Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


handleiding_stemmen

Handleiding stemmen, controleren en klagen

Concecpt

Controle van het stemproces onder het motto van:

Vertrouwen is goed, controle is beter.

en

Meten is weten.

Het vertrouwen in de politiek is historisch laag. Zo ook in vele overheidsorganen. De kiesraad is zo’n orgaan, daarbij is het al gebleken dat het soms fout gaat. Of in ieder geval bij de stemlokalen. Bijvoorbeeld kan het stemgeheim soms niet 100% worden gewaarborgd en komen klachten soms anders in het proces-verbaal terecht. Dit kan leiden tot kwalijke situaties. Bij voorbaat kan het leiden tot meer wantrouwen in de overheid.

De piratenpartij snapt dat dit ook wel eens door menselijke fouten kan komen. Maar wil toch aan de tand voelen of er niet een fout in het systeem zit. Of er zaken niet structureel fout gaan of fout kunnen gaan. Om zodoende datgene te verbeteren en te werken naar een overheidsorgaan waar iedereen in vertrouwd. Vandaar dat de partij oproept om iedereen zijn slechte ervaringen te delen rondom het stemmen. Zodat we onze overheid weer een beetje beter kunnen controleren en eventueel corrigeren.

Gaan stemmen

 • Als het je niet uit maakt stem dan op een kandidaat waarvan de kans klein is dat er iemand anders op zal stemmen. Zo kun je later in het procesverbaal zien of jouw stem is meegeteld.
 • Controleer goed of je op de juiste kandidaat stemt zodat je zeker weet waar je op gestemt hebt.
  • Je kunt ook een foto maken maar mogelijk mag dat niet in verband met het stemgeheim. Iemand zou iemand kunnen dwingen op iemand te stemmen en dan moet die iemand als bewijs een foto van zijn stembiljet laten zien.
 • Maak alleen het rondje in het zwarte vierkantje bij de kandidaat van jouw keuzze rood. Meer op het stembiljet zetten maakt het ongeldig.
 • Dien een klacht in inzake het stemgeheim bij de voorzitter van het stembureau. Iets van: “Ik dien een in omdat het stemgeheim niet gewaarborgd is. Mensen kunnen zien waar iemand ongeveer op stemt en dat is een aantasting van het stemgeheim.”
  • Maak een foto van de aantekening van de voorzitter. De klacht wordt pas later in het procesverbaal opgenomen.
  • Door deze klacht in te dienen worden er mogelijk maatregelen genomen om het stemgeheim te verbeteren.
  • Het indienen van deze klacht is een meting om te zien of de klacht ook goed verwoord in het procesverbaal komt.

Stemmen tellen

 • Burgers mogen aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen en het opstellen van het procesverbaal als de stemmen geteld zijn. Bij de TK2023 verkiezingen sloten de stembussen om 21:00.

Meteen na de verkiezingen

 • Controleer op de website van de gemeente in het, voorbeeld TK2023, procesverbaal van het stembureau waar je gestemd hebt of jou stem en jou klacht in het procesverbaal van het stembureau terecht zijn gekomen.
  • Het kan zijn dat toch meer mensen op die kandidaat gestemd hebben. Dat is dan 'pech' voor de meting, dan weet je minder zeker of jou stem geteld is.
  • Let op of je bij het juiste stembureau kijkt. Er kunnen meerdere stembureau's in een ruimte zijn. De nummers van de stembureau's, in die ruimte, kunnen erg uiteenlopen.
 • Als er iets niet klopt, je ziet dat voor de kandidaat waar je op gestemd hebt geen stemmen zijn geteld en / of jou klacht is niet of niet correct weergegeven, dien dan een klacht in bij .
  • Dien een klacht per issue in.
  • Klachten kunnen ingediend worden tot een bepaalde datum, ongeveer een week na de verkiezingen, voorbeeld TK2023, bij de Kiesraad

Verwerking van de klachten

 • Je kunt aanwezig zijn bij de verwerking van de klachten door de gemeente. Als je tijd en zin hebt is het aan te raden om dat te doen dan kun je, vooral in het geval van de klacht zien of jou klacht uiteindelijk wel goed verwoord in het procesverbaal van het stembureau komt.
 • Je zult bij de gemeente moeten informeren om uit te vinden wat de procedure is om aanwezig te kunnen zijn.
 • Als alle correcties verwerkt zijn komt er na enige tijd

Piratenpartij

 • Meld je bevindingen bij de Piratenpartij aan …. zodat ze verzameld kunnen worden en er mogelijk wat mee gedaan kan worden.
 • Het is mogelijk een goed idee als iedereen die dit wil doen bovenstaande ook doet. Dan krijgen we een beeld van de nauwkeurigheid van de klachtenverwerking en kunnen we daarmee als Piratenpartij naar de kiesraad en een persbericht maken als blijkt dat het op meer plaatsen mis gaat.

Over het stemgeheim

Gordijntjes

Vroeger, voor de stemcomputers, hingen er gordijntjes aan het stemhokje.
Waarom er nu geen gordijntjes hangen: de Kiesraad daarover.

Meer achtergrond

handleiding_stemmen.txt · Laatst gewijzigd: 2024/01/03 00:02 door Wim