Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


werkgroep:permanentecampagne:werkwijzestructuur

Werkwijze Permanente Campagne

Holarchie

Het oude “De baas zegt hoe het moet” model is wat ons betreft aan vervanging toe. Net zoals wij geloven dat de politiek weer in handen van de burger moet komen is ook ons organisatiemodel zo ingericht dat de verantwoordelijkheid en sturing bij de mensen zelf ligt. Wij werken met holarchie. Dat kan lastig zijn, want dat betekent dat je goed moet kunnen aangeven wanneer je ergens verantwoordelijkheid voor neemt, wanneer je dat niet kan doen en wanneer het te veel zou worden.

Vaste rollen binnen holarchie zijn de Lead Link, de Facilitator en de Secretaris.

 • De Lead Link is tevens voorzitter van de werkgroep. Als lead link zorgt de voorzitter voor toewijzing van de rollen die verdeeld moeten worden, houdt die in de gaten of de rollen en personen nog wel matchen (worden toezeggingen nagekomen, heeft iemand hulp nodig, zijn er middelen nodig om een doel te bereiken?), en stelt die prioriteiten en strategieën vast om te zorgen dat De werkgroep zijn doelen kan bereiken.
 • De Facilitator is de persoon die zorgt dat onze vergaderingen en overleggen goed verlopen en dat we de structuur niet uit het oog verliezen.
 • De Secretaris zorgt dat alle rollen, verantwoordelijkheden en afspraken worden vastgelegd.

Naast deze vaste rollen ontstaan en verdwijnen rollen naar behoefte. Nu zijn er uiteraard zaken die zo dicht bij onze organisatie staan dat ze niet verdwijnen, het werk zal nooit af zijn. Die rollen kunnen worden ingevuld door één of meer personen. Als een rol te groot is vormt deze een subcirkel binnen de werkgroep, met een eigen Lead Link.

Meer weten over onze structuur? Vragen zijn altijd welkom. Meer weten over holarchie? Klik hier.

Structuur

Onderstaande tabel toont de huidige opzet van de rollen binnen de werkgroep Permanente Campagne.

FunctieFunctie-omschrijving
Audiovisuele content Het ontwikkelen (en verspreiden) van audiovisuele content.
Auteur long-form Het schrijven van lange opiniestukken die belangrijke thema’s belichten en van context voorzien vanuit het perspectief van de Piratenpartij.
Auteur short-form Het schrijven van korte opiniestukken die actuele ontwikkelingen duiden vanuit het perspectief van de Piratenpartij.
Communicatie Adviseur Advies geven ten aanzien van de ontwikkeling en implementatie van de communicatiestrategie van de Piratenpartij.
Contactpersoon Kiesraad Het onderhouden van contact met de Kiesraad.
Contactpersoon stemwijzers Het onderhouden van contact met stemwijzers.
Evenementen organisator Media-optredens en publieke evenementen identificeren/organiseren die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het imago van de PPNL.
Grafische content feedback Het bewaken van de kwaliteit van grafische content.
Grafische content Het ontwerpen en opmaken van communicatie-uitingen voor zowel online- als printmedia.
Ideeënbus beheerder Het verzamelen en indexeren van de ingekomen ideeën en deze beschikbaar maken voor inzage.
Lead Link Het vertegenwoordigen van het doel van de Permanente Campagne cirkel.
PA publieke optredens Het verlenen van ondersteuning tijdens publieke optredens van onze kandidaten.
Perswoordvoerder Zorgen dat de pers/media ten allen tijde adequaat geïnformeerd worden/zijn wat betreft het gedachtegoed en de activiteiten van de Piratenpartij.
Redacteur content Het opsporen en verbeteren van passages in door Piraten geschreven stukken die expliciet afwijken van het verkiezingsprogramma en/of de communicatiestrategie.
Redacteur vorm Het verbeteren van taalgebruik en het toevoegen van beeldmateriaal en links in door Piraten geschreven stukken.
Social media input Tijdig en adequaat reageren op vragen en opmerkingen die via social media aan de Piratenpartij worden gericht.
Social media output Het gedachtegoed van de leden van de Piratenpartij verspreiden via relevante social media kanalen.
Tijdelijk woordvoerder sleepwet referendum De standpunten van de Piratenpartij omtrent de Wiv helder overbrengen tijdens publieke optredens gerelateerd aan het referendum.
Ondersteuning woordvoerder sleepwet referendum Druk wegnemen bij de woordvoerder.
Wiki editor Het verzorgen van een correcte archivering en een adequate informatievoorziening middels de Piratenpartij Wiki.

Sleepwet referendum

Redactieflow PC

Binnen de redactie Permanente Campagne zijn er twee stromen voor het vormgeven van de campagne, de shortreads en longreads.

1. Dagelijks op de actualiteit: shortreads

 • Taken
  • Nu: korte blogposts in aparte signal groep
  • Wens: Aanvullen met persberichten
 • Functies
  • Rol: Schrijvers conceptstukken (vacatures open)
  • Rol: Redactie content politieke lijn
  • Rol: Redactie vormgeving
  • Rol: Publicisten
 • Workflow
  • In de Signal groep wordt dagelijks een onderwerp geplaatst. Input kan van iedereen komen.
  • Dan zijn er drie mensen (redactie, content, politieke lijn) nodig die een plusje geven.
  • Na drie plusjes: Geen inhoudelijke wijzigingen meer. Stuk is klaar.
  • Vervolgens gaat het voor vorm / spelling / grammatica door naar Redactie Vormgeving.
  • Na akkoord op vorm / spelling / grammatica doorsturen voor plaatsing (publicatie).
  • Publicist maakt geen wijzigingen meer.
  • Streven is elke dag een stukje. Wens is op actuele nieuws ook persberichten op te stellen.

2. Dossiervorming / verdieping: longreads

Naast de korte berichten op actualiteit publiceren we ook longreads, dossiers voor wie zich in een onderwerp wil verdiepen. Schrijf je graag en ga je graag de diepte in? Als schrijver is het mogelijk om zowel aan short- als longreads te werken of zelf te kiezen waar je voorkeur naar uitgaat.


werkgroep/permanentecampagne/werkwijzestructuur.txt · Laatst gewijzigd: 2018/01/02 15:20 door Azonata