Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


auteursrechten_instanties:nvpi

Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers (NVPI)

De NVPI (Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers) is de Nederlandse branchevereniging van de entertainmentindustrie. De NVPI vertegenwoordigt het merendeel van de Nederlandse platenmaatschappijen, videodistributeurs en game-software distributeurs.

De audioafdeling van de NVPI is opgericht in 1973. De videodistributeurs sloten zich aan in 1983. En de producenten van entertainmentsoftware (games en andere interactieve software) richtten in 1996 een eigen afdeling op. Elk van de drie afdelingen heeft een eigen bestuur. De koepel staat onder leiding van een federatiebestuur. Directeur is Paul Solleveld. Bij de NVPI zijn zowel grote als kleine maatschappijen aangesloten. De NVPI treedt op als belangenbehartiger van de entertainmentindustrie. De NVPI is aangesloten bij de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), de International Video Federation (IVF) en de International Software Federation (ISFE).

Kerntaken

Lobby

NVPI streeft naar stevige wetgeving voor haar leden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om auteursrecht en naburige rechten, merkenrecht, wetten ten aanzien van promotie en leeftijdsbepalingen op producten. Dagelijks volgt NVPI de relevante ontwikkelingen in het maatschappelijke en politieke speelveld. Namens haar leden informeert en benadert zij bewindslieden, politici en ambtenaren op nationaal en Europees niveau. Het laatste vaak in samenwerking met de internationale moederorganisaties. NVPI houdt hen periodiek op de hoogte van algemene ontwikkelingen binnen de entertainmentbranche. De NVPI lobbyt daarnaast voor specifieke bepalingen in wet- en regelgeving.

(Pers)woordvoering

NVPI is de spreekbuis voor de branche als het gaat om gemeenschappelijke onderwerpen. Zij streeft naar actuele informatievoorziening om zodoende de pers te kunnen berichten over de entertainmentindustrie.

Uiteraard levert NVPI geen commentaar op items of ontwikkelingen die specifiek een van de leden betreft. In het voorjaar publiceert NVPI de marktresultaten van de branches in het voorgaande jaar. De halfjaarcijfers worden in juli/augustus gepubliceerd.

Naast informatie over de marktontwikkelingen, geeft NVPI statements over actuele, branchespecifieke gebeurtenissen of ontwikkelingen. Daarnaast levert NVPI regelmatig sprekers voor congressen, seminars en gastlessen op scholen en informeert zij belangstellende bedrijven en instanties over de entertainmentindustrie in het algemeen of over een van de drie branches in het bijzonder.

Marktonderzoek

NVPI initieert, coördineert en financiert periodiek onderzoek om consumentengedrag ten aanzien van de entertainmentindustrie in kaart te brengen. De onderzoeken worden uitgevoerd door onderzoeksinstellingen. De marketingmanagers van een aantal leden zijn nauw betrokken bij de vraagstelling. De marktanalist van NVPI analyseert alle gegevens. Deze analyses worden doorgespeeld naar de leden en (in samenvatting) gepubliceerd in de jaarcijfers.

Incidenteel is NVPI betrokken bij ander onderzoek, zoals naar gedrag van consumenten ten aanzien van on-lineactiviteiten en kopiëren en bijvoorbeeld naar de perceptie en attitude van jongeren ten aanzien van auteursrecht.

Handhaving rechten

Auteursrecht, naburige rechten en merkenrecht beschermen de producten van de leden van NVPI ten aanzien van ongeautoriseerd verveelvoudigen, distribueren en importeren van buiten de Europese economische regio. NVPI treedt namens haar aangesloten leden op tegen inbreuk op deze rechten.

Samen met de Motion Picture Association (MPA), Buma/Stemra, Videma en de NVGD richtte NVPI in 1999 de Stichting Bescherming Rechten Entertainmentindustrie Nederland (BREIN) op. De vertegenwoordiging van haar leden door NVPI in vele overlegstructuren komt ook ten goede aan de handhaving dan wel benutting van wet- en regelgeving.

Externe informatie

Zie ook

auteursrechten_instanties/nvpi.txt · Laatst gewijzigd: 2014/05/30 16:47 door 127.0.0.1