Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


start

Wiki Piratenpartij

Deze wiki bestaat naast de website van de Piratenpartij. De wiki vervult binnen de Piratenpartij een veelvoud aan functies:

  • Als archief dienen voor de partij-activiteiten, interne discussies, vergaderingen en besluitvorming.
  • Als documentatiecentrum voor de verschillende werkgroepen van de Piratenpartij.
  • Specifieke uitweiding verschaffen over de Piratenpartij, diens organisatie en de partijstandpunten.

Zie deze boomstructuur voor een compleet overzicht van de verschillende thema's en functies die deze wiki vervult.

Voor een gebruikersaccount kun je je hier registreren.

Toegankelijkheid

Vanzelfsprekend hoopt deze wiki zoveel mogelijk te functioneren als een bakermat van transparantie. Desondanks kan het soms toch nodig zijn om bepaalde delen af te schermen van het algemene publiek (en de Google Crawler), enerzijds omdat hier privacy-gevoelige informatie in staat, of anderzijds omdat de besproken materie (nog) niet kan worden gepubliceerd. Om hier desondanks toch toegang tot te krijgen kan heel simpel hier een account worden aangemaakt . Deze account is dan inzetbaar voor vrijwel alle online diensten van de Piratenpartij.

Wiki Structuur

Piratenpartij

Leden & vrijwilligers

Publicaties en Nieuws

Activiteiten

Organisatie

Handleidingen

Technische handleidingen

start.txt · Laatst gewijzigd: 2024/03/11 22:00 door waBrandsma