Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


werkgroep:permanentecampagne

Werkgroep: Permanente Campagne

In juni 2017 is vanuit het landelijk bestuur een start gemaakt met het opzetten van een nieuwe werkgroep, gericht op een 'permanente campagne'. Het doel van de werkgroep is “het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen de Piratenpartij Nederland en haar publieksgroepen”. Dit doel kan gaandeweg op ieder gewenst moment door de leden van de werkgroep bijgesteld worden indien nodig.

Doe mee!

Wil jij een bijdrage leveren aan de werkgroep Permanente Campagne? Dat kan op verschillende manieren! Nieuwe vacatures voor onze werkgroep worden regelmatig op de website gepubliceerd, maar je mag natuurlijk ook altijd een open sollicitatie sturen (stuur een mail!). Wil je niet direct een rol vervullen binnen de werkgroep, maar eerst eens kijken hoe we precies te werk gaan, dan kun je een Mumble overleg bijwonen, iedereen is welkom. We komen voorlopig wekelijks samen op de woensdagavond vanaf 20:30 uur. Indien nodig kun je deze handleiding over Mumble raadplegen. Als je goede ideeën hebt over hoe we ons kerndoel beter zouden kunnen bereiken, dan waarderen wij het als je die met ons deelt tijdens het wekelijks overleg.

Werkwijze en structuur

Hier is een overzicht van de bestaande rollen en verantwoordelijkheden alsmede de werkwijze van de werkgroep Permanente Campagne te vinden. Lopende en afgehandelde acties zijn allemaal terug te vinden op Trello. Mocht je hier toegang tot willen dan kun je dit via de mail laten weten. De besluitenlijst staat hier.

Mumble overleg

Voor overleg wordt gebruik gemaakt van Mumble. Elke even week vindt er een overleg plaats op de woensdagavond vanaf 20:30 uur, waarin de voortgang van de werkgroep besproken wordt. Elke oneven week is er op dezelfde dag en tijd open inloop. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Trello voor het inzichtelijk maken van de voortgang, en van Signal voor instant messaging. Concepten en samenwerking in documenten doen we via pads, waarbij de pad-etiquette wordt aangehouden.

Notulen vergaderingen

Er wordt genotuleerd via het pad-systeem. Hier kan je de notulen van afgelopen vergaderingen vinden.

Documentatie

werkgroep/permanentecampagne.txt · Laatst gewijzigd: 2018/01/02 18:25 door Azonata