Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


werkgroep:ict:beheer:software:email:spamassassin:foutmeldingen:voorbeeld

Spamassassin Foutmeldingen voorbeeld

  • dbg: Debug informatie
  • info:
    • Informatie
    • Dit kunnen ook eigenlijk warns zijn. Want: “info: rules: meta test KAM_PAYROLL_SCANNER has dependency 'KAM_IFRAME' with a zero score” is eigenlijk wel een waarschuwing. Zie ook de zero score pagina.
  • warn: In /etc/spamassassin/local.cf moet “EMRCP 0.0001” zijn “score EMRCP 0.0001”. Idem voor alle vergelijkbare regels.

De foutmeldingen

/etc/cron.daily/spamassassin:

Feb 26 07:25:10.111 [839756] warn: config: failed to parse line, skipping, in"/etc/spamassassin/local.cf": BODY_8BITS 0.0001
Feb 26 07:25:10.112 [839756] warn: config: failed to parse line, skipping, in"/etc/spamassassin/local.cf": CBJ_GiveMeABreak 0.0001
Feb 26 07:25:10.112 [839756] warn: config: failed to parse line, skipping, in"/etc/spamassassin/local.cf": EMRCP 0.0001
Feb 26 07:25:10.112 [839756] warn: config: failed to parse line, skipping, in"/etc/spamassassin/local.cf": GMD_PDF_EMPTY_BODY 0.0001
Feb 26 07:25:10.112 [839756] warn: config: failed to parse line, skipping, in"/etc/spamassassin/local.cf": KAM_IFRAME 0.0001
Feb 26 07:25:10.112 [839756] warn: config: failed to parse line, skipping, in"/etc/spamassassin/local.cf": KAM_RAPTOR_ALTERED 0.0001
Feb 26 07:25:10.113 [839756] warn: config: failed to parse line, skipping, in"/etc/spamassassin/local.cf": KAM_RPTR_PASSED 0.0001
Feb 26 07:25:10.113 [839756] warn: config: failed to parse line, skipping, in"/etc/spamassassin/local.cf": KAM_RPTR_SUSPECT 0.0001
Feb 26 07:25:10.113 [839756] warn: config: failed to parse line, skipping, in"/etc/spamassassin/local.cf": KAM_RPTR_SUSPECT 0.0001
Feb 26 07:25:10.113 [839756] warn: config: failed to parse line, skipping, in"/etc/spamassassin/local.cf": T_LOTTO_AGENT_FM 0.0001
Feb 26 07:25:12.477 [839756] warn: lint: 10 issues detected, please rerun with debug enabled for more information
Feb 26 07:25:12.961 [839759] dbg: logger: adding facilities: all
Feb 26 07:25:12.961 [839759] dbg: logger: logging level is DBG
Feb 26 07:25:12.961 [839759] dbg: generic: SpamAssassin version 3.4.4
Feb 26 07:25:12.962 [839759] dbg: generic: Perl 5.030000, PREFIX=/usr,DEF_RULES_DIR=/usr/share/spamassassin, LOCAL_RULES_DIR=/etc/spamassassin, LOCAL_STATE_DIR=/var/lib/spamassassin
Feb 26 07:25:12.962 [839759] dbg: config: timing enabled
Feb 26 07:25:12.963 [839759] dbg: config: score set 0 chosen.
Feb 26 07:25:12.964 [839759] dbg: util: running in taint mode? yes
Feb 26 07:25:12.964 [839759] dbg: util: taint mode: deleting unsafe environment variables, resetting PATH
Feb 26 07:25:12.965 [839759] dbg: util: PATH included '/usr/local/sbin', keeping
Feb 26 07:25:12.965 [839759] dbg: util: PATH included '/usr/local/bin', keeping
Feb 26 07:25:12.965 [839759] dbg: util: PATH included '/sbin', keeping
Feb 26 07:25:12.965 [839759] dbg: util: PATH included '/bin', keeping
Feb 26 07:25:12.965 [839759] dbg: util: PATH included '/usr/sbin', keeping
Feb 26 07:25:12.965 [839759] dbg: util: PATH included '/usr/bin', keeping
Feb 26 07:25:12.965 [839759] dbg: util: final PATH set to: /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: perl platform: 5.030000 linux
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] module installed: Digest::SHA, version 6.02
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] module installed: HTML::Parser, version 3.72
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] module installed: Net::DNS, version 1.22
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] module installed: NetAddr::IP, version 4.079
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] module installed: Time::HiRes, version 1.976
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] module installed: Archive::Tar, version 2.32
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] module installed: IO::Zlib, version 1.10
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module not installed: Digest::SHA1 ('require' failed)
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module installed: MIME::Base64, version 3.15
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module installed: DB_File, version 1.843
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module installed: Net::SMTP, version 3.11
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module not installed: Mail::SPF ('require' failed)
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module not installed: GeoIP2::Database::Reader ('require' failed)
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module not installed: Geo::IP ('require' failed)
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module not installed: IP::Country::DB_File ('require' failed)
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module not installed: Net::CIDR::Lite ('require' failed)
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module not installed: Razor2::Client::Agent ('require' failed)
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module installed: IO::Socket::IP, version 0.39
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module not installed: IO::Socket::INET6 ('require' failed)
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module installed: IO::Socket::SSL, version 2.067
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module installed: Compress::Zlib, version 2.084
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module installed: Mail::DKIM, version 0.58
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module installed: DBI, version 1.643
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module installed: Getopt::Long, version 2.5
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module installed: LWP::UserAgent, version 6.43
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module installed: HTTP::Date, version 6.05
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module not installed: Encode::Detect::Detector ('require' failed)
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module not installed: Net::Patricia ('require' failed)
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module installed: Net::DNS::Nameserver, version 1761
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module not installed: BSD::Resource ('require' failed)
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module installed: Archive::Zip, version 1.67
Feb 26 07:25:13.247 [839759] dbg: diag: [...] optional module not installed: IO::String ('require' failed)
Feb 26 07:25:13.248 [839759] dbg: ignore: using a test message to lint rules
Feb 26 07:25:13.251 [839759] dbg: config: using "/etc/spamassassin" for site rules pre files
Feb 26 07:25:13.251 [839759] dbg: config: read file /etc/spamassassin/init.pre
Feb 26 07:25:13.252 [839759] dbg: config: read file /etc/spamassassin/sa-compile.pre
Feb 26 07:25:13.252 [839759] dbg: config: read file /etc/spamassassin/v310.pre
Feb 26 07:25:13.252 [839759] dbg: config: read file /etc/spamassassin/v312.pre
Feb 26 07:25:13.252 [839759] dbg: config: read file /etc/spamassassin/v320.pre
Feb 26 07:25:13.252 [839759] dbg: config: read file /etc/spamassassin/v330.pre
Feb 26 07:25:13.252 [839759] dbg: config: read file /etc/spamassassin/v340.pre
Feb 26 07:25:13.253 [839759] dbg: config: read file /etc/spamassassin/v341.pre
Feb 26 07:25:13.253 [839759] dbg: config: read file /etc/spamassassin/v342.pre
Feb 26 07:25:13.253 [839759] dbg: config: using "/var/lib/spamassassin/3.004004" for sys rules pre files
Feb 26 07:25:13.253 [839759] dbg: config: using "/var/lib/spamassassin/3.004004" for default rules dir
Feb 26 07:25:13.253 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com.cf
Feb 26 07:25:13.253 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org.cf
Feb 26 07:25:13.254 [839759] dbg: config: using "/etc/spamassassin" for site rules dir
Feb 26 07:25:13.254 [839759] dbg: config: read file /etc/spamassassin/65_debian.cf
Feb 26 07:25:13.254 [839759] dbg: config: read file /etc/spamassassin/DSR.cf
Feb 26 07:25:13.256 [839759] dbg: config: read file /etc/spamassassin/KAM.cf
Feb 26 07:25:13.257 [839759] dbg: config: read file /etc/spamassassin/KAM_deadweight.cf
Feb 26 07:25:13.258 [839759] dbg: config: read file /etc/spamassassin/KAM_heavyweight.cf
Feb 26 07:25:13.258 [839759] dbg: config: read file /etc/spamassassin/local.cf
Feb 26 07:25:13.258 [839759] dbg: config: read file /etc/spamassassin/nonKAMrules.cf
Feb 26 07:25:13.264 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::URIDNSBL from @INC
Feb 26 07:25:13.271 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::Hashcash from @INC
Feb 26 07:25:13.273 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::SPF from @INC
Feb 26 07:25:13.278 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::Rule2XSBody from @INC
Feb 26 07:25:13.282 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::Pyzor from @INC
Feb 26 07:25:13.285 [839759] dbg: pyzor: local tests only, disabling Pyzor
Feb 26 07:25:13.285 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::Razor2 from @INC
Feb 26 07:25:13.288 [839759] dbg: razor2: local tests only, skipping Razor
Feb 26 07:25:13.288 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::SpamCop from @INC
Feb 26 07:25:13.291 [839759] dbg: reporter: local tests only, disabling SpamCop
Feb 26 07:25:13.291 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::AutoLearnThreshold from @INC
Feb 26 07:25:13.293 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::WhiteListSubject from @INC
Feb 26 07:25:13.295 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::MIMEHeader from @INC
Feb 26 07:25:13.297 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::ReplaceTags from @INC
Feb 26 07:25:13.300 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::DKIM from @INC
Feb 26 07:25:13.312 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::Check from @INC
Feb 26 07:25:13.330 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::HTTPSMismatch from @INC
Feb 26 07:25:13.332 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::URIDetail from @INC
Feb 26 07:25:13.335 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::Bayes from @INC
Feb 26 07:25:13.356 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::BodyEval from @INC
Feb 26 07:25:13.360 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::DNSEval from @INC
Feb 26 07:25:13.368 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::HTMLEval from @INC
Feb 26 07:25:13.373 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::HeaderEval from @INC
Feb 26 07:25:13.390 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::MIMEEval from @INC
Feb 26 07:25:13.399 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::RelayEval from @INC
Feb 26 07:25:13.405 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::URIEval from @INC
Feb 26 07:25:13.407 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::WLBLEval from @INC
Feb 26 07:25:13.414 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::VBounce from @INC
Feb 26 07:25:13.417 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::ImageInfo from @INC
Feb 26 07:25:13.420 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::FreeMail from @INC
Feb 26 07:25:13.425 [839759] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::Plugin::AskDNS from @INC
Feb 26 07:25:13.429 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com/KAM.cf
Feb 26 07:25:13.430 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com/KAM.cf"for included file file Feb 26 07:25:13.431 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com/KAM.cf
Feb 26 07:25:13.809 [839759] dbg: plugin: Mail::SpamAssassin::Plugin::FreeMail=HASH(0x55aa1478c858) implements 'parse_config', priority 0
Feb 26 07:25:13.914 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com/KAM_deadweight3.cf
Feb 26 07:25:13.914 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com/KAM_deadweight3.cf" for included file Feb 26 07:25:13.915 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com/KAM_deadweight3.cf
Feb 26 07:25:13.920 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com/KAM_deadweight3_meta.cf
Feb 26 07:25:13.920 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com/KAM_deadweight3_meta.cf" for included file Feb 26 07:25:13.920 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com/KAM_deadweight3_meta.cf
Feb 26 07:25:13.925 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com/KAM_deadweight3_sub.cf
Feb 26 07:25:13.925 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com/KAM_deadweight3_sub.cf" for included file Feb 26 07:25:13.925 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com/KAM_deadweight3_sub.cf
Feb 26 07:25:13.937 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com/KAM_hashbl_settings.cf
Feb 26 07:25:13.937 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com/KAM_hashbl_settings.cf" for included file Feb 26 07:25:13.937 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com/KAM_hashbl_settings.cf
Feb 26 07:25:13.958 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com/KAM_heavyweight.cf
Feb 26 07:25:13.958 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com/KAM_heavyweight.cf" for included file Feb 26 07:25:13.958 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com/KAM_heavyweight.cf
Feb 26 07:25:13.960 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com/KAM_urlshorteners.cf
Feb 26 07:25:13.960 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com/KAM_urlshorteners.cf" for included file Feb 26 07:25:13.960 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com/KAM_urlshorteners.cf
Feb 26 07:25:13.965 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com/nonKAMrules.cf
Feb 26 07:25:13.965 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com/nonKAMrules.cf"for included file file Feb 26 07:25:13.966 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/kam_sa-channels_mcgrail_com/nonKAMrules.cf
Feb 26 07:25:13.979 [839759] dbg: config: uri_detail adding (text =~ /(?^:(?i)check|click|update|renew|preview)/) to PDM_URI_GOOGLEAPIS
Feb 26 07:25:13.979 [839759] dbg: config: uri_detail adding (cleaned =~ /(?^:(?i)\.googleapis\.)/) to PDM_URI_GOOGLEAPIS
Feb 26 07:25:13.979 [839759] dbg: config: uri_detail added PDM_URI_GOOGLEAPIS
Feb 26 07:25:13.979 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/10_default_prefs.cf
Feb 26 07:25:13.979 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/10_default_prefs.cf"for included file file Feb 26 07:25:13.980 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/10_default_prefs.cf
Feb 26 07:25:13.992 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/10_hasbase.cf
Feb 26 07:25:13.992 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/10_hasbase.cf"for included file file Feb 26 07:25:13.992 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/10_hasbase.cf
Feb 26 07:25:13.993 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_advance_fee.cf
