Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


trade_agreements:ttip

TTIP Verdrag

De regeringen van Europa en de Verenigde Staten zijn van plan het Transatlantisch Handels- en Investeringspartnerschap (TTIP) te sluiten. Multinationals zullen blij zijn. Echter, hebben de mensen in Europa, de Verenigde Staten en de rest van de wereld echt een grote transatlantische gedereguleerde markt nodig? Een antwoord op deze vragen biedt TTIP niet: hoe willen we leven? Wat is het goede leven, zonder de uitbuiting van mens, dier en het milieu? Hoe kunnen we binnen de ecologische grenzen van de planeet werken en goed, eerlijk betaald werk garanderen? Hoe kunnen we voedselsoevereiniteit bereiken voor iedereen?

Met de TTIP overeenkomst beloven vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de Europese Unie en de VS, meer groei. Zij willen meer handel en meer vrije markt voor bedrijven. In werkelijkheid betekent dit dat GMO voedsel en met hormonen behandeld rundvlees ongemerkt op ons bord beland. Het afgewezen ACTA-verdrag komt weer via de achterdeur binnen, waarbij de privacy en burgerrechten buiten de boot vallen. Alleen de basale consumentenbescherming en milieunormen blijven bestaan. Regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie zetten het publiek en de parlementen buitenspel door de onderhandelingen in het geheim te voeren. De Piratenpartij vindt dat alle internationale verdragen die door regeringen worden gemaakt alleen transparant tot stand mogen komen en de nationale rechtsorde niet mogen schaden.

Investeerder-staatarbitrage

Investeerder-staatarbitrage is een regeling die meestal wordt opgenomen in handelsverdragen. Deze regeling biedt investeerders de mogelijkheid om een geschil te starten tegen een land als deze maatregelen neemt die de investering in gevaar brengen. Deze regeling is bedoeld voor bijvoorbeeld onredelijke onteigening van een bedrijf. Een onafhankelijk tribunaal beoordeelt het geschil en wijst eventueel schadevergoeding toe aan de investeerder. Helaas wordt deze regeling misbruikt om wetten tegen te houden op het gebied van milieu of volksgezondheid. Zo is het voorgekomen dat een klein land haar volledige budget voor volksgezondheid als schadevergoeding moest betalen omdat zij een wet had aangescherpt. Deze wet was ook van toepassing op lokale bedrijven maar zij hebben geen schadevergoeding gezien maar een belastingverhoging.

De Piratenpartij vindt dat er in de Verenigde Staten en de Europese Unie voldoende mogelijkheden zijn om via de reguliere juridische kanalen onrecht aan te vechten. Echter, democratisch aangenomen wetten, die gelden voor alle ingezetenen en bedrijven dienen gerespecteerd te worden.

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.

trade_agreements/ttip.txt · Laatst gewijzigd: 2014/08/08 01:53 door Azonata