Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


case_studies:tpb_proxy_ppnl

Piratenpartij versus BREIN: De grote proxy strijd

Met de overwinning van BREIN op de internetproviders om The Pirate Bay te censureren werd Nederland geconfronteerd met een mate van internetcensuur die tot op die dag nog nooit was vertoond. Vanzelfsprekend kon de Piratenpartij dit niet ongestraft laten gebeuren en, gelijk tientallen andere websites op het internet, werd er daarom ook adequaat en efficiënt gereageerd met het opzetten van een proxy dienst, tpb.piratenpartij.nl. Deze actie deed BREIN inzien dat dit de gerechtelijke uitspraak tegen de ISP's tot een waardeloze holle huls had gemaakt en het besloot dan ook al snel om zijn aanval te richten op de proxy diensten, en dan vooropgesteld de proxy van de Piratenpartij. Dit leidde tot een serie van gerechtelijke eisen en juridisch getouwtrek die in zekere zin aan de kern van de problematiek van filesharing en internetcensuur liggen. Om die reden is een diepere analyse gerechtvaardigd en uiterst noodzakelijk.

Tijdsverloop

DatumWat gebeurde er?Verdere informatieUitspraken of eisen
07 april 2010PPNL start haar eerste publieke proxy: collateralmurder.piratenpartij.nlInformatie over proxy server.
29 maart 2012PPNL wordt door BREIN gesommeerd om de proxy offline te halen.
2 april 2012PPNL stelt een grijsmakingsverzoek op en verstuurd deze1).
3 april 2012Grijsmakingsverzoek bezorgd bij Rechtbank Den Haag.
12 april 2012BREIN onderneemt eerste poging om een ex parte uitspraak af te dwingen2).Poging onsuccesvol. De PPNL wordt niet verwittigd.
13 april 2012BREIN onderneemt twee poging om een ex parte uitspraak af te dwingen.Poging succesvol. De PPNL wordt niet verwittigd. Zie blogartikel.PPNL moet de proxy offline halen op straffe van € 10.000,- per dag met een maximum van € 1.000.000,-3).
14 april 2012BREIN stuurt aanvullende eisen.Zie blogartikel.Alle links naar andere proxies verwijderd te worden. Generieke proxy.piratenpartij.nl moet gefilterd worden4).
15 april 2012Links op de proxy worden vervangen door platte tekst. De eis m.b.t. filteren wordt afgewezen.Berichtgeving naar BREIN.
16 april 2012Executiegeschil vastgesteld op 24 april. De PPNL dwingt een spoedprocedure af.Dagvaarding voor executieverschil.
17 april 2012PPNL stuurt verzoekschrift in, BREIN stuurt verweer in.Zie dit blogartikel en dit blogartikel.Aanvullende eisen van BREIN worden onrechtmatig bevonden, PPNL wordt in het gelijk gesteld.
23 april 2012BREIN stuurt aanvullende eisen5). Proxy wordt in lijn met de eisen vervangen door een cover. O.a. verbod op linken naar andere proxies en een uitgebreid spreekverbod over het omzeilen van censuur6).
24 april 2012Rechtszitting over het executieverschil en een opheffingskortgeding over de eisen7).Pleitnota van Mark Krul-Wisemen en Marcel Schuckink Kool-MSK
10 mei 2012Uitspraak BREIN vs KPN, Tele2, T-Mobile & UPC; BREIN vs Piratenpartij en Piratenpartij vs BREIN

Externe websites

1)
Een grijsmakingsverzoek is een verzoek aan de rechtbank om het afgeven van een ex parte in eerste instantie af te wijzen, of om anders in elk geval gehoord te worden over het verzoek tot een ex parte voorziening.
2)
Ex parte komt uit het latijn en betekent ‘zonder wederhoor’. Er is slechts een besloten zitting waarbij alleen de eisende partij aanwezig is.
3)
De deadline wordt op 6 uur, dus 22.05u diezelfde dag gesteld.
4)
BREIN stelt een bedrag van € 20.000,- te kunnen executeren wanneer niet voor zondag 15 mei, 12.00 uur aan de aanvullende eisen voldaan is.
5)
Op de laatste dag voor het kort geding ontvangt de PPNL 45 pagina’s met argumenten, 20 pagina’s met producties en forse aanvullende eisen
6)
“De Piratenpartij te gelasten zich te onthouden van het aanmoedigen van het publiek, waaronder gebruikers voor wie de toegang tot The Pirate Bay door hun ISP geblokkeerd is, om die blokkade te omzeilen, in het bijzonder door het aanbieden van informatie met de kennelijk bedoeling om hen die onder een blokkade vallen aan te zetten tot het omzeilen van zulke blokkades, met name via het subdomein tpb.piratenpartij.nl dat door de activiteiten van de piratenpartij bekendheid heeft gekregen als bron voor omzeiling van de blokkade van TPB.”
7)
BREIN zwakt tijdens de zitting de eis voor het aanmoedigingsverbod af zodat deze alleen voor tpb.piratenpartij.nl zou gelden.
case_studies/tpb_proxy_ppnl.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/12 12:19 door 40.77.167.138