Feb 26 07:25:13.993 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_advance_fee.cf"for included file file Feb 26 07:25:13.994 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_advance_fee.cf
Feb 26 07:25:13.999 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_aux_tlds.cf
Feb 26 07:25:13.999 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_aux_tlds.cf"for included file file Feb 26 07:25:13.999 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_aux_tlds.cf
Feb 26 07:25:14.000 [839759] dbg: config: cleared tld lists
Feb 26 07:25:14.016 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_body_tests.cf
Feb 26 07:25:14.016 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_body_tests.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.016 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_body_tests.cf
Feb 26 07:25:14.020 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_compensate.cf
Feb 26 07:25:14.020 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_compensate.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.020 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_compensate.cf
Feb 26 07:25:14.021 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_dnsbl_tests.cf
Feb 26 07:25:14.021 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_dnsbl_tests.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.021 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_dnsbl_tests.cf
Feb 26 07:25:14.024 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_drugs.cf
Feb 26 07:25:14.024 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_drugs.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.025 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_drugs.cf
Feb 26 07:25:14.043 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_dynrdns.cf
Feb 26 07:25:14.043 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_dynrdns.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.043 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_dynrdns.cf
Feb 26 07:25:14.049 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_fake_helo_tests.cf
Feb 26 07:25:14.049 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_fake_helo_tests.cf" for included file Feb 26 07:25:14.049 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_fake_helo_tests.cf
Feb 26 07:25:14.052 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_freemail.cf
Feb 26 07:25:14.053 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_freemail.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.053 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_freemail.cf
Feb 26 07:25:14.054 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_freemail_domains.cf
Feb 26 07:25:14.055 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_freemail_domains.cf" for included file Feb 26 07:25:14.055 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_freemail_domains.cf
Feb 26 07:25:14.073 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_freemail_mailcom_domains.cf
Feb 26 07:25:14.073 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_freemail_mailcom_domains.cf" for included file Feb 26 07:25:14.073 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_freemail_mailcom_domains.cf
Feb 26 07:25:14.075 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_head_tests.cf
Feb 26 07:25:14.075 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_head_tests.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.075 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_head_tests.cf
Feb 26 07:25:14.093 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_html_tests.cf
Feb 26 07:25:14.093 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_html_tests.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.093 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_html_tests.cf
Feb 26 07:25:14.098 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_imageinfo.cf
Feb 26 07:25:14.098 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_imageinfo.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.098 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_imageinfo.cf
Feb 26 07:25:14.100 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_mailspike.cf
Feb 26 07:25:14.100 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_mailspike.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.100 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_mailspike.cf
Feb 26 07:25:14.105 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_meta_tests.cf
Feb 26 07:25:14.105 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_meta_tests.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.105 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_meta_tests.cf
Feb 26 07:25:14.108 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_net_tests.cf
Feb 26 07:25:14.108 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_net_tests.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.108 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_net_tests.cf
Feb 26 07:25:14.109 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_pdfinfo.cf
Feb 26 07:25:14.109 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_pdfinfo.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.109 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_pdfinfo.cf
Feb 26 07:25:14.111 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_phrases.cf
Feb 26 07:25:14.111 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_phrases.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.111 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_phrases.cf
Feb 26 07:25:14.116 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_porn.cf
Feb 26 07:25:14.116 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_porn.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.117 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_porn.cf
Feb 26 07:25:14.117 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_ratware.cf
Feb 26 07:25:14.118 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_ratware.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.118 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_ratware.cf
Feb 26 07:25:14.129 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_uri_tests.cf
Feb 26 07:25:14.129 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_uri_tests.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.129 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_uri_tests.cf
Feb 26 07:25:14.133 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_vbounce.cf
Feb 26 07:25:14.133 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_vbounce.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.133 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/20_vbounce.cf
Feb 26 07:25:14.150 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/23_bayes.cf
Feb 26 07:25:14.151 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/23_bayes.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.151 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/23_bayes.cf
Feb 26 07:25:14.152 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_accessdb.cf
Feb 26 07:25:14.152 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_accessdb.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.152 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_accessdb.cf
Feb 26 07:25:14.153 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_antivirus.cf
Feb 26 07:25:14.153 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_antivirus.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.153 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_antivirus.cf
Feb 26 07:25:14.153 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_asn.cf
Feb 26 07:25:14.153 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_asn.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.154 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_asn.cf
Feb 26 07:25:14.154 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_dcc.cf
Feb 26 07:25:14.154 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_dcc.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.155 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_dcc.cf
Feb 26 07:25:14.155 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_dkim.cf
Feb 26 07:25:14.155 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_dkim.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.156 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_dkim.cf
Feb 26 07:25:14.158 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_dmarc.cf
Feb 26 07:25:14.158 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_dmarc.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.159 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_dmarc.cf
Feb 26 07:25:14.159 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_dnswl.cf
Feb 26 07:25:14.159 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_dnswl.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.160 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_dnswl.cf
Feb 26 07:25:14.161 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_pyzor.cf
Feb 26 07:25:14.161 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_pyzor.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.161 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_pyzor.cf
Feb 26 07:25:14.162 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_razor2.cf
Feb 26 07:25:14.162 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_razor2.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.162 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_razor2.cf
Feb 26 07:25:14.163 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_replace.cf
Feb 26 07:25:14.163 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_replace.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.163 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_replace.cf
Feb 26 07:25:14.168 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_spf.cf
Feb 26 07:25:14.168 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_spf.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.169 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_spf.cf
Feb 26 07:25:14.171 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_textcat.cf
Feb 26 07:25:14.171 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_textcat.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.171 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_textcat.cf
Feb 26 07:25:14.172 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_uribl.cf
Feb 26 07:25:14.172 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_uribl.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.172 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_uribl.cf
Feb 26 07:25:14.179 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_url_shortener.cf
Feb 26 07:25:14.179 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_url_shortener.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.179 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/25_url_shortener.cf
Feb 26 07:25:14.183 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/30_text_de.cf
Feb 26 07:25:14.183 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/30_text_de.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.183 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/30_text_de.cf
Feb 26 07:25:14.187 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/30_text_fr.cf
Feb 26 07:25:14.187 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/30_text_fr.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.187 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/30_text_fr.cf
Feb 26 07:25:14.190 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/30_text_it.cf
Feb 26 07:25:14.190 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/30_text_it.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.190 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/30_text_it.cf
Feb 26 07:25:14.190 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/30_text_nl.cf
Feb 26 07:25:14.191 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/30_text_nl.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.191 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/30_text_nl.cf
Feb 26 07:25:14.295 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/30_text_pl.cf
Feb 26 07:25:14.295 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/30_text_pl.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.296 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/30_text_pl.cf
Feb 26 07:25:14.299 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/30_text_pt_br.cf
Feb 26 07:25:14.299 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/30_text_pt_br.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.300 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/30_text_pt_br.cf
Feb 26 07:25:14.305 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/50_scores.cf
Feb 26 07:25:14.305 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/50_scores.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.305 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/50_scores.cf
Feb 26 07:25:14.334 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_adsp_override_dkim.cf
Feb 26 07:25:14.334 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_adsp_override_dkim.cf" for included file Feb 26 07:25:14.335 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_adsp_override_dkim.cf
Feb 26 07:25:14.337 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_awl.cf
Feb 26 07:25:14.337 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_awl.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.338 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_awl.cf
Feb 26 07:25:14.338 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_bayes_stopwords.cf
Feb 26 07:25:14.339 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_bayes_stopwords.cf" for included file Feb 26 07:25:14.339 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_bayes_stopwords.cf
Feb 26 07:25:14.340 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_shortcircuit.cf
Feb 26 07:25:14.340 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_shortcircuit.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.340 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_shortcircuit.cf
Feb 26 07:25:14.341 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_txrep.cf
Feb 26 07:25:14.341 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_txrep.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.341 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_txrep.cf
Feb 26 07:25:14.342 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_welcomelist.cf
Feb 26 07:25:14.342 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_welcomelist.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.342 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_welcomelist.cf
Feb 26 07:25:14.349 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_welcomelist_auth.cf
