Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


reglementen:campagnecommissie

Reglement Campagnecommissie

Preambule

De Campagnecommissie is de spil van de actieve Piraten. Tijdens en buiten verkiezingscampagnes, zoals landelijk, europees, provinciaal, waterschappen en gemeenteraad. Het bestuur delegeert taken, kent bevoegdheden toe en stelt een budget beschikbaar aan de commissie.

1. Doel, taken, middelen

Artikel 1.1: Doel

 1. De Piratenpartij Nederland profileren richting potentiële kiezers en leden.

Artikel 1.2 Taken

 1. Vaststellen en uitdragen van de kernboodschap.
 2. Beschikbaar stellen templates voor promotiemateriaal, zoals flyers en posters.
 3. Ontwerp van advertenties.
 4. Inkoop promotiemateriaal en advertenties.
 5. Beheren van:
  1. website en social media;
  2. perslijst;
  3. draaiboek verkiezingscampagnes.
 6. Uitbrengen themaflyers.
 7. Evalueren van campagnes.
 8. Archiveren campagnemateriaal.

Artikel 1.3: Middelen

 • Budget
 • Webshop depot
 • Toegang website
 • Toegang social media

2. Organisatie

Artikel 2.1: Campagnecommissie

 1. Het partijbestuur kent een Campagnecommissie.
 2. Het bestuur benoemt de leden van deze commissie.
  1. Het bestuur beoordeelt de sollicitatie van de kandidaten;
  2. De leden worden voor een jaar benoemd.
 3. De commissie legt verantwoording af aan het bestuur.

3. Bevoegdheden

Artikel 3.1: Beheer communicatiekanalen

 1. De commissie heeft toegang tot en beheer van de website en sociale media.

Artikel 3.2: Externe communicatie

 1. Opzetten en inkopen van advertentiecampagnes en promotiemateriaal.
 2. Communicatie richting media, zoals de pers, radio en televisie, organisaties van acties, dit in overleg met de eventuele woordvoerder.

4. Geldmiddelen

Artikel 4.1: Geldmiddelen

 1. De commissie:
  1. beschikt over een eigen budget.
  2. stelt een begroting op en legt deze voor aan het bestuur.
  3. legt verantwoording af aan het bestuur.

5. Verantwoording

Artikel 5.1: Jaarverslag

 1. De commissie maakt een jaarverslag van de activiteiten met verantwoording van uitgaven en inkomsten.
reglementen/campagnecommissie.txt · Laatst gewijzigd: 2022/12/29 12:29 door waBrandsma