Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


communicatie:blogmoderatie

Richtlijnen voor blogposts

Vorm

Spelling

Spelling en grammatica zijn heel belangrijk. Voor veel mensen is dit de eerste intelligentietest van de schrijvers. Zorg altijd dat de uiteindelijke tekst gecorrigeerd is door iemand die precies de koppelteken- en hoofdletterregels kent. Een geautomatiseerde spellingscontrole helpt, maar is niet voldoende!

Illustraties

Zorg voor een afbeelding of video bij de blog. Zie ook aanwijzingen onder inhoud en technisch hierover.

Titel

Een pakkende titel is belangrijk: de meeste lezers bepalen alleen al de hand hiervan of ze de rest van de tekst lezen. Daarnaast moet de titel ook beschrijvend zijn.

Koptekst

In principe worden alle blogposts die op de voorpagina komen ingekort tot de 1e paragraaf, met de hele tekst achter de “lees meer” of door op de titel te klikken. Dat zijn ongeveer 50 woorden + de afbeelding. Alleen blogposts van het hoogste belang worden in zijn geheel op de voorpagina geplaatst. Denk hierbij aan de BREIN-rechtszaak. Dienstmededelingen zoals ALV-aankondigingen vallen hier expliciet niet onder. Zorg er dus voor dat het in de eerste alinea duidelijk is waar het blogartikel over gaat.

Inhoud

Onderwerp

Qua onderwerp zijn er niet echt restricties. Er zijn echter wel voorkeuren. Betreft het het een conflict waar de Piratenpartij zich voor inzet? Is het sensationeel, actueel, goed te visualiseren, maatschappelijk relevant of geeft het mensen de mogelijkheid zichzelf te identificeren met het onderwerp? Onderwerpen die te maken hebben met Nederland, Piratenpartijen of een van onze focusonderwerpen hebben een streepje voor. Onze huidige focusonderwerpen zijn internetvrijheid, censuur, privacy(schendingen) en patenten. We hebben maar beperkte capaciteit dus en kunnen dus niet permitteren om over alles te bloggen.

Mening

Het partijprogramma en eerdere blogposts zijn hier leidend. Off limits zijn meningen die ons economisch of politiek gezien te scherp in het links-rechts continuüm positioneren. Bij twijfel is het verstandig om even te peilen op de Algemeen mailinglijst

Beleid

Als het gaat om beleidsvorming of aanpassingen in de wet- en regelgeving kan dit niet zo maar door het communicatieteam of door individuele bloggers besloten worden. Het partijprogramma is hier bindend. Beleidsbesluiten die niet te verdedigen zijn met het partijprogramma moeten goedgekeurd worden door de Ledenraad.

Afbeeldingen

Afbeeldingen met mensen er in hebben de voorkeur, afbeeldingen met piraten er in nog meer. Als je niet direct een goed idee voor een afbeelding hebt, kan je via de editor op de website in de library zoeken naar een geschikte afbeelding. Hier staan alle afbeeldingen die sinds 2010 gebruikt zijn automatisch in.

Woordkeuze

Er is geen beste woordkeuze. Sommige woorden werken bij de ene persoon beter dan bij de andere. Uniformiteit moet hier beslist niet nagestreefd worden. Laat de woordkeuze vooral aan de persoon die het artikel geschreven heeft, het onderwerp paste bij die piraat dus diens taalgebruik waarschijnlijk ook bij andere mensen die zich verbonden voelen aan het onderwerp. Enkele stijlregels worden desondanks wel gebruikt:

 • Vervang “we” door “de Piratenpartij” (let op enkelvoud/meervoud).
 • Schrijf alle “ik vind/denk/verwacht/geloof dat” ofwel om naar “de Piratenpartij vindt, denkt, verwacht/gelooft dat” ofwel haal het weg en maak de bijzin na “dat” stellend.
 • Zie je jezelf genoodzaakt om hetzelfde woord vaak te gebruiken? Probeer dan synoniemen voor dit woord te vinden, dit leest prettiger.
 • Woordkeuzes om te overwegen: patenten heten in de Nederlandse wetgeving octrooien. Copyright heet in de Nederlandse wetgeving auteursrecht(en), ofwel de Auteurswet.
 • We spreken tenslotte Nederlands, gebruik dus zeker waar het om Nederland gaat de correcte Nederlandse termen.

Referenties

Als je naar bronnen verwijst in je tekst, gebruik dan het liefst respectabele, doorgaans betrouwbare bronnen. Naast het feit dat je tekst aan kracht wint, wordt de informatie ook controleerbaar voor/door de lezer. Je doet er goed aan om zelf ook de bronnen even te controleren, een snel rondje Googlen doet wonderen. Maak links naar eerdere blogposts waar mogelijk; even zoeken op de Piratenpartij website zelf is daar het snelst bij.