Feb 26 07:25:14.349 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_welcomelist_auth.cf" for included file Feb 26 07:25:14.349 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_welcomelist_auth.cf
Feb 26 07:25:14.386 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_welcomelist_dkim.cf
Feb 26 07:25:14.387 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_welcomelist_dkim.cf" for included file Feb 26 07:25:14.387 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_welcomelist_dkim.cf
Feb 26 07:25:14.394 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_welcomelist_spf.cf
Feb 26 07:25:14.394 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_welcomelist_spf.cf" for included file Feb 26 07:25:14.394 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_welcomelist_spf.cf
Feb 26 07:25:14.397 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_welcomelist_subject.cf
Feb 26 07:25:14.397 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_welcomelist_subject.cf" for included file Feb 26 07:25:14.398 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/60_welcomelist_subject.cf
Feb 26 07:25:14.399 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/72_active.cf
Feb 26 07:25:14.399 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/72_active.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.401 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/72_active.cf
Feb 26 07:25:14.772 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/72_scores.cf
Feb 26 07:25:14.772 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/72_scores.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.772 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/72_scores.cf
Feb 26 07:25:14.803 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/73_sandbox_manual_scores.cf
Feb 26 07:25:14.804 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/73_sandbox_manual_scores.cf" for included file Feb 26 07:25:14.804 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/73_sandbox_manual_scores.cf
Feb 26 07:25:14.806 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/local.cf
Feb 26 07:25:14.807 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/local.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.807 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/local.cf
Feb 26 07:25:14.808 [839759] dbg: config: fixed relative path: /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/regression_tests.cf
Feb 26 07:25:14.808 [839759] dbg: config: using"/var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/regression_tests.cf"for included file file Feb 26 07:25:14.809 [839759] dbg: config: read file /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/regression_tests.cf
Feb 26 07:25:15.504 [839759] warn: config: failed to parse line, skipping, in"/etc/spamassassin/local.cf": BODY_8BITS 0.0001
Feb 26 07:25:15.505 [839759] warn: config: failed to parse line, skipping, in"/etc/spamassassin/local.cf": CBJ_GiveMeABreak 0.0001
Feb 26 07:25:15.505 [839759] warn: config: failed to parse line, skipping, in"/etc/spamassassin/local.cf": EMRCP 0.0001
Feb 26 07:25:15.505 [839759] warn: config: failed to parse line, skipping, in"/etc/spamassassin/local.cf": GMD_PDF_EMPTY_BODY 0.0001
Feb 26 07:25:15.505 [839759] warn: config: failed to parse line, skipping, in"/etc/spamassassin/local.cf": KAM_IFRAME 0.0001
Feb 26 07:25:15.505 [839759] warn: config: failed to parse line, skipping, in"/etc/spamassassin/local.cf": KAM_RAPTOR_ALTERED 0.0001
Feb 26 07:25:15.505 [839759] warn: config: failed to parse line, skipping, in"/etc/spamassassin/local.cf": KAM_RPTR_PASSED 0.0001
Feb 26 07:25:15.506 [839759] warn: config: failed to parse line, skipping, in"/etc/spamassassin/local.cf": KAM_RPTR_SUSPECT 0.0001
Feb 26 07:25:15.506 [839759] warn: config: failed to parse line, skipping, in"/etc/spamassassin/local.cf": KAM_RPTR_SUSPECT 0.0001
Feb 26 07:25:15.506 [839759] warn: config: failed to parse line, skipping, in"/etc/spamassassin/local.cf": T_LOTTO_AGENT_FM 0.0001
Feb 26 07:25:15.509 [839759] dbg: config: warning: score set for non-existent rule GB_STORAGE_GOOGLE_EMAIL
Feb 26 07:25:15.509 [839759] dbg: config: warning: score set for non-existent rule GMD_PDF_SQUARE
Feb 26 07:25:15.510 [839759] dbg: config: warning: score set for non-existent rule GMD_PDF_EMPTY_BODY
Feb 26 07:25:15.510 [839759] dbg: config: warning: score set for non-existent rule GB_CUSTOM_HTM_URI
Feb 26 07:25:15.510 [839759] dbg: config: warning: score set for non-existent rule GMD_PRODUCER_POWERPDF
Feb 26 07:25:15.510 [839759] dbg: config: warning: score set for non-existent rule RP_MATCHES_RCVD
Feb 26 07:25:15.510 [839759] dbg: config: warning: score set for non-existent rule GMD_PDF_HORIZ
Feb 26 07:25:15.510 [839759] dbg: config: warning: score set for non-existent rule ACCESSDB
Feb 26 07:25:15.511 [839759] dbg: config: warning: score set for non-existent rule FILL_THIS_FORM_FRAUD_PHISH
Feb 26 07:25:15.511 [839759] dbg: config: warning: score set for non-existent rule DKIMDOMAIN_IN_DWL_UNKNOWN
Feb 26 07:25:15.511 [839759] dbg: config: warning: score set for non-existent rule RCVD_NUMERIC_HELO
Feb 26 07:25:15.511 [839759] dbg: config: warning: score set for non-existent rule GMD_PDF_ENCRYPTED
Feb 26 07:25:15.512 [839759] dbg: config: warning: score set for non-existent rule DKIMDOMAIN_IN_DWL
Feb 26 07:25:15.512 [839759] dbg: config: warning: score set for non-existent rule T_XPRIO_URL_SHORTNER
Feb 26 07:25:15.512 [839759] dbg: config: warning: score set for non-existent rule GB_HASHBL_BTC
Feb 26 07:25:15.512 [839759] dbg: config: warning: score set for non-existent rule GMD_PRODUCER_EASYPDF
Feb 26 07:25:15.513 [839759] dbg: config: warning: score set for non-existent rule HELO_LH_HOME
Feb 26 07:25:15.513 [839759] dbg: config: warning: score set for non-existent rule T_FROMNAME_SPOOFED_EMAIL
Feb 26 07:25:15.513 [839759] dbg: config: warning: score set for non-existent rule FILL_THIS_FORM_LOAN
Feb 26 07:25:15.513 [839759] dbg: config: warning: score set for non-existent rule DRUGS_STOCK_MIMEOLE
Feb 26 07:25:15.513 [839759] dbg: config: warning: score set for non-existent rule GMD_PRODUCER_GPL
Feb 26 07:25:15.514 [839759] dbg: config: warning: score set for non-existent rule MIME_SUSPECT_NAME
Feb 26 07:25:15.514 [839759] dbg: config: warning: score set for non-existent rule GMD_PDF_VERT
Feb 26 07:25:15.514 [839759] dbg: config: warning: score set for non-existent rule BODY_8BITS
Feb 26 07:25:15.534 [839759] dbg: config: warning: no description set for TVD_SPACE_RATIO
Feb 26 07:25:15.535 [839759] dbg: config: warning: no description set forFSL_HELO_NON_FQDN_1
Feb 26 07:25:15.535 [839759] dbg: config: warning: no description set for HK_SCAM
Feb 26 07:25:15.535 [839759] dbg: config: warning: no description set forSB_GIF_AND_NO_URIS
Feb 26 07:25:15.535 [839759] dbg: config: warning: no description set for STOCK_PRICES
Feb 26 07:25:15.535 [839759] dbg: config: warning: no description set for TVD_FINGER_02
Feb 26 07:25:15.535 [839759] dbg: config: warning: no description set forDKIM_POLICY_SIGNALL
Feb 26 07:25:15.535 [839759] dbg: config: warning: no description set for FSL_HELO_SETUP
Feb 26 07:25:15.536 [839759] dbg: config: warning: no description set for KB_FAKED_THE_BAT
Feb 26 07:25:15.536 [839759] dbg: config: warning: no description set forKB_RATWARE_OUTLOOK_16
Feb 26 07:25:15.536 [839759] dbg: config: warning: no description set forKB_RATWARE_BOUNDARY
Feb 26 07:25:15.536 [839759] dbg: config: warning: no description set for DOS_STOCK_BAT2
Feb 26 07:25:15.536 [839759] dbg: config: warning: no description set for JM_I_FEEL_LUCKY
Feb 26 07:25:15.537 [839759] dbg: config: warning: no description set forFROM_MISSP_SPF_FAIL
Feb 26 07:25:15.537 [839759] dbg: config: warning: no description set for URI_ADOBESPARK
Feb 26 07:25:15.537 [839759] dbg: config: warning: no description set for FSL_HELO_DEVICE
Feb 26 07:25:15.537 [839759] dbg: config: warning: no description set for HK_WIN
Feb 26 07:25:15.538 [839759] dbg: config: warning: no description set forHTTPS_HTTP_MISMATCH
Feb 26 07:25:15.538 [839759] dbg: config: warning: no description set for KAM_BADPDF2
Feb 26 07:25:15.538 [839759] dbg: config: warning: no description set for KAM_SIGONLY
Feb 26 07:25:15.538 [839759] dbg: config: warning: no description set for NEW_PRODUCTS
Feb 26 07:25:15.538 [839759] dbg: config: warning: no description set for THEBAT_UNREG
Feb 26 07:25:15.539 [839759] dbg: config: warning: no description set for FAKE_REPLY_C
Feb 26 07:25:15.539 [839759] dbg: config: warning: no description set forRCVD_IN_MSPIKE_ZBI
Feb 26 07:25:15.539 [839759] dbg: config: warning: no description set for KAM_RPTR_FAILED
Feb 26 07:25:15.539 [839759] dbg: config: warning: no description set forREPTO_INFONUMSCOM
Feb 26 07:25:15.539 [839759] dbg: config: warning: no description set for FORGED_SPF_HELO
Feb 26 07:25:15.540 [839759] dbg: config: warning: no description set forMIME_BOUND_EQ_REL
Feb 26 07:25:15.540 [839759] dbg: config: warning: no description set for CTYPE_001C_B
Feb 26 07:25:15.540 [839759] dbg: config: warning: no description set for HELO_FRIEND
Feb 26 07:25:15.540 [839759] dbg: config: warning: no description set for HK_LOTTO
Feb 26 07:25:15.541 [839759] dbg: config: warning: no description set forBASE64_LENGTH_78_79
Feb 26 07:25:15.541 [839759] dbg: config: warning: no description set forREPLYTO_WITHOUT_TO_CC
Feb 26 07:25:15.541 [839759] dbg: config: warning: no description set for JM_TORA_XM
Feb 26 07:25:15.541 [839759] dbg: config: warning: no description set for L_SPAM_TOOL_13
Feb 26 07:25:15.542 [839759] dbg: config: warning: no description set forMULTIPART_ALT_NON_TEXT
Feb 26 07:25:15.542 [839759] dbg: config: warning: no description set for LOTTERY_1
Feb 26 07:25:15.542 [839759] dbg: config: warning: no description set for KAM_IFRAME
Feb 26 07:25:15.542 [839759] dbg: config: warning: no description set forMSGID_DOLLARS_RANDOM
Feb 26 07:25:15.543 [839759] dbg: config: warning: no description set forSTOX_REPLY_TYPE_WITHOUT_QUOTES
Feb 26 07:25:15.543 [839759] dbg: config: warning: no description set for HELO_LH_LD
Feb 26 07:25:15.543 [839759] dbg: config: warning: no description set forHIGH_CODEPAGE_URI
Feb 26 07:25:15.543 [839759] dbg: config: warning: no description set forDKIM_POLICY_SIGNSOME
Feb 26 07:25:15.544 [839759] dbg: config: warning: no description set forSHORTENED_URL_SRC
Feb 26 07:25:15.544 [839759] dbg: config: warning: no description set for TVD_PH_7
Feb 26 07:25:15.544 [839759] dbg: config: warning: no description set forFSL_FAKE_HOTMAIL_RVCD
Feb 26 07:25:15.544 [839759] dbg: config: warning: no description set for HK_CTE_RAW
Feb 26 07:25:15.544 [839759] dbg: config: warning: no description set for SHORT_TERM_PRICE
Feb 26 07:25:15.545 [839759] dbg: config: warning: no description set forKAM_RAPTOR_ALTERED
Feb 26 07:25:15.545 [839759] dbg: config: warning: no description set forDKIM_POLICY_TESTING
Feb 26 07:25:15.545 [839759] dbg: config: warning: no description set for HELO_LOCALHOST
Feb 26 07:25:15.545 [839759] dbg: config: warning: no description set for KB_RATWARE_MSGID
Feb 26 07:25:15.545 [839759] dbg: config: warning: no description set for HELO_OEM
Feb 26 07:25:15.545 [839759] dbg: config: warning: no description set for STOX_AND_PRICE
Feb 26 07:25:15.546 [839759] dbg: config: warning: no description set for SCC_FAKE_CPANEL
Feb 26 07:25:15.546 [839759] dbg: config: warning: no description set forKB_RATWARE_OUTLOOK_08
Feb 26 07:25:15.546 [839759] dbg: config: warning: no description set for KAM_RPTR_PASSED
Feb 26 07:25:15.546 [839759] dbg: config: warning: no description set forKB_RATWARE_OUTLOOK_MID
Feb 26 07:25:15.546 [839759] dbg: config: warning: no description set forKB_DATE_CONTAINS_TAB
Feb 26 07:25:15.547 [839759] dbg: config: warning: no description set forKB_RATWARE_OUTLOOK_12
Feb 26 07:25:15.547 [839759] dbg: config: warning: no description set forTVD_SUBJ_NUM_OBFU_MINFP
Feb 26 07:25:15.547 [839759] dbg: config: warning: no description set forLOTTERY_PH_004470
Feb 26 07:25:15.547 [839759] dbg: config: warning: no description set forSTOX_BOUND_090909_B
Feb 26 07:25:15.548 [839759] dbg: config: warning: no description set for MID_DEGREES
Feb 26 07:25:15.548 [839759] dbg: config: warning: no description set for GEO_QUERY_STRING
Feb 26 07:25:15.548 [839759] dbg: config: warning: no description set for KAM_RPTR_SUSPECT
Feb 26 07:25:15.548 [839759] dbg: config: warning: no description set forHTML_TITLE_SUBJ_DIFF
Feb 26 07:25:15.549 [839759] dbg: config: warning: no description set for TVD_PP_PHISH
Feb 26 07:25:15.549 [839759] dbg: config: warning: no description set forX_MAILER_CME_6543_MSN
Feb 26 07:25:15.549 [839759] dbg: config: warning: no description set forHK_RCVD_IP_MULTICAST
Feb 26 07:25:15.549 [839759] dbg: config: warning: no description set for CURR_PRICE
Feb 26 07:25:15.549 [839759] dbg: config: warning: no description set forAXB_URI_MLW_DROPBOX
Feb 26 07:25:15.550 [839759] dbg: config: warning: no description set for LONG_TERM_PRICE
Feb 26 07:25:15.550 [839759] dbg: config: warning: no description set for DKIM_VERIFIED
Feb 26 07:25:15.550 [839759] dbg: config: warning: no description set forMSOE_MID_WRONG_CASE
Feb 26 07:25:15.550 [839759] dbg: config: warning: no description set forTVD_SUBJ_APPR_LOAN
Feb 26 07:25:15.551 [839759] dbg: config: warning: no description set for DOS_DEREK_AUG08
Feb 26 07:25:15.551 [839759] dbg: config: warning: no description set forFSL_HELO_BARE_IP_1
Feb 26 07:25:15.551 [839759] dbg: config: warning: no description set for TVD_EB_PHISH
Feb 26 07:25:15.551 [839759] dbg: config: warning: no description set forFSL_INTERIA_ABUSE
Feb 26 07:25:15.552 [839759] dbg: config: warning: no description set for SPOOFED_FREEMAIL
Feb 26 07:25:15.552 [839759] dbg: config: warning: no description set for JM_RCVD_QMAILV1
Feb 26 07:25:15.552 [839759] dbg: config: warning: no description set forRCVD_FORGED_WROTE2
Feb 26 07:25:15.553 [839759] dbg: config: warning: no description set forADULT_DATING_COMPANY
Feb 26 07:25:15.553 [839759] dbg: config: warning: no description set for KAM_JUNK_INVOICE
Feb 26 07:25:15.553 [839759] dbg: config: warning: no description set for LIVEFILESTORE
Feb 26 07:25:15.553 [839759] dbg: config: warning: no description set forTVD_RCVD_SPACE_BRACKET
Feb 26 07:25:15.554 [839759] dbg: config: warning: no description set for STOX_REPLY_TYPE
Feb 26 07:25:15.554 [839759] dbg: config: warning: no description set for CTYPE_001C_A
Feb 26 07:25:15.554 [839759] dbg: plugin: Mail::SpamAssassin::Plugin::ReplaceTags=HASH(0x55aa14cd1360) implements 'finish_parsing_start', priority 0
Feb 26 07:25:15.958 [839759] dbg: rules: __DOS_HAS_LIST_UNSUB merged duplicates: __FSL_HAS_LIST_UNSUB
Feb 26 07:25:15.958 [839759] dbg: rules: __DOS_HAS_MAILING_LIST merged duplicates: __ML4
Feb 26 07:25:15.958 [839759] dbg: rules: __EWG_BAD35 merged duplicates: __EWG_BAD42 __EWG_BAD45 __EWG_BAD51
Feb 26 07:25:15.958 [839759] dbg: rules: __KAM_FAKE_AMAZON4 merged duplicates: __KAM_FAKE_APPLE4
Feb 26 07:25:15.959 [839759] dbg: rules: CTYPE_001C_A merged duplicates: DATE_IN_FUTURE_96_XX
