Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


werkgroep:ict:administratief:softwarebeleid

Werkgroep: ICT - Documentatie: administratief/software-beleid

Wanneer de werkgroep ICT nieuwe applicaties installeert, dan dienen deze aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen. Deze eisen zijn geheel in lijn met onze politieke standpunten.

Daarnaast wordt een procedure gevolgd om te voorkomen dat er ongebruikte software werkloos op de servers blijft staan. Dit komt de efficiëntie van de werkgroep ICT ten goede en bevordert de transparantie en participatie.

Kwaliteitseisen

Software moet voldoen aan:

  • Moet FOSS zijn volgens de definities die in DFSG (Debian Free Software Guidelines) beschreven staan
  • Moet als database-backend MySQL of SQLite gebruiken (applicatiespecifieke backends zoals DirtyDB, OpenSEX, of YAML bij uitzondering)
  • Als de software een aanmeldfunctionaliteit heeft, moet deze compatible zijn met LDAP
  • Het moet een levend project zijn en actief bijgehouden worden: geen orphaned software

Procedure voor in gebruik nemen van nieuwe software

Piraten kunnen, wanneer zij tegen technische beperkingen aanlopen, hun wensen aangeven bij de werkgroep ICT. De werkgroep ICT zal dan op zoek gaan naar een passende oplossing voor zover mogelijk.

Wanneer een nieuwe applicatie in gebruik genomen wordt, gaat er een zgn. 'pilot' aan vooraf om te voorkomen dat er een afhankelijkheid ontstaat van een toepassing die in de dagelijkse praktijk niet aan onze wensen en eisen blijkt te voldoen. De duur van deze pilot periode zal op een 'case-to-case' basis worden bepaald en vooraf bekend worden gemaakt aan de betrokken vrijwilligers.

In de laatste week van de pilot zal er een evaluatie plaatsvinden waarin de betrokkenen uitgenodigd worden om feedback te geven over hun ervaringen met de betreffende software. De uitkomst hiervan wordt door de werkgroep ICT meegenomen in de uiteindelijke beslissing om een applicatie al dan niet permanent in gebruik te nemen.

werkgroep/ict/administratief/softwarebeleid.txt · Laatst gewijzigd: 2014/08/21 10:32 door Lisa