Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


auteursrechten_instanties:sabam

SABAM

SABAM is de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers. Het acroniem SABAM staat voor “Société d’Auteurs Belge – Belgische Auteurs Maatschappij”.

SABAM werd in 1922 opgericht op instigatie van de componist Emiel Hullebroeck onder de naam NAVEA, in 1945 nam de organisatie de huidige naam aan. De SABAM is een burgerlijke coöperatieve vennootschap (CVBA) met Belgische auteurs, componisten en uitgevers als leden. Ze int alle auteursrechten voor haar leden in België, en via zusterverenigingen in andere landen (zoals Buma/Stemra in Nederland).

In tegenstelling tot Buma/Stemra, die zich beperkt tot muziekauteursrecht, is SABAM actief in alle disciplines waar auteursrechten mee gemoeid zijn. De leden van SABAM zijn dus niet alleen componisten, tekstdichters en muzikanten, maar ook schrijvers, dichters, tekenaars, uitgevers, beeldende kunstenaars, architecten, ontwerpers, choreografen, fotografen, film- en televisieregisseurs, enz.

Controverse

SABAM controleert ook via internet op illegaal aanbod van kunst. Zo heeft SABAM in 2004 een klacht ingediend tegen internetprovider Tiscali wegens het illegaal verspreiden van muziek via internet. Ook een restauranthouder uit Brussel moest een boete betalen omdat hij een foto van het Atomium op zijn webpagina had staan.

In oktober 2007 werd de auteursrechtenvereniging door een Brusselse onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor de vervalsing van jaarrekeningen, het misbruik van het vertrouwen van haar leden en het witwassen van verduisterde gelden. Aanleiding voor het onderzoek, dat drie jaar heeft geduurd, was een klacht van de Waalse componist Philippe Delhaye.

Ook uit politieke hoek kwamen er klachten over de werking van SABAM . Enerzijds omdat SABAM een privé-bedrijf is en ongeveer 70% van haar inkomsten gebruikt om de werkingskosten te dekken en anderzijds omdat het geld int voor rechten van artiesten die ze eigenlijk niet in haar beheer heeft.

Begin augustus 2009 schrapte Google op vraag van SABAM een aantal muziekclips van Belgische artiesten van de videowebsite Youtube.1)

Onder invloed van wat door sommige mensen 'aan maffia grenzende inningspraktijken' wordt bestempeld, startte Animo de actie Ramsabam2) op. Deze actie is een protest tegen de manier van werken van SABAM. Kort samengevat zijn dit hun standpunten:

  • Animo pleit voor het moderniseren van de huidige auteurs- en uitvoerderrechten naar een duurzame en sociale innings- en verdelingsvorm.
  • Niet-commerciële of kleine organisaties en bedrijven zouden vrijgesteld moeten worden van het betalen van rechten aan SABAM of een billijke vergoeding moeten betalen.

Externe informatie

Zie ook

auteursrechten_instanties/sabam.txt · Laatst gewijzigd: 2014/05/30 16:47 door 127.0.0.1