Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


reglementen:beleidsplan2024

Concept Beleidsplan 2024

In dit beleidsplan 2024 geeft het Bestuur van de Piratenpartij Nederland weer welke doelstellingen, resultaten en acties zij vanaf 2024 voor de komende jaren wil realiseren.

Samenvatting

 1. Organisatie
  1. Ledenadministratie
  2. Beheer credentials
 2. Reglementen
  1. Statutenwijziging passeren bij notaris
  2. Huishoudelijk reglement voorleggen aan ALV
 3. Webshop
  1. Distributie promotiemateriaal
  2. Verkoop merchandise
 4. Communicatie
  1. werkgroep opstarten t.b.v. (permanente) campagne
 5. Verkiezingen
  1. Europese verkiezingen EP2024
  2. Voorbereidingen verkiezingen GR2026

Organisatie

Doelstellingen

 • Een slagvaardige organisatie
 • Een deugdelijke ledenadministratie
 • Beheer credentials vastleggen in digitale kluis, zoals voor social media accounts.
 • Een goed functionerende webwinkel
 • Ledenwerfactie

Reglementen

De door de Ledenraad op 21 december 2023 goedgekeurde nieuwe statuten maakt de ALV het hoogste orgaan en versterkt daarmee de democratie binnen de partij. Het bestuur is bezig de statutenwijziging te laten passeren bij notaris. Daarna zal het bijbehorende Huishoudelijk Reglement (HR) worden voorgelegd aan de ALV ter goedkeuring.

Webshop

Na de verhuizing van de webshop willen wij deze weer opstarten. Dit is nodig voor distributie van promotiemateriaal t.b.v. campagnes. Ook voor de verkoop van merchandise, zoals vlaggen, t-shirts en gadgets.

Communicatie

Het bestuur wil een werkgroep opstarten t.b.v. externe communicate, zodat ook tussen verkiezingscampagnes in (permanente) campagne gevoerd kan worden.

Verkiezingen

In 2024 zijn er verkiezingen voor het Europees parlement. Hier is geen budget voor begroot. De campagneleiding zal hier middels crowdfunding in moeten voorzien. Op de middellange termijn gaat het bestuur voorbereidingen treffen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2026.

reglementen/beleidsplan2024.txt · Laatst gewijzigd: 2024/02/25 17:05 door waBrandsma