Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


werkgroep:vormgeving

Werkgroep: Vormgeving

De Vormgeving werkgroep en maillijst zijn in het leven geroepen om vrijwilligers op het gebied van vormgeving in staat te stellen feedback te geven op vormgeving en/of zich in te zetten als vormgever voor de Piratenpartij. Het is de bedoeling om aan de maillijst alleen vormgevers toe te voegen die d.m.v. een redelijk goede (online) portfolio duidelijk kunnen maken dat zij van waarde voor ons kunnen zijn. Deze vormgevers zouden (al dan niet samen) actief kunnen vormgeven of passief feedback kunnen geven op voorstellen (die ook van mensen buiten deze maillijst kunnen komen). In een later stadium zouden anderen om feedback gevraagd kunnen worden. Wij hechten zeker waarde aan de input van iedereen maar willen met zo min mogelijk ruis op deze maillijst kunnen werken.

Wil je een bijdrage leveren op het gebied van vormgeving? Stuur dan een mailtje naar de maillijstbeheerder luc.boon@piratenpartij.nl zodat er contact met je opgenomen kan worden. Heb je een goed idee qua vormgeving of heb je iets voor de Piratenpartij gemaakt waar je graag feedback op krijgt? Ook dan kun je mailen naar bovenstaand adres.

Het is ook belangrijk dat werkgroep ICT beter werkgroep Vormgeving weet te vinden m.b.t. visuele wijzigingen aan de website. Werkgroep Vormgeving kan werkgroep ICT bijvoorbeeld assisteren door het maken van mooie afbeeldingen voor de website, of door het geven van feedback op onderdelen van de algehele site. We hebben kennis van vormgeving in huis, het is nu alleen nog zaak om ICT en Vormgeving in de praktijk beter te laten samenwerken zodat die kennis ook sneller en beter ingezet kan worden voor onze website. Werkgroep ICT kan daarom ook altijd contact opnemen met bovenstaande e-mailadres.

Vrijwilligers die (promo-)filmpjes voor ons maken zijn natuurlijk ook welkom op de maillijst zodat we ook hen kunnen voorzien van feedback op vormgeving.

Reeds geproduceerde materialen

werkgroep/vormgeving.txt · Laatst gewijzigd: 2015/07/03 16:10 door Luc