Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


begroting:2015

Begroting 2021 (Q1)

Begroting 2015

De begroting voor 2015 is zeer behoudend opgesteld. Uitgangspunt is het aantal betalende leden in 2014 geweest en we rekenen ons niet rijk door een stijging in ledenaantal te voorspellen. Met deze begroting is rekening gehouden met de verkiezingen voor de Provinciale Staten maar NIET met eventuele Tweede Kamer verkiezingen. Als er in 2015 toch Tweede Kamer verkiezingen zijn dan komen we €2000,- tekort om de borg te kunnen betalen. Dit kan worden opgevangen door een stijging in ledenaantal en donaties.

Voor het eerst zijn er dit jaar budgetten vastgesteld voor de lokale afdelingen. Dit budget kan gebruikt worden voor lokale acties. Bijvoorbeeld een flyeractie als er tegen een besluit van de gemeente actie gevoerd moet worden. Hoe omgegaan wordt met budgetten die niet gebruikt worden zal in het Huishoudelijk Reglement bepaald moeten worden.

Porto en bankkosten zijn erg hoog geweest vorig jaar. We gaan proberen die kosten omlaag te brengen.

De jaarcijfers van de Piratenpartij staan op een andere pagina. Tussentijds resultaat is te vinden op: Voorlopig resultaat 2015.

Inkomsten € 19.000,00
Contributie 1) € 14.500,00
Donaties € 3.000,00
Webshop 2) € 1.500,00
Uitgaven € 19.000,00
Algemene kosten (bedrijfsvoering) € 7.839,00
Aansprakelijkheidsverzekering 3) € 670,00
Abonnementen € 75,00
Bankkosten 4) € 650,00
Huur kantoor € 2.904,00
Juridisch 5) € 800,00
Portokosten 6) € 2.500,00
Telefonie € 240,00
ICT 7) € 1.400,00
Verkiezingen € 6.150,00
Borg kiesraad 8) €1.125,00
Campagne algemeen € 1.000,00
Campagne provincie € 1.500,00
Promotiemateriaal € 1.400,00
Lokale afdelingen 9) 10) € 1.080,00
Bijeenkomsten € 1.100,00
ALV €100,00
Piratenweekend e.d. €1000,00
Internationaal 11) € 500,00
Webshop 12) € 525,00
Diversen € 200,00
Reservering TK201x € 1331,00
Resultaat € 0,00


1)
De schatting is gebaseerd op de betaalde contributie in 2014 en niet op het aantal leden
2)
Webshop opbrengst zonder aftrek kosten
3)
De partij heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor haar vrijwilligers afgesloten
4)
Zakelijke bankrekeningen zijn duur
5)
Dit zijn notariskosten om de nieuwe statuten vast te leggen
6)
Alle portokosten, dus ook die van de webshop, staan op deze post. In de toekomst willen we deze kosten scheiden
7)
Hosting en nieuwe apparatuur
9)
Lokale afdelingen met een bestuur kunnen beschikken over een budget om promotieactiviteiten te organiseren in hun gebied. Dit budget is gebaseerd op het aantal betalende leden in de afdeling
10)
In januari 2015 worden de aantallen leden per afdeling bepaald, gebudgeteerd bedrag is een incidatie
11)
Dit is de jaarlijkse bijdrage aan de PP-EU van €300. Restant is voor bijdragen in reiskosten voor gedelegeerden, indien nodig
12)
Inkoop en verpakking. Er is momenteel een aardige voorraad
begroting/2015.txt · Laatst gewijzigd: 2022/11/13 23:43 door 207.46.13.111