Feb 26 07:25:15.959 [839759] dbg: rules: HK_SPAMMY_FILENAME merged duplicates: T_HK_SPAMMY_FILENAME
Feb 26 07:25:15.959 [839759] dbg: rules: __EWG_BAD36 merged duplicates: __EWG_BAD39 __EWG_BAD43 __EWG_BAD49
Feb 26 07:25:15.959 [839759] dbg: rules: __DSR_ICSBANK_PB003 merged duplicates: __DSR_ICSBANK_PB006
Feb 26 07:25:15.959 [839759] dbg: rules: __HAS_URI merged duplicates: __KAM_SEO7
Feb 26 07:25:15.959 [839759] dbg: rules: __JM_REACTOR_DATE merged duplicates: __RATWARE_0_TZ_DATE
Feb 26 07:25:15.959 [839759] dbg: rules: __HAS_XMAIL merged duplicates: __HAS_X_MAILER
Feb 26 07:25:15.959 [839759] dbg: rules: __KAM_PAYROLL3 merged duplicates: __KAM_PAYROLL_SCANNER2
Feb 26 07:25:15.960 [839759] dbg: rules: __KAM_BADPHP1 merged duplicates: __PDS_PHP_EVAL1
Feb 26 07:25:15.960 [839759] dbg: rules: __DOS_HAS_ANY_URI merged duplicates: __HAS_ANY_URI
Feb 26 07:25:15.960 [839759] dbg: rules: __KAM_FAKE_INVOICEMS1 merged duplicates: __KAM_UKINV6
Feb 26 07:25:15.960 [839759] dbg: rules: __DSR_BITCOIN006 merged duplicates: __KAM_BITCOIN3
Feb 26 07:25:15.960 [839759] dbg: rules: __DSR_ICSBANK_PB001 merged duplicates: __DSR_ICSBANK_PB801
Feb 26 07:25:15.960 [839759] dbg: rules: __DSR_ICSBANK_PB002 merged duplicates: __DSR_ICSBANK_PB802
Feb 26 07:25:15.961 [839759] dbg: rules: __KAM_BADZIP4 merged duplicates: __KAM_ENCRYPTED_LIVE2
Feb 26 07:25:15.961 [839759] dbg: rules: CBJ_GiveMeABreak merged duplicates: FROM_ILLEGAL_CHARS HEAD_ILLEGAL_CHARS KAM_IFRAME KAM_RAPTOR_ALTERED KAM_RPTR_FAILED
KAM_RPTR_PASSED KAM_RPTR_SUSPECT KAM_SIGONLY SUBJ_ILLEGAL_CHARS
__FILL_THIS_FORM_FRAUD_PHISH1 __FILL_THIS_FORM_LOAN1 __FILL_THIS_FORM_LONG2
__FILL_THIS_FORM_SHORT2 __GMD_PDF_DIMS __GMD_PDF_NO_TXT __GMD_PDF_PRODUCERS
__HEAD_ILLEGAL_CHARS __KAM_ALARM3 __KAM_DISH3 __KAM_SKIN3 __KAM_WEIGHT4
__SUBJ_ILLEGAL_CHARS
Feb 26 07:25:15.961 [839759] dbg: rules: __EWG_BAD34 merged duplicates: __EWG_BAD48
Feb 26 07:25:15.961 [839759] dbg: rules: __EWG_BAD44 merged duplicates: __EWG_BAD50
Feb 26 07:25:15.964 [839759] dbg: config: finish parsing
Feb 26 07:25:15.997 [839759] dbg: config: registryboundaries: 1485 tlds loaded
Feb 26 07:25:15.998 [839759] dbg: plugin: Mail::SpamAssassin::Plugin::Rule2XSBody=HASH(0x55aa14bed678) implements 'finish_parsing_end', priority 0
Feb 26 07:25:15.998 [839759] dbg: plugin: Mail::SpamAssassin::Plugin::ReplaceTags=HASH(0x55aa14cd1360) implements 'finish_parsing_end', priority 0
Feb 26 07:25:15.998 [839759] dbg: plugin: Mail::SpamAssassin::Plugin::FreeMail=HASH(0x55aa1478c858) implements 'finish_parsing_end', priority 0
Feb 26 07:25:15.998 [839759] dbg: zoom: loading compiled ruleset from /var/lib/spamassassin/compiled/5.030/3.004004
Feb 26 07:25:15.999 [839759] dbg: zoom: using compiled ruleset in /var/lib/spamassassin/compiled/5.030/3.004004/Mail/SpamAssassin/CompiledRegexps/body_500.pm for Mail::SpamAssassin::CompiledRegexps::body_500
Feb 26 07:25:16.000 [839759] dbg: zoom: able to use 46/46 'body_500' compiled rules (100%)
Feb 26 07:25:16.006 [839759] dbg: zoom: using compiled ruleset in /var/lib/spamassassin/compiled/5.030/3.004004/Mail/SpamAssassin/CompiledRegexps/body_0.pm for Mail::SpamAssassin::CompiledRegexps::body_0
Feb 26 07:25:16.014 [839759] dbg: zoom: skipping rule __KAM_COMPROMISED3, code differs in compiled ruleset '\d{1,2}[\\/]\d{1,2}[\\/]\d{2,4} \d{1,2}\:\d{1,2}\:\d{1,2} (AM|PM)' '\d{1,2}[\\\/]\d{1,2}[\\\/]\d{2,4} \d{1,2}\:\d{1,2}\:\d{1,2} (AM|PM)'
Feb 26 07:25:16.026 [839759] dbg: zoom: able to use 1543/1544 'body_0' compiled rules (99.935%)
Feb 26 07:25:16.027 [839759] dbg: zoom: using compiled ruleset in /var/lib/spamassassin/compiled/5.030/3.004004/Mail/SpamAssassin/CompiledRegexps/body_neg2000.pm for Mail::SpamAssassin::CompiledRegexps::body_neg2000
Feb 26 07:25:16.027 [839759] dbg: zoom: no usable compiled rules for type body_neg2000
Feb 26 07:25:16.027 [839759] dbg: replacetags: replacing tags
Feb 26 07:25:16.031 [839759] dbg: replacetags: replaced __FUZZY_WELLSFARGO_from Feb 26 07:25:16.033 [839759] dbg: replacetags: replaced __FILL_THIS_FORM_PARTIAL
Feb 26 07:25:16.035 [839759] dbg: replacetags: replaced __FILL_THIS_FORM_SHORT1
Feb 26 07:25:16.037 [839759] dbg: replacetags: replaced __FILL_THIS_FORM_LONG1
Feb 26 07:25:16.039 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_MILLION
Feb 26 07:25:16.041 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_WALLET
Feb 26 07:25:16.042 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_BADCALENDLY
Feb 26 07:25:16.042 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_UNIV15
Feb 26 07:25:16.043 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_CREDIT6
Feb 26 07:25:16.044 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_VPILL
Feb 26 07:25:16.050 [839759] dbg: replacetags: replaced __MY_VICTIM
Feb 26 07:25:16.052 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_THOUSANDS
Feb 26 07:25:16.054 [839759] dbg: replacetags: replaced TVD_FUZZY_MICROCAP
Feb 26 07:25:16.055 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_CRIM2
Feb 26 07:25:16.057 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_SAVINGS
Feb 26 07:25:16.058 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_FAKE_NORTON3
Feb 26 07:25:16.060 [839759] dbg: replacetags: replaced __BITCOIN
Feb 26 07:25:16.061 [839759] dbg: replacetags: replaced __FRT_PRICE
Feb 26 07:25:16.064 [839759] dbg: replacetags: replaced __FUZZY_MONERO
Feb 26 07:25:16.064 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_SA_ZA_ABUSE1
Feb 26 07:25:16.066 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_CREDIT
Feb 26 07:25:16.066 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_BADVIMEO
Feb 26 07:25:16.083 [839759] dbg: replacetags: replaced __YOUR_PASSWORD
Feb 26 07:25:16.084 [839759] dbg: replacetags: replaced __PDS_BTC_PIRATE
Feb 26 07:25:16.087 [839759] dbg: replacetags: replaced __COPY_PASTE_EN
Feb 26 07:25:16.090 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_CRIM3
Feb 26 07:25:16.090 [839759] dbg: replacetags: replaced __LOTSA_MONEY_02
Feb 26 07:25:16.093 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_MEDICATION
Feb 26 07:25:16.095 [839759] dbg: replacetags: replaced SUBJECT_FUZZY_PENIS
Feb 26 07:25:16.126 [839759] dbg: replacetags: replaced __YOUR_PERSONAL
Feb 26 07:25:16.128 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_CPILL
Feb 26 07:25:16.342 [839759] dbg: replacetags: replaced __PAY_ME
Feb 26 07:25:16.346 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_MORTGAGE
Feb 26 07:25:16.346 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_VIAGRA2
Feb 26 07:25:16.346 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_PHARMA_1
Feb 26 07:25:16.350 [839759] dbg: replacetags: replaced TVD_FUZZY_PHARMACEUTICAL
Feb 26 07:25:16.475 [839759] dbg: replacetags: replaced __HOURS_DEADLINE
Feb 26 07:25:16.479 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_PROMOTION
Feb 26 07:25:16.479 [839759] dbg: replacetags: replaced __PCT_FOR_YOU_1
Feb 26 07:25:16.481 [839759] dbg: replacetags: replaced __FILL_THIS_FORM_LONG2
Feb 26 07:25:16.484 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_MERIDIA
Feb 26 07:25:16.484 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_BADIG
Feb 26 07:25:16.486 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_OFFERS
Feb 26 07:25:16.487 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_MAILBOX3
Feb 26 07:25:16.488 [839759] dbg: replacetags: replaced KAM_OBFU_GEEK
Feb 26 07:25:16.488 [839759] dbg: replacetags: replaced __LOTSA_MONEY_04
Feb 26 07:25:16.489 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_SA_ZA_ABUSE2
Feb 26 07:25:16.491 [839759] dbg: replacetags: replaced __FILL_THIS_FORM_SHORT2
Feb 26 07:25:16.493 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_BROWSER
Feb 26 07:25:16.496 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_NORTON
Feb 26 07:25:16.498 [839759] dbg: replacetags: replaced __SUBJECT_FUZZY_VPILL
Feb 26 07:25:16.528 [839759] dbg: replacetags: replaced __YOUR_ONAN
Feb 26 07:25:16.529 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_CRIM7
Feb 26 07:25:16.532 [839759] dbg: replacetags: replaced TVD_FUZZY_FIXED_RATE
Feb 26 07:25:16.535 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_GUARANTEE
Feb 26 07:25:16.537 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_ANDROID
Feb 26 07:25:16.538 [839759] dbg: replacetags: replaced __LOTSA_MONEY_01
Feb 26 07:25:16.539 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_VIOXX
Feb 26 07:25:16.541 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_PAYPAL
Feb 26 07:25:16.541 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_UNIV11
Feb 26 07:25:16.542 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_SPO2_2
Feb 26 07:25:16.542 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_FAKE_COSTCO3
Feb 26 07:25:16.546 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_UNSUBSCRIBE
Feb 26 07:25:16.546 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_UNIV3B
Feb 26 07:25:16.549 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_MICROSOFT
Feb 26 07:25:16.549 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_BADYT
Feb 26 07:25:16.551 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_APPLE
Feb 26 07:25:16.552 [839759] dbg: replacetags: replaced SUBJECT_FUZZY_MEDS
Feb 26 07:25:16.553 [839759] dbg: replacetags: replaced TVD_FUZZY_SYMBOL
Feb 26 07:25:16.560 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_BITCOIN
Feb 26 07:25:16.564 [839759] dbg: replacetags: replaced TVD_FUZZY_FINANCE
Feb 26 07:25:16.565 [839759] dbg: replacetags: replaced __PCT_OF_PMTS
Feb 26 07:25:16.571 [839759] dbg: replacetags: replaced __FUZZY_DR_OZ
Feb 26 07:25:16.572 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_CRIM6
Feb 26 07:25:16.576 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_PRESCRIPT
Feb 26 07:25:16.578 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_XPILL
Feb 26 07:25:16.579 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_MAILBOX1
Feb 26 07:25:16.582 [839759] dbg: replacetags: replaced T_FUZZY_OPTOUT
Feb 26 07:25:16.583 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_CRIM5
Feb 26 07:25:16.585 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_REMOVE
Feb 26 07:25:16.586 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_FAKE_COSTCO2
Feb 26 07:25:16.589 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_SOFTWARE
Feb 26 07:25:16.593 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_CLICK_HERE
Feb 26 07:25:16.598 [839759] dbg: replacetags: replaced __EXPLOSIVE_DEVICE
Feb 26 07:25:16.620 [839759] dbg: replacetags: replaced __YOUR_WEBCAM
Feb 26 07:25:16.620 [839759] dbg: replacetags: replaced __E_LIKE_LETTER
Feb 26 07:25:16.625 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_PHENT
Feb 26 07:25:16.626 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_FAKE_NORTON1
Feb 26 07:25:16.627 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_FAKE_CAN_POST2
Feb 26 07:25:16.629 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_BILLION
Feb 26 07:25:16.630 [839759] dbg: replacetags: replaced __PCT_FOR_YOU_2
Feb 26 07:25:16.634 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_SECURITY
Feb 26 07:25:16.644 [839759] dbg: replacetags: replaced SUBJECT_FUZZY_TION
Feb 26 07:25:16.646 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_MONEY
Feb 26 07:25:16.647 [839759] dbg: replacetags: replaced __PDS_BTC_HACKER
Feb 26 07:25:16.649 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_PRIVACY
Feb 26 07:25:16.652 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_FACEBOOK
Feb 26 07:25:16.655 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_AFFORDABLE
Feb 26 07:25:16.656 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_FAKE_NORTON2
Feb 26 07:25:16.658 [839759] dbg: replacetags: replaced __FILL_THIS_FORM_PARTIAL_RAW
Feb 26 07:25:16.660 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_CRIM4
Feb 26 07:25:16.660 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_BENEFICIARY2
Feb 26 07:25:16.663 [839759] dbg: replacetags: replaced T_LFUZ_PWRMALE
Feb 26 07:25:16.666 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_OBLIGATION
Feb 26 07:25:16.671 [839759] dbg: replacetags: replaced __FUZZY_PORN
Feb 26 07:25:16.671 [839759] dbg: replacetags: replaced __PCT_FOR_YOU_3
Feb 26 07:25:16.673 [839759] dbg: replacetags: replaced SUBJECT_FUZZY_CHEAP
Feb 26 07:25:16.675 [839759] dbg: replacetags: replaced __FILL_THIS_FORM_FRAUD_PHISH1
Feb 26 07:25:16.676 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_PRICES
Feb 26 07:25:16.677 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_CREDIT7
Feb 26 07:25:16.677 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_VM3
Feb 26 07:25:16.677 [839759] dbg: replacetags: replaced __LOTSA_MONEY_00
Feb 26 07:25:16.679 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_MAILBOX2
Feb 26 07:25:16.681 [839759] dbg: replacetags: replaced T_TVD_FUZZY_SECTOR
Feb 26 07:25:16.684 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_OVERSTOCK
Feb 26 07:25:16.687 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_IMPORTANT
Feb 26 07:25:16.688 [839759] dbg: replacetags: replaced __FILL_THIS_FORM_LOAN1
Feb 26 07:25:16.690 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_PHARMACY
Feb 26 07:25:16.691 [839759] dbg: replacetags: replaced __LOTSA_MONEY_03
Feb 26 07:25:16.693 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_AMAZON
Feb 26 07:25:16.694 [839759] dbg: replacetags: replaced T_FUZZY_SPRM
Feb 26 07:25:16.697 [839759] dbg: replacetags: replaced __FUZZY_WELLSFARGO_BODY
Feb 26 07:25:16.699 [839759] dbg: replacetags: replaced TVD_FUZZY_DEGREE
Feb 26 07:25:16.701 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_VLIUM
Feb 26 07:25:16.872 [839759] dbg: replacetags: replaced __MY_MALWARE
Feb 26 07:25:16.877 [839759] dbg: replacetags: replaced T_TVD_FUZZY_SECURITIES
Feb 26 07:25:16.879 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_CRIM1
Feb 26 07:25:16.882 [839759] dbg: replacetags: replaced FUZZY_REFINANCE
Feb 26 07:25:16.882 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_SPO2_3
Feb 26 07:25:16.883 [839759] dbg: replacetags: replaced __KAM_FAKE_NORTON4
Feb 26 07:25:16.883 [839759] dbg: FreeMail: loaded freemail_domains entries: 2558 normal, 28 wildcard
Feb 26 07:25:16.883 [839759] dbg: FreeMail: initializing email regex
Feb 26 07:25:16.893 [839759] dbg: plugin: Mail::SpamAssassin::Plugin::Bayes=HASH(0x55aa14ebd458) implements 'learner_new', priority 0
Feb 26 07:25:16.894 [839759] dbg: bayes: learner_new self=Mail::SpamAssassin::Plugin::Bayes=HASH(0x55aa14ebd458), bayes_store_module=Mail::SpamAssassin::BayesStore::DBM
Feb 26 07:25:16.909 [839759] dbg: bayes: learner_new: got store=Mail::SpamAssassin::BayesStore::DBM=HASH(0x55aa168863b8)
Feb 26 07:25:16.909 [839759] dbg: plugin: Mail::SpamAssassin::Plugin::Bayes=HASH(0x55aa14ebd458) implements 'learner_is_scan_available', priority 0
Feb 26 07:25:16.909 [839759] dbg: bayes: no dbs present, cannot tie DB R/O: /var/lib/spamassassin/.spamassassin/bayes_toks
Feb 26 07:25:16.910 [839759] dbg: config: score set 0 chosen.
