kandidaat lid wordt aangedragen door bestuursleden, leden en commissies van de Piratenpartij Nederland voorzien van een schriftelijke motivatie via de secretaris van de Piratenpartij Nederland.
 • Bestuur neemt een besluit, tijdens het bestuursvergadering, bij meerderheid van de stemmen. Indien de stemmen staken, wordt de voordracht verworpen. 
 • Na de benoeming ontvangt het erelid of lid van verdienste een door de voorzitter van de Piratenpartij ondertekend certificaat en een attentie. 
 • De huldiging vindt plaats tijdens de algemene leden vergadering of op een ander geschikte gelegenheid.

Bijzondere bepalingen

 • Bestuursleden mogen niet als erelid worden benoemd.
 • Aandragen Kandidaatstelling geschiedt niet door de kandidaat zelf.
 • Bij royement vervallen de titels erelid en lid van verdienste automatisch.
 • In bijzondere gevallen worden de kandidaten niet vooraf geïnformeerd om hen te verrassen.
 • Wanneer gegronde redenen zijn, dan kan het bestuur of het algemene ledenvergadering bij 2/3 meerderheid van de stemmen erelid of lid van verdienste de titels afnemen.
 • Daar waar huishoudelijk reglement en de statuten van de Piratenpartij Nederland niet in voorzien, beslist partijbestuur.
 • Indien een voorstel afgewezen wordt, dan wordt de indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van reden voor de afwijzing.
reglementen/erelidmaatschap.txt · Laatst gewijzigd: 2024/05/07 21:42 door waBrandsma