Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


auteursrechten_instanties:brein

BREIN

BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) vormt naar eigen zeggen een organisatie die “intellectueel eigendomsfraude (piraterij) bestrijdt namens auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, video en interactieve software.” De organisatie is in 1998 opgericht vanuit een samenwerking van Buma/Stemra (Bureau voor Muziek-Auteursrechten & Stichting tot Exploitatie van Mechanische Reproduktierechten voor Auteurs), de NVPI (Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers) en de Stichting Video Veilig.

Aangesloten organisaties

 • Groepen recht- en belanghebbenden uit de audio, film, video en interactieve software industrie.
 • Buma/Stemra namens componisten, tekstdichters en muziekuitgevers
 • Motion Picture Association namens de Amerikaanse filmproducenten
 • Het Platform Multimediaproducenten namens diverse uitgevers van multimediaproducten (NVPI en NUV)
 • NVDO namens de Nederlandse video rentalbranche
 • NVF namens de filmverhuurders
 • NVGD namens de (grammofoonplaten)detaillisten
 • NVPI namens de producenten en importeurs van beeld- en geluidsdragers in de audio-, video- en multimediabranche
 • Sena namens de naburig rechthebbenden van muziek en Videma inzake groepsvertoningsrechten op video en televisie

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de organisatie richten zich enerzijds op voorlichting, maar anderzijds ook zeer sterk op het juridisch aanvechten van vermeende inbreuken op auteursrechten. Het is echter een private organisatie en heeft om die reden geen strafrechtelijke opsporingsbevoegdheden. In de praktijk betekend dit dat de organisatie is aangewezen op civiele rechtszaken waarin men de rechter laat beslissen over vermeende inbreuken op het auteursrecht. Indien de organisatie in het gelijk wordt gesteld tracht deze verschillende maatregelen te treffen om de voortzetting van de auteursrechtelijke inbreuk onmogelijk te maken:

 • Opeisen van inbreukmakende goederen en productiemiddelen
 • Aanzette tot het tekenen van een zogenaamde “onthoudingsverklaring” waarin men vastlegt van verdere vermeend auteursrechtelijke inbreuk af te zien
 • Financiële schadevergoedingen voor de vermeende schade die door de auteursrechtelijke inbreuk veroorzaakt zou zijn opeisen
 • Aansturen op verwijdering van de inbreukmakende elementen van websites
 • Proberen een inbreukmakende site extern af te sluiten, te censureren of ontoegankelijk te maken

Activiteiten

Brein daagt The Pirate Bay voor het gerecht.
 • 14 juli 2006: BREIN verliest een kort geding versus een vijftal ISPs waarin wordt getracht de ISPs te verplichten om de gegevens van hun gebruikers aan BREIN af te staan. Het Hof stelt zich hierbij ook uiterst kritisch op over de werkwijze van BREIN en stuurt aan op verder onderzoek naar diens handelen.1)
 • 1 juli 2009: BREIN bericht dat de officiële website offline gehaald zou zijn door DDoS aanvallen. Ondanks dat de suggestie wordt gewekt dat dit met de recente activiteiten tegen The Pirate Bay te maken heeft berichten verschillende media dat delen van de site gedurende de hele vermeende aanval nog toegankelijk waren.
 • 30 juli 2009: na aanleiding van een kort geding wordt bepaald dat de website van The Pirate Bay onbereikbaar moet worden gemaakt voor Nederlandse bezoekers. Ondanks een hoge dwangsom is aan deze bepaling tot op heden nog geen gehoor gegeven.2)3)4)
 • 29 april 2010: de Internet Service Providers (ISP) Ziggo wordt verzocht om The Pirate Bay af te sluiten, de ISP geeft hier echter geen gehoor aan omdat er geen enkele juridische basis voor bestaat.5)
 • 1 mei 2010: Ziggo wordt aangeklaagd om het eerder geweigerde verzoek via de rechter door te drukken.6)
 • 16 juli 2010: The Pirate Bay wordt door middel van een bodemprocedure nogmaals gedwongen om zich voor Nederlandse bezoekers af te sluiten. Hier wordt tot op heden echter geen gehoor aan gegeven.7)
 • 20 juli 2010: BREIN verliest een kort geding tegen Ziggo en XS4all waarmee getracht werd een precedent voor internetcensuur te scheppen en The Pirate Bay bij de ISPs geblokkeerd te krijgen.8) In navolging van deze nederlaag dreigt BREIN met het juridisch vervolgen van individuele internetgebruikers voor vermeende inbreuk op het auteursrecht.9)

Kritiek

Ondanks de op het eerste gezicht oprechte doelstellingen is de organisatie een veelvuldig doelwit van kritiek. De kern van deze kritiek omvat de opvatting dat de organisatie zijn machtspositie misbruikt om als online “politie” op te treden, en daarbij enkel de belangen van de achterliggende producenten behartigd. De uitgedragen visie sluit niet aan bij de realiteit van de moderne informatiesamenleving waarin informatie veelvuldig gedeeld wordt en de voorzieningen zoals BitTorrent, Usenet en P2P haaks functioneren op de huidige auteurswet zoals deze in 1912 is geformuleerd. In november 2010 liet Eurocommesaris Neelie Kroes weten de macht van derde partijen zoals BREIN en Buma/Stemra sterk te willen inperken.10) Dit zou zeer goed het begin van het einde kunnen betekenen voor deze organisatie.

Privacy

Alvorens tot vervolging over te gaan acht de organisatie het noodzakelijk om veelvuldig informatie te verzamelen van vermeende inbreukmakende partijen of individuen. Hierbij wordt ook vaak privacy-gevoelige informatie verzameld, zonder toestemming van de betreffende personen. Zo zou de organisatie bijvoorbeeld op structurele basis de IP-adressen van vermeende inbreukmatige partijen verzamelen. Dit kritiekpunt is eerder bevraagd door het PvdA kamerlid Martijn van Dam aan toenmalig Minister van Justitie Piet Hein Donner.11) Ook worden ISPs via gerechtelijke dwangbevelen gedwongen om persoonlijke informatie zoals naam, adres en woonplaats te openbaren.12)

Vrijheid van meningsuiting

De organisatie heeft meer dan eens geprobeerd om ISPs te dwingen om bepaalde websites te blokkeren als deze verdacht er van werden verdacht inbreuk te maken op het auteursrecht.13) Deze praktijk heeft tot op heden weinig succes gehad, maar mocht dit ooit wel het geval zijn dan schept dit een gevaarlijk precedent waarin de vrijheid van meningsuiting vooropgesteld ondergeschikt raakt aan het auteursrecht.

Juridische vervolgingen

Sinds diens oprichting is de organisatie vanuit verschillende richtingen meerdere malen juridisch aangeklaagd:

 • 19 november 2007: de website TorrentFreak klaagt BREIN aan voor het zonder toestemming overnemen van een tekstfragment van diens website.14)
 • 15 mei 2009: de Usenet gemeenschap FTD klaagt BREIN aan voor het verrichten van valselijke uitspraken.15)
 • 23 juli 2009: The Piraten Bay klaagt BREIN directeur Tim Kuik aan wegens smaad. Het wil niet langer in verband worden gebracht met de vermeende DDoS aanvallen waar de website naar eigen zeggen niets mee te maken heeft.16)
 • 8 oktober 2009: nadat BREIN vervalste bewijsstukken heeft aangedragen in een poging om diens aanklacht tegen The Pirate Bay hard te maken doet The Pirate Bay aangifte van bewijsvervalsing en fraude.17)

Externe informatie

Zie ook

auteursrechten_instanties/brein.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 23:34 door 46.229.168.71