Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


orgaan:bestuur

Orgaan: Bestuur

Beschrijving

Het bestuur overziet de dagelijkse beleid- en besluitvoering van de Piratenpartij en is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de Piratenpartij. Het bestuur heeft bevoegdheid om besluiten te nemen die de partij aangaan, rapporteert aan en wordt gecontroleerd en geëvalueerd door de Ledenraad.

Het bestuur is een besloten orgaan en wordt aangesteld door de Ledenraad, en telt minimaal 3 en maximaal 9 leden. De aanstelling geldt voor een kalenderjaar, tenzij de Ledenraad in bijzondere gevallen hier anders toe besluit. Het bestuur bevat minimaal een Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester - dit zijn statutaire titels, en tevens de enige wettelijke titels. Wel kan het bestuur intern diverse verantwoordelijkheden en taken toewijzen aan een bestuurslid.

Taken

  • Zorgen dat alle posten bezet worden & nieuwe toevoegen indien nodig.
  • Het aan- en bijsturen van groepen
  • Bemiddeling bij conflicten.

Uitgangspunten

Communicatiekanalen

Publieke e-mailbestuur@piratenpartij.nl (Gedeeld door de voorzitter en secretaris)
Maillijstbestuur@lists.piratenpartij.nl (Besloten)
Wikihttps://wiki.piratenpartij.nl/orgaan:bestuur

Leden

Functie Naam E-mailadres Socials
Voorzitter Frank Wijnans frank87@piratenpartij.nl
Secretaris Stefan Dekkers Stefan.Dekkers@piratenpartij.nl
Penningmeester Wietze Brandsma wietze.brandsma@piratenpartij.nl
Vice Voorzitter Mark van Treuren mark.vantreuren@piratenpartij.nl
Lid Angeline Pot Angeline.Pot@piratenpartij.nl
Lid Arjan Bresser arjan.bresser@piratenpartij.nl

Aanspreekpunten

Vergaderingen

Bestuursvergaderingen staan op de agenda en worden normaliter gehouden op 8x8vc. Deze vergaderingen zijn openbaar. Het bestuur kan besluiten voor één of meerdere agendapunten gebruik te maken van de besloten sectie. De Ledenraad ziet toe dat zaken niet onnodig intern zijn en dat de interne punten correct behandeld worden.

Er wordt genotuleerd via het pad-systeem. De notulen worden in PDF hier gepubliceerd.

orgaan/bestuur.txt · Laatst gewijzigd: 2024/03/11 21:57 door waBrandsma