Juridisch

Twijfel je of iets juridisch toelaatbaar is? Vraag het dan vooral, de Piratenpartij kan zich geen juridisch gedoe veroorloven. Dit is met name van toepassing op alles omtrent The Pirate Bay.

Werkwijze

 • Maak een pad aan met daarop de tekst ter consideratie. Dit doet men door een url te maken en deze in de webbrowser in te voeren. Deze url bestaat uit de naam van de padserver, dan een slash en dan de naam van de gewenste pad. Bijvoorbeeld: http://pad.piratenpartij.nl/p/blogmoderatie. Als deze pad nog niet bestaat, wordt gevraagd of je hem wil maken.
 • Zie voor meer informatie over Piratepads de Padetiquette
 • Zet kort boven de tekst wat het doel is van je schrijven (blogbericht, persbericht, etc.) en de hoofdgedachte van je tekst.
 • Mail de link van je pad naar de redactie@lists.piratenpartij.nl en als drie piraten met verstand van communicatie hun goedkeuring geven dan kan het geplaatst worden.
 • Over het algemeen plaatst de schrijver het zelf. Een van de eindredacteuren kan het dan naar de voorpagina verplaatsen.
 • Met uitzondering van beleid hoeft niet ieder stukje 100% aan alle in dit document gestelde richtlijnen te voldoen. Het is vaak beter om een stukje te plaatsen dan om zo lang bezig te zijn het helemaal perfect te maken, dat het stukje nooit geplaatst wordt.
 • Dit neemt niet weg dat het vaak wel helpt om na het schrijven even iets anders te gaan doen om vervolgens met een frisse blik er opnieuw naar te kijken.
 • Lees het stuk rustig door, kijk of het logisch goed in elkaar zit. Iedere zin sluit aan bij de voorgaande en daaropvolgende zin en elke alinea sluit ook op de omsluitende alinea's aan. Als dit niet het geval is, is vaak een kort overbruggingsstukje of wat extra uitleg genoeg.

Meer informatie

Stijl en Identiteit

Het is belangrijk dat we onze boodschap uitdragen als zijnde serieus, maar dat dit toch op een ludieke en luchtige manier gebeurt. Belangrijk is ook dat het uitnodigt tot participatie & support, omdat we op die manier weer andere mensen kunnen bereiken, dus ook mensen van buiten de primaire doelgroep. We zijn vernieuwend en brengen iets ‘van deze tijd’, iets wat nog ontbreekt in het politieke landschap in Nederland. Zoals aangegeven in de grondbeginselen van de partij: “Het informatietijdperk vraagt om een informatiepartij.” Om deze reden zullen we af en toe ook een licht brutale houding aannemen, vooral omdat dit activistische participatie op grassroots-niveau motiveert onder de doelgroep (de “netwerkgeneratie”).

We presenteren onze serieuze en vernieuwende boodschap dus op een ludieke en luchtige manier. We kunnen ons uiterst professioneel en beleefd opstellen, maar we zijn speels en soms uit die speelsheid zich in een licht brutale houding. De communicatie wordt dus zo veel mogelijk afgestemd op de doelgroep. Dit betekent dat we een taalgebruik hanteren die de doelgroep aanspreekt en dat de voorbeelden die we gebruiken een doelgroep aanspreekt. Dit betekent dat de toekomst die we schetsen de doelgroep aanspreekt. Dit betekent dat we niet ideeën en retoriek aanhalen op de manier waarop gevestigde partijen dit doen, dit is een 'turn off' zijn voor de generatie die zich hier juist tegen af zet. De bedoeling is om de doelgroep te inspireren en te motiveren.

Het is dus aan ons om ons te onderscheiden van de rest! De campagne presenteren we als een positieve opstand van de burgers die de informatiemaatschappij al begrijpen en voor zich zien, en die gaan ‘vechten’ (op een democratische manier) voor wat in die nieuwe maatschappij nodig is (internet, privacy, digitale burgerrechten).

Onze wapens zijn:

 • Bullshit benoemen: informatie zoeken en gebruiken.
 • Humor: a spoonful of sugar makes the medicine go down.
 • Gezond verstand zonder gekunstelde argumenten: hoe meer abstractie hoe sneller het op bullshit gaat lijken en waarschijnlijk ook is.
communicatie/blogmoderatie.txt · Laatst gewijzigd: 2022/02/19 15:33 door 54.36.148.38