Feb 26 07:25:16.912 [839759] dbg: dns: EDNS, UDP payload size 4096
Feb 26 07:25:16.912 [839759] dbg: dns: servers obtained from Net::DNS : [127.0.0.53]:53
Feb 26 07:25:16.912 [839759] dbg: dns: nameservers set to 127.0.0.53
Feb 26 07:25:16.912 [839759] dbg: dns: using socket module: IO::Socket::IP version 0.39
Feb 26 07:25:16.913 [839759] dbg: dns: is Net::DNS::Resolver available? yes
Feb 26 07:25:16.913 [839759] dbg: dns: Net::DNS version: 1.22
Feb 26 07:25:16.913 [839759] dbg: config: time limit 300.0 s
Feb 26 07:25:16.914 [839759] dbg: message: main message type: text/plain
Feb 26 07:25:16.914 [839759] dbg: message: ---- MIME PARSER START ----
Feb 26 07:25:16.914 [839759] dbg: message: parsing normal part
Feb 26 07:25:16.914 [839759] dbg: message: storing a body to memory
Feb 26 07:25:16.914 [839759] dbg: message: ---- MIME PARSER END ----
Feb 26 07:25:16.914 [839759] dbg: check: pms new, time limit in 299.998 s
Feb 26 07:25:16.915 [839759] dbg: plugin: Mail::SpamAssassin::Plugin::Rule2XSBody=HASH(0x55aa14bed678) implements 'check_start', priority 0
Feb 26 07:25:16.915 [839759] dbg: plugin: Mail::SpamAssassin::Plugin::DNSEval=HASH(0x55aa14fd9ea0) implements 'check_start', priority 0
Feb 26 07:25:16.921 [839759] dbg: bayes: no dbs present, cannot tie DB R/O: /var/lib/spamassassin/.spamassassin/bayes_toks
Feb 26 07:25:16.921 [839759] dbg: check: using scoreset 0 in M:S:Pms
Feb 26 07:25:16.921 [839759] dbg: plugin: Mail::SpamAssassin::Plugin::Check=HASH(0x55aa14787480) implements 'check_main', priority 0
Feb 26 07:25:16.921 [839759] dbg: config: trusted_networks are not configured; it is recommended that you configure trusted_networks manually
Feb 26 07:25:16.922 [839759] dbg: metadata: X-Spam-Relays-Trusted:
Feb 26 07:25:16.922 [839759] dbg: metadata: X-Spam-Relays-Untrusted:
Feb 26 07:25:16.922 [839759] dbg: metadata: X-Spam-Relays-Internal:
Feb 26 07:25:16.922 [839759] dbg: metadata: X-Spam-Relays-External:
Feb 26 07:25:16.923 [839759] dbg: check: tagrun - tag AUTHORDOMAIN is now ready, value: compiling.spamassassin.taint.org
Feb 26 07:25:16.923 [839759] dbg: check: tagrun - tag RELAYSTRUSTED is now ready, value:
Feb 26 07:25:16.923 [839759] dbg: check: tagrun - tag RELAYSUNTRUSTED is now ready, value:
Feb 26 07:25:16.923 [839759] dbg: check: tagrun - tag RELAYSINTERNAL is now ready, value:
Feb 26 07:25:16.923 [839759] dbg: check: tagrun - tag RELAYSEXTERNAL is now ready, value:
Feb 26 07:25:16.923 [839759] dbg: check: tagrun - tag LANGUAGES is now ready, value: <UNDEF>
Feb 26 07:25:16.924 [839759] dbg: message: no encoding detected
Feb 26 07:25:16.924 [839759] dbg: plugin: Mail::SpamAssassin::Plugin::URIDNSBL=HASH(0x55aa14786cb8) implements 'parsed_metadata', priority 0
Feb 26 07:25:16.924 [839759] dbg: plugin: Mail::SpamAssassin::Plugin::AskDNS=HASH(0x55aa1478c7c8) implements 'parsed_metadata', priority 0
Feb 26 07:25:16.924 [839759] dbg: dns: is DNS available? 0
Feb 26 07:25:16.924 [839759] dbg: rules: local tests only, ignoring RBL eval
Feb 26 07:25:16.925 [839759] dbg: check: check_main, time limit in 299.988 s
Feb 26 07:25:16.932 [839759] dbg: check: running tests for priority: -2000
Feb 26 07:25:16.932 [839759] dbg: plugin: Mail::SpamAssassin::Plugin::Rule2XSBody=HASH(0x55aa14bed678) implements 'check_rules_at_priority', priority 0
Feb 26 07:25:16.932 [839759] dbg: rules: running one_line_body tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.933 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 571 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_one_line_body_tests_neg2000_1
Feb 26 07:25:16.933 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: one_line_body, priority -2000
Feb 26 07:25:16.933 [839759] dbg: rules: compiled one_line_body tests
Feb 26 07:25:16.934 [839759] dbg: plugin: Mail::SpamAssassin::Plugin::Rule2XSBody=HASH(0x55aa14bed678) implements 'run_body_fast_scan', priority 0
Feb 26 07:25:16.934 [839759] dbg: rules: running head tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.935 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 2900 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_head_tests_neg2000_1
Feb 26 07:25:16.935 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: head, priority -2000
Feb 26 07:25:16.935 [839759] dbg: rules: compiled head tests
Feb 26 07:25:16.936 [839759] dbg: rules: ran header rule __HAS_MESSAGE_ID ======> got hit: "<YES>"
Feb 26 07:25:16.936 [839759] dbg: rules: ran header rule __HAS_SUBJECT ======> got hit: "<YES>"
Feb 26 07:25:16.936 [839759] dbg: rules: ran header rule __HAS_FROM ======> got hit: "<YES>"
Feb 26 07:25:16.937 [839759] dbg: rules: running body tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.937 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 896 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_body_tests_neg2000_1
Feb 26 07:25:16.937 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: body, priority -2000
Feb 26 07:25:16.938 [839759] dbg: rules: compiled body tests
Feb 26 07:25:16.938 [839759] dbg: rules: ran body rule __NONEMPTY_BODY ======> got hit: "I"
Feb 26 07:25:16.938 [839759] dbg: rules: running uri tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.938 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 292 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_uri_tests_neg2000_1
Feb 26 07:25:16.939 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: uri, priority -2000
Feb 26 07:25:16.939 [839759] dbg: rules: compiled uri tests
Feb 26 07:25:16.939 [839759] dbg: rules: running body_eval tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.939 [839759] dbg: rules: run_eval_tests - compiling eval code: 11, priority -2000
Feb 26 07:25:16.940 [839759] dbg: rules: running rawbody tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.940 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 300 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_rawbody_tests_neg2000_1
Feb 26 07:25:16.941 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: rawbody, priority -2000
Feb 26 07:25:16.941 [839759] dbg: rules: compiled rawbody tests
Feb 26 07:25:16.941 [839759] dbg: rules: running full tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.941 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 329 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_full_tests_neg2000_1
Feb 26 07:25:16.942 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: full, priority -2000
Feb 26 07:25:16.942 [839759] dbg: rules: compiled full tests
Feb 26 07:25:16.942 [839759] dbg: rules: running meta tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.943 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 354 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_meta_tests_neg2000_1
Feb 26 07:25:16.943 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: meta, priority -2000
Feb 26 07:25:16.943 [839759] dbg: rules: compiled meta tests
Feb 26 07:25:16.944 [839759] dbg: check: running tests for priority: -1000
Feb 26 07:25:16.944 [839759] dbg: rules: running one_line_body tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.944 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 571 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_one_line_body_tests_neg1000_1
Feb 26 07:25:16.944 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: one_line_body, priority -1000
Feb 26 07:25:16.945 [839759] dbg: rules: compiled one_line_body tests
Feb 26 07:25:16.945 [839759] dbg: rules: running head tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.945 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 351 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_head_tests_neg1000_1
Feb 26 07:25:16.945 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: head, priority -1000
Feb 26 07:25:16.946 [839759] dbg: rules: compiled head tests
Feb 26 07:25:16.946 [839759] dbg: rules: running head_eval tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.946 [839759] dbg: rules: run_eval_tests - compiling eval code: 9, priority -1000
Feb 26 07:25:16.948 [839759] dbg: eval: all '*From' addrs: ignore@compiling.spamassassin.taint.org
Feb 26 07:25:16.948 [839759] dbg: eval: all '*To' addrs: Feb 26 07:25:16.949 [839759] dbg: rules: running body tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.949 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 294 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_body_tests_neg1000_1
Feb 26 07:25:16.949 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: body, priority -1000
Feb 26 07:25:16.949 [839759] dbg: rules: compiled body tests
Feb 26 07:25:16.950 [839759] dbg: rules: running uri tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.950 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 292 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_uri_tests_neg1000_1
Feb 26 07:25:16.950 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: uri, priority -1000
Feb 26 07:25:16.950 [839759] dbg: rules: compiled uri tests
Feb 26 07:25:16.951 [839759] dbg: rules: running rawbody tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.951 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 300 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_rawbody_tests_neg1000_1
Feb 26 07:25:16.951 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: rawbody, priority -1000
Feb 26 07:25:16.951 [839759] dbg: rules: compiled rawbody tests
Feb 26 07:25:16.952 [839759] dbg: rules: running full tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.952 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 329 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_full_tests_neg1000_1
Feb 26 07:25:16.952 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: full, priority -1000
Feb 26 07:25:16.952 [839759] dbg: rules: compiled full tests
Feb 26 07:25:16.953 [839759] dbg: rules: running meta tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.953 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 682 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_meta_tests_neg1000_1
Feb 26 07:25:16.953 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: meta, priority -1000
Feb 26 07:25:16.953 [839759] dbg: rules: compiled meta tests
Feb 26 07:25:16.954 [839759] dbg: check: running tests for priority: -950
Feb 26 07:25:16.954 [839759] dbg: rules: running one_line_body tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.954 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 568 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_one_line_body_tests_neg950_1
Feb 26 07:25:16.954 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: one_line_body, priority -950
Feb 26 07:25:16.954 [839759] dbg: rules: compiled one_line_body tests
Feb 26 07:25:16.955 [839759] dbg: rules: running head tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.955 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 349 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_head_tests_neg950_1
Feb 26 07:25:16.955 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: head, priority -950
Feb 26 07:25:16.955 [839759] dbg: rules: compiled head tests
Feb 26 07:25:16.956 [839759] dbg: rules: running head_eval tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.956 [839759] dbg: rules: run_eval_tests - compiling eval code: 9, priority -950
Feb 26 07:25:16.956 [839759] dbg: rules: running body tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.957 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 292 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_body_tests_neg950_1
Feb 26 07:25:16.957 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: body, priority -950
Feb 26 07:25:16.957 [839759] dbg: rules: compiled body tests
Feb 26 07:25:16.957 [839759] dbg: rules: running uri tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.957 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 290 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_uri_tests_neg950_1
Feb 26 07:25:16.958 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: uri, priority -950
Feb 26 07:25:16.958 [839759] dbg: rules: compiled uri tests
Feb 26 07:25:16.958 [839759] dbg: rules: running rawbody tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.958 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 298 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_rawbody_tests_neg950_1
Feb 26 07:25:16.958 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: rawbody, priority -950
Feb 26 07:25:16.959 [839759] dbg: rules: compiled rawbody tests
Feb 26 07:25:16.959 [839759] dbg: rules: running full tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.959 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 327 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_full_tests_neg950_1
Feb 26 07:25:16.959 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: full, priority -950
Feb 26 07:25:16.959 [839759] dbg: rules: compiled full tests
Feb 26 07:25:16.960 [839759] dbg: rules: running meta tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.960 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 352 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_meta_tests_neg950_1
Feb 26 07:25:16.960 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: meta, priority -950
Feb 26 07:25:16.960 [839759] dbg: rules: compiled meta tests
Feb 26 07:25:16.960 [839759] dbg: check: running tests for priority: -900
Feb 26 07:25:16.961 [839759] dbg: rules: running one_line_body tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.961 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 568 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_one_line_body_tests_neg900_1
Feb 26 07:25:16.961 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: one_line_body, priority -900
Feb 26 07:25:16.961 [839759] dbg: rules: compiled one_line_body tests
Feb 26 07:25:16.961 [839759] dbg: rules: running head tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.962 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 349 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_head_tests_neg900_1
Feb 26 07:25:16.962 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: head, priority -900
Feb 26 07:25:16.962 [839759] dbg: rules: compiled head tests
Feb 26 07:25:16.962 [839759] dbg: rules: running head_eval tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.963 [839759] dbg: rules: run_eval_tests - compiling eval code: 9, priority -900
Feb 26 07:25:16.963 [839759] dbg: rules: running body tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.964 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 292 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_body_tests_neg900_1
Feb 26 07:25:16.964 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: body, priority -900
Feb 26 07:25:16.964 [839759] dbg: rules: compiled body tests
Feb 26 07:25:16.964 [839759] dbg: rules: running uri tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.964 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 290 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_uri_tests_neg900_1
