Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


ep2019

Campagne Europees Parlement 2019

Samenwerking vandeRegio

De Piratenpartij deelt lijst 15 met vandeRegio, met als lijsttrekker Sent Wierda.

Verkiezingsprogramma

Als verkiezingsprogramma voor deze lijstsamenwerking wordt het gezamenlijk programma van de Europese Piratenpartijen (CEEP) aangehouden.
De Engelse versie: https://wiki.ppeu.net/doku.php?id=programme:ceep2019|
Nederlandse vertaling: https://wiki.piratenpartij.nl/ep2019:programma

Kandidatenlijst

De lijst vandeRegio & Piratenpartij is een gecombineerde lijst. Op de lijst staan mensen met jarenlange ervaring in b.v. onderzoek en ICT, die eigenlijk altijd te druk waren met hun werk goed doen om tijd te hebben voor “de politiek”. Daarnaast hebben we ook mensen met ervaring in de lokale politiek die die ervaring naar Europa willen brengen.

Er zijn twee belangrijke redenen waarom we als vandeRegio & Piratenpartij in het Europees Parlement willen. Aan de ene kant om voor die dingen die echt in Europa moeten worden beslist mee te beslissen en wij meer kennis in huis hebben dan de beroepspolitici. Dossiers zoals privacy en al die andere issues waar het belang van de Europese kiezer haaks staat op dat van de “big five” van het internet, big pharma, de fossiele brandstof industrie, of andere grote multinationals. De andere reden is dat er heel veel is dat juist niet op Europese schaal moet worden besloten. Dan willen we in het parlement juist de beslissingsbevoegdheid weer teruggeven aan landen, regio’s, steden en dorpen, of zelfs aan individuele burgers.

Kandidatenlijst in detail

Campagneteam

ep2019.txt · Laatst gewijzigd: 2019/05/04 13:40 door Prutzenberg