Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


werkgroep:permanentecampagne

Werkwijze en structuur

Hier is een overzicht van de bestaande rollen en verantwoordelijkheden alsmede de werkwijze van de werkgroep Permanente Campagne te vinden, en hier de communicatiestrategie. Lopende en afgehandelde acties zijn allemaal terug te vinden op Trello. Mocht je hier toegang tot willen dan kun je dit via de mail laten weten. De besluitenlijst staat hier.

Mumble overleg

Voor overleg wordt gebruik gemaakt van PC, voorheen Mumble. Elke even week vindt er een overleg plaats op de woensdagavond vanaf 20:30 uur, waarin de voortgang van de werkgroep besproken wordt. Elke oneven week is er op dezelfde dag en tijd open inloop. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Trello voor het inzichtelijk maken van de voortgang, en van Mattermost (op uitnodiging), en Signal voor instant messaging. Concepten en samenwerking in documenten doen we via pads, waarbij de pad-etiquette wordt aangehouden.

Notulen vergaderingen

Er wordt genotuleerd via het pad-systeem. Hier kan je de notulen van afgelopen vergaderingen vinden.

Verder bouwen aan succes

ALV 15 juni 2019: Presentatie Permanente Campagne commissie van de Piratenpartij: De commissie ‘Permanente Campagne’ heeft de afgelopen twee jaar veelheid van campagnes gevoerd. Voorbeelden zijn het bezwaar tegen het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens om filmproducent Dutch FilmWorks toe te staan IP-adressen te verzamelen. Een WOB-verzoek over de thuiskopieheffing, internetconsultaties en vertalingen en blogs voor de SaveYourInternet-campagne tegen internetcensuur. En niet te vergeten de Sleepwet-referendum campagne.

Het complete verslag vind je hier.

Documentatie

werkgroep/permanentecampagne.txt · Laatst gewijzigd: 2024/02/13 09:17 door waBrandsma