Feb 26 07:25:16.965 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: uri, priority -900
Feb 26 07:25:16.965 [839759] dbg: rules: compiled uri tests
Feb 26 07:25:16.965 [839759] dbg: rules: running rawbody tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.965 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 298 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_rawbody_tests_neg900_1
Feb 26 07:25:16.965 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: rawbody, priority -900
Feb 26 07:25:16.966 [839759] dbg: rules: compiled rawbody tests
Feb 26 07:25:16.966 [839759] dbg: rules: running full tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.966 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 327 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_full_tests_neg900_1
Feb 26 07:25:16.966 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: full, priority -900
Feb 26 07:25:16.966 [839759] dbg: rules: compiled full tests
Feb 26 07:25:16.967 [839759] dbg: rules: running meta tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.967 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 674 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_meta_tests_neg900_1
Feb 26 07:25:16.967 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: meta, priority -900
Feb 26 07:25:16.967 [839759] dbg: rules: compiled meta tests
Feb 26 07:25:16.968 [839759] dbg: check: running tests for priority: -90
Feb 26 07:25:16.968 [839759] dbg: rules: running one_line_body tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.968 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 565 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_one_line_body_tests_neg90_1
Feb 26 07:25:16.968 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: one_line_body, priority -90
Feb 26 07:25:16.968 [839759] dbg: rules: compiled one_line_body tests
Feb 26 07:25:16.969 [839759] dbg: rules: running head tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.969 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 347 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_head_tests_neg90_1
Feb 26 07:25:16.969 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: head, priority -90
Feb 26 07:25:16.969 [839759] dbg: rules: compiled head tests
Feb 26 07:25:16.970 [839759] dbg: rules: running body tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.970 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 290 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_body_tests_neg90_1
Feb 26 07:25:16.970 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: body, priority -90
Feb 26 07:25:16.970 [839759] dbg: rules: compiled body tests
Feb 26 07:25:16.970 [839759] dbg: rules: running uri tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.971 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 288 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_uri_tests_neg90_1
Feb 26 07:25:16.971 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: uri, priority -90
Feb 26 07:25:16.971 [839759] dbg: rules: compiled uri tests
Feb 26 07:25:16.971 [839759] dbg: rules: running body_eval tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.972 [839759] dbg: rules: running rawbody tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.972 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 296 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_rawbody_tests_neg90_1
Feb 26 07:25:16.972 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: rawbody, priority -90
Feb 26 07:25:16.972 [839759] dbg: rules: compiled rawbody tests
Feb 26 07:25:16.973 [839759] dbg: rules: running full tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.973 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 325 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_full_tests_neg90_1
Feb 26 07:25:16.973 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: full, priority -90
Feb 26 07:25:16.973 [839759] dbg: rules: compiled full tests
Feb 26 07:25:16.974 [839759] dbg: rules: running meta tests; score so far=0
Feb 26 07:25:16.974 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 350 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_meta_tests_neg90_1
Feb 26 07:25:16.974 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: meta, priority -90
Feb 26 07:25:16.974 [839759] dbg: rules: compiled meta tests
Feb 26 07:25:16.975 [839759] dbg: check: running tests for priority: 0
Feb 26 07:25:16.975 [839759] dbg: rules: running one_line_body tests; score so far=0
Feb 26 07:25:17.000 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 557 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_one_line_body_tests_0_1
Feb 26 07:25:17.002 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: one_line_body, priority 0
Feb 26 07:25:17.146 [839759] dbg: rules: compiled one_line_body tests
Feb 26 07:25:17.146 [839759] dbg: zoom: run_body_fast_scan for body_0 start
Feb 26 07:25:17.152 [839759] dbg: zoom: run_body_fast_scan for body_0 done
Feb 26 07:25:17.152 [839759] dbg: rules: running head tests; score so far=0
Feb 26 07:25:17.169 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60416 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_head_tests_0_1
Feb 26 07:25:17.177 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60298 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_head_tests_0_2
Feb 26 07:25:17.186 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60502 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_head_tests_0_3
Feb 26 07:25:17.195 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60263 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_head_tests_0_4
Feb 26 07:25:17.204 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60265 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_head_tests_0_5
Feb 26 07:25:17.213 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60100 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_head_tests_0_6
Feb 26 07:25:17.222 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60070 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_head_tests_0_7
Feb 26 07:25:17.230 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60107 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_head_tests_0_8
Feb 26 07:25:17.238 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60263 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_head_tests_0_9
Feb 26 07:25:17.248 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60180 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_head_tests_0_10
Feb 26 07:25:17.256 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60187 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_head_tests_0_11
Feb 26 07:25:17.265 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60183 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_head_tests_0_12
Feb 26 07:25:17.274 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60288 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_head_tests_0_13
Feb 26 07:25:17.283 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60179 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_head_tests_0_14
Feb 26 07:25:17.290 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 31451 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_head_tests_0_15
Feb 26 07:25:17.295 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: head, priority 0
Feb 26 07:25:17.296 [839759] dbg: rules: compiled head tests
Feb 26 07:25:17.296 [839759] dbg: rules: ran header rule __TO_NO_ARROWS_R ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.297 [839759] dbg: rules: ran header rule __MISSING_REF ======> got hit: "UNSET"
Feb 26 07:25:17.298 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_WETRANSFER3 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.298 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_FAKE_CITIZEN5 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.298 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_ALLSCRIPTS1 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.298 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_FAKE_DELIVER4 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.299 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_FAKE_ACE2 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.299 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_DISCORDCDN2 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.299 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_VERIZON3 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.299 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_FAKE_ZIX1 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.299 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_DOCUSIGN3 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.300 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_FAKE_CHASE5 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.300 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_FAKE_CAN_POST5 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.300 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_CVS1A ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.300 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_FEDEX2 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.300 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_FAKE_MT5 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.300 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_FAKE_COINBASE3_2 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.301 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_FAKE_EFAX1 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.301 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_FAKE_LINKEDIN2 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.301 [839759] dbg: rules: ran header rule __HAS_MSGID ======> got hit: "<"
Feb 26 07:25:17.301 [839759] dbg: rules: ran header rule __SANE_MSGID ======> got hit: "<1677392713@lint_rules>
Feb 26 07:25:17.301 [839759] dbg: rules: [...] "
Feb 26 07:25:17.303 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_GOOGLE2_2 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.303 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_FAKE_DELIVER8 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.303 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_HARP3 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.304 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_MAILSPLOIT2 ======> got hit: "
Feb 26 07:25:17.304 [839759] dbg: rules: [...] "
Feb 26 07:25:17.304 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_DROPBOX2 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.305 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_PAYPAL3B ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.305 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_JURY3 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.305 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_UPS2 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.306 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_MULTIPLE_FROM ======> got hit: "i"
Feb 26 07:25:17.306 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_FAKE_DELIVER12 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.307 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_FAKE_DELIVER6 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.308 [839759] dbg: rules: ran header rule __MSGID_OK_DIGITS ======> got hit: "1677392713"
Feb 26 07:25:17.308 [839759] dbg: rules: ran header rule __DOS_MSGID_DIGITS10 ======> got hit: "<1677392713@lint_rules>"
Feb 26 07:25:17.308 [839759] dbg: rules: ran header rule __MSGID_OK_HOST ======> got hit: "@lint_rules>"
Feb 26 07:25:17.309 [839759] dbg: rules: ran header rule __SUBJ_SHORT ======> got hit: ""
Feb 26 07:25:17.310 [839759] dbg: rules: ran header rule KAM_BLANKSUBJECT ======> got hit: "
Feb 26 07:25:17.310 [839759] dbg: rules: [...] "
Feb 26 07:25:17.311 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_FAKE_PAY_UPDATE1 ======> got hit: "
Feb 26 07:25:17.311 [839759] dbg: rules: [...] "
Feb 26 07:25:17.312 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_DISCORDCDN3 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.312 [839759] dbg: rules: ran header rule __KAM_WU1 ======> got hit: "negative match"
Feb 26 07:25:17.313 [839759] dbg: rules: ran header rule __MISSING_REPLY ======> got hit: "UNSET"
Feb 26 07:25:17.313 [839759] dbg: rules: ran header rule __MSOE_MID_WRONG_CASE ======> got hit: "
Feb 26 07:25:17.313 [839759] dbg: rules: [...] Message-Id: "
Feb 26 07:25:17.314 [839759] dbg: rules: ran header rule __SUBJECT_EMPTY ======> got hit: "
Feb 26 07:25:17.314 [839759] dbg: rules: [...] "
Feb 26 07:25:17.316 [839759] dbg: rules: running head_eval tests; score so far=0.25
Feb 26 07:25:17.318 [839759] dbg: rules: run_eval_tests - compiling eval code: 9, priority 0
Feb 26 07:25:17.327 [839759] dbg: rules: check_uri_host_listed: (PDS_CASHSHORTENER)
2xs.io, 7r6.com, acitoate.com, aclabink.com, activeation.com, activeterium.com,
adflyforum.com, adflymail.com, adfoc.us, adult.xyz, agileurbia.com, atomcurve.com, ay.gy,
battleate.com, biastonu.com, bitigee.com, briskrange.com, brisktopia.com, caat.site,
casualient.com, cleft.xyz, clesolea.com, cobs.xyz, code404.biz, coginator.com,
cogismith.com, covelign.com, cowner.net, cpmlink.net, crefranek.com, cutpaid.com,
dares.xyz, dashsphere.com, dataurbia.com, deciomm.com, ducolomal.com, east-jones.com,
ecleneue.com, ellevolaw.com, endroudo.com, eunsetee.com, fainbory.com, fasttory.com,
fawright.com, fc.lc, flyserve.co, greponozy.com, gsurl.in, gsurl.me, gurl.ly, gurl.pw,
homoluath.com, hopigrarn.com, infopade.com, j.gs, kaitect.com, kializer.com,
kibuilder.com, kimechanic.com, kudoflow.com, kutpay.com, legeerook.com, libittarc.com,
linkjaunt.com, locinealy.com, maetrimal.com, metastead.com, mitly.us, mmoity.com,
mondoagram.com, neswery.com, nimbleinity.com, ocest.site, olnew.xyz, onisedeo.com,
optitopt.com, pc.cd, picocurl.com, pladollmo.com, preofery.com, prereheus.com, q.gs,
quainator.com, quamiller.com, queuecosm.bid, raboninco.com, rapidteria.com, rapidtory.com,
sapolatsu.com, scapognel.com, shortearn.eu, shrinkhere.xyz, simizer.com, skamaker.com,
skamason.com, sluppend.com, spiin.xyz, sprysphere.com, streamvoyage.com, swarife.com,
swiftation.com, swifttopia.com, techigo.com, threadsphere.bid, tinyical.com, tonancos.com,
trendlouds.com, triabicia.com, turboagram.com, twineer.com, twiriock.com, userlab66.com,
vaugette.com, velocicosm.com, velociterium.com, viahold.com, vializer.com, viwright.com,
waar.site, whareotiv.com, wirecellar.com, x19.biz, x19network.com, yabuilder.com,
yamechanic.com, yoalizer.com, yobuilder.com, yogaf.xyz, yoineer.com, yoitect.com,
zipansion.com, zipteria.com, zipvale.com
Feb 26 07:25:17.327 [839759] dbg: rules: check_uri_host_listed: (SUSP_URI_NTLD) bid, buzz, click, cyou, date, faith, fit, fun, gdn, icu, life, online, ooo, review, stream, top,trade, vip, work, world
Feb 26 07:25:17.327 [839759] dbg: rules: check_uri_host_listed: (SUSP_URI_NTLD_PRO) pro
