Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


werkgroep:onderzoek

Werkgroep: Onderzoek

Zoals de naam al laat blijken is deze werkgroep er voor bedoeld om onderzoek te verrichten voor de Piratenpartij. Zo is zij verantwoordelijk voor de wetenschappelijke onderbouwing van onze argumenten en kan zij aangeroepen worden om een bepaald issue uit te zoeken en te doorlichten. De werkgroep Onderzoek is een open werkgroep. Onderwerpen die vast binnen deze werkgroep verankerd zitten zijn onderwijs, volksgezondheid en juridisch maar alle relevante onderwerpen zijn hierbinnen bespreekbaar.

Deze werkgroep heeft eveneens tot taak de voorbereidingen te treffen tot en het ervaring opdoen voor het opzetten van een Wetenschappelijk Bureau (WB) voor de PP voor het moment wanneer de partij daadwerkelijk in de politieke organen vertegenwoordigd is.

Plaats binnen de partij

Elke politieke partij heeft zijn eigen unieke doelstellingen en uitgangspunten, welke parlementair en buitenparlementair worden nagestreefd en gecommuniceerd. De argumenten waarmee deze doelstellingen en uitgangspunten worden onderbouwd zijn zowel ideologisch als empirisch gefundeerd.

Ideologische argumenten zijn gebaseerd op de maatschappijvisie van de partij. De verstrekking van deze argumentatie gebeurt voornamelijk door de politieke organen van de partij: partijbestuur, werkgroepen, ledenraad, ledenvergadering, etc. Ideologische argumenten zijn een interpretatie van maatschappelijke observaties en bevatten suggesties voor de oplossing van geconstateerde problemen en/of ontwikkelingen. De empirische argumenten zijn duidelijk aanwijsbare feiten en observaties die de doelstellingen en uitgangspunten van de partij ondersteunen. Enerzijds zullen deze empirische argumenten al ooit ergens - binnen of buiten de partij - gepubliceerd zijn, anderzijds kan er nog weinig concrete informatie over een specifiek onderwerp bekend zijn en dient zulk onbekend gebied geexploreerd te worden. In beide gevallen kan een beroep gedaan worden op het WB. In het eerste geval om de aanwezige informatie te inventariseren en te organiseren, in het andere geval om de ontbrekende informatie via eigen onderzoek boven water te krijgen (ondersteuningsfunctie). Daarnaast kan het WB debatten en lezingen organiseren.

Tijdens de onderzoeksactiviteiten van het WB kan het zijn dat nieuwe informatie wordt ontdekt waarover nog geen ideologische argumenten zijn geformuleerd. In zo’n geval kan het zijn dat het WB zich tot de politieke organen wendt met het verzoek om dergelijke informatie te bespreken en daarvoor uitgangspunten te formuleren (signaleringsfunctie).

Het WB speelt ook een belangrijke rol in de opleiding van PP kader door het opzetten en organiseren van cursussen en workshops (opleidingsfunctie).

Wanneer een partij vertegenwoordigd is in het parlement worden de vertegenwoordigers dagelijks met nieuwe vragen geconfronteerd vanuit het parlement. Zeker voor beginnende partijen zullen daar vaak onderwerpen bij zijn waar nog geen politieke stellingname voor bestaat. Om dan op korte termijn een stelling in het parlement in te kunnen nemen zal dan vaak snel informatie geproduceerd moeten worden. Ook daar kan het WB een rol spelen (ad-hoc functie).

De werkgroep Onderzoek probeert voorlopig, tot dat er sprake is van een echt WB, zo veel mogelijk van deze WB doelstellingen in te vullen.

Bezetting

[updaten]

Naam Functie Bereikbaar
Bestuursverantwoordelijke

Communicatie

Taken

  1. Ondersteuningsfunctie
  2. Signaleringsfunctie
  3. Opleidingsfunctie
  4. Ad-hoc functie

Bij alle vier de taken gaat het om (wetenschappelijk gefundeerde) informatievoorziening aan de partij-organen en –vertegenwoordigers die via het WB in staat gesteld worden om publiek verantwoorde posities in te nemen in discussies en uitingen.

Projecten

Documentatie


werkgroep/onderzoek.txt · Laatst gewijzigd: 2022/12/23 14:17 door bob