Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


auteursrechten_instanties:buma_stemra

Buma/Stemra

Buma/Stemra is een stichting die in Nederland de belangen van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers op het gebied van muziekauteursrecht behartigt. Buma/Stemra is de werkorganisatie van de Vereniging Buma (Bureau voor Muziek-Auteursrechten) en de Stichting Stemra (Stichting tot Exploitatie van Mechanische Reproduktierechten voor Auteurs). Buma heeft sinds haar bestaan een wettelijk monopolie op het incasseren van vergoedingen voor de openbaarmaking van muziekwerken, maar dat lijkt in de nabije toekomst te gaan veranderen.1) Stemra heeft die monopolie niet, maar is in Nederland wel de enige organisatie die zich bezighoudt met het incasseren van de mechanische rechten voor de reproductie van composities op beeld- en geluidsdragers. De analoge organisatie in België is SABAM.

Historie

De vereniging Buma werd kort na het invoeren van de Auteurswet opgericht in 1912. Het initiatief voor de oprichting werd genomen door de componist en latere dirigent van het USO, Jan van Gilse. Buma regelt de toestemming en vergoeding voor openbare muziekuitvoeringen. Naar aanleiding van de opkomst van de grammofoonplaat richtte deze vereniging in 1936 de stichting Stemra op. Stemra richt zich op het “mechanisch reproductierecht”: het kopiëren van muziek op cd's en dergelijke.

Tussen 1974 en 1977 stelde Buma/Stemra de Nationale Hitparade samen. Vanaf eind 1977 ging Intomart deze taak uitvoeren onder auspiciën van Buma/Stemra. Vanaf 1978 werden de jaarlijsten op basis van verkoop samengesteld.

Buma/Stemra meldt op haar website 20.000 aangesloten componisten, tekstdichters en muziekuitgevers en ongeveer 200 medewerkers te hebben.

Werkzaamheden

Buma/Stemra int geld dat wordt uitgekeerd aan componisten (33,3%), tekstschrijvers (33,3%) en de muziekuitgevers (33,4%). Een groot gedeelte componisten, tekstdichters en muziekuitgevers in Nederland (meer dan 20.000) zijn rechtstreeks aangesloten bij Buma/Stemra. Door internationale samenwerking behartigt Buma/Stemra de belangen van een veelvoud daarvan. Tegelijkertijd heeft Buma/Stemra aangegeven dat zij relatief machteloos staat bij het uitvoeren van diens werkzaamheden.2)

Opspraak

De organisatie komt regelmatig in opspraak. In 2006 kwam volgens de VVD maar weinig geld terecht waar het thuishoort; zo had ze voor ruim 330 miljoen euro aan aandelen, waarvan 46 miljoen waren verdwenen. De organisatie Videma, die over de videorechten gaat, zou ook 19,4 miljoen euro hebben geïnd, waarvan maar 6,3 miljoen uitgekeerd zou zijn.3) In 2009 kwam de organisatie in opspraak omdat het websites voor elk YouTube-filmpje een minimumbedrag van 130 euro wil vragen, hierdoor zouden ook kinderen met bijvoorbeeld een Hyves-pagina voor honderden euro's aan heffingen kunnen krijgen.4) Een andere veelgehoorde kritiek aan het adres van Buma/Stemra betreft de onredelijk hoge bedragen die vaak voor (online) muziekgebruik worden geëist.5)

Verspreiding van muziek via internet

In 2007 startten Creative Commons Nederland en Buma/Stemra een pilot om muziekauteurs meer keuzevrijheid te bieden in de wijze van verspreiding van hun werken via internet. Binnen deze pilot is het bijvoorbeeld voor bands mogelijk om Buma/Stemra vergoedingen te laten innen voor commercieel gebruik van het werk, en tegelijkertijd het repertoire te delen ter promotie onder Creative Commons Licenties voor niet-commercieel gebruik.

Externe informatie

Literatuur

  • Cor Witbraad Buma/Stemra, sedert 1913 : een geschiedenis, uitg. Walburg Pers, Zutphen (2007).

Zie ook

auteursrechten_instanties/buma_stemra.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/12 18:48 door KapiteinG