Feb 26 07:25:17.328 [839759] dbg: FreeMail: RULE (__freemail_hdr_replyto) check_freemail_header
Feb 26 07:25:17.328 [839759] dbg: FreeMail: header Reply-To not found from mail
Feb 26 07:25:17.328 [839759] dbg: FreeMail: RULE (__freemail_replyto) check_freemail_replyto
Feb 26 07:25:17.328 [839759] dbg: FreeMail: From address: ignore@compiling.spamassassin.taint.org
Feb 26 07:25:17.328 [839759] dbg: FreeMail: Reply-To is not freemail, skipping check
Feb 26 07:25:17.329 [839759] dbg: FreeMail: RULE (__GB_FROM_ADDR_FREEMAIL) check_freemail_header
Feb 26 07:25:17.329 [839759] dbg: FreeMail: addresses from header From:addr: ignore@compiling.spamassassin.taint.org
Feb 26 07:25:17.330 [839759] dbg: FreeMail: RULE (FREEMAIL_REPLYTO_END_DIGIT) check_freemail_header regex:\d@
Feb 26 07:25:17.330 [839759] dbg: FreeMail: header Reply-To not found from mail
Feb 26 07:25:17.330 [839759] dbg: FreeMail: RULE (FREEMAIL_FROM) check_freemail_from Feb 26 07:25:17.330 [839759] dbg: FreeMail: all from-addresses: ignore@compiling.spamassassin.taint.org
Feb 26 07:25:17.331 [839759] dbg: rules: ran eval rule __GATED_THROUGH_RCVD_REMOVER ======> got hit (1)
Feb 26 07:25:17.331 [839759] dbg: rules: ran eval rule MISSING_HEADERS ======> got hit (1)
Feb 26 07:25:17.331 [839759] dbg: FreeMail: RULE (__GB_FROM_NAME_FREEMAIL) check_freemail_header
Feb 26 07:25:17.331 [839759] dbg: FreeMail: header From:name not found from mail
Feb 26 07:25:17.332 [839759] dbg: FreeMail: RULE (FREEMAIL_ENVFROM_END_DIGIT) check_freemail_header regex:\d@
Feb 26 07:25:17.332 [839759] dbg: FreeMail: header EnvelopeFrom not found from mail
Feb 26 07:25:17.332 [839759] dbg: FreeMail: RULE (__freemail_reply) check_freemail_replyto
Feb 26 07:25:17.333 [839759] dbg: FreeMail: From address: ignore@compiling.spamassassin.taint.org
Feb 26 07:25:17.333 [839759] dbg: FreeMail: No Reply-To and From is not freemail, skipping check
Feb 26 07:25:17.333 [839759] dbg: FreeMail: RULE (__freemail_mailreplyto) check_freemail_header
Feb 26 07:25:17.333 [839759] dbg: FreeMail: header Mail-Reply-To not found from mail
Feb 26 07:25:17.335 [839759] dbg: FreeMail: RULE (__GB_TO_ADDR_FREEMAIL) check_freemail_header
Feb 26 07:25:17.335 [839759] dbg: FreeMail: header To:addr not found from mail
Feb 26 07:25:17.336 [839759] dbg: FreeMail: RULE (__FREEMAIL_DISPTO) check_freemail_header
Feb 26 07:25:17.336 [839759] dbg: FreeMail: header Disposition-Notification-To not found from mail
Feb 26 07:25:17.336 [839759] dbg: FreeMail: RULE (__GB_TO_NAME_FREEMAIL) check_freemail_header
Feb 26 07:25:17.337 [839759] dbg: FreeMail: header To:name not found from mail
Feb 26 07:25:17.337 [839759] dbg: FreeMail: RULE (__smf_freemail_hdr_replyto) check_freemail_header
Feb 26 07:25:17.337 [839759] dbg: FreeMail: header Reply-To:addr not found from mail
Feb 26 07:25:17.338 [839759] dbg: rules: ran eval rule NO_RELAYS ======> got hit (1)
Feb 26 07:25:17.339 [839759] dbg: rules: running body tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.342 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60472 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_body_tests_0_1
Feb 26 07:25:17.360 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60388 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_body_tests_0_2
Feb 26 07:25:17.374 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 13477 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_body_tests_0_3
Feb 26 07:25:17.377 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: body, priority 0
Feb 26 07:25:17.377 [839759] dbg: rules: compiled body tests
Feb 26 07:25:17.398 [839759] dbg: rules: ran body rule __E_LIKE_LETTER ======> got hit: "e"
Feb 26 07:25:17.398 [839759] dbg: rules: ran body rule __E_LIKE_LETTER ======> got hit: "e"
Feb 26 07:25:17.398 [839759] dbg: rules: ran body rule __E_LIKE_LETTER ======> got hit: "e"
Feb 26 07:25:17.399 [839759] dbg: rules: ran body rule __E_LIKE_LETTER ======> got hit: "e"
Feb 26 07:25:17.399 [839759] dbg: rules: ran body rule __E_LIKE_LETTER ======> got hit: "e"
Feb 26 07:25:17.399 [839759] dbg: rules: ran body rule __E_LIKE_LETTER ======> got hit: "e"
Feb 26 07:25:17.399 [839759] dbg: rules: ran body rule __E_LIKE_LETTER ======> got hit: "e"
Feb 26 07:25:17.399 [839759] dbg: rules: ran body rule __E_LIKE_LETTER ======> got hit: "e"
Feb 26 07:25:17.399 [839759] dbg: rules: ran body rule __E_LIKE_LETTER ======> got hit: "e"
Feb 26 07:25:17.400 [839759] dbg: rules: ran body rule __E_LIKE_LETTER ======> got hit: "e"
Feb 26 07:25:17.406 [839759] dbg: rules: ran body rule __E_LIKE_LETTER ======> got hit: "e" [... logline repeated 150 times]
Feb 26 07:25:17.415 [839759] dbg: rules: ran body rule __LOWER_E ======> got hit: "e"
Feb 26 07:25:17.416 [839759] dbg: rules: ran body rule __LOWER_E ======> got hit: "e"
Feb 26 07:25:17.416 [839759] dbg: rules: ran body rule __LOWER_E ======> got hit: "e"
Feb 26 07:25:17.416 [839759] dbg: rules: ran body rule __LOWER_E ======> got hit: "e"
Feb 26 07:25:17.416 [839759] dbg: rules: ran body rule __LOWER_E ======> got hit: "e"
Feb 26 07:25:17.416 [839759] dbg: rules: ran body rule __LOWER_E ======> got hit: "e"
Feb 26 07:25:17.417 [839759] dbg: rules: ran body rule __LOWER_E ======> got hit: "e"
Feb 26 07:25:17.417 [839759] dbg: rules: ran body rule __LOWER_E ======> got hit: "e"
Feb 26 07:25:17.417 [839759] dbg: rules: ran body rule __LOWER_E ======> got hit: "e"
Feb 26 07:25:17.417 [839759] dbg: rules: ran body rule __LOWER_E ======> got hit: "e"
Feb 26 07:25:17.423 [839759] dbg: rules: ran body rule __LOWER_E ======> got hit: "e" [... logline repeated 150 times]
Feb 26 07:25:17.459 [839759] dbg: rules: ran body rule __BODY_TEXT_LINE ======> got hit: "I"
Feb 26 07:25:17.459 [839759] dbg: rules: running uri tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.463 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60084 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_uri_tests_0_1
Feb 26 07:25:17.493 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60382 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_uri_tests_0_2
Feb 26 07:25:17.512 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 5314 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_uri_tests_0_3
Feb 26 07:25:17.514 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: uri, priority 0
Feb 26 07:25:17.514 [839759] dbg: rules: compiled uri tests
Feb 26 07:25:17.515 [839759] dbg: rules: running body_eval tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.517 [839759] dbg: rules: run_eval_tests - compiling eval code: 11, priority 0
Feb 26 07:25:17.544 [839759] dbg: eval: body_length - 1340 - check for min of 1024
Feb 26 07:25:17.548 [839759] dbg: eval: body_length - 1340 - check for min of 512
Feb 26 07:25:17.553 [839759] dbg: eval: body_length - 1340 - check for min of 128
Feb 26 07:25:17.553 [839759] dbg: eval: tvd_vertical_words value: 21 / min: 0 / max: 10 - value must be>= min and <max
Feb 26 07:25:17.556 [839759] dbg: https_http_mismatch: anchors 0
Feb 26 07:25:17.558 [839759] dbg: eval: body_length - 1340 - check for min of 256
Feb 26 07:25:17.559 [839759] dbg: rules: running rawbody tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.564 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60354 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_rawbody_tests_0_1
Feb 26 07:25:17.584 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 12219 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_rawbody_tests_0_2
Feb 26 07:25:17.587 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: rawbody, priority 0
Feb 26 07:25:17.587 [839759] dbg: rules: compiled rawbody tests
Feb 26 07:25:17.589 [839759] dbg: rules: ran rawbody rule __RB_GT_200 ======> got hit: "I need to make this message body somewhat long so TextCat preloads
Feb 26 07:25:17.589 [839759] dbg: rules: [...] I need to make this message body somewhat long so TextCat preloads
Feb 26 07:25:17.589 [839759] dbg: rules: [...] I need to make this message body somewhat long so TextCat preloads
Feb 26 07:25:17.589 [839759] dbg: rules: [...] "
Feb 26 07:25:17.592 [839759] dbg: rules: running rawbody_eval tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.592 [839759] dbg: rules: run_eval_tests - compiling eval code: 15, priority 0
Feb 26 07:25:17.593 [839759] dbg: rules: running full tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.594 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 5424 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_full_tests_0_1
Feb 26 07:25:17.595 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: full, priority 0
Feb 26 07:25:17.595 [839759] dbg: rules: compiled full tests
Feb 26 07:25:17.595 [839759] dbg: rules-all: running full rule __RP_ZIP_TYPE
Feb 26 07:25:17.596 [839759] dbg: rules-all: running full rule __BOGUS_MIME_HDR
Feb 26 07:25:17.596 [839759] dbg: rules-all: running full rule NULL_IN_BODY
Feb 26 07:25:17.596 [839759] dbg: rules-all: running full rule __LONGLINE
Feb 26 07:25:17.596 [839759] dbg: rules-all: running full rule __KAM_PAYMENTSCAM4
Feb 26 07:25:17.596 [839759] dbg: rules-all: running full rule __RP_EMPTY_CTYPE
Feb 26 07:25:17.596 [839759] dbg: rules-all: running full rule __FROM_NAME_IN_MSG
Feb 26 07:25:17.596 [839759] dbg: rules-all: running full rule __RW_BAD_UTF8_3
Feb 26 07:25:17.596 [839759] dbg: rules: running full_eval tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.597 [839759] dbg: rules: run_eval_tests - compiling eval code: 13, priority 0
Feb 26 07:25:17.597 [839759] dbg: dkim: signature verification disabled, DNS resolving not available
Feb 26 07:25:17.597 [839759] dbg: rules: running meta tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.598 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 344 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_meta_tests_0_1
Feb 26 07:25:17.598 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: meta, priority 0
Feb 26 07:25:17.598 [839759] dbg: rules: compiled meta tests
Feb 26 07:25:17.599 [839759] dbg: check: running tests for priority: 20
Feb 26 07:25:17.599 [839759] dbg: rules: running one_line_body tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.599 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 560 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_one_line_body_tests_20_1
Feb 26 07:25:17.599 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: one_line_body, priority 20
Feb 26 07:25:17.599 [839759] dbg: rules: compiled one_line_body tests
Feb 26 07:25:17.600 [839759] dbg: rules: running head tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.600 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 343 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_head_tests_20_1
Feb 26 07:25:17.600 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: head, priority 20
Feb 26 07:25:17.600 [839759] dbg: rules: compiled head tests
Feb 26 07:25:17.601 [839759] dbg: rules: running body tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.601 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 286 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_body_tests_20_1
Feb 26 07:25:17.601 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: body, priority 20
Feb 26 07:25:17.601 [839759] dbg: rules: compiled body tests
Feb 26 07:25:17.602 [839759] dbg: rules: running uri tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.602 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 284 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_uri_tests_20_1
Feb 26 07:25:17.602 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: uri, priority 20
Feb 26 07:25:17.602 [839759] dbg: rules: compiled uri tests
Feb 26 07:25:17.603 [839759] dbg: rules: running rawbody tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.603 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 292 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_rawbody_tests_20_1
Feb 26 07:25:17.603 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: rawbody, priority 20
Feb 26 07:25:17.603 [839759] dbg: rules: compiled rawbody tests
Feb 26 07:25:17.603 [839759] dbg: rules: running full tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.604 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 321 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_full_tests_20_1
Feb 26 07:25:17.604 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: full, priority 20
Feb 26 07:25:17.604 [839759] dbg: rules: compiled full tests
Feb 26 07:25:17.604 [839759] dbg: rules: running full_eval tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.605 [839759] dbg: rules: running meta tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.605 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 346 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_meta_tests_20_1
Feb 26 07:25:17.605 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: meta, priority 20
Feb 26 07:25:17.605 [839759] dbg: rules: compiled meta tests
Feb 26 07:25:17.605 [839759] dbg: check: running tests for priority: 30
Feb 26 07:25:17.606 [839759] dbg: rules: running one_line_body tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.606 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 560 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_one_line_body_tests_30_1
Feb 26 07:25:17.606 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: one_line_body, priority 30
Feb 26 07:25:17.606 [839759] dbg: rules: compiled one_line_body tests
Feb 26 07:25:17.607 [839759] dbg: rules: running head tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.607 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 343 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_head_tests_30_1
Feb 26 07:25:17.607 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: head, priority 30
Feb 26 07:25:17.607 [839759] dbg: rules: compiled head tests
Feb 26 07:25:17.608 [839759] dbg: rules: running body tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.608 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 286 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_body_tests_30_1
Feb 26 07:25:17.608 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: body, priority 30
Feb 26 07:25:17.608 [839759] dbg: rules: compiled body tests
Feb 26 07:25:17.609 [839759] dbg: rules: running uri tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.609 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 284 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_uri_tests_30_1
Feb 26 07:25:17.609 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: uri, priority 30
Feb 26 07:25:17.610 [839759] dbg: rules: compiled uri tests
Feb 26 07:25:17.610 [839759] dbg: rules: running rawbody tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.610 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 292 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_rawbody_tests_30_1
Feb 26 07:25:17.610 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: rawbody, priority 30
Feb 26 07:25:17.610 [839759] dbg: rules: compiled rawbody tests
Feb 26 07:25:17.611 [839759] dbg: rules: running full tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.611 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 321 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_full_tests_30_1
Feb 26 07:25:17.611 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: full, priority 30
Feb 26 07:25:17.611 [839759] dbg: rules: compiled full tests
Feb 26 07:25:17.612 [839759] dbg: rules: running full_eval tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.612 [839759] dbg: rules: running meta tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.612 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 346 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_meta_tests_30_1
Feb 26 07:25:17.612 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: meta, priority 30
Feb 26 07:25:17.612 [839759] dbg: rules: compiled meta tests
Feb 26 07:25:17.613 [839759] dbg: check: running tests for priority: 500
Feb 26 07:25:17.613 [839759] dbg: dns: harvest_dnsbl_queries
Feb 26 07:25:17.613 [839759] dbg: rules: running one_line_body tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.614 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 563 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_one_line_body_tests_500_1
Feb 26 07:25:17.615 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: one_line_body, priority 500
Feb 26 07:25:17.623 [839759] dbg: rules: compiled one_line_body tests
Feb 26 07:25:17.623 [839759] dbg: zoom: run_body_fast_scan for body_500 start
Feb 26 07:25:17.623 [839759] dbg: zoom: run_body_fast_scan for body_500 done
Feb 26 07:25:17.624 [839759] dbg: rules: running head tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.628 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 45947 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_head_tests_500_1
Feb 26 07:25:17.635 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: head, priority 500
Feb 26 07:25:17.635 [839759] dbg: rules: compiled head tests
Feb 26 07:25:17.636 [839759] dbg: rules: running body tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.637 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 11027 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_body_tests_500_1
Feb 26 07:25:17.638 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: body, priority 500
Feb 26 07:25:17.639 [839759] dbg: rules: compiled body tests
Feb 26 07:25:17.641 [839759] dbg: rules: running uri tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.641 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 286 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_uri_tests_500_1
Feb 26 07:25:17.641 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: uri, priority 500
Feb 26 07:25:17.641 [839759] dbg: rules: compiled uri tests
Feb 26 07:25:17.642 [839759] dbg: rules: running rawbody tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.642 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 1914 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_rawbody_tests_500_1
Feb 26 07:25:17.643 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: rawbody, priority 500
Feb 26 07:25:17.643 [839759] dbg: rules: compiled rawbody tests
Feb 26 07:25:17.643 [839759] dbg: rules: running full tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.643 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 323 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_full_tests_500_1
Feb 26 07:25:17.644 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: full, priority 500
Feb 26 07:25:17.644 [839759] dbg: rules: compiled full tests
Feb 26 07:25:17.644 [839759] dbg: rules: running meta tests; score so far=1.164
Feb 26 07:25:17.644 [839759] dbg: rules: meta test KAM_CERT has undefined dependency '__PLUGIN_FROMNAME_SPOOF'
Feb 26 07:25:17.649 [839759] info: rules: meta test KAM_PAYROLL_SCANNER has dependency 'KAM_IFRAME' with a zero score
Feb 26 07:25:17.649 [839759] dbg: rules: meta test GB_INVALID_FROM_NOTLS has undefined dependency 'KAM_NOTLS'
Feb 26 07:25:17.650 [839759] info: rules: meta test KAM_INSURE2 has dependency 'CBJ_GiveMeABreak' with a zero score
Feb 26 07:25:17.651 [839759] dbg: rules: meta test DSR_DHLCOM_INVALID has undefined dependency '__DSR_DHLCOM_INVALID003'
Feb 26 07:25:17.652 [839759] info: rules: meta test KAM_WARRANTY3 has dependency 'CBJ_GiveMeABreak' with a zero score
Feb 26 07:25:17.652 [839759] info: rules: meta test KAM_SALE has dependency 'BODY_8BITS' with a zero score
Feb 26 07:25:17.653 [839759] dbg: rules: meta test KAM_APPLINK has undefined dependency 'KAM_BODY_LENGTH_LT_512'
Feb 26 07:25:17.654 [839759] info: rules: meta test __MONEY_FRAUD_3 has dependency 'EMRCP' with a zero score
Feb 26 07:25:17.655 [839759] info: rules: meta test __MONEY_FRAUD_3 has dependency 'T_LOTTO_AGENT_FM' with a zero score
Feb 26 07:25:17.656 [839759] info: rules: meta test KAM_INSURE has dependency 'CBJ_GiveMeABreak' with a zero score
Feb 26 07:25:17.656 [839759] dbg: rules: meta test KAM_BAD_HTML has undefined dependency 'UNWANTED_LANGUAGE_BODY'
Feb 26 07:25:17.657 [839759] dbg: rules: meta test KAM_BENEFICIARYLOW has undefined dependency 'EXTRACTTEXT'
Feb 26 07:25:17.657 [839759] info: rules: meta test KAM_NOTIFY2 has dependency 'KAM_IFRAME' with a zero score
Feb 26 07:25:17.659 [839759] dbg: rules: meta test DSR_RABOBANK_PHISH has undefined dependency 'DSR_GENBANK_PHISH_SUBJ'
Feb 26 07:25:17.659 [839759] dbg: rules: meta test DSR_RABOBANK_PHISH has undefined dependency 'DSR_GENBANK_PHISH_BODY'
Feb 26 07:25:17.660 [839759] dbg: rules: meta test DSR_KNABBANK_PHISH has undefined dependency 'DSR_GENBANK_PHISH_SUBJ'
Feb 26 07:25:17.660 [839759] dbg: rules: meta test DSR_KNABBANK_PHISH has undefined dependency 'DSR_GENBANK_PHISH_BODY'
Feb 26 07:25:17.661 [839759] dbg: rules: meta test DIGEST_MULTIPLE has undefined dependency 'DCC_CHECK'
Feb 26 07:25:17.663 [839759] dbg: rules: meta test DSR_ABNBANK_PHISH has undefined dependency 'DSR_ABNBANK_PHISH_SUBJ'
Feb 26 07:25:17.663 [839759] dbg: rules: meta test DSR_ABNBANK_PHISH has undefined dependency 'DSR_GENBANK_PHISH_SUBJ'
Feb 26 07:25:17.664 [839759] dbg: rules: meta test DSR_ABNBANK_PHISH has undefined dependency 'DSR_GENBANK_PHISH_BODY'
Feb 26 07:25:17.666 [839759] dbg: rules: meta test DSR_INGBANK_PHISH has undefined dependency 'DSR_GENBANK_PHISH_SUBJ'
Feb 26 07:25:17.666 [839759] dbg: rules: meta test DSR_INGBANK_PHISH has undefined dependency 'DSR_GENBANK_PHISH_BODY'
Feb 26 07:25:17.666 [839759] info: rules: meta test __FORM_FRAUD has dependency 'EMRCP' with a zero score
Feb 26 07:25:17.667 [839759] info: rules: meta test __FORM_FRAUD has dependency 'T_LOTTO_AGENT_FM' with a zero score
Feb 26 07:25:17.667 [839759] info: rules: meta test __MONEY_FRAUD_5 has dependency 'EMRCP' with a zero score
Feb 26 07:25:17.667 [839759] info: rules: meta test __MONEY_FRAUD_5 has dependency 'T_LOTTO_AGENT_FM' with a zero score
Feb 26 07:25:17.668 [839759] dbg: rules: meta test KAM_CAM_DOMAIN has undefined dependency 'KAM_SEMFRESH'
Feb 26 07:25:17.669 [839759] info: rules: meta test KAM_REALLY_FAKE_DELIVER has dependency 'KAM_RPTR_PASSED' with a zero score
Feb 26 07:25:17.670 [839759] info: rules: meta test __FORM_FRAUD_3 has dependency 'EMRCP' with a zero score
Feb 26 07:25:17.670 [839759] info: rules: meta test __FORM_FRAUD_3 has dependency 'T_LOTTO_AGENT_FM' with a zero score
Feb 26 07:25:17.671 [839759] info: rules: meta test KAM_FAKE_INVOICE has dependency 'KAM_RAPTOR_ALTERED' with a zero score
Feb 26 07:25:17.671 [839759] dbg: rules: meta test KAM_FAKE_INVOICE has undefined dependency 'OLEMACRO_URI_TARGET'
Feb 26 07:25:17.671 [839759] dbg: rules: meta test KAM_DIRECTDEPOSIT has undefined dependency 'KAM_RAPTOR_EXTERNAL'
Feb 26 07:25:17.672 [839759] dbg: rules: meta test KAM_FAKE_AGING has undefined dependency 'KAM_RAPTOR_EXTERNAL'
Feb 26 07:25:17.673 [839759] info: rules: meta test KAM_FAKE_DELIVER has dependency 'KAM_RAPTOR_ALTERED' with a zero score
Feb 26 07:25:17.675 [839759] dbg: rules: meta test DSR_OFFERTESPAM has undefined dependency '__DSR_OFFERTEB002'
Feb 26 07:25:17.676 [839759] info: rules: meta test KAM_CARD has dependency 'KAM_RPTR_SUSPECT' with a zero score
Feb 26 07:25:17.678 [839759] dbg: rules: meta test KAM_QUITE_BAD_DNSWL has undefined dependency 'KAM_MESSAGE_EMAILBL_PCCC'
Feb 26 07:25:17.679 [839759] info: rules: meta test KAM_WARRANTY has dependency 'CBJ_GiveMeABreak' with a zero score
Feb 26 07:25:17.680 [839759] dbg: rules: meta test KAM_BENEFICIARY has undefined dependency 'EXTRACTTEXT'
Feb 26 07:25:17.681 [839759] dbg: rules: meta test DSR_ASNBANK_PHISH has undefined dependency 'DSR_GENBANK_PHISH_SUBJ'
Feb 26 07:25:17.681 [839759] dbg: rules: meta test DSR_ASNBANK_PHISH has undefined dependency 'DSR_GENBANK_PHISH_BODY'
Feb 26 07:25:17.681 [839759] info: rules: meta test JMQ_CONGRAT has dependency 'KAM_RAPTOR_ALTERED' with a zero score
Feb 26 07:25:17.682 [839759] info: rules: meta test KAM_JURY has dependency 'KAM_RAPTOR_ALTERED' with a zero score
Feb 26 07:25:17.684 [839759] dbg: rules: meta test KAM_BADPDF2 has undefined dependency 'KAM_BADPDF1'
Feb 26 07:25:17.684 [839759] info: rules: meta test KAM_BADPDF2 has dependency 'KAM_RPTR_SUSPECT' with a zero score
Feb 26 07:25:17.687 [839759] info: rules: meta test __FORM_FRAUD_5 has dependency 'EMRCP' with a zero score
Feb 26 07:25:17.687 [839759] info: rules: meta test __FORM_FRAUD_5 has dependency 'T_LOTTO_AGENT_FM' with a zero score
Feb 26 07:25:17.688 [839759] dbg: rules: meta test KAM_IMAGEONLY has undefined dependency 'PDS_OTHER_BAD_TLD'
Feb 26 07:25:17.690 [839759] dbg: rules: meta test DSR_REGIOBANK_PHISH has undefined dependency 'DSR_GENBANK_PHISH_SUBJ'
Feb 26 07:25:17.690 [839759] dbg: rules: meta test DSR_REGIOBANK_PHISH has undefined dependency 'DSR_GENBANK_PHISH_BODY'
Feb 26 07:25:17.692 [839759] dbg: rules: meta test KAM_DANGEROUSXLS has undefined dependency 'KAM_OLEMACRO_ENCRYPTED'
Feb 26 07:25:17.693 [839759] dbg: rules: meta test KAM_DANGEROUSXLS has undefined dependency 'KAM_OLEMACRO_RENAME'
Feb 26 07:25:17.695 [839759] dbg: rules: meta test KAM_DOMAINBROKER has undefined dependency 'KAM_BODY_MARKETINGBL_PCCC'
Feb 26 07:25:17.697 [839759] dbg: rules: meta test DSR_ABNBANK_PHISH_BODY0xx has undefined dependency 'DSR_GENBANK_BODY'
Feb 26 07:25:17.697 [839759] dbg: rules: meta test DSR_ABNBANK_PHISH_BODY0xx has undefined dependency '__DSR_ABNBANK_PHISH_BODY002'
Feb 26 07:25:17.697 [839759] dbg: rules: meta test DSR_ABNBANK_PHISH_BODY0xx has undefined dependency '__DSR_ABNBANK_PHISH_BODY003'
Feb 26 07:25:17.698 [839759] dbg: rules: meta test DSR_ABNBANK_PHISH_BODY0xx has undefined dependency '__DSR_ABNBANK_PHISH_BODY004'
Feb 26 07:25:17.698 [839759] dbg: rules: meta test DSR_ABNBANK_PHISH_BODY0xx has undefined dependency '__DSR_ABNBANK_PHISH_BODY005'
Feb 26 07:25:17.698 [839759] dbg: rules: meta test FSL_BULK_SIG has undefined dependency 'DCC_CHECK'
Feb 26 07:25:17.700 [839759] info: rules: meta test __MONEY_FRAUD_8 has dependency 'EMRCP' with a zero score
Feb 26 07:25:17.700 [839759] info: rules: meta test __MONEY_FRAUD_8 has dependency 'T_LOTTO_AGENT_FM' with a zero score
Feb 26 07:25:17.700 [839759] dbg: rules: meta test KAM_VM has undefined dependency 'KAM_RAPTOR_EXTERNAL'
Feb 26 07:25:17.701 [839759] dbg: rules: meta test KAM_BAD_DNSWL has undefined dependency 'KAM_MESSAGE_EMAILBL_PCCC'
Feb 26 07:25:17.702 [839759] info: rules: meta test KAM_BENEFICIARY2 has dependency 'GMD_PDF_EMPTY_BODY' with a zero score
Feb 26 07:25:17.705 [839759] info: rules: meta test KAM_AUTO has dependency 'CBJ_GiveMeABreak' with a zero score
Feb 26 07:25:17.714 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60019 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_meta_tests_500_1
Feb 26 07:25:17.725 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60161 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_meta_tests_500_2
Feb 26 07:25:17.737 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60011 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_meta_tests_500_3
Feb 26 07:25:17.749 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60092 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_meta_tests_500_4
Feb 26 07:25:17.763 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60072 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_meta_tests_500_5
Feb 26 07:25:17.776 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60236 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_meta_tests_500_6
Feb 26 07:25:17.791 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60036 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_meta_tests_500_7
Feb 26 07:25:17.805 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (add_evalstr) compiling 60902 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_meta_tests_500_8
Feb 26 07:25:17.821 [839759] dbg: rules: flush_evalstr (run_generic_tests) compiling 32551 chars of Mail::SpamAssassin::Plugin::Check::_meta_tests_500_9
Feb 26 07:25:17.827 [839759] dbg: rules: run_generic_tests - compiling eval code: meta, priority 500
Feb 26 07:25:17.827 [839759] dbg: rules: compiled meta tests
Feb 26 07:25:17.834 [839759] dbg: check: is spam? score=3.912 required=5
Feb 26 07:25:17.834 [839759] dbg: check: tests=KAM_BLANKSUBJECT,KAM_DMARC_STATUS,MISSING_DATE,MISSING_HEADERS,NO_RECEIVED,NO_RELAYS
Feb 26 07:25:17.835 [839759] dbg: check: subtests=__BODY_TEXT_LINE,__DOS_MSGID_DIGITS10,__EMPTY_BODY,__E_LIKE_LETTER(160),__GATED_THROUGH_RCVD_REMOVER,__HAS_FROM,__HAS_MESSAGE_ID,__HAS_MSGID,__HAS_SUBJECT,__KAM_ALLSCRIPTS1,__KAM_CVS1A,__KAM_DISCORDCDN2,__KAM_DISCORDCDN3,__KAM_DOCUSIGN3,__KAM_DROPBOX2,__KAM_FAKE_ACE2,__KAM_FAKE_CAN_POST5,__KAM_FAKE_CHASE5,__KAM_FAKE_CITIZEN5,__KAM_FAKE_COINBASE3_2,__KAM_FAKE_DELIVER12,__KAM_FAKE_DELIVER4,__KAM_FAKE_DELIVER6,__KAM_FAKE_DELIVER8,__KAM_FAKE_EFAX1,__KAM_FAKE_LINKEDIN2,__KAM_FAKE_MT5,__KAM_FAKE_PAY_UPDATE1,__KAM_FAKE_ZIX1,__KAM_FEDEX2,__KAM_GOOGLE2_2,__KAM_HARP3,__KAM_HAS_0_URIS,__KAM_JURY3,__KAM_MAILSPLOIT2,__KAM_MULTIPLE_FROM,__KAM_PAYPAL3B,__KAM_UPS2,__KAM_VERIZON3,__KAM_WETRANSFER3,__KAM_WU1,__KHOP_NO_FULL_NAME,__LOWER_E(160),__MISSING_REF,__MISSING_REPLY,__MSGID_OK_DIGITS,__MSGID_OK_HOST,__MSOE_MID_WRONG_CASE,__NONEMPTY_BODY,__NOT_SPOOFED,__RB_GT_200,__SANE_MSGID,__SUBJECT_EMPTY,__SUBJECT_PRESENT_EMPTY,__SUBJ_SHORT,__TO_NO_ARROWS_R,__UNUSABLE_MSGID (Total Subtest Hits: 375 / Deduplicated Total Hits: 57)
Feb 26 07:25:17.835 [839759] dbg: timing: total 4585 ms - init: 3664 (79.9%), parse: 1.46 (0.0%), extract_message_metadata: 3.1 (0.1%), get_uri_detail_list: 7 (0.1%), tests_pri_-2000: 12 (0.3%), compile_gen: 445 (9.7%), compile_eval: 32 (0.7%), tests_pri_-1000: 10 (0.2%), tests_pri_-950: 7 (0.1%), tests_pri_-900: 7 (0.2%), tests_pri_-90: 7 (0.2%), tests_pri_0: 624 (13.6%), tests_pri_20: 7 (0.2%), tests_pri_30: 7 (0.2%), tests_pri_500: 221 (4.8%)
run-parts: /etc/cron.daily/spamassassin exited with return code 1
werkgroep/ict/beheer/software/email/spamassassin/foutmeldingen/voorbeeld.txt · Laatst gewijzigd: 2023/03/07 09